Завдання 308 Розташування прямих
а) паралельне
б) перпендикулярне
Завдання 309
Ісландія  перпендикулярні, Греція  паралельні і перпендикулярні, Намібія  паралельні, Гамбія  паралельні
 
Завдання 310
а) Прямі АD і EF не перетинаються; Істинне твердження
б) прямі АD і EB паралельні; Хибне твердження
в) прямі ЕВ і FC паралельні; Істинне твердження
г) прямі FC і EF перпендикулярні. Істинне твердження
 
Завдання 311 АВСD — прямокутник.
1) Чи правильно, що АВ ⊥ CD? Правильно
2) Назви сторону, паралельну ВС. AD
3) Яке з тверджень хибне? Г
 
Завдання 312 
a) перпендикулярні; c ⊥ a, d ⊥ a, b ⊥ e
б) паралельні? c || d
 
Завдання 313
Наведи приклади матеріальних моделей:
а) перпендикулярних; Перехрестя доріг
б) паралельних прямих. Залізнодорожні рейки
 
Завдання 314 Побудуй дві перпендикулярні прямі.

Завдання 315

Накресли три прямі, паралельні одна одній.

Завдання 316

Побудуй квадрат АВСD та прямокутник МКРТ. Проведи їх діагоналі. За допомогою косинця або транспортира перевір, чи перпендикулярні прямі АС і ВD. А прямі МР і КТ?
Висновок: діагоналі чотирикутників є перпендикулярними.
 
Завдання 317
Перпендикулярні прямі AB і CD перетинаються в точці  O. Побудуй бісектриси кутів АОС і ВОС. За допомогою косинця переконайся, що побудовані бісектриси лежать на перпендикулярних прямих.
Завдання 318
Для чого на паркінгу роблять розмітку? Щоб визначити місце кожної машини.
Які розмітки ви бачили? Паралельні
 
Завдання 319
Накресли у зошиті пряму а і познач на ній точки А і В. Через ці точки проведи прямі, перпендикулярні до прямої а.
Завдання 320
Накресли у зошиті пряму AB і познач точку K. Проведи через неї пряму, паралельну AB.
Завдання 321
Накресли гострокутний трикутник ABС. Через кожну його вершину проведи пряму, перпендикулярну до протилежної сторони.
Завдання 322
АВСDEF — правильний шестикутник. Використовуючи косинець, установіть відповідність між прямими, заданими умовами (1–3), та перпендикулярними до них прямими (А–Д).  Д,  А,  Г
 
Завдання 323
Покажи, як перегинанням аркуша паперу можна отримати:
а) перпендикулярні відрізки; 
б) паралельні відрізки.
 
Завдання 324
Заміни букви цифрами так, щоб виконувалася рівність
ікс + фікс = 1468, отже, 468 + 1000 = 1468
 
Завдання 325
Сума трьох деяких натуральних чисел — парне число. Парним чи непарним числом є добуток тих самих чисел? Парним
 
Завдання 326
По краях малюнка проведено два перпендикулярні координатні промені. Знайди на малюнку предмети, зображені зліва. Їх місцерозташування на паралельних прямих.
 
Вправи для повторення
Завдання 327
а) 203 + 2003 + 20 003 = 22209
б) 7777 – 7007 + 3007 – 777 = 3000
Завдання 328
Знайди суму всіх натуральних значень x, при яких:
а) 4 < x < 8, якщо 5, 6, 7, тому 5 + 6 + 7 = 18 
б) 1 < x < 12, якщо х = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, тому
2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 = 65
 
На скільки сантиметрів 7 дм менше, ніж 1 м? 1 м  7 дм = 100 см  70 см = 30 см