Інші завдання дивись тут...

КРОК 39

Завдання 539
50 • 3 = 150
5 • 30 = 150
50 • 3 = 5 • 30
0 : 10 = 0
100  0 = 0
0 : 10 = 100 • 0
50  15 = 35
70 : 2 = 35
50  15 = 70 : 2
200 : 2 = 100
75 + 25 = 100
200 : 2 = 75 + 25
50 : 2 = 25
145 
 120 = 25
50 : 2 = 145 
 120
80 : 20 = 4
1 • 4 = 4
80 : 20 = 1 • 4

Завдання 540 Рівняння

х + 40 = 200
х = 200 
 40
х = 160
160 + 40 = 200
200 = 200
х  12 = 45
х = 45 + 12
х = 57
57 
 12 = 45
45 = 45
х • 2 = 240
х = 240 : 2
х = 120
120 • 2 = 240
240 = 240
х : 8 = 20
х = 20 • 8
х = 160
160 : 8 = 20
20 = 20
80 + х = 95
х = 95 
 80
х = 15
80 + 15 = 95
95 = 95
87  х = 49
х = 87 
 49
х = 38
87 - 38 = 49
49 = 49
5 • х = 450
х = 450 : 5
х = 90
5 • 90 = 450
450 = 450
160 : х = 4
х = 160 : 4
х = 40
160 : 40 = 4
4 = 4

Завдання 541

• Щоб знайти невідомий від’ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Істинне
• Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від’ємник. Істинне
• Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Істинне
• Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Істинне
• Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Істинне
• Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Істинне

 

Завдання 542
Скільки часу тривала кожна подія, якщо відомий час, коли вона розпочалась і закінчилась?
7 год 30 хв  3 год 30 хв = 4 год
2 год 59 хв  2 год 29 хв = 30 хв

 

Завдання 543, 544
23  3 • х = 14
3 • х = 23  14
3 • х = 9
х = 9 : 3
х = 3
23  3 • 3 = 14
23  9 = 14
14 = 14
20 : х + 18 = 22
20 : х = 22  18
20 : х = 4
х = 20 : 4
х = 5
20 : 5 + 18 = 22
4 + 18 = 22
22 = 22
56 : а  7 = 1
56 : а = 7 + 1
56 : а = 8
а = 56 : 8
а = 7
56 : 7  7 = 1
 7 = 1
1 = 1

Завдання 545 Рівняння

х • 7  16 = 33
х • 7 = 33 + 16
х • 7 = 49
х = 49 : 7
х = 7
45  5 • у = 5
5 • у = 45 - 5
5 • у = 40
у = 40 : 5
у = 8
6 • х + 6 = 42
6 • х = 42 - 6
6 • х = 36
х = 36 : 6
х = 6
120 + с • 4 = 200
с • 4 = 200  120
с • 4 = 80
с = 80 : 4
с = 20

Завдання 546

15 • х + 23 = 53
15 • х = 53  23
15 • х = 30
х = 30 : 15
х = 2
48  30 : х = 43
30 : х = 48  43
30 : х = 5
х = 30 : 5
х = 6
х : 3  18 = 22
х : 3 = 22 + 18
х : 3 = 40
х = 40 • 3
х = 120
х : 4 + 45 = 55
х : 4 = 55  45
х : 4 = 10
х = 10 • 4
х = 40

Завдання 547

Відомо, що периметр кожного із двох многокутників дорівнює 900 см. Знайди довжину невідомої сторони кожного многокутника.

Перший многокутник.

Розв'язання
1) 125 + 150 + 90 + 200 + 85 = 650 (см)  довжина відомих сторін
2) 900  650 = 250 (см)
Відповідь: довжина невідомої сторони 250 сантиметрів.

Другий многокутник.

Розв'язання 
1) 225 + 220 + 180 + 200 = 825 (см)  довжина відомих сторін
2) 900  825 = 75 (см)
Відповідь: довжина невідомої сторони 75 сантиметрів
.

 

КРОК 40
Завдання 548
Заняття в школі розпочинаються о 8:30, а закінчуються о 14:00. Діти прийшли до школи за 5 хвилин до початку занять. У таблиці подано час, який діти витрачають на шлях від дому до школи.
Левко вийшов з дому о 8 год, Аліса — о 8 год 5 хв, Діана — о 8 год 15 хв.
Левко повернеться о 14 год 35 хв, Аліса — о 14 год 30 хв, Діана — о 14 год 20 хв.

 

Завдання 549
Установи масу кавуна і гарбуза.
Розв'язання
х + 1 = 5 + 2
х + 1 = 7
х = 7  1
х = 6
Відповідь: маса кавуна 6 кг.
Розв'язання
х + 2 = 5 + 5
х + 2 = 10
х = 10  2
х = 8
Відповідь: маса гарбуза 8 кг.

Завдання 550 Рівняння

х • 30  170 = 100
х • 30 = 170 + 100
х • 3 = 270
х = 270 : 3
х = 90
60 : х + 16 = 36
60 : х = 36 – 16
60 : х = 20
х = 60 : 20
х = 3
750  80 • у = 110
80 • у = 750  110
80 • у = 640
у = 640 : 80
у = 8
36 + с • 4 = 48
с • 4 = 48  36
с • 4 = 12
с = 12 : 4
с = 3

Завдання 551 Одиниці вимірювання

125 см = 1 м 25 см
24 дм = 2 м 40 см
248 см = 2 м 48 см
12 дм 5 см = 1 м 25 см
50 дм 30 мм = 5 м 3 см

 

Завдання 552
Накресли прямокутник, ширина якого 4 клітинки, а довжина — утричі більша. Скільки клітинок припадає на третю, четверту і шосту частини накресленого прямокутника?
4 клітинки = 2 см
• 3 = 6 (см)  довжина
16 клітинок припадає на третю частину
12 клітинок припадає на четверту частину
8 клітинок припадає на шосту частину

 

Завдання 553, 554
(50  х) + 56 = 100
50  х = 100 - 56
50  х = 44
х = 50  44
х = 6
Перевірка:
(50  6) + 56 = 100
44 + 56 = 100
100 = 100
560  (45 + х) = 105
45 + х = 560  105
45 + х = 455
х = 455  45
х = 410
Перевірка:
560  (45 + 410) = 105
560  455 = 105
105 = 105
5 • (16  у) = 35
16  у = 35 : 5
16  у = 7
у = 16  7
у = 9
Перевірка:
5 • (16  7) = 35
5 • 7 = 35
35 = 35
(59  с) : 3 = 9
59  с = 9 • 3
59  с = 27
с = 59  27
с = 32
Перевірка:
(59  32) : 3 = 9
27 : 3 = 9
9 = 9

Завдання 555

250 : (х + 3) = 50
х + 3 = 250 : 50
х + 3 = 5
х = 5  3
х = 2
(х  12) • 6 = 42
х  12 = 42 : 6
х  12 = 7
х = 12 + 7
х = 19
(45 + х)  78 = 100
45 + х = 100 + 78
45 + х = 178
х = 178  45
х = 133
430  (с  56) = 100
с  56 = 430  100
с  56 = 330
с = 330 + 56
с = 386

Завдання 556

_665
  441
  224
_495
  382
  113
_818
 367
 451
_555
  377
  178

Завдання 557

Розглянь малюнок. Укажи, які з точок лежать на колі, а які — поза колом. Виміряй радіус кола. З’ясуй, чому дорівнює діаметр.
На колі лежать точки: А, К, С, В
Поза колом лежать точки: Р, М, Е, О
Радіус ОВ = ОК = 2 см
Діаметр = 4 см

 

Завдання 558
Попелюшка збирала намистинки, розсипані сестрами. Вона вже заповнила 5 скарбничок по 130 намистинок у кожній, але ще залишилося наповнити 2 скарбнички по 150 намистинок. Скільки намистинок розсипали сестри?
Короткий запис
5 ск. — ?, по 130 н.
2 ск. — ?, по 150 н.
Разом н. - ?
Розв'язання
1) 130 • 5 = 650 (н.)  у 5 скарбничках
2) 150 • 2 = 300 (н.)  у 2 скарбничках
3) 300 + 650 = 950 (н.)
Відповідь: розсипали сестри 950 намистинок.

 

Завдання 559
Склади і розв’яжи задачі за короткими умовами.
Задача 1
У їдальні було 780 кг картоплі, а після обіду привезли ще 140 кг картоплі. Наприкінці дня залишилося 250 кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі використали протягом дня?
Короткий запис
Було — 780 кг
Привезли — 140 кг
Використали — ? 
Залишилося — 250 кг
Розв'язання
1) 780 + 140 = 920 (кг)  стало в їдальні
2) 920  250 = 670 (кг)
Відповідь: протягом дня використали 670 кілограм картоплі.
Задача 2
На пошиття постільної білизни витратили 205 метрів тканини і ще залишилося 250 м тканини. Скільки метрів тканини привезли, якщо було 165 м тканини?
Короткий запис
Було — 165 м
Привезли — ?
Витратили — 205 м
Залишилося — 250 м
Розв'язання
1) 205 + 250 = 455 (м)  витратили та залишилося разом
2) 455  165 = 290 (м)
Відповідь: привезли 290 метрів тканини.

 

Завдання 560
Створи орнамент з одних лише квадратів.