Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 99 Зв'язок множення й ділення

Завдання 1, 2

по 3 фігури 5 стовпців    5 • 3 = 15

по 5 фігур 3 рядки     3 • 5 = 15  

Якщо добуток поділити на один із двох множ­ників, то отримаємо інший множник 

15 : 3 = 5     15 : 5 = 3

«Родина» чисел 3, 5 ,15 при множенні:  5 • 3 = 15    3 • 5 = 15     15 : 5 = 3      15 : 3 = 5

 

Завдання 3  «Родина» чисел 4, 8, 32 при множенні:

8 • 4 = 32    4 • 8 = 32       32 : 4 = 8        32 : 8 = 4

 

Завдання 4 Рівності з чисел 2, 3 і 6 за допомогою множення та ділення («родина» чисел 2, 3 і 6 при множенні)

2 • 3 = 6     3 • 2 = 6     6 : 3 = 2     6 : 2 = 3

 

Завдання 5 Проста задача  На тарілці 4 цукерки. Скільки всього цукерок на 3 таких тарілках?

Короткий запис

Цукерки — ? ц., 3 тарілки по 4 цукерки

Схема

Розв’язання

4 • 3 = 12 (ц.) – всього цукерок на тарілках

Відповідь: на тарілках всього 12 цукерок

 

2) 12 цукерок розклали на тарілки по 4 цукерки на кожну. Скільки тарілок використали?

12 цукерок — це ? тарілок по 4 цукерки

Короткий запис

Тарілки — ? т., 12 цукерок уміщають по 4 цукерки

Схема

Розв’язання

12 : 4 = 3 (т.) – тарілок використали

Відповідь: використали 3 тарілки

 

3) 12 цукерок розклали на 3 тарілки порівну. Скільки цукерок на кожній тарілці?

12 цукерок — це 3 тарілки по ? цукерки

Короткий запис

Цукерки на тарілці — ? ц., 12 цукерок розділили на 3 порівну

Схема

Розв’язання

12 : 3 = 4 (ц.) – цукерок на кожній тарілці

Відповідь: на кожній тарілці 4 цукерки

 

Завдання 6

2 + 2 + 2 = 2 • 3          2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 6

2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4    2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 7

 

Завдання 7 Порівняння чисел

3 + 3 + 3 > 3 • 2          (3 •  3 > 3 • 2)

4 + 4 + 4 < 4 • 4          (4 • 3 < 4 • 4)

2 • 4 > 2 + 2 + 2           (2 • 4 > 2 • 3)

10 • 3 = 10 + 10 + 10    (10 • 3 = 10 • 3)

2 • 5 < 3 • 5            (де менший множник, там менший добуток)

3 • 5 > 10                     (5 • 3 > 5 • 2)

 

Завдання 8

1 • 5 = 5                 1 • 25 = 25     15 • 1 = 1 • 15 = 15

43 • 1 = 1 • 43 = 43   29 • 0 = 0 • 29 = 0         

31 • 0 = 0 • 31 = 0    0 • 33 = 0      0 • 75 = 0

10 • 4 = 40    10 • 7 = 70   3 • 10 = 30     7 • 10 = 70

� За квадратний стіл можуть сісти 8 дітей (з кожного боку по 2). Скільки дітей може сісти за два столи, зсунутих упритул?

|—2—|—2—|

2       |       2

|—2—|—2—|

Міркуємо так

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 6 = 12 (д.)

або

2 + 2 + 2 = 6 (д.) – дітей за одним столом

6 • 2 = 12 (д.) – дітей за двома такими столами.

 

СТОРІНКА 100  Назви чисел при діленні

Завдання 1  У Марти було 12 цукерок, а в Тимура — 8 цукерок. Марта роздала своїм друзям по 3 цукерки, а Тимур — по 2. Скільки дітей отримали солодощі від Марти? Від Тимура?

12 цукерок — це для ? дітей по 3 цукерки

8 цукерок — це для ? дітей по 2 цукерки

Короткий запис

Від Марти — ? д., 12 цукерок умішає по 3 цукерки

Від Тимура — ? д., 8 цукерок уміщає по 2 цукерки

Розв’язання

1) 12 : 3 = 4 (д.) – дітей отримали солодощі від Марти

2) 8 : 2 = 4 (д.) – дітей отримали солодощі від Тимура

Відповідь: цукерки від Марти отримало 4 дітей, цукерки від Тимура отримало теж 4 дітей

 

Завдання 2  Ділення

12 : 4 = 3        Ділене : Дільник = Частка

 

Завдання 3  Виміряй довжину відрізка АВ (10 см) і його рівних частин (2 см). Склади рівності на множення, ділення. Чому дорівнює п'ята частина відрізка?

2 см • 5 = 10 см       10 см : 5 = 2 см      10 см : 2 см = 5

П’ята частина відрізка дорівнює 2 см

 

Завдання 4

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8                    8 : 4 = 2      8 : 2 = 4

2 • 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12      12 : 6 = 2    12 : 2 = 6

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20                  20 : 4 = 5    20 : 5 = 4

5 • 6 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30      30 : 6 = 5    30 : 5 = 6

 

Завдання 5   Ділене : Дільник = Частка

18 : 3 = 6     30 : 6 = 5     32 : 4 = 8     35 : 5 = 7

 

Завдання 6  У букеті 3 тюльпани. Скільки тюльпанів у 4 таких букетах?

Короткий запис

Тюльпани — ? т., 4 букети по 3 тюльпани

Схема

Розв’язання

3 • 4 = 12 (т.) – тюльпанів у чотирьох таких букетах

Відповідь: у чотирьох таких букетах 12 тюльпанів

 

2) 12 тюльпанів розклали на 4 однакові букети. Скільки тюльпанів у кожному букеті?

12 тюльпанів — це 4 букети по ? тюльпанів

Короткий запис

У букеті — ? т., 12 тюльпанів розділили на 4 порівну

Схема

Розв’язання

12 : 4 = 3 (т.) – тюльпанів у кожному букеті

Відповідь: у кожному букеті 3 тюльпани

 

2) 12 тюльпанів розклали в букети по 3 в кожний. Скільки отримали букетів?

12 тюльпанів — це ? букети по 3 тюльпани

Короткий запис

Букети — ? б., 12 тюльпанів уміщають по 3 тюльпани

Схема

Розв’язання

12 : 3 = 4 (б.) – букетів отримали

Відповідь: отримали 4 букети

�  Які числа будуть наступними у числовому ряді 1, 2, 4, 7, 11, 16 …?

Міркуємо так

Закономірність ряду чисел: кожне наступне число більше від попереднього, тоді

2 – 1 = 1,  4 – 2 = 2, 7 – 4 = 3, 11 – 7 = 4,  16 – 11 = 5, тому

16 + 6 = 16 + 4 + 2 = 22     22 + 7 = 29

29 + 8 = 29 + 1 + 7 = 37     37 + 9 = 37 + 3 + 6 = 46

46 + 10 = 56     56 + 11 = 67     67 + 12 = 79

79 + 13 = 79 + 1 + 12 = 92

Відповідь: 22, 29, 37, 46, 56, 67, 79, 92

Інші завдання дивись тут...