Завдання 1750 Знайди:
а) 50% від числа 90 = 90 : 100 • 50 = 45
   50% від числа 400 = 400 : 100 • 50 = 200
   50% від числа 1000 = 1000 : 100 • 50 = 500
б) 3% від числа 90 = 90 : 100 • 3 = 2,7 
    3% від числа 400 = 400 : 100 • 3 = 12
    3% від числа 1000 = 1000 : 100 • 3 = 30
в) 200% від числа 90 = 90 : 100 • 200 = 180
    200% від числа 400 = 400 : 100 • 200 = 800
    200% від числа 1000 = 1000 : 100 • 200 = 2000

 

Завдання 1751, 1752 Знайди число:
50% якого становлять:
30; 40; 70; 150; 1000

Знайди число, 25% якого становлять:

20; 50; 80; 120; 300

30 : 50 • 100 = 60
40 : 50 • 100 = 80
70 : 50 • 100 = 140
150 : 50 • 100 = 300
1000 : 50 • 100 = 2000
20 : 25 • 100 = 80
50 : 25 • 100 = 200
80 : 25 • 100 = 320
120 : 25 • 100 = 480
300 : 25 • 100 = 1200

Завдання 1753

У саду росте 400 дерев. Яблуні становлять 80% усіх дерев. Скільки яблунь росте у саду? Б 320
400 : 100 • 80 = 320 (д.)

 

Завдання 1754
У кошику лежало 36 яблук. Сестрички помили і з’їли 25% усіх цих яблук. Скільки яблук з’їли сестрички?
Розв'язання

36 : 100 • 25 = 9 (ябл.) – яблук з'їли сестрички.

Відповідь: 9 яблук.

 

Завдання 1755
Швидкість велосипедистки 12 км/год, що становить 20% швидкості мотоцикліста. Знайди швидкість мотоцикліста. В 60 км/год
12 : 20 • 100 = 60 (км/год)

 

Завдання 1756
Гра. Один учень/одна учениця називає число, а другий/друга має знайти:
а) 10% числа 50; 50 : 100 • 10 = 5
б) число, для якого 50 відповідає 10%. 50 : 10 • 100 = 500

 

Завдання 1757 Поясни на прикладах зміст речень.
а) Робітник виконав план на 110%. 
Якщо робітник мав виготовити 200 деталей, то він виготовив 220 деталей.
б) Бригада перевиконала план на 15%.
Якщо бригада за планом мала виготовити 200 деталей, то вона виготовила понад план 30 деталей.
в) Ціна підвищилася на 20%.
Якщо ціна товару 200 грн, то нова ціна товару 240 грн.
г) Ціна знизилася на 10%. 
Якщо ціна товару 200 грн, то нова ціна товару 160 грн.

 

Завдання 1758
На малюнку зображено світлини, розташовані в папці «Канікули». На 25% світлин зображено лише тварини, на 50% — лише будівлі. А на решті — лише люди. Скільки відсотків світлин із зображенням людей?
Розв'язання

100% – (25% + 50%) = 25% – відсотків світлин із зображенням людей.

Відповідь: 25%.

 

Завдання 1759 Знайди:
а) 5% від числа 320; 320 : 100 • 5 = 16
б) 16% від числа 824; 824 : 100 • 16 = 131,84
в) 95% від числа 0,95; 0,95 : 100 • 95 = 0,9025
г) 110% від числа 398. 398 : 100 • 110 = 437,8

 

Завдання 1760 Знайди:
а) 50% від відстані 320 км; 320 км : 100 • 50 = 160 км
б) 45% від маси 250 кг; 250 кг : 100 • 45 = 112,5 кг
в) 8% від площі 45 га; 45 га : 100 • 8 = 3,6 га
г) 0,2% від швидкості 350 км/год. 350 км/год : 100 • 0,2 = 0,7 км/год

 

Завдання 1761
З молока виходить 10% сиру. Скільки можна одержати сиру з 1000 кг молока?
Розв'язання

1000 : 100 • 10 = 100 (кг) – можна одержати сиру.

Відповідь: 100 кг.

 

Завдання 1762
Із чайного листя виходить 4,2 % чаю. Скільки чаю отримають, висушивши 100 кг чайного листя? Запиши скорочений запис умови задачі.
Короткий запис
100 кг — 100%
х кг — 4,2%
Розв'язання

100 : 100 • 4,2 = 4,2 (кг) – отримають чаю.

Відповідь: 4,2 кг.

 

Завдання 1763
Від перегонки нафти утворюється 30 % гасу. Скільки гасу можна отримати, перегнавши 30 т нафти?
Розв'язання

30 : 100 • 30 = 9 (т) – гасу можна отримати.

Відповідь: 9 т.

 

Завдання 1764
Площа садової ділянки становить 450 м². Будинок займає 15 % цієї площі. Яку площу займає будинок?
Розв'язання

450 : 100 • 15 = 67,5 (м²) – площу займає будинок.

Відповідь: 67,5 м².

 

Завдання 1765
У класі всього 35 учнів і учениць. Із них 60 % — хлопчики. Скільки у класі дівчаток?
Розв'язання

1) 35 : 100 • 60 = 21 (д.) – хлопчиків у класі;

2) 35 – 21 = 14 (д.) – дівчаток у класі.

Відповідь: 14 дівчаток.

 

Завдання 1766
Два 3D-принтери надрукували 500 деталей. З них 40 % надрукував перший. Скільки деталей надрукував другий?
Розв'язання

1) 500 : 100 • 40 = 200 (д.) – надрукував перший принтер;

2) 500 – 200 = 300 (д.) – надрукував другий принтер.

Відповідь: 300 деталей.

 

Завдання 1767
У господарстві є всього 250 корів і теличок. Телички становлять 30 %. На скільки більше корів, ніж теличок?
Розв'язання

1) 250 : 100 • 30 = 75 (тв.) – теличок;

2) 250 – 75 = 175 (тв.) – корів;

3) 175 – 75 = 100 (тв.) – на стільки більше корів.

Відповідь: на 100 тварин.

 

Завдання 1768
В Олі є знижка 10 % на всі товари. Скільки вона заплатить за кожну книжку? Чи можна купити якісь 2 книжки, маючи 100 грн?
Розв'язання

1) 70 : 100 • 90 = 63 (грн) – заплатить за книжку, що коштувала 70 грн;

2) 75 : 100 • 90 = 67,5 (грн) – заплатить за книжку, що коштувала 75 грн;

3) 40 : 100 • 90 = 36 (грн) – заплатить за книжку, що коштувала 40 грн;

4) 88 : 100 • 90 = 79,2 (грн) – заплатить за книжку, що коштувала 88 грн;

5) 63 + 36 = 99 (грн) – можна купити ці книжки, маючи 100 грн.

 

Завдання 1769
Довжина прямокутника дорівнює 60 см, а  ширина становить 20 % довжини. Знайди периметр і площу прямокутника.
Розв'язання

1) 60 : 100 • 20 = 12 (см) – ширина прямокутника;

2) (60 + 12) • 2 = 144 (см) – периметр прямокутника;

3) 60 • 12 = 720 (см²) – площа прямокутника.

Відповідь: 144 см; 720 см².

 

Завдання 1770
Ширина прямокутника дорівнює 12 см, а довжина становить 150 % ширини. Знайди периметр і площу прямокутника.
Розв'язання

1) 12 : 100 • 150 = 18 (см) – довжина прямокутника;

2) (18 + 12) • 2 = 60 (см) – периметр прямокутника;

3) 18 • 12 = 216 (см²) – площа прямокутника.

Відповідь: 60 см; 216 см².

 

Завдання 1771
Одна сторона трикутника дорівнює 20 см, друга — на 10 % більша, а третя на 20 % менша за першу сторону. Знайди периметр трикутника.
Розв'язання

1) 20 + 20 : 100 • 10 = 20 + 2 = 22 (см) – друга сторона;

2) 20  20 : 100 • 20 = 20  4 = 16 (см) – третя сторона;

3) 20 + 22 + 16 = 58 (см) – периметр трикутника.

Відповідь: 58 см.

 

Завдання 1772
Швидкість човна 20 км/год, а швидкість течії на 85 % менша. Знайди швидкість човна за течією річки і проти течії.
Розв'язання

1) 20  20 : 100 • 85 = 3 (км/год) – швидкість течії;

2) 20 + 3 = 23 (км/год) – швидкість човна за течією річки;

3) 20  3 = 17 (км/год) – швидкість човна проти течії річки.

Відповідь: 23 км/год; 17 км/год.

 

Завдання 1773
Човен ішов 3 год за течією річки. Скільки часу йому потрібно, щоб повернутися назад, якщо власна швидкість човна 25 км/год, а швидкість течії становить 4% власної швидкості човна?
Розв'язання

1) 25 : 100 • 4 = 1 (км/год) – швидкість течії річки;

2) 25 + 1 = 26 (км/год) – швидкість за течією річки;

3) 26 • 3 = 78 (км) – вся відстань;

4) 25  1 = 24 (км/год) – швидкість проти течії річки;

5) 78 : 24 = 3,25 (год) – часу потрібно, щоб повернутися назад.

0,25 год = 60 хв • 0,25 = 15 (хв)

Відповідь: 3, 25 год, або 3 год 15 хв.

 

Завдання 1774 Знайди число:
а) 72 % якого становлять:
45, 54, 135, 225, 279, 441
б) 3,5 % якого становлять:
14, 84, 98, 105, 154, 203
45 : 72 • 100 = 62,5
54 : 72 • 100 = 75
135 : 72 • 100 = 187,5
225 : 72 • 100 = 312,5
279 : 72 • 100 = 387,5
441 : 72 • 100 = 612,5
14 : 3,5 • 100 = 400
84 : 3,5 • 100 = 2400
98 : 3,5 • 100 = 2800
105 : 3,5 • 100 = 3000
154 : 3,5 • 100 = 4400
203 : 3,5 • 100 = 5800

Завдання 1775 Знайди число:

а) 15 % якого становлять:
30, 90, 120, 165, 225, 315
б) 40 % якого становлять:
20, 36, 40, 90, 125, 256
30 : 15 • 100 = 200
90 : 15 • 100 = 600
120 : 15 • 100 = 800
165 : 15 • 100 = 1100
225 : 15 • 100 = 1500
315 : 15 • 100 = 2100
20 : 40 • 100 = 50
36 : 40 • 100 = 90
40 : 40 • 100 = 100
90 : 40 • 100 = 225
125 : 40 • 100 = 312,5
256 : 40 • 100 = 640

Завдання 1776

На змагання прийшли 32 учні, тобто 4 % учнів школи. Скільки всього учнів у школі?
Розв'язання

32 : 4 • 100 = 800 (уч.) – всього учнів.

Відповідь: 800 учнів.

 

Завдання 1777
За книжку учень заплатив 52 грн. Це 25 % його грошей. Скільки грошей мав учень?
Розв'язання

52 : 25 • 100 = 208 (грн) – грошей мав учень.

Відповідь: 208 гривень.

 

Завдання 1778
Даринка прочитала 70 % сторінок книжки і їй залишилося прочитати ще 54 сторінки. Скільки сторінок у книжці?
Розв'язання

54 : 30 • 100 = 180 (с.) – сторінок у книжці.

Відповідь: 180 сторінок.

 

Завдання 1779
Руда містить 2,5 % міді. Скільки треба переробити такої руди, щоб мати 1000 т міді?
Розв'язання

1000 : 2,5 • 100 = 40000 (т) – треба переробити руди.

Відповідь: 40000 т.

 

Завдання 1780
З пшениці одержують 80 % борошна. Скільки треба змолоти пшениці, щоб одержати 1 т борошна?
Розв'язання

1 : 80 • 100 = 1,25 (т) – треба змолоти пшениці.

Відповідь: 1,25 т.

 

Завдання 1781 Знайди 20 % від значення виразу:
(2 2/3 - 2/3) : 0,5 + ( 2 2/3 + 1/3)  0,5 = : 0,5 + 3  0,5 = 4 + 1,5 = 5,5
20 % від 5,5 = 5,5 : 100 • 20 = 1,1

 

Завдання 1782
Знайди число, 20 % якого дорівнює значенню виразу:
10,01 : 7 + 100,1 : 11 + 1001 : 13 = 1,43 + 9,1 + 77 = 87,53
20 % числа становлять 87,53 — це 87,53 : 20 • 100 = 437,65

 

Завдання 1783
Площа земної кулі дорівнює 510 100 тис. км². Суходіл займає 29 % цієї площі. Яку площу займає суходіл? Яка площа водної поверхні Землі?
Розв'язання

1) 510100 : 100 • 29 = 147929 (км²)  займає суходіл;

2) 510100  147929 = 362171 (км²) – площа водної поверхні.

Відповідь: 147929 км²; 362171 км².

 

Завдання 1784
Розчин містить сіль і воду. Сіль становить 7 % розчину. Скільки солі і води міститься в 1 кг розчину?
Розв'язання

1) 1 : 100 • 7 = 0,07 (кг)  міститься солі;

2) 1  0,07 = 0,93 (кг) – міститься води.

Відповідь: 0,07 кг; 0,93 кг.

 

Завдання 1786
Тіло людини містить приблизно 64 % води. Скільки кілограмів води міститься в людському тілі масою 40 кг?
Розв'язання

40 : 100 • 64 = 25,6 (кг)  міститься води в людському організмі.

Відповідь: 25,6 кг.

 

Завдання 1786
Олені в магазині сподобались 3 сумки. У магазині діє акція: «25 % знижки на кожну другу позицію в чеку і 50 % на кожну третю позицію». Розгляньте різні варіанти купівлі двох та трьох сумок. У чеку у такому випадку ціни розташовуються у порядку спадання. 400 грн, 550 грн, 685 грн
Розв'язання

400 + (550 – 550 : 100 • 25) + (685 – 685 : 100 • 50)= 400 + 412,5 + 342,5 = 1155

400 + (685 – 685 : 100 • 25) + (550 – 550 : 100 • 50)= 400 + 513,75 + 275 = 1188,75

550 + (400 – 400 : 100 • 25) + (685 – 685 : 100 • 50)= 550 + 300 + 342,5 = 1192,5

550 + (685 – 685 : 100 • 25) + (400 – 400 : 100 • 50)= 550 + 513,75 + 200 = 1263,75

685 + (400 – 400 : 100 • 25) + (550 – 550 : 100 • 50)= 685 + 300 + 275 = 1260

685 + (550 – 550 : 100 • 25) + (400 – 400 : 100 • 50)= 685 + 412,5 + 200 = 1297,5

Відповідь: 1297,5 грн; 1263,75 грн; 1260 грн; 1192,5 грн; 1188,75  грн; 1155 грн.

 

Завдання 1787
Після переробки деревини на папір маса паперу становить 21 % маси деревини. Скільки тонн паперу можна отримати із 4,5 м3 деревини, якщо маса 1 м3 її дорівнює 0,62 т? Відповідь округли до десятих.
Розв'язання

1) 0,62 • 4,5 = 2,79 (т) – маса деревини;

2) 2,59 : 100 • 21 = 0,5859 (т) ≈ 0,6 (т)  отримають паперу.

Відповідь: 0, 6 т.

 

Завдання 1788
Дизайнер мав розробити дизайн 60 сайтів за місяць. Дизайн скількох сайтів він розробив, якщо:
а) виконав план на 110 %;
Розв'язання

60 : 100 • 110 = 66 (с.) – розробив сайтів.

Відповідь: 66 сайтів.

б) перевиконав план на 15 %?
Розв'язання

60 + 60 : 100 • 15 = 60 + 9 = 69 (с.) – розробив сайтів.

Відповідь: 69 сайтів.

 

Завдання 1789
Куртка коштує 1200 грн. Скільки вона коштуватиме, якщо її ціна зменшиться на 15 %?
Розв'язання

1200  1200 : 100 • 15 = 1200  180 = 1020 (грн) – коштуватиме куртка.

Відповідь: 1020 грн.

 

Завдання 1790
Знайди об’єм води в повній пляшці, що на 30 % більша за ту, що на малюнку.
Розв'язання

500 + 500 : 100 • 30 = 500 + 150 = 650 (мл) – об'єм води.

Відповідь: 650 мл.

  • Kzkksrdjam
    Thanks for the post
    5 березня 2023 21:54
  • KazkzrdJes
    don't think anything
    15 березня 2023 21:25