Завдання 1096 Прочитай десяткові дроби:
а) 0 цілих 7 десятих
   0 цілих 7 сотих
   0 цілих 7 тисячних
   0 цілих 7 десятитисячних
б) 0 цілих 3 десятих
   0 цілих 3 сотих
   0 цілих 3 тисячних
   0 цілих 3 десятитисячних
в) 7 цілих 85 сотих
   78 цілих 5 десятих
   0 цілих 785 тисячних
   0 цілих 7854 стотисячних
г) 705 цілих 62 сотих
   70 цілих 562 тисячних
   7 цілих 562 десятитисячних
   0 цілих 70562 стотисячних

Завдання 1097 Провідміняй числівник дві цілих три десятих.

Н. в. дві цілих три десятих

Р. в. двох цілих трьох десятих

Д. в. двом цілим трьом десятим

Зн. в. дві цілих три  десятих

О. в. двома цілими три десятими

М. в. у двох цілих трьох десятих

 

Завдання 1098 Розряди десяткового дробу:
а) 24,326; 2 десятки 4 одиниці, 3 десяті 2 соті 6 тисячні
б) 0,07008. 0 одиниць, 7 сотих 8 стотисячних 

 

Завдання 1099
Пиріг розрізали на 10 частин і з’їли половину. Яку частину пирога з’їли? В 0,5
5 : 10 = 5/10 = 0,5

 

Завдання 1100
Довжина кімнати 5 м 20 см. Як записати це у метрах? Б 5,2 м
5 м 20 см = 5,2 м

 

Завдання 1101 Яким числам відповідають точки?
а) А(0,1), B(0,3), C(0,4), D(0,65), E(0,85)
б) K(0,2), L(0,8), M(1,6), N(2,7), P(3,6)

 

Завдання 1102
Скільки градусів показуватиме термометр, якщо його ртутний стовпчик досягне позначення a, b, c, d? 36°; 36,6°; 37,5°; 38,4° 

 

Завдання 1103 Запиши десятковий дріб:
а) п’ять цілих три десятих; 5,3
б) вісім цілих сорок дві сотих; 8,42
в) одна ціла триста тридцять три тисячних; 1,333
г) сто цілих дві тисячі п’ять десятитисячних. 100,0025 

 

Завдання 1104
а) нуль цілих сімнадцять сотих; 0,17
б) нуль цілих сімнадцять тисячних; 0,017
в) нуль цілих сімнадцять десятитисячних. 0,0017 

 

Завдання 1105, 1106 Запиши у вигляді десяткових дробів числа:
а) 3/10 = 0,3
   5/10 = 0,5
   8/10 = 0,8
   19/100 = 0,19
   37/100 = 0,037
   77/100 = 0,77
   123/1000 = 0,123
   987/1000 = 0,987
б) 1 7/1001,07
    2 8/100 = 2,08
     3 8/10003,008
     53 53/100053,053
     10 67/100010,067
     89/10000 = 0,0089
7/10 = 0,7
47/100 = 0,47
23/100 = 0,23
43/1000 = 0,043
19/1000 = 0,019
2 3/102,3
7 11/10007,011
3 7/1003,07

Завдання 1107, 1108 Виділи цілу та дробову частини числа і результат запиши у вигляді десяткового дробу:

97/10 = 9 7/10 = 9,7
123/10 = 12 3/1012,3
235/100 = 2 35/1002,35
657/100 = 6 57/1006,57
5431/1000 = 5 431/10005,431
1053/100 = 10 53/10010,53
670/100 = 6 70/1006,07
77889/1000 = 77,889
37/10 = 3 7/10 = 3,7
85/10 = 8 5/10 = 8,5
237/10 = 23 7/10 = 23,7
987/100 = 9 87/100 = 9,87
5539/100 = 55 39/100 = 55,39
5139/1000 = 5 139/1000 = 5,139
67035/1000 = 67 35/1000 = 65,035
340 009/1000 = 340,009

Завдання 1109 Запиши числа у вигляді звичайних дробів:

0,2 = 2/10
0,7 = 7/10
1,9 = 19/10
0,56 = 56/100
13,78 = 1378/100
3,013 = 3013/1000
0,03 = 3/100
2,304 = 2304/1000
203,8 = 2038/10
50,05 = 5005/100

Завдання 1110

Накресліть прямокутник, ширина якого дорівнює 1 см, а довжина — 10 см. Поділіть його на 10 рівних частин. Зафарбуйте у різний спосіб 0,4; 0,6 і 0,9 цього прямокутника.

 

Завдання 1111
Накресли круг і поділи його на 10 приблизно рівних частин. Зафарбуй 0,1; 0,2 і 0,3 цього круга.

 

Завдання 1112
Накресли координатний промінь з одиничним відрізком 10 см. Познач на промені дроби:
а) 0,2; 0,3; 0,5; 0,6; 1,1; 1,4;
б) 0,25; 0,65; 0,85; 1,05; 1,35.

 

Завдання 1113
Накресли координатний промінь. За одиничний відрізок візьми 5 см.
Познач: 0,1; 0,25; 0,3; 0,5; 1,2; 1,5; 1,75; 2,3.

 

а) 3 см = 0,3 дм; 4 см = 0,4 дм; 7 см = 0,7 дм; 9 см = 0,9 дм
б) 0,1 дм = 10 см0,2 дм = 20 см; 0,5 дм = 50 см; 0,8 дм = 80 см

 

Завдання 1115 Побудуй відрізок завдовжки:
а) 0,5 см = 5 мм
б) 3,5 см = 35 мм
в) 5,3 см = 53 мм

 

Завдання 1116
5 дм = 0,5 м; 12 дм = 1,2 м; 37 дм = 3,7 м; 9 см = 0,09 м; 57 см = 0,57 м

 

Завдання 1117
24 г = 0,024 кг; 200 г = 0,2 кг; 1125 г = 1,125 кг

 

Завдання 1118
30 к. = 0,3 грн; 40 к.= 0,4 грн; 50 к. = 0,5 грн; 1130 к = 11,3 грн

 

Завдання 1119 Продовж послідовність:
а) 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3 ...
б) 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001; 0,00001; 0,000001; 0,0000001 ...

 

Завдання 1120, 1121 Виконай дії і запиши значення десятковим дробом:
а) 7/10  3/10 = 4/10 = 0,4 
б) 1  3/10 = 7/10 = 0,7
в) 3 + 17/100 = 3 17/1003,17
г) 7  5/100 = 6 95/1006,95
ґ) 3 2/10  2 7/10 = 5/10 = 0,5
а) 17/10  8/10 = 9/10 = 0,9
б) 1  6/10 = 4/10 = 0,4
в) 5 + 13/100 = 5 13/1005,13
г) 3  3/100 = 2 97/100 = 2,97
ґ) 6 3/10 – 5 4/10 = 9/10 = 0,9

Завдання 1122  Обґрунтуйте рівності:

а) 1 см² = 0,1 дм • 0,1 дм = 0,01 дм²;
б) 1 м² = 0,01 а  0,01 а = 0,0001 га;
в) 1 га = 0,1 км  0,1 км = 0,01 км².

 

Завдання 1123
300 м = 0,3 км; 525 м = 0,525 км; 1200 м = 1,2 км; 85 м = 0,085 км; 9 м = 0,009 км

 

Завдання 1124
8 мм = 0,8 см; 13 мм = 1,3 см; 235 мм = 23,5 см; 0,5 мм = 0,05 см

 

Завдання 1125 Яку масу показує стрілка терезів? Результат запиши:
а) у грамах; 170 г 
б) у кілограмах. 0,17 кг

Завдання 1126

0,5 кг = 500 г; 2,25 кг = 2250 г; 0,025 кг = 25 г

 

Завдання 1227 Виріж смужку завдовжки:
а) 0,5 дм = 5 см
 
б) 13,5 см = 135 мм

Завдання 1128

Тато купив 700 г моркви, цибулі — у 3 рази більше, а картоплі стільки, скільки моркви і цибулі разом. Скільки кілограмів овочів купив тато?
Розв'язання

1) 700 • 3 = 2100 (г) – купив цибулі.

2) 700 + 2100 = 2800 (г) – купив моркви і цибулі разом.

3) 2800 + 2800 = 5600 (г) = 5,6 (кг) – овочів купив тато.

Відповідь: 5,6 кг.

 

Завдання 1129
Ширина кімнати 320 см, а довжина у два рази більша. Знайди площу кімнати (у квадратних метрах).
Розв'язання

1) 320 • 2 = 640 (см) – довжина кімнати.

2) 320 • 640 = 204800 (см²) = 20,48 (м²)– площа кімнати.

Відповідь: 20,48 м².

 

Завдання 1130
Познач точки з координатами 0,01 та 0,02 на координатних променях із різними одиничними відрізками.

 

Завдання 1131
Точки K і P поділяють відрізок AB на 3 рівні частини. Знайди KP, якщо AB = 0,6 дм.
Розв'язання
0,6 дм = 6 см

6 : 3 = 2 (см) = 0,2 (дм) – довжина КР.

Відповідь: 0,2 дециметри.

 

Завдання 1132
На промені з початком O відкладіть відрізки: OA = 0,1 дм; OB = 0,2 дм; OC = 0,3 дм; OD = 0,4 дм. Знайдіть довжини відрізків AB і AD. Розгляньте декілька способів.
Розв'язання
0,1 дм = 1 см, 0,2 дм = 2 см, 0,3 дм = 3 см, 0,4 дм = 4 см

АВ = ОВ – ОА = – 1 = 1 (см) = 0,1 (дм)

АD = ОD – ОА = – 1 = 3 (см) = 0,3 (дм)

 

Завдання 1133
На якій з рулеток частіше стрілка вказуватиме на 2? B
А. 1/4; Б. 1/3; В. 1/2; Г. 1/3

 

Завдання 1134
У двох дівчаток є 30  грн. Якщо одна з них віддасть другій половину своїх грошей, то в другої грошей стане вдвічі більше. Скільки грошей у кожної дівчинки?
Розв'язання
Нехай у одної дівчини було х грн, тоді в другої — (х  х/2) грн. Складаємо рівняння:

 (х  х/2) = (30  х) + х/2

2х  х = 30  х + х/2

2х  х/2 = 30

4х  х = 60

3х = 60

х = 60 : 3

х = 20 (грн) – у одної дівчини.

30 – 20 = 10 (грн) – у другої дівчини.

Відповідь: 20 грн і 10 грн.

 

Завдання 1135
Запиши три п’ятицифрові числа, які є квадратами натуральних чисел і які будуть квадратами чисел, якщо закреслити дві останні або дві перші цифри.
10000 = 100  100, 10000 = 10 • 10
40000 = 200  200, 40000 = 20 • 20
90000 = 300  300, 90000 = 30 • 30

 

Вправи для повторення
Вправа 1136 Рівняння
а) 17х + 33х = 1250
   50х = 1250
   х = 1250 : 50
   х = 25
б) (44х – 12х) + 164 = 484
    32х + 164 = 484
    32х = 484  164
    32х = 320
    х = 320 : 32
    х = 10

Завдання 1137

Як зміниться добуток двох множників, якщо один із множників зменшити у 5 разів, а другий збільшити у 10 разів? Збільшиться у 2 рази
а • b = ab, (а : 5) • (• 10) = (a • b) • (10 : 5) (a • b) • 2 = 2ab, 2ab : ab = 2

 

Завдання 1138 Обчисли значення виразу:
3 5/8  2 3/8 + (4  2 1/8) = 5/8  2 3/8 + 1 7/8 = 1 2/8 + 1 7/8 = 3 1/8