Інші завдання дивись тут...

Завдання 57  Від міста до села 12 км. Зобрази цю відстань відрізком АВ, 1 см якого відповідає 1 км дороги.

Зобрази цю саму відстань відрізком CD, 1 мм якого відповідає 1 км дороги.

12 мм = 1 см 2 мм

 

Завдання 58 Складена задача на віднімання п’ятої частини числа

Велосипедистка мала проїхати 40 км. Подолавши 1/5 цієї відстані, вона зупинилася біля криниці. Скільки кілометрів їй ще потрібно проїхати?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (км) – подолала

2) 40 – 8 = 32 (км) 

Відповідь: ще потрібно проїхати 32 кілометри

 

Завдання 59

Вартість груш 32 грн, а вартість яблук становить 1/4 вартості груш. На скільки гривень яблука дешевші (менше гривень) від груш?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (грн) – вартість яблук

2) 32 – 8 = 24 (грн)

Відповідь: яблука дешевші на 24 гривні

 

Завдання 60

На катері пливло 27 пасажирів. Жінки становили 1/3 всіх пасажирів, а 1/9 – діти. У скільки разів більше було на катері жінок, ніж дітей?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (ж.) – жінки

2) 27 : 9 = 3 (д.) – діти

3) 9 : 3 = 3 (рази)

Відповідь: на катері у 3 рази більше жінок, ніж дітей

 

Завдання 61 Порядок дій

8 + 9 • 8 = 80            8 + 9 + 8 = 25

36 : 9 • 5 = 20              (36 : 9) + 5 = 9

72 : 8 : 3 = 3                 72 – 8 – 3 = 61

 

Завдання 62 Одиниці вимірювання

13 дм 5 см =  135 см

1 м 35 см = 135 см

7 дм 7 мм = 705 мм

70 см 5 мм = 705 мм

32 см 2 мм = 322 мм

2 дм 22 мм = 222 мм

 

Завдання 63  Доба

Годинники показують вечір­ній час.

18 год         20 год 10 хв         22 год 30 хв

 

Завдання 64

Юрко спав третину доби, а в школі перебував чверть доби. На скільки годин менше він був у школі, ніж спав?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (год) – спав

2) 24 : 4 = 6 (год) – у школі

3) 8 – 6 = 2 (год)

Відповідь: у школі був на 2 год менше, ніж спав

 

Завдання 65 

Козаки зварили 7 казанів кулешу й кілька казанів юшки. Кулешу зва­рили 56 л, а юшки — 40 л. Скільки вийшло казанів із юшкою, якщо відомо, що об'єм усіх казанів однаковий?

Короткий запис

Куліш 7 казанів — 56 л

Юшка ? казанів — 40 л

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (л) – об’єм одного казана

2) 40 : 8 = 5 (к.)

Відповідь: вийшло 5 казанів з юшкою

 

Завдання 66

У гуртку «Вправні ручки» діти виготовляли ялинкові прикраси, із 24 дм зеленої стрічки виготовили 8 яли­ночок, а з 18 дм мережива — кілька сніжинок. На ялинку і сніжинку витрачали однакову довжину ма­теріалу. Скільки виготовили сніжинок?

Короткий запис

Ялиночки 8 прикрас — 24 дм

Сніжинки ? прикрас — 18 дм

Розв’язання

1) 24 : 8 = 3 (дм) – матеріал на одну прикрасу

2) 18 : 3 = 6 (сн.)

Відповідь: виготовили 6 сніжинок

 

Завдання 67

Мандрівник може дістатися сусідньої долини двома шляхами: пройти гірською стежкою завдовжки 12 км або пропливти на човні по річці 25 км. Пішки він може щогодини долати 2 км, а на човні — 5 км. Яким шляхом мандрівник швидше дістанеться сусідньої долини? На скіль­ки годин швидше?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (год) – час пішки

2) 25 : 5 = 5 (год) – час човном

3) 5 год < 6 год     човном швидше

6 – 5 = 1 (год) – на стільки годин швидше дістанеться човном, ніж пішки

Відповідь: човном на 1 годину швидше

 

Завдання 68

Протягом години в автомат із питною водою поступило 45 грн п'ятигривневими монетами та 14 грн двогривневими. На скільки більше поступило п'ятигривневих монет, ніж двогривневих?

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (м.) – п'ятигривневих монет

2) 14 : 2 = 7 (м.) – двогривневих монет

3) 9 – 7 = 2 (м.) 

Відповідь: на 2 монети більше поступило п'ятигривневих, ніж двогривневих

 

Завдання 69

У залі поставили 5 великих і 5 малих столів. За великими столами по­рівну розмістили 40 гостей, а за малими — 20. У скільки разів більше гостей сиділо за великим столом, ніж за малим?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (г.) – гостей за великим столом

2) 20 : 5 = 4 (г.) – гостей за малим столом

3) 8 : 4 = 2 (рази) 

Відповідь: у 2 рази більше гостей сиділо за великим столом, ніж за малим

 

Завдання 70

Для збору винограду господар використовував кошики і ящики. У ко­шики за годину він зібрав 81 кг винограду, по 9 кг у кожний, а в ящи­ки — 12 кг, по 4 кг у кожний. У скільки разів менше було ящиків, ніж кошиків?

Розв’язання

1) 81 : 9 = 9 (к.) – кошиків

2) 12 : 4 = 3 (ящ.) – ящиків

3) 9 : 3 = 3 (рази) 

Відповідь: у 3 рази менше було ящиків, ніж кошиків

 

Завдання 71  Днів у кожному місяці

Діти відпочивали в бабусі й дідуся цілий червень і ще 1 тиждень лип­ня. Скільки днів вони були в бабусі й дідуся?

30 днів + 7 днів = 37 днів

 

Завдання 72

Хлібозавод за зміну випікає 270 буханок житнього хліба, 330 пшенич­ного, а булок — на 280 менше, ніж хліба. Скільки всього буханок хлі­ба і булок випікає за зміну хлібозавод?

Розв’язання

1) 270 + 330 = 600 (б.) – буханок хліба

2) 600 – 280 = 320 (б.) – булок

3) 600 + 320 = 920 (шт.)

Відповідь: за зміну хлібозавод випікає 920 буханок хлі­ба і булок

 

Завдання 73

У трьох кінозалах разом 540 глядацьких місць. У першому кінозалі 160 місць, у другому — на 50 місць більше. Скільки місць у третьому кінозалі?

Розв’язання

1) 160 + 50 = 210 (м.) – місць у другому залі

2) 160 + 210 = 370 (м.) – всього місць у першому і другому залах

3) 540 – 370 = 170 (м.)

Відповідь: у третьому кінозалі 170 місць

 

Завдання 74

Три жуки піднімалися по стовбуру дерева. Перший жук піднявся на 570 мм, другий — на 2 дм (200 мм) вище (більше), ніж пер­ший, а третій — на 40 см (400 мм) нижче (менше), ніж перший. На скіль­ки вище піднявся другий жук, ніж третій?

Розв’язання

1) 570 + 200 = 770 (мм) – відстань другого жука

2) 570 – 400 = 170 (мм) – відстань третього жука

3) 770 – 170 = 600 (мм) = 60 (см) = 6 (дм) 

Відповідь: на 6 дм вище піднявся другий жук, ніж третій

Інші завдання дивись тут...