Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2019  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Лишенко Г."

СТОРІНКА 80

Урок 61  Завдання 1 Порядок дій

(12 – 9 ) • 4 = 3 • 4 = 12         3 • (16 – 8) = 3 • 8 = 24

3 • 6 – 9 = 18 – 9 = 9             (8 + 6) : 2 = 14 : 2 = 7

 

Завдання 2 Купили 6 коробок, по 3 гір­лянди в кожній. Кількома гірлян­дами прикрасили будинок, і за­лишилося 4 гірлянди. Скількома гірляндами прикрасили будинок?

Було

Прикрасили

Залишилось

6 коробок по 3 гірлянди

?

4 гірлянди

Короткий запис

Було (купили) — ? г., 6 коробок по 3 гірлянди

Прикрасили — ?

Залишилось — 4 гірлянди

Схема

Вираз (3 • 6) – 4

Короткий запис №1

Було — ? п., 6 коробок по 3 гірлянди

Короткий запис №2

Було — 18 гірлянд

Прикрасили — ?

Залишилось — 4 гірлянди

План розв’язування

1) Скільки всього гірлянд було?

2) Скількома гірляндами прикрасили будинок?

Розв’язання

1) 3 • 6 = 18 (г.) – всього гірлянд було

2) 18 – 4 = 14 (г.) – гірляндами прикрасили будинок

Відповідь: будинок прикрасили 14 гірляндами

 

Завдання 3 Виготовили 4 форми іграшок по 3 іграшки кожної форми. Кілька іграшок розфарбували і ще залишилося 6 іграшок. Скільки іграшок розфарбували?

Було

Розфарбували

Залишилось

4 форми по 3 іграшки

?

6 іграшок

Короткий запис

Було (виготовили) — ? іг., 4 форми по 3 іграшки

Розфарбували — ?

Залишилось — 6 іграшок

Схема

Вираз (3 • 4) – 6

Короткий запис №1

Було — ? іг., 4 форми по 3 іграшки

Короткий запис №2

Було — 12 іграшок

Розфарбували — ?

Залишилось — 6 іграшок

План розв’язування

1) Скільки іграшок виготовили?

2) Скільки іграшок розфарбували?

Розв’язання

1) 3 • 4 = 12 (іг.) – всього іграшок виготовили

2) 12 – 6 = 6 (іг.) – іграшок розфарбували

Відповідь: розфарбували 6 іграшок

� Скляні ялинкові прикраси виготовляють склодуви

 

Завдання 4

3 • 8 + 24 = 24 + 24 = 48                        (30 – 27) • 8 = 3 • 8 = 24

3 • 5 + 9 = 15 + 9 = 15 + 5 + 4 = 24          2 • 8 + 8 = 3 • 8 = 24 

3 • 9 – 3 = 27 – 3 = 24      (52 – 49) • 7 = (52 – 42 – 7) • 7 = 3 • 7 = 21

18 : 2 + 15 = 9 + 15 = 15 + 5 + 4 = 24     16 : 2 + 16 = 8 + 16 = 16 + 4 + 4 = 24

Вирази зі значенням 24:  3 • 5 + 9, (30 – 27) • 8, 2 • 8 + 8, 18 : 2 + 15, 16 : 2 + 16

 

Завдання 5  Накресли відрізки АВ = 8 см і CD = 6 см, щоб їх спільною частиною був відрізок завдовжки 4 см

А●-------------●С-----4см-------●В------●D

 

Завдання 6 Треба вирізати 10 червоних і 8 синіх ялинкових кульок. Уже вирізали 13 кульок. Яку найбільшу кіль­кість синіх кульок залишилося вирізати?

Міркуємо так

Нехай вирізали всі червоні кульки, тоді

1) 13 – 10 = 3 (к.) – сині кульки вирізали

2) 8 – 3 = 5 (к.) – найбільшу кількість синіх кульок ще треба вирізати

Відповідь: 5 кульок

 

Завдання 7  За велику ялинкову кульку заплатили 9 купюр по 2 грн та ще З0 грн. Яка вартість цієї кульки?

Короткий запис

Вартість — ? грн., 9 купюр по 2 грн. та ще 30 грн.

Схема

Розв’язання

2 • 9 + 30 = 48 (грн.) – вартість кульки

Відповідь: вартість кульки 48 гривень

 

СТОРІНКА 81

Завдання 8  У 9 коробок запакували по 3 ялинкові іграшки. Залишилося запакувати ще 15 іграшок. Скільки всьо­го ялинкових іграшок треба запакувати?

Було

Запакували

Залишилось

?

8 коробок по 3 іграшки

15 іграшок

Короткий запис

Було — ?

Запакували — ? іг., 9 коробок по 3 іграшки

Залишилось — 15 іграшок

Схема

Вираз  15 + 3 • 9  

Короткий запис №1

Запакували — ? іг., 9 коробок по 3 іграшки

Короткий запис №2

Було — ?

Запакували — 27 іграшок

Залишилось — 15 іграшок

План розв’язування

1) Скільки ялинкових іграшок запакували?

2) Скільки всьо­го ялинкових іграшок треба запакувати?

Розв’язання

1) 3 • 9 = 27 (іг.) – ялинкових іграшок запакували

2) 15 + 27 = 42 (іг.) – ялинкових іграшок треба запакувати

Відповідь: треба запакувати 42 ялинкові іграшки

 

Завдання  9

3 • (26 – 17) = 3 • (26 – 26 – 1) = 3 • 9 = 27

2 • (54 – 48) = 2 • (54 – 44 – 4) = 2 • 6 = 12

(30 – 27) • 5 = 3 • 5 = 15         (27 – 13) : 2 = 14 : 2 = 7

16 : 2 – 8 = 8 – 8 = 0              3 • 6 – 17 = 1817 = 1

 

Урок 62   Завдання 1

1) Добуток чисел 3 і 5 зменш на 2:    3 • 5 – 2 = 15 – 2 = 13

2) Суму чисел 12 і 6 поділи на 2:   (12 + 6) : 2 = 18 : 2 = 9

3) Різницю чисел 20 і 18 помнож на 8:   (20 – 18) • 8 = 2 • 8 = 16

4) Частку чисел 12 і 2 збільш на 14:    12 : 2 + 14 = 6 + 14 = 20

 

Завдання 2  Відрізок КМ не є діаметром (не проходить через центр О). У колі безліч радіусів. У крузі безліч радіусів. Два радіуси, що лежать на одній прямій, утворюють діаметр

 

СТОРІНКА 82

Завдання 3  Пряма не може лежати всередині кола, оскільки вона не має ні початку, ні кінця. Усередині лежать точка, ламана, трикутник, поза колом лежать крива, квадрат, прямокутник, відрізок, п’ятикутник

 

Завдання 4

1) Проста задача на множення

Учень обчислив 4 стовпчики виразів, по 3 вирази в кожному. Скільки всього виразів він обчислив?

Короткий запис

Обчислені вирази — ? в., 4 стовпчики по 3 вирази

Схема

Розв’язування

3 • 4 = 12 (в.) – всього виразів він обчислив

Відповідь: учень обчислив 12 виразів

 

2) Проста задача на знаходження суми

3 першого стовпчика учень обчислив 4 вирази, а з другого — 3. Скільки всього виразів обчислив учень?

І стовпчик

ІІ стовпчик

Всього

4 вирази

3 вирази

?

Короткий запис

І стовпчик — 4 вирази

ІІ стовпчик — 3 вирази

Всього — ?

Схема

Розв’язання

4 + 3 = 7 (в.) – всього виразів обчислив учень

Відповідь: учень обчислив 7 виразів

 

Завдання 5  Було 18 аркушів синього паперу та 5 аркушів жовто­го. Докупили ще 20 аркушів зеленого та червоного па­перу. Які запитання можна поставити до цих виразів?

На скільки більше аркушів синього паперу, ніж жовтого? На скільки менше аркушів жовтого паперу, ніж синього?   18 – 5 = 13 (арк.)

Скільки аркушів синього і зеленого кольорів?   18 + 20 = 38 (арк.)

На скільки більше аркушів зеленого паперу, ніж жовтого? На скільки менше аркушів жовтого паперу, ніж зеленого?  20 – 5 = 15 (арк.)

На скільки більше аркушів зеленого паперу, ніж синього? На скільки менше аркушів синього паперу, ніж зеленого?  20 – 18 = 2 (арк.)

Скільки всього аркушів кольорового паперу?  18 + 5 + 20 = 43 (арк.)

 

Завдання 6 В Олі було на 3 зошити більше, ніж в Олеся. Оля віддала Олесю 2 зошити. У кого стало більше зошитів і на скільки?

Міркуємо так

Короткий запис

Оля

Олесь

Було □ + 3

Було □

Віддала 2 зошити

Отримав 2 зошити

Залишилось □ + 1

Стало □ + 2

Подивимось, як передача зошитів вплинула на їхню зміну. Оскільки в Олі на 3 зошити більше, з яких 2 віддала, то в неї залишиться ще 1 зошит, але в Олеся стане на 2 зошити більше, ніж було спочатку, тому

2 > 1    в Олеся зошитів більше, ніж у Олі

2 – 1 = 1 (з.) – на стільки більше зошитів стало в Олеся, ніж у Олі

 

Завдання 7 За два зошити заплатили 8 грн, а за лінійку — на 8 грн більше, ніж за один зошит. Яка ціна лінійки?

8 грн — це 2 зошити по ? грн.

Короткий запис

Зошит — ? грн., 8 грн розділити на 2 порівну

Лінійка — ?, на 8 грн більше

Схема

Вираз    8 : 2 + 8

Короткий запис №1

Зошит — ? грн., 8 грн розділити на 2 порівну

Короткий запис №2

Зошит — 4 грн.

Лінійка — ?, на 8 грн більше

План розв’язування

1) Яка ціна зошита?

2) Яка ціна лінійки?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (грн.) – ціна лінійки

2) 4 + 8 = 12 (грн.) – ціна лінійки

Відповідь: ціна лінійки 12 гривень

 

Завдання 8 «Круговий» приклад

3 • 8 – 6 = 24 – 6 = 14 + (10 – 6) = 14 + 4 = 18

18 : 2 + 24 = 9 + 24 = 24 + 6 + 3 = 30 + 3 = 33

33 – 3 • 9 = 33 – 27 = 33 – 23 – 4 = 10 – 4 = 6      6 : 3 + 9 = 2 + 9 = 11

(11 – 8) • 3 = 3 • 3 = 9                     9 – 12 : 2 = 9 – 6 = 3

 

Урок 63 Завдання 1

3 • 6 + 20 = 18 + 20 = 38    (14 + 4) : 2 = 18 : 2 = 9    (48 – 46) • 3 = 2 • 3 = 6

Інші завдання дивись тут...