Інші завдання дивись тут...

Сторінка 41

Завдання 2 Ознайомлення з дробами

У саду росли черешні та вишні. Усього 80 дерев. Черешні становили 8 частину всіх дерев. Скільки вишень було в саду?

Розв’язання

1) 80 : 8 = 10 (ч.) – черешень було в саду.

2) 80 – 10 = 70 (в.) 

Відповідь: у саду було 70 вишень. 

До с. 88-89 (№ 659-667)

Завдання 1 Письмове множення

х212

     2

 424

х332

     3

 996

х121

     4

 484

х423

     2

  846

Завдання 2

У магазині було 6 кг помідорів. До обіду привезли 1/3 тієї кількості помідорів, що була в магазині. Після обіду половину всіх помідорів продали. Скільки кі­лограмів помідорів залишилося в магазині?

Розв’язання

1) 6 : 3 = 2 (кг) – помідорів привезли.

2) 6 + 2 = 8 (кг) – помідорів було після обіду.

Якщо продали половину, то стільки ж залишилося, тому

3) 8 : 2 = 4 (кг) 

Відповідь: залишилося 4 кілограми помідорів.

 

Сторінка 42  До с. 89-90 (№ 66S-674)

Завдання 1

х302

     2

  604

х329

     3

 987

х147

     2

 294

х148

    3

 444

Завдання 2

У бочці 200 л води. На полив витратили 1/5 всієї води. У скільки разів більше води залишилося, ніж витратили?

Розв’язання

1) 200 : 5 = 40 (л) – води витратили.

2) 200 – 40 = 160 (л) – води залишилося.

3) 160 : 40 = 4 (рази) 

Відповідь: у 4 рази більше води залишилося, ніж витратили.

До с. 90-91 (№ 675-682)

Завдання 1 Письмове ділення

_844 |  4

  8     211

 _4

   4

   _4

     4

     0

_693 |  3

  6      231

 _9

   9

   _3

     3

     0

_648 |   2

  6     324

  _4

    4

    _8

      8

      0 

Сторінка 43

Завдання 2

Круїзний лайнер подолав за час подорожі 1000 км. До першого порту він проплив 1/4 всієї відстані, до другого — на 230 км більше. Скільки кілометрів лай­нер проплив до третього порту?

Розв’язання

1) 1000 : 4 = (800 + 200) : 4 = 250 (км) – відстань до І порту.

2) 250 + 230 = 480 (км) – відстань до ІІ порту.

3) 250 + 480 = 600 + 130 = 730 (км) – відстань до І і ІІ порту разом.

4) 1000 – 730 = 1000 – 800 + 70 = 270 (км) 

Відповідь: до третього порту лайнер проплив 270 кілометрів. 

До с. 91-92 (№ 683-691)

Завдання 1

_275 |   5

  25     55

  _25

    25

      0

_567 |   7

  56     81

   _7

     7

     0

_384 |    3

  3      128

  _8

    6

  _24

    24

      0

Завдання 2

Відомо, що 1/6 частину цукерок становить шоколад. Скільки кілограмів цукерок виготовили, викорис­тавши 120 кг шоколаду?

Розв’язання

1) 120 • 6 = (100 + 20) • 6 = 720 (кг) 

Відповідь: виготовили 720 кілограмів цукерок.

 

Сторінка 44  До c. 92-93 (№ 692-698)

Завдання 1

х289

     2

 578

х123

     5

 615

х292

     3

 876

х231

     4

 924

КУЩ

РАК

ЩУР

СИН

Завдання 2

У череді 800 голів рогатої худоби: із них 1/10 — кози, 1/5 — корови, а решта — вівці. Скільки овець у череді?

Розв’язання

1) 800 : 10 = 80 (к.) – кіз.

2) 800 : 5 = (500 + 300) : 5 = 160 (к.) – корови.

3) 80 + 160 = 160 + 40 + 40 = 240 (тв.) – всього кіз і корів.

4) 800 – 240 = 800 – 300 + 60 = 560 (ов.) 

Відповідь: у череді 560 овець.

До с. 93-95 (№ 699-700)

Завдання 1

_396 |    3

  3      132

 _9

   9

  _6

    6

    0

_580 |    4

  4      145

_18

  16

  _20

    20

      0

_270 |    2

  2      135

 _7

   6

 _10

   10

     0

СУП

САД

СУД

Сторінка 45

Завдання 2

На будівництво привезли цемент. Коли 170 ц це­менту використали, то його залишилося у З рази більше, ніж використали. Скільки центнерів цемен­ту привезли на будівництво?

Короткий запис

Було — ?

Використали — 170 ц

Залишилося — ?, у 3 рази більше, ніж використали

Розв’язання

1) 170 • 3 = (100 + 70) • 3 = 510 (ц) – цементу залишилося.

2) 510 + 170 = 680 (ц)

Відповідь: на будівництво привезли 680 центнерів цементу. 

До с. 95-96 (№ 707-712)

Завдання 1

х107

     6

 642

х183

     5

  915

х146

     6

  876

х289

     2

 578

РІГ

ЛЯЩ

ТИР

ЩИТ

Завдання 2

На лісовій ділянці посадили 135 дубів, а ялин — у 5 разів більше. Скільки всього дерев посадили на лісовій ділянці?

Короткий запис

Дуби — 125 дерев

Ялини — ?, у 5 разів більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 135 • 5 = (100 + 30 + 5) • 5 = 675 (ял.) – ялин посадили.

2) 135 + 675 = 810 (д.) 

Відповідь: на лісовій ділянці посадили 810 дерев.

 

Сторінка 46  До с. 96-97 (№ 713-718)

Завдання 1

_852 |    6

  6      142

_25

  24

  _12

    12

      0

_924 |    4

  8      231

_12

  12

   _4

     4

     0

_760 |    5

  5      152

_26

  25

  _10

    10

      0

ДАХ

ХІД

ДУХ

Завдання 2

Перша бригада за 4 дні пошила 24 костюми. Друга бригада шила щодня на 2 костюми більше, ніж пер­ша. За скільки днів друга бригада пошила 40 ко­стюмів?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (к.) – І бригада за 1 день.

2) 6 + 2 = 8 (к.) – ІІ бригада щодня.

3) 40 : 8 = 5 (дн.) 

Відповідь: друга бригада пошила за 5 днів.

До с. 97-98 (№ 719-724)

Завдання 1

_336 |   8

  32    42

  _16

    16

      0

_315 |   7

  28     45

  _35

    35

      0

_284 |  4

  28     71

   _4

     4

     0

СУД

САД

РІГ

Сторінка 47

Завдання 2

Один трактор за 5 год роботи витратив З0 л пально­го. Другий трактор щогодини витрачав на 2 л паль­ного більше, ніж перший. Скільки літрів пального витратить другий трактор за 8 годин роботи?

Розв’язання

1) 30 : 5 = 6 (л) – витратив І трактор за 1 год.

2) 6 + 2 = 8 (л) – витрачає ІІ трактор за 1 год.

3) 8 • 8 = 64 (л) 

Відповідь: другий трактор витратить 64 літри пального.

До с. 98-99 (№ 725-730)

Завдання 1

_612 |  9

  54    68

  _72

    72

      0

_564 | 6

  54    94

  _24

    24

      0

_441 |  7

  42    63

  _21

    21

      0

РАМА

КОМА

РИМА

Завдання 2

У меблевому магазині 410 звичайних стільців, 280 крісел, а комп'ютерних стільців у З рази мен­ше, ніж звичайних стільців і крісел разом. Скільки комп'ютерних стільців у магазині?

Розв’язання

1) 410 + 280 = 690 (шт.) – стільців і крісел разом.

2) 690 : 3 = (600 + 90) : 3 = 230 (шт.) 

Відповідь: у магазині 230 комп’ютерних стільців.

Інші завдання дивись тут...