Інші завдання дивись тут ...

Вправа 151. Знайди значення виразу 9 + а, якщо а = 2, 3,4.

Якщо а = 2, то 9 + а = 9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11.

Якщо а = 3, то 9 + а = 9 + 3 = 9 + 1+ 2 = 10 + 2 = 12.

Якщо а = 4, то 9 + а = 9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13.

 

Вправа 153. Командна гра «Ланцюжок».

11 + 2 = 13

13 + 3 = 16

16 + 3 = 19 

19 + 1 = 20

20 – 1 = 19

19 – 3 = 16

16 – 2 = 14

14 – 3 = 11

 

Вправа 155. Закінчи обчислення. 

8 + 5 = 8 + 2 + 3 =...   

7 + 5 = 7 + 3 + ...

6 + 5 = 6 + 4 + ... 

12 – 5 = 12 – 2 – 3 =…

11 – 5 = 11 – 1 - …

13 – 5 = 13 – 3 - …

Розв’язання.

8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11

12 – 5 = 12 – 2 – 3 = 10 – 3 = 7

11 – 5 = 11 – 1 4 = 10 – 4 = 6

13 – 5 = 13 – 3 – 2 = 10 – 2 = 8

Вправа 156. Знайди значення виразу: 2 + b, якщо b = 3, 5, 6, 9; а + 3, якщо а= 10, 9, 8, 7.

Розв’язання.

Якщо b = 3, то 2 + b = 2 + 3 = 5.

Якщо b = 5, то 2 + b = 2 + 5 = 7.

Якщо b = 6, то 2 + b = 2 + 6 = 8.

Якщо b = 9, то 2 + b = 2 + 9 = 11.

Якщо а = 10, то  а + 3 = 10 + 3 = 13.

Якщо а = 9, то  а + 3 = 9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12.

Якщо а = 8, то  а + 3 = 8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 10 + 1 = 11.

Якщо а = 7, то  а + 3 = 7 + 3 = 10.

 

Вправа 157.  Скільки двоцифрових чисел можна записати за допомогою цифр 1, 5, 7? (Цифри не можна повторювати.)

Шість чисел - це 15,  17, 51, 57, 71, 75.

 

Вправа 158. У магазин привезли 98 кг яблук. За день продали 68 кг. Скільки кілограмів яблук залишилося продати?

Розв’язання.                                                    

98 - 68 = 30 (кг) – залишилося продати яблук.

Відповідь: 30 кілограмів.

 

Вправа 159. У магазин привезли 98 кг яблук. Зранку продали 8 кг, а протягом дня — ще 60 кг яблук. Скільки кілограмів яблук залишилося продати?

Розглянь розв'язання задачі з планом.

1) Скільки кілограмів яблук продали за весь день? 60 + 8 = 68 (кг)

2)Скільки кілограмів яблук залишилося продати? 98 - 68 = З0 (кг)

Відповідь; З0 кг яблук залишилося продати.

Задачі, що розв'язуються однією дією, називають простими. Задачі, що розв'язуються кількома діями, називають складеними.

 

Вправа 160. Знайди значення виразу:      13 - а, якщо а = 4, 5, 10; b + 5, якщо b = 7, 8, 10.

Розв’язання.

Якщо а = 4, то 13 - а = 13 – 4  = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9.

Якщо а = 5, то 13 - а = 13 – 5  = 13 – 3 – 2 = 10 – 2 = 8.

Якщо а = 10, то 13 - а = 13 – 10  = 3.

Якщо b = 7, то  b + 5 = 7 + 5 = 7 + 3 + 2 =10 + 2 = 12.

Якщо b = 8, то  b + 5 = 8 + 5 = 8 + 2 + 3 =10 + 3 = 13.

Якщо b = 10, то  b + 5 = 10 + 5 = 15.

 

Вправа 161. В автопарку було 14 вантажівок. Уранці 5 вантажівок виїхало у рейс, а по обіді повернулося 3. Скільки вантажівок стало в автопарку?

Розв’язання.                                                    

1-й спосіб. 

1) 14 – 5 = 9 (в.) – залишилося вантажівок.

2) 9 + 3 = 12 (в.) – стало вантажівок.

Відповідь: 12 вантажівок стало в автопарку.

2-й спосіб. 

1) 5 - 3 = 2 (в.) – вантажівок не повернулося.

2) 14 - 2 = 12 (в.) – стало вантажівок.

Відповідь: 12 вантажівок стало в автопарку.

 

Вправа 162.Визнач номер зірки, на якій зараз перебуває Лунтік.

Розв’язання.

11 – 2 = 11 – 1 – 2 = 10 – 1 = 9

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

12 + 10 = 22

22 + 4 = 26

26 + 50 = 76

76 – 3 = 73

 

Вправа 163. Обчисли усно. Запиши (підкреслені) вирази, значенням яких є двоцифрове число.

8 + 5 = 13

7 + 5 = 12

10 + 5 = 15

5 + 5  =  10

14 - 5 = 9

10 - 5 = 5

9 + 5 = 14

9 - 5 = 4

 

Многокутник — це замкнена ламана.

Вправа 164.

За якими ознаками многокутники поділяють на види: трикутники, чотирикутники, п'ятикутники?

За кількістю кутів.

 

Вершини многокутника позначають великими літерами латинського алфавіту.

Вправа 165. Назви многокутники. Знайди прямі кути.

Розв’язання.

Називають : чотирикутник ABCD, чотирикутник КМLР, шестикутник NSRLFT.

Прямі кути: А, В, С, D.

 

Вправа 166. Виміряй сторони чотирикутника. Знайди їх суму.

Суму довжин сторін многокутника називають периметром многокутника.

Р =  5 + 3 + 4 + 1 = 13 (см) - периметр чотирикутника.

 

Вправа 167. Вівчар за день настриг з овець 36 кг вовни. Наступного дня він настриг на 6 кг вовни менше. Скільки всього вовни настриг вівчар за 2 дні? Склади план і розв'яжи задачу.

Розв’язання.

План. 

1. Скільки вовни настриг вівчар наступного дня?

2. Скільки всього вовни настриг вівчар за 2 дні?

Розв’язання.                                                    

36 – 6 = 30 (кг) – настриг вовни наступного дня.

36 + 30 = 66 (кг) – всього вовни настриг.

Відповідь: 66 кг вовни настриг вівчар за два дні.

Встанови закономірність і запиши числа, вставляючи опущені.

2   22   3   33    4    44    5      55     6     66

 

Вправа 168. Виміряй сторони трикутника. Знайди його периметр

Р =  5 + 3 + 7 = 15 (см) - периметр трикутника.

 

Вправа 169. На Сорочинський ярмарок гончар привіз 7 куманців, а глечиків — на 5 більше. Скільки всього посуду привіз гончар на ярмарок?

Розв’язання.                                                    

1) 7 + 5 = 12 (шт.)  – було глечиків.

2) 7 + 12 = 19 (шт.) – всього штук посуду.

Відповідь: 19 штук посуду привіз гончар на ярмарок.

 

Вправа 170.Математичний диктант.

1.  Запиши число, у якому 7 дес. і 3 од.

73

2. Запиши найменше двоцифрове число.

10

3. Запиши найбільше двоцифрове число.

99

4. Запиши суму чисел 8 і 5, 9 і 3.

8 + 5 = 13

9 + 3 = 12

5. Запиши різницю чисел 12 і 5, 11 і 4.

12 - 5 = 7

11 - 4 = 7

6. Збільш 5 на З0.

5 + 30 = 35

7. Зменш 64 на З0.

64 - 30 = 34

 

Вправа 172. Закінчи обчислення. 

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 14

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 = 13 

6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 10 + 2 = 12

14 - 6 = 14 - 4 - 2 = 10 – 2 = 8

13 - 6 = 13 - 3 – 3 = 10 – 3 = 7  

12 - 6 = 12 – 2 – 4 = 10 – 4 = 6

Вправа 173.

Розв’язання.

11 – 2 = 9                   9 – 9 = 0                   28 + 10 = 38

              7 + 21 = 28                     18 – 7 = 11

0 + 15 = 15                 15 – 8 = 7                  38 – 20 = 18

 

Вправа 174.

Чотирикутник, у якого всі кути прямі, називають прямокутником.

Розв’язання.

Довжина АВ 5 см, ширина АD 2 см.

Протилежні сторони прямокутника рівні.

AD = BC ;  AB = CD

 

Вправа 175.

Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см і 6 см.

Розв’язання. 

                                   

 

                                   3 см

                 

                   6см

                                                      Інші завдання дивись тут ...