Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника

"Математика 2 клас Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.", 2019 року видання


СТОРІНКА 8

Завдання 2  Групи виразів за способом обчислення:

1) група на дії додавання (перший доданок не менший, ніж другий) і віднімання  

7 + 2 = 9        10 – 2 = 8      4 + 3 = 7      9 – 3 = 6

6 + 4 = 10       5 – 4 = 1       6 – 5 = 1       5 + 5 = 10

2) група на дії додавання (перший доданок менший, ніж другий)

3 + 7 = 10       2 + 8 = 10

3) група на дію віднімання

8 – 6 = 2         9 – 8 = 1       10 – 6 = 4

 

Завдання 3

7 + 2 = 9        8 – 3 = 5         4 + 4 = 8

9 – 8 = 1        6 + 3 = 9         9 – 2 = 7

7 – 4 = 3        2 + 6 = 8         10 – 7 = 3

5 + 4 = 9       10 – 8 = 2         2 + 5 = 7

9 – 7 = 2        4 + 6 = 10        9 – 5 = 4

 

Завдання 4  Рівняння

8 – 5 = 3       (бо 8 – 3 = 5)

6 + 4 = 10     (бо 10 – 6 = 4)

9 – 7 = 2       (бо 2 + 7 = 9)

8 + 2 = 10     (бо 10 – 8 = 2)

4 + 3 = 7      (бо 7 – 3 = 4)

9 – 4 = 5       (бо 5 + 4 = 9)

5 + 4 = 9     (бо 9 – 4 = 5)

9 – 3 = 6      (бо 9 – 6 = 3)

 

Завдання 5

8 > 5 на 3       8 – 5 = 3    (вісім більше від п’яти на три)

4 < 10 на 6    10 – 4 = 6  (чотири менше від десяти на шість)

6 < 9 на 3      9 – 6 = 3    (шість менше від дев’яти на три)

23 < 27 на 4   27 – 23 = 4  (двадцять три менше від двадцяти семи на чотири)

3 > 1 на 2       3 – 1 = 2    (три більше від одного на два)

10 > 7 на 3     10 – 7 = 3  (десять більше від семи на три)

7 < 8 на 1       8 – 7 = 1    (сім менше від восьми на один)

8 < 10 на 2     10 – 8 = 2  (вісім менше від десяти на два)

42 > 34 на 18  42 – 34 = 18  (сорок два більше від тридцяти чотирьох на вісімнадцять)

2 < 5 на 3        5 – 2 = 3   (два менше від п’яти на три)

 

СТОРІНКА 9

Завдання 2

1) Проста задача на додавання

У Петрика було 50 копійок і мама дала йому ще 25 копійок. Скільки копійок стало в Петрика?

Було

Отримав

Стало

50 копійок

25 копійок

?

Короткий запис

Було — 50 копійок

Отримав — 25 копійок

Стало — ?

Схема

Розв’язання

50 + 25 = 75 (к.) – копійок стало в Петрика

Відповідь: у Петрика стало 75 копійок

 

Перша обернена проста задача на знаходження невідомого доданка

Мама дала Петрику 25 копійок. Після того в нього стало 75 копійок. Скільки копійок було в Петрика спочатку?

Було

Отримав

Стало

?

25 копійок

75 копійок

Короткий запис

Було — ?

Отримав — 25 копійок

Стало — 75 копійок

Схема

Розв’язання

75 – 25 = 50 (к.) – копійок було в Петрика

Відповідь: у Петрика було 50 копійок

 

Друга обернена проста задача на знаходження невідомого доданка

У Петрика було 50 копійок. Після того, як мама дала Петрику декілька  копійок, у нього стало 75 копійок. Скільки копійок дала мама?

Було

Отримав

Стало

50 копійок

?

75 копійок

Короткий запис

Було — 50 копійок

Отримав — ?

Стало — 75 копійок

Схема

Розв’язання

75 – 50 = 25 (к.) – копійок дала мама

Відповідь: мама дала 25 копійок

 

2) Проста задача на віднімання

У коробці було 12 цукерок. Аліса дала подружці 7 цукерок. Скільки цукерок залиши­лося?

Було

Дала

Залишилось

12 цукерок

7 цукерок

?

Короткий запис

Було — 12 цукерок

Віддала — 7 цукерок

Залишилось — ?

Схема

Розв’язання

12 – 7 = 5 (ц.) – цукерок залишилося

Відповідь: залишилось 5 цукерок

 

Перша обернена задача на знаходження зменшуваного

Після того, як Аліса дала подружці 7 цукерок , у коробці ще залишилося 5 цукерок. Скільки цукерок було в коробці спочатку?

Було

Дала

Залишилось

?

7 цукерок

5 цукерок

Короткий запис

Було — ?

Дала — 7 цукерок

Залишилося — 5 цукерок

Схема

Розв’язання

7 + 5 = 12 (ц.) – цукерок було в коробці спочатку

Відповідь: спочатку в коробці було 12 цукерок

 

Друга обернена задача на знаходження від’ємника

У коробці було 12 цукерок. Коли Аліса дала декілька цукерок подружці, у неї ще залишилося 5 цукерок. Скільки цукерок дала Аліса подружці?

Було

Дала

Залишилось

12 цукерок

?

5 цукерок

Короткий запис

Було — 12 цукерок

Дала — ?

Залишилося — 5 цукерок

Схема

Розв’язання

12 – 5 = 7 (ц.) – цукерок дала Аліса подружці

Відповідь: подружці Аліса дала 7 цукерок

 

Завдання 3  Обернені задачі 

1) Проста задача на різницеве порівняння

У класі 10 дівчаток і 7 хлопчиків. На скіль­ки більше дівчаток, ніж хлопчиків, у класі?

Короткий запис

Дівчатка — 10 осіб, на ? більше

Хлопчики — 7 осіб

Схема

Розв’язання

10 – 7 = 3 (д.) – на стільки більше дівчаток, ніж хлопчиків

Відповідь: на 3 дівчинки більше, ніж хлопчиків

 

2) Проста задача на збільшення на деяке число

У класі 7 хлопчиків, а дівчаток на 3 більше. Скільки дівчаток у класі?

Короткий запис

Хлопчики — 7 осіб

Дівчатка — ?, на 3 особи більше

Короткий запис

Хлопчики — 7 осіб

Дівчатка — ?, стільки ж і ще 3 особи

Схема

Розв’язання

7 + 3 = 10 (д.) – дівчаток у класі

Відповідь: у класі 10 дівчаток

Інші завдання дивись тут...