Інші завдання дивись тут...

Сторінка 124.

• Прочитай вірш Андрія М'ястківського «Курличуть хмари, тьохкає вода…». Словами з тексту доведи, що поет описує світанок, милується його красою. «Дерева казку шепчуть на світанні», «землю, мов колисанку, гойда», «блакитний півень став на видноколі». Автор багатьма художніми засобами передає своє замилування красою світанку.  

• Якими кольорами й звуками сповнено змальовану в поезії картину природи? Кольори: жовтогарячий, білий, блакитний, золотий. Звуки: курличуть хмари, тьохкає вода, дерева шепчуть.

• Знайди у вірші порівняння. «Вітер … землю, мов колисанку, гойда», «путь, як буйний хміль по схиленій тичині», «восени для мене, як у травні, курличуть хмари, тьохкає вода».

• Яким художнім засобом є виділені в тексті слова? Уособленням.

Аналіз вірша Андрія М'ястківського «Курличуть хмари, тьохкає вода…»

 

Сторінка 125.

• До поданих слів добери епітети з вірша: хміль, соняхи, півень. Хміль буйний, соняхи жовтогарячі, півень блакитний.

• Спробуй знайти в тексті загадку й відгадати її. «Зронили хмари прозорі білі водяні квіти в полі» (роса). Блакитний півень на видноколі золоте крило піднімає (сходить сонце на світанку).  

Визнач, які рядки римуються у вірші. Чим особливе таке римування? Римування кільцеве: АББА. 

• Які рядки з вірша тобі найбільше сподобалися? Вивчи їх напам'ять.

Курличуть хмари, тьохкає вода,

дерева казку шепчуть на світанні,

і вітер, ставши на далекій грані,

всю землю, мов колисанку, гойда.

Що зобразив, які фарби використав, який настрій передав художник на ілюстрації до вірша Андрія М'ястківського «Курличуть хмари, тьохкає вода…»? Опишіть картину, використовуючи рядки з вірша.

• Прочитай вірш Миколи Вінграновського «Лазить сонечко в травах…». Про кого йдеться у вірші? У вірші йдеться про тварин: сонечко, коників-стрибунців, метеликів, чаплю. 

• Обери одного з персонажів і розкажи, як його можна намалювати. Можна намалювати зелену воду болота. Там на одній нозі стоїть біла чапля. У неї малинове воло. 

• У яких рядках змальовано життя в русі? Прочитай. На мою думку, рух передається влучними словами в перших чотирьох рядках:

Лазить сонечко в травах,

скаче коник за коником гоном,

і метелик з метеликом

в піжмурки грають на мить.

 

Сторінка 126.

• Якими барвами сповнено описаний пейзаж? Кольори: білий, малиновий, зелений, сріблястий.

• Що із зображеного у вірші тобі доводилося спостерігати? З травинки на травинку спритно скачуть зелені коники-стрибунці, серед болота на одній нозі стоїть чапля, метелики літають над галявиною, по стеблинці повзе червоне сонечко.

• Який настрій навіюють такі картини природи? Мрійливий, замилування. 

Аналіз вірша Миколи Вінграновського «Лазить сонечко в травах…»

• Що ти знаєш про чаплю? Основна їжа чаплі – це риба. Вона нерухомо стоїть в очікуванні здобичі, потім різким рухом вихоплює її з води.

• Прочитай вірш Миколи Вінграновського «Приспало просо просеня…». Хто розмовляє із зайченям? Що просо розповіло зайчикові? Із зайченям розмовляє просо – злакова рослина, що росте на полі.   

• Знайди у вірші слова, які звучать ніжно, лагідно. Як авторові вдалося надати їм пестливого забарвлення? Пестливого забарвлення словам косеньке, маленьке, зайченятко надають зменшувальні суфікси –еньк-, -ятк-.

Знайди у вірші уособлення

• Прочитай рядки, у яких описано сон зайчика. Що надає цьому опису зворушливого звучання? «В ямці спало зайченя і в сні дивилось косо». Зворушливого значення надає фразеологічний вираз дивитись косо (виявляти незадоволення, недовіру). 

• Як треба читати вірш: голосно чи тихо? Чому? Прочитай вірш виразно. Вірш треба читати тихо ніжним голосом, так звучить колискова для присипання малечі.

Що зобразив, які фарби використав, який настрій передав художник на ілюстрації до вірша Миколи Вінграновського «Приспало просо просеня…»? Опишіть картину, використовуючи рядки з вірша.

Аналіз вірша Миколи Вінграновського «Приспало просо просеня…». 

Інші завдання дивись тут...