Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020  

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 2 клас Заїка А."

СТОРІНКА 116   Знаходження невідомого доданка

Завдання 1  «Родина» чисел 5, 6, 30 при множенні

5 • 6 = 6 • 5 = 30     30 : 5 = 6       30 : 6 = 5

 

Завдання 2  Рівняння

4 • 3 = 12     3 • 5 = 15    5 • 2 = 10     4 • 2 = 8

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

12 : 3 = 4      15 : 3 = 5    10 : 2 = 5     8 : 4 = 2

 

Завдання 4  Знайти найменше число з «родини» чисел 4, 12, ?

Запишемо таку «родину» чисел:  3 • 4 = 4 • 3 = 12     12 : 4 = 3    12 : 3 = 4

 

Завдання 5

3 • □ = 6

6 : 3 = 2

Перевірка

3 • 2 = 6

2 • □ = 8

8 : 2 = 4

Перевірка

2 • 4 = 8

□ • 3 = 9

9 : 3 = 3

Перевірка

3 • 3 = 9

а • 2 = 10

10 : 2 = 5

Перевірка

5 • 2 = 10

 

Завдання 6   Маємо купюри номіналом 1 грн, 2 грн, 10 грн, 5 грн. Якими однаковими купюрами можна набрати 15 грн?

5 + 5 + 5 = 5 • 3 = 15     по 5 грн 3 купюри

1 • 15 = 15   по 1 грн 15 купюр

Якими однаковими купюрами можна набрати 8 грн?

2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 4 = 8    по 2 грн 4 купюри

1 • 8 = 8    по 1 грн 8 купюр

Якими однаковими купюрами можна набрати 10 грн?

5 + 5 = 5 • 2 = 10    по 5 грн 2 купюри

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 5 = 10   по 2 грн 5 купюр

1 • 10 = 10   по 1 грн 10 купюр

10 • 1 = 10   по 10 грн 1 купюра

Якими однаковими купюрами можна набрати 20 грн?

10 + 10 = 10 • 2 = 20    по 10 грн 2 куюри

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 • 10 = 20   по 2 грн 10 купюр

5 + 5 + 5 + 5 = 5 • 4 = 20   по 5 грн 4 купюри

1 • 20 = 20   по 1 грн 20 купюр

 

Завдання 7   Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк здійснив політ у космос з 19 листопада до 5 грудня 97 року двадцятого століття. Скільки днів тривав політ?

Міркуємо так

1) У листопаді 30 днів, тому знайдемо кількість днів у листопаді з 19 листопада по 30 листопада

30 – 19 + 1 = 12 (д.) – днів тривав політ у листопаді

2) Знайдемо кількість днів у грудні від 1 грудня по 5 грудня

5 – 1 + 1 = 5 (д.) – днів тривав політ у грудні

3) 12 + 5 = 17 (д.) – днів тривав політ

Відповідь: майже 17 днів

 

Завдання 8  Порядок дій

20 – 8 : 2 = 20 – 4 = 16            20 + 8 : 2 = 20 + 4 = 24

8 • 2 – 13 = 16 – 13 = 3           8 : 2 + 13 = 4 + 13 = 17

50 – 9 + 15 = 41 + 15 = 56       45 + 9 – 15 = 45 – 15 + 9 = 39

� Маємо число 43. Які найближчі до нього числа матимуть таку саму суму цифр?

Міркуємо так

4 + 3 = 7     43 = 4 дес. 3 од.   

(4 – 1) + (3 + 1) = 3 + 5     35 = 3 дес. 5 од.

(4 + 1) + (3 – 1) =  5 + 2    52 = 5 дес. 2 од.

2 спосіб

Сума цифр дорівнює 7 для таких двоцифрових чисел: 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70

Найближчими до числа 43 є числа 34 і 52

Відповідь: 34, 52

 

СТОРІНКА 117  Знаходження невідомого діленого

Завдання 1   Ділене : Дільник = Частка

Обчислили значення виразів, у яких ділене — кругле число (закінчується цифрою 0):

20 : 4 = 5     35 : 5            40 : 8 = 5      10 : 5 = 2

10 : 2 = 5     20 : 5 = 4      30 : 5 = 7      45 : 5

 

Завдання 2, 3  Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник  

а : 5 = 2        

2 • 5 = 10

Перевірка

10 : 5 = 2

а : 4 = 2   

2 • 4 = 8

Перевірка

8 : 4 = 2

а : 3 = 2  

2 • 3 = 6

Перевірка

6 : 3 = 2

а : 1 = 2

2 • 1 = 2

Перевірка

2 : 1 = 2

 

Завдання 4

□ : 7 = 5      а : 3 = 9        х : 2 = 5

5 • 7 = 35    9 • 3 = 27      5 • 2 = 10

35 : 7 = 5    27 : 3 = 8       10 : 2 = 5

 

□ : 8 = 5       а : 4 = 9      х : 3 = 4

5 • 8 = 40     9 • 4 = 36    4 • 3 = 12

40 : 8 = 5     36 : 4 = 9     12 : 3 = 4

 

Завдання 5  Мати розрізала торт на рівні порції й роздала їх п'ятьом дітям. Кожному дісталося аж по 4 порції. На скільки порцій був поділений торт?

Короткий запис

Порції — ? п., 5 дітей по 4 порції

Схема

Розв’язання

4 • 5 = 20 (п.) – порцій був поділений торт

Відповідь: торт був поділений на 20 порцій

 

Завдання 6

Якщо а = 15, тоді а : 5 – 3 = 15 : 5 – 3 = 3 – 3 = 0

Якщо а = 20, тоді а : 5 – 3 = 20 : 5 – 3 = 4 – 3 = 1

Якщо а = 25, тоді а : 5 – 3 = 25 : 5 – 3 = 5 – 3 = 2

Якщо а = 30, тоді а : 5 – 3 = 30 : 5 – 3 = 6 – 3 = 3

 

Завдання 7

4 • 5 + 25 = 20 + 25 = 45        5 • 6 + 30 = 30 + 30 = 60

28 : 4 + 19 = 7 + 19 = 36         36 : 4 + 21 = 9 + 21 = 30

90 – 45 : 5  = 90 – 9  = 81        70 – 35 : 5 = 70 – 7 = 63

� Третя частина від числа 12 дорівнює 4  (12 : 3 = 4)

Третина числа — це число 8. Яке це ціле число? 24   (8 • 3 = 24)

Четверта частина від числа 20 — це число 5   (20 : 4 = 5)

 

СТОРІНКА 118

Завдання 1  На виготовлення двох однакових вудок витратили 8 м бамбука. Скільки метрів бамбука витратили для однієї вудки? Скільки метрів бамбука потрібно для 5 таких вудок?

Короткий запис

Бамбука потрібно — ? м, 5 вудок по (? м, 8 м розділити на 2 порівну)

Схема

Вираз    8 : 2 • 5

Короткий запис №1

8 м — це 2 вудки по ? м

Метрів на вудку — ? м., 8 м розділити на 2 порівну

Короткий запис №2

Бамбук — ? м, 5 вудок по 4 м

План розв’язування

1) Скільки метрів бамбука витратили для однієї вудки?

2) Скільки метрів бамбука потрібно для 5 таких вудок?

Розв’язання

1) 8 : 2 = 4 (м) – метрів бамбука витратили для однієї вудки

2) 4 • 5  = 20 (м) – метрів бамбука потрібно для п’яти таких вудок

Відповідь: для п’яти таких вудок треба 20 метрів бамбука

 

Завдання 2  Радіус кола 28 см. Яка довжина діаметра цього кола? Запиши довжину діаметра в дециметрах і сантиметрах

Діаметр кола дорівнює двом його радіусам:   28 см + 28 см = 56 см = 5 дм 6 см

 

Завдання 3 

У скільки разів число 16 більше, ніж число 2?

16 > 2  у 8 разів       16 : 2 =  8

У скільки разів число 18 більше, ніж число З?

18 > 3  у 6 разів       18 : 3 = 6

У скільки разів число 5 менше, ніж число 25?

5 < 25  у 5 разів        25 : 5 = 5

У скільки разів число 5 менше, ніж число 45?

5 < 45  у 9 разів        45 : 5 = 9

 

Завдання 4

3 • 9 = 27  (27 : 3 = 9)         96 = 3

6 + 6 = 12                        30 : 6  =  5  (5 • 6 = 30)

 

Завдання 5 

85 – 19 + 25 = 85 + 25 – 19 = 110 – 19 = 91

100 – 64 – 23 = 100 – (64 + 23) = 100 – 87 = 13

2 • 5 + 62 = 10 + 62 = 72

9 • 2 + 14 = 18 + 14 = 18 + 2 + 12 = 32

38 + (74 – 19) = 38 + (74 – 14 – 5) =  38 + 55 = 35 + 2 + 53 =  93

38 – (74 – 69) = 38 – (74 – 64 – 5) = 38 – 5 = 33

 

Завдання 6

□ : 5  = 6        □ : 4 = 8

Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник

6 • 5 = 30       8 • 4 = 32

перевірка        перевірка

30 : 5 = 6        32 : 4 = 8

 

□ • 4 = 24       8 • □ = 32

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник

24 : 4 = 6        32 : 8 = 4

перевірка         перевірка

6 • 4 = 24        8 • 4 = 32

� 5 • 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 • 5 = 5 • 5 + 5 • 5 + 5 • 5 = 25 + 25 + 25 = 75

Інші завдання дивись тут...