Інші правила дивись тут...

Таблиця множення числа 4:

4 • 1 = 4

4 • 2 = 4 + 4 = 4 • 1 + 4 = 8

4 • 3 = 4 + 4 + 4 = 4 • 2 + 4 = 8 + 4 = 12

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 3 + 4 = 12 + 4 = 16

4 • 5 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 4 + 4 = 16 + 4 = 20

4 • 6 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 5 + 4 = 20 + 4 = 24

4 • 7 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 6 + 4 = 24 + 4 = 28

4 • 8 = 4 + 4 + 4 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 7 + 4 = 28 + 4 = 32

4 • 9 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 8 + 4 = 32 + 4 = 36

4 • 10 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 • 9 + 4 = 36 + 4 = 40

У таблиці множення числа 4 наступний добуток на 4 більший за попередній, тобто попередній добуток на 4 менший, ніж наступний.

 

Таблиця множення на число 4 (додавання чотирьох однакових доданків):

1 • 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4

2 • 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8

3 • 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12

4 • 4 = 4 + 4 + 4 + 4 = 16

5 • 4 = 5 + 5 + 5 + 5 = 20

6 • 4 = 6 + 6 + 6 + 6 = 24

7 • 4 = 7 + 7 + 7 + 7 = 28

8 • 4 = 8 + 8 + 8 + 8 = 32

9 • 4 = 9 + 9 + 9 + 9 = 36

10 • 4 = 10 + 10 + 10 + 10 = 40

 

Переставний закон множення:

2 • 4 = 4 • 2 = 8

3 • 4 = 4 • 3 = 12

5 • 4 = 4 • 5 = 20

6 • 4 = 4 • 6 = 24

7 • 4 = 4 • 7 = 28

8 • 4 = 4 • 8 = 32

9 • 4 = 4 • 9 = 36

10 • 4 = 4 • 10 = 40

 

Взаємозв'язок множення і ділення (до рівності на множення можна скласти дві рівності на ділення):

«родина» чисел 1, 4 при множенні:

1 • 4 = 4     4 • 1 = 4      4 : 1 = 4     4 : 4 = 1

«родина» чисел 2, 4, 8 при множенні:

2 • 4 = 8    4 • 2 = 8       8 : 2 = 4     8 : 4 = 2

«родина» чисел 3, 4, 12 при множенні:

3 • 4 = 12   4 • 3 = 12   12 : 3 = 4    12 : 4 = 3

«родина» чисел 4, 16 при множенні:

4 • 4 = 16   16 : 4 = 4

«родина» чисел 4, 5, 20 при множенні:

5 • 4 = 20   4 • 5 = 20   20 : 5 = 4    20 : 4 = 5

«родина» чисел 4, 6, 24 при множенні:

6 • 4 = 24   4 • 6 = 24   24 : 6 = 4    24 : 4 = 6

«родина» чисел 4, 7, 28 при множенні:

7 • 4 = 28   4 • 7 = 28   28 : 7 = 4    28 : 4 = 7

«родина» чисел 4, 8, 32 при множенні:

8 • 4 = 32   4 • 8 = 32   32 : 8 = 4    32 : 4 = 8

«родина» чисел 4, 9, 36 при множенні:

9 • 4 = 36   4 • 9 = 36   36 : 9 = 4    36 : 4 = 9

«родина» чисел 4, 10, 40 при множенні:

10 • 4 = 40   4 • 10 = 40   40 : 10 = 4    40 : 4 = 10

 

Таблиця ділення на число 4:

4 : 4 = 1

8 : 4 = 2

12 : 4 = 3

16 : 4 = 4

20 : 4 = 5

24 : 4 = 6

28 : 4 = 7

32 : 4 = 8

36 : 4 = 9

40 : 4 = 10

 

Ділення націло числа 4:      

4 : 1 = 4    

4 : 4 = 1

Інші правила дивись тут...