Вправа 251. Білочка знайшла 7 горішків, а грибів — на 4 більше. Скільки грибів знайшла білочка? Скільки грибів і горішків разом знайшла білочка? Вибери вирази, що допоможуть дати відповідь на кожне запитання. 

7 + 4                                              7-4                                  7 + (7 + 4)

Розв'язання.

Скільки грибів знайшла білочка?  7 + 4

Скільки грибів і горішків разом знайшла білочка? 7 + (7 + 4)

Вправа 252. Склади і розв'яжи задачі за коротким записом Порівняй задачі.

Задача 1. 

На І п. — 12 книг 

На II п. — ?,  на 4 книги більше, ніж на І

Скільки книг стояло на двох полицях разом ?

Задача 2. 

На І п. — 12 книг

На II п. — 16 книг 

На III п. — ?, на 8 книг менше, ніж на І і ІІ разом.

Задача 1. На першій полиці стояло 12 книг, а на другій полиці на 4 книги більше, ніж на першій. Скільки книг стояло на двох полицях разом?

Розв'язання.

12 + 4 = 16 (кн.) – книг на другій полиці.

12 + 16 = 28 (кн.) – книг на двох полицях.

Відповідь: 28 книг стояло на двох полицях разом.

Задача 2. На першій полиці стояло 12 книг, на другій  - 16 книг, а на третій – на 8 книг менше, ніж на першій і другій полиці разом. Скільки книг стояло на третій полиці?

Розв'язання.

12 + 16 = 28 (кн.) – книг на І і ІІ полицях разом.

28 – 8 = 20 (кн.) – книг на ІІІ полиці.

Відповідь: 20  книг стояло на третій полиці.

Вправа 253. Яка фігура не є многокутником?

Розв'язання.

Друга зліва, яка є  жовтого кольору. 

Вправа 254.  

 41 + (17-8)                              24 + (35 + 5)                     100-(60-З0) 

28- (15-7)                                 (17 - 9) + 4                         (9 + 4) - 6

Розв'язання.

41 + (17-8) = 41 + (17 – 7 - 1) = 41 – (10 – 1) = 40 – 9 = 30 + 10 – 9 = 30 + 1 = 31                            28 - (15-7) = 28 – (15 – 5 – 2) = 28 – (10 – 2) = 28 – 8 = 20

24 + (35 + 5) = 24 + 40 = 20 + 4 + 40 = 20 + 40 + 4 = 60 + 4 = 64

(17 - 9) + 4 = (17 – 7 - 2) + 4 = (10 - 2) + 4 = 8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12

100 - (60-З0) = 100 - 30 = 70 + 30 – 30 = 70                                                     

(9 + 4) – 6 = (9 + 1 + 3) – 6 = (10 + 3) – 6 = 13 – 6 = 13 – 3 – 3 = 10 – 3 = 7

Вправа 255. Мама дала дітям 16 абрикосів, 4 сливи і 2 цукерки. Скільки всього фруктів дала мама дітям? Скільки дітей було у мами? Які дані в задачі зайві? На яке запитання не можна дати відповіді? Чому?

Вправа  256.  Склади вирази і обчисли їх значення.

• 47 зменш на суму чисел 9 і 8;

• до 13 додай суму чисел 7 і 6;

• 66 зменш на різницю чисел 19 і 13;

• 15 збільш на 4.

Розв'язання.

47 – (9 + 8) = 47 – (9 + 1 + 7) = 47 – 17 = 30

13 + (7 + 6) = 13 + 7 + 6 = 20 + 6 = 26

66 – (19 – 13) = 66 – (19 – 10 - 3) = 66 – 6 = 60

15 + 4 = 19

Вправа 257. Прочитай вирази і обчисли їх значення. 

13-5-4                                        (45-5)+ 10                                 8+10-2 

13- (5-4)                                     45-5+10                                    8 + (10- 2) 

13 - (5 + 4)                                 45 - (5 + 10)                             (8 + 10) - 2

Розв'язання.

13-5-4 = 13 -  3 – 3 – 4 = 10 – 3 – 4 = 7 – 4 = 3                                                                       

13- (5-4) = 13 – (1 + 4 – 4) = 13 – 1 = 12                                                                         

13 - (5 + 4) = 13 – 9 = 13 – 3 – 6 = 10 – 6 = 4                                                             

(45 - 5) + 10 = 40 + 10 = 50

45 – 5 + 10 = 40 + 10 = 50

45 - (5 + 10) = 45 – 15 = 30

8 + 10 - 2 = 18 – 2 = 16

8 + (10- 2) = 8 + 8 = 16

(8 + 10) – 2 = 18 – 2 = 16

Встанови закономірність і продовж числовий ряд.

11    22    33     44   55  ….

Розв'язання.

11     22    33     44     55      66      77     88       99

Вправа 258. Тато зловив 9 карасів і 5 линів, а син — 5 коропів. Скільки всього рибин зловили тато і син? Задачу можна розв'язати виразом: (9 + 5) + 5. Обчислимо зручним способом: (9 + 5) + 5 = 9 + (5 + 5) = 9+10 = ⃞ (р.)

Розв'язання.

 (9 + 5) + 5 = 9 + (5 + 5) = 9+10 = 19 (р.)

Щоб додати число до суми двох чисел, достат¬ньо додати це число до одного з доданків, а до отриманого результату додати інший доданок.

Вправа 259.          (9+ 4)+ 21       (5+ 8)+ 2        (6+ 7)+ 4        (3+ 9)+ 7

Розв'язання.

(9+ 4)+ 21 = (9 + 21) + 4 = 30 + 4 = 34

(5+ 8)+ 2 = 5 + (8 + 2) = 5 + 10 = 15

(6+ 7)+ 4 = (6 + 4) + 7 = 10 + 7 = 17

(3+ 9)+ 7 = (3 + 7) + 9 = 10 + 9 = 19 

Вправа 260. Тато зловив 14 рибин, а син — 5. Мама зварила юшку з 4 рибин. Яка кількість рибин залишилася? Задачу можна розв'язати виразом: (14 + 5) - 4. Обчислимо зручним способом: (14 + 5) -4 = (14-4) + 5= 10 + 5 = ⃞ (р.)

Розв'язання:

 (14 + 5) - 4 = (14-4) + 5= 10 + 5 = 15 (р.)

Щоб відняти число від суми двох чисел, достат¬ньо відняти це число від будь-якого доданка, а до отриманого результату додати інший доданок.

Вправа 261.(8+ 7)-8                 (12 + 3)-5               (6+ 22)-6                (44+15)-5

Розв'язання.

(8+ 7)-8 = (8 – 8) + 7 = 0 + 7 = 7

(12 + 3) - 5 = 15 – 5 = 10

(6 + 22) – 6 = (6 – 6) + 22 = 0 + 22 = 22

(44 + 15) – 5 = 44 + (15 - 5) = 44 + 10 = 54

Вправа 262.  2 тижні = ⃞ діб                            2 доби і 2 год = ⃞ год

                 18 діб = ⃞ тижні⃞ діб                     1 доба і 13 год = ⃞ год

                 2 тижні 5 діб = ⃞ діб                      З0 год = ⃞ доба ⃞ год

Розв'язання.

2 тижні = (7 + 7) діб = 14 діб

18 діб  = (7 + 7 + 4) діб = 2 тижні + 4 доби = 2 тижні 4 доби                    

2 тижні 5 діб = (7 + 7 + 5) діб = 19 діб             

2 доби і 2 год = (24 + 24 + 2) год = 50 год

1 доба і 13 год = (24 + 13) год = 37 год

З0 год = (12 + 12 + 6) год = 1 доба + 6 год  = 1 доба 6 год

Вправа 263.Прочитай вирази і обчисли їх значення.

(7+ 5) +3                                (14+ 2)-4                                 (17 + 3)-7

(21+6) +4                                 (25 + 3)-5                                (3+ 6)+ 7

(13 + 5) + 7                             (16 + 2) – 6                              (42 + 3) – 12

Розв'язання.

(7 + 5) + 3 = (7 + 3) + 5 = 10 + 5 = 15                               

(21 + 6) + 4 = 21 + (6 + 4) = 21 + 10 = 31                              

(13 + 5) + 7 = (13 + 7)  + 5 = 20 + 5 = 25                           

(14 + 2) – 4 = (14 - 4) + 2 = 10 + 2 = 12

(25 + 3) – 5 = (25 - 5) + 3 = 20 + 3 = 23

(16 + 2) – 6 = (16 – 6 ) + 2 = 10 + 2 = 12

(17 + 3) – 7 = (17 - 7) + 3 = 10 + 3 = 13

(3 + 6) + 7 = (3 + 7) + 6 = 10 + 6 = 16

(42 + 3) – 12 = (42 - 12) + 3 = 30 + 3 = 33

Вправа 264.Андрійко з бабусею назбирали 14 підберезників і 6 боровиків. З 6 грибів бабуся зварила суп. Скільки грибів залишилося? Розв'яжи задачу виразом. Обчисли зручним способом.

Розв'язання.       Вираз: (14 + 6) – 6

 (14 + 6) – 6 = 14 + (6 – 6) = 14 + 0 = 14 (гр.) – грибів залишилося.

Відповідь: 14 грибів залишилося.

Вправа 265.Прочитай вирази і обчисли їх значення.

80-10 + 6                       (26 + 4) + 4                    (14 + 5) -4

4+14-10                         (17 + 2) -7                      (20 + 8) + 41

Розв'язання.       

80-10 + 6 = 70 + 6 = 76                       

4+14-10 = 4 + (14 - 10) = 4 + 4 = 8                        

(26 + 4) + 4 = 30 + 4 = 34

(17 + 2) – 7 = (17 – 7) + 2 = 10 + 2 = 12 

(14 + 5) – 4 = (14 – 4) + 5 = 10 + 5 = 15

(20 + 8) + 41 = (20 + 41) + 8 = 61 + 8 = 69

Вправа 266.Склади і розв'яжи задачу за коротким записом.

Було —8... 

Приїхало — 2 ... і 7 ... 

Стало — ?

Задача. На автостоянці було 8 машин.  Приїхало 2 машини, а  згодом ще 7. Скільки всього машин стало на австоянці?

Задачу можна розв'язати виразом: 8 + (2 + 7). 

Обчислимо зручним способом: 8 + (2 + 7) = (8 + 2) + 7 = 10 + 7 = 17 (м.)

Щоб додати до числа суму двох чисел, достат¬ньо додати до цього числа один із доданків, а до отриманого результату додати другий доданок.

Вправа 267.15+(5+ 7)          64+(8+ 6)             13+(7+ 5)             8+(6+ 2)

Розв'язання.  

15 + (5+ 7) = (15 + 5) + 7 = 20 + 7 = 27

64 + (8+ 6) = (64 + 6) + 8 = 70 + 8 = 78

13 + (7+ 5) =  (13 + 7) + 5 = 20 + 5 = 25

8 + (6+ 2) = (8 + 2) + 6 = 10 + 6 = 16

Вправа 268.Склади і розв'яжи задачу за коротким записом. 

Було — 15...

Поїхало — 5 ... і 3 ... 

Залишилося — ?

Задача. На автостоянці було 15 машин. Спершу від’їхало 5 машин, а згодом ще 3. Скільки машин залишилося на автостоянці?

Задачу можна розв'язати виразом: 15 - (5 + 3). 

Обчислимо зручним способом: 15 - (5 + 3) = (15 - 5) - 3= 10 - 3 = 7.

Щоб відняти суму двох чисел від третього числа, достатньо відняти від цього числа один із доданків, а від отриманого результату відняти другий доданок.

Встанови закономірність і продовж числовий ряд.

1  10   2   20   3  …

Розв'язання.  

1   10   2    20   3    30   4   40   5   50   6    60   7   70   8   80   9   90

Вправа 269. 27-(7 + 5)           16-(8 + 6)          32-(2 + 9)          14-(7 + 4)

Розв'язання.  

27 -  (7 + 5) = (27 - 7) + 5 = 20 + 5 = 25

16 - (8 + 6) = (16 - 6) – 8 = 10 – 8 = 2

32 - (2 + 9) = (32 - 2) + 9 = 30 + 9 = 39

14 - (7 + 4) = (14 - 4) – 7 = 10 – 7 = 3

Вправа 270.Знайди значення виразу: 17- (b - 4), якщо b = 11,12,10; 

                                                                  24 - (а + 2), якщо а= 2,10, 12.

Розв'язання.  

Якщо b = 11, то  17 – (b - 4) = 17 – (11 - 4) = 17 – (11 – 1 - 3) = 17 – 7 = 10

Якщо b = 12, то  17 – (b - 4) = 17 – (12 - 4) = 17 –  (12 – 2 – 2) = 17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 9

Якщо b = 10, то  17 – (b - 4) = 17 – (10 - 4) =  17 – 6 = 11

Якщо а = 2, то 24 – (a + 2) = 24 – (2 + 2) = 24 – 4 = 20

Якщо а = 10, то 24 – (a + 2) = 24 – (10 + 2) = (24 – 10) – 2 = 14 – 2 = 12

Якщо а = 12, то 24 – (a + 2) = 24 – (12 + 2) = 24 – 14 = 10

Вправа 271.Знайди числа від 1 до 20. Напиши пропущені числа.

Розв'язання.  

6    8   13   16   19

Вправа 272. 37 - (5 + 22)                    53-(20+ 33)                      7+ (63+7)

                      23+ (7+13)                      51 -(21 +20)                     100-(60+ 20)

Розв'язання.  

37 - (5 + 22) = 37 – 27 = 10                    

23 + (7+13) = (23 + 7) + 13 = 30 + 13 = 43                   

53 - (20 + 33) = 53 – 53 = 0

51 - (21 +20) = (51 – 21)  + 20 = 30 + 20 = 50                  

7+ (63 + 7) = 7 + 70 = 77

100 - (60+ 20) = 100 – 80 = 20

Вправа 273. У художника-модельєра було 18 дм стрічки. Спочатку він використав 6 дм стрічки, а потім — ще 8 дм. Скільки стрічки залишилось у модельєра? Розв'яжи задачу виразом. Обчисли зручним способом.

Розв'язання.       

І спосіб.              Вираз:  (18 – 6) - 8

(18 – 6) – 8 = (18 - 8) – 6 = 10 – 6 = 4 (дм) – стрічки залишилося.

Відповідь: 4 дециметри стрічки залишилося.

ІІ спосіб.             Вираз 18 – (6 + 8)

18 – (6 + 8) = (18 - 8) – 6 = 10 – 6 = 4 (дм) – стрічки залишилося.

Відповідь: 4 дециметри стрічки залишилося.

Вправа 274. Обчисли усно.

Розв'язання.   

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14

14 – 7 = 14 – 4 – 3 = 7

 5 + 6 = 5 + 5 + 1 = 11

12 – 8 = 12 – 2 – 6 = 4

7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16

11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 3

4 + 7 = 4 + 6 + 1 = 11

5 + 9 = 5 + 5 + 4 = 14

13 – 8 = 13 – 3 – 5 = 5

7 + 5 = 7 + 5 + 2 = 12

15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 6

4 + 8 = 4 + 6 + 2 = 12

12 – 4 = 12 – 2 – 2 = 8

Вправа 275. Виконай перевірку.

6 + 7 = 13                      9 + 7=15                        18-9 = 8                      13-5 = 8

Розв'язання.   

13 - 7 = 6                      15 – 9 = 7                        8 + 9 = 18                   8 + 5 = 13

13 - 6 = 7                      15 – 7 = 9                  

 • smazxopyc
  Годнота спасибо
  16 лютого 2020 00:58
 • StevenTam
  Привет
  9 квітня 2020 14:13
 • Allencah
  ничего особенного
  12 березня 2021 15:15