Інші завдання дивись тут...

Завдання 267

321 + 111 = 432

455 – 111 = 344

690 – 500 = 190

840 – 120 = 720

550 + 5 = 555

970 + 30 = 900 + 100 = 1000

Завдання 268  Письмове віднімання

_460

  112

  348

_506

  321
  185

Завдання 269

582 + 103 = 685     685 + 205 = 890      890 – 308 = 582

 

Завдання 270

У трьох будинках 385 мешканців, причому в першо­му будинку — 134 мешканці, а в другому — 116 меш­канців. Скільки мешканців у третьому будинку?

Короткий запис

Разом  385 м.

 134 м.

II — 116 м.

III  ?

Розв’язання

1) 134 + 116 = 250 (м.) – у I i II будинках разом

2) 385 – 250 = 135 (м.)

Відповідь: у третьому будинку 135 мешканців.

 

Завдання 271

Коли кондитер спік 420 тістечок, то залишилося спекти на 130 тістечок більше, ніж він спік. Скільки всього тістечок мав спекти кондитер?

Короткий запис

Спік — 420 т.

Залишилося спекти  ?, на 130 т. більше, ніж спік

Мав спекти  ?

Розв’язання

1) 420 + 130 = 550 (т.)  залишилося

2) 550 + 420 = 970 (т.)

Відповідь: кондитер мав спекти 970 тістечок.

 

Завдання 272 

Купили 8 груш і 48 лимонів. У скільки більше купили лимонів, ніж груш?

Розв’язання

48 : 8 = 6 (р.)

Відповідь: у 6 разів більше купили лимонів, ніж груш.

 

Завдання 273 

Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см, і він на 2 см довший, ніж відрізок CD. Знайди довжину відрізка CD та накресли обидва відрізки.

6 – 2 = 4 (см)

Завдання 274 

Результати вимірювання температури повітря впро­довж тижня Оля подала у вигляді таблиці, а Анд­рій — у вигляді графіка.

Що в них спільного? Дні тижня і градуси

День тижня

пон.

вівт.

сер.

четв.

п'ятн.

суб.

нед.

Температура повітря, °С

+2

+4

+1

+2

+4

+6

+5

Завдання 275

Коли велосипедист проїхав 48 км, йому залишилось подолати відстань у 6 разів меншу, ніж він подолав. Яку відстань збирався проїхати велосипедист?

Короткий запис

Проїхав — 48 км

Залишилося  ?, у 6 раз менше, ніж проїхав

Мав проїхати  ?

Розв’язання

1) 48 : 6 = 8 (км) – залишилося проїхати

2) 8 + 48 = 56 (км)

Відповідь: велосипедист збирався проїхати 56 кілометрів.

 

Завдання 276

_560

  234

  326

_408

  122

  286

_590

  307

  283

+152

  253

  405

Завдання 277, 278

764 + 11 = 775

980 – 20 = 960

654 – 222 = 432

483 + 111 = 594

920 – 20 = 900

651 – 1 = 650

+426

   118

   944

+392

  223

  615

Завдання 279

Маса груші, яблука і лимона 900 грамів. Маса груші і яблука 650 г, яблука і лимона — 590 г. Яка маса кожного фрукта окремо?

Короткий запис

Разом  900 г

Груші, яблука  650 г

Яблука, лимони  590 г

Груші  ?, Яблука  ?, Лимони  ?

Розв’язання

1) 900 – 650 = 250 (г) – лимон 

2) 900 – 590 = 310 (г) – груша

3) 650 – 310 = 340 (г) – яблуко

Відповідь: маса груші 310 г, маса яблука 340 г, маса лимона 250 г.

 

Завдання 280

Один чоботар відремонтував протягом місяця 434 пари взуття, а другий — на 132 пари менше. Скільки пар взуття відремонтували за місяць оби­два чоботарі?

Короткий запис

— 434 п.

II  ?, на 132 п. менше, ніж I

Разом  ?

Розв’язання

1) 434 – 132 = 302 (п.) – I чоботяр

2) 434 + 302 = 736 (п.)

Відповідь: обидва чоботярі відремонтували за місяць 736 пар чобіт.

 

Завдання 281

1) Суму чисел 12 і 4 поділити на їх різницю:

(12 + 4) : (12 – 4) = 2

2) Добуток чисел 9 і 3 поділити на їх частку:

(9 • 3) : (9 : 3) = 9

3) Від добутку чисел 8 і 4 відняти їх різницю:

8 • 4 – (8 – 4) = 28

 

Завдання 282 

Діаграма відображає денний продаж автомобілів на автосалоні протягом тижня.

Продали найбільше автомобілів у неділю (7)

Продали найменше автомобілів у понеділок (2) і у п'ятницю (2)

Всього автомобілів продали за тиждень: 2 + 4 + 5 + 5 + 2 + 6 + 7 = 31

 

Завдання 283

Дріт завдовжки 400 м розрізали на три частини. Довжина першої і другої частин 220 м, а довжина другої і третьої — 280 м. Скільки метрів становить довжина кожної частини дроту?

Короткий запис

Весь  400 м

I, II  220 г

II, III  590 г

 ?, II  ?, III  ?

Розв’язання

1) 400 – 220 = 180 (м)  ІІІ частина

2) 400 – 280 = 120 (м)  І частина

3) 220 – 120 = 100 (м)  ІІ частина

Відповідь: перша частина має 120 м, друга частина — 100 м, третя сторона — 180 м  

 

Завдання 284  Письмове додавання

+345

  236

  581

+428

  191

  619

+273

  352

  625

+429

  224

  653

Завдання 285

154 + 200 = 354

176 + 20 = 196

932 – 20 = 912

932 – 200 = 732

499 + 1 = 500

1000 – 100 = 900

Завдання 286, 287

_941

 123

 818

_624

  132

  492

+253

  438

  691

+691

  123

  814

_814

  561

  253

Завдання 288

На фабриці виготовили однакову кількість столів і шаф. На виготовлення столів використали 24 до­шки, а на виготовлення шаф — на 12 дощок більше. Скільки дощок витрачали на одну шафу, якщо на виготовлення одного стола потрібно 4 дошки?

План розв'язування

1) Скільки столів виготовили на фабриці?

2) Скільки дощок використали на виготовлення шаф?

3) Скільки дощок витрачали на виготовлення однієї шафи?

Розв’язання

1) 24 : 4 = 6 (ст.)  столів

2) 24 + 12 = 36 (д.) – на шафи

3) 36 : 6 = 6 (д.) – на одну шафу

Відповідь: на одну шафу витрачали 6 дощок.

 

Завдання 289

Квітникарка висадила на три клумби 480 квіток, причому на першу клумбу — 190 квіток, а на дру­гу — 90 квіток. Скільки квіток вона висадила на третю клумбу?

Короткий запис

Разом  480 кв.

 190 кв.

II — 90 кв.

III  ?

Розв’язання

1) 190 + 90 = 280 (кв.) – висадили на I i II клумби

2) 480 – 280 = 200 (кв.)

Відповідь: на третю клумбу висадили 200 квіток.

 

Завдання 290

Ділення на число 2:

6 : 2 = 3      12 : 2 = 6     4 : 2 = 2    16 : 2 = 8

10 : 2 = 5    14 : 2 = 7     8 : 2 = 4    18 : 2 = 9

Ділення на число 3:

15 : 3 = 5    9 : 3 = 3      27 : 3 = 9    12 : 3 = 4

24 : 3 = 8    6 : 3 = 2      21 : 3 = 7    18 : 3 = 6

Ділення на число 4:

16 : 4 = 4    8 : 4 = 2      20 : 4 = 5    32 : 4 = 8

24 : 4 = 6    36 : 4 = 9    12 : 4 = 3    28 : 4 = 7

 

Завдання 291

14  х  х = 10

2 • х = 14  10

• х = 4

х = 4 : 2

х = 2

Відповідь: маса кульки 2

 

Завдання 292 У таблиці подано показники температури повітря кожного дня тижня. Побудуй графік за даними таблиці.

День тижня

пон.

вівт.

сер.

четв.

п'ятн.

суб.

нед.

Температура повітря, °С

+6

+8

+4

+7

+4

+2

+1

Завдання 293

Три однакові дитячі хустинки коштують 27 гривень. Скільки гривень коштують 4 однакові серветки, якщо одна така серветка на гривню дорожча, ніж дитяча хустинка?

Короткий запис

3 х. — 27 грн

4 с. — ? грн, на 1 грн  більше 

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (грн) – коштувала 1 хустинка

2) 9 + 1 = 10 (грн) – коштувала серветка

3) 10 • 4 = 10 (грн)

Відповідь: чотири серветки коштують 10 гривень.

 

Завдання 294

_453

  226

  227

_457

  171

  286

_656

  229

  427

_912

  131

  781

Інші завдання дивись тут...