Інші завдання дивись тут...

© Барна Р., 2020

Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Козак М., Корчевська О."

Завдання 57  Від міста до села 12 км. Зобрази цю відстань відрізком АВ, 1 см якого відповідає 1 км дороги. Зобрази цю саму відстань відрізком CD, 1 мм якого відповідає 1 км дороги.

АВ = 12 см

CD = 12 мм = 1 см 2 мм

Завдання 58 Складена задача на віднімання п’ятої частини числа

Велосипедистка мала проїхати 40 км. Подолавши 1/5 цієї відстані, вона зупинилася біля криниці. Скільки кілометрів їй ще потрібно проїхати?

Було

Подолала

Залишилось

40 км

1/5 було

?

Короткий запис

Було — 40 км

Подолала — ?, 1/5 частину було

Залишилось — ?

Схема

Вираз   40 – 40 : 5

Короткий запис №1

Було — 40 км

Подолала — ?, 1/5 частину було

Короткий запис №2

Було — 40 км

Подолала — 8 км

Залишилось — ?

План розв’язування

1) Скільки кілометрів подолала велосипедистка?

2) Скільки кілометрів їй ще потрібно проїхати?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (км) – кілометрів подолала.

2) 40 – 8 = 32 (км) – кілометрів їй ще потрібно проїхати.

Відповідь: ще потрібно проїхати 32 кілометри.

 

Завдання 59 Складена задача на різницеве порівняння числа і частки (дробу)

Вартість груш 32 грн, а вартість яблук становить 1/4 вартості груш. На скільки гривень яблука дешевші (менше гривень) від груш?

Короткий запис

Груші — 32 грн

Яблука — ?, 1/4 груш; на ? грн менше

Вираз     32 – 32 : 4

Короткий запис №1

Груші — 32 грн

Яблука — ?, 1/4 груш

Короткий запис №2

Груші — 32 грн

Яблука — 8 грн, на ? грн менше

План розв’язування

1) Яка вартість груш?

2) На скільки гривень яблука дешевші від груш?

Розв’язання

1) 32 : 4 = 8 (грн) – вартість яблук.

2) 32 – 8 = 24 (грн) – на стільки гривень яблука дешевші від груш.

Відповідь: яблука дешевші на 24 гривні.

 

Завдання 60 Складена задача на кратне порівняння часток (дробів)

На катері пливло 27 пасажирів. Жінки становили 1/3 всіх пасажирів, а 1/9 – діти. У скільки разів більше було на катері жінок, ніж дітей?

Короткий запис

Жінки — ?, 1/3 усіх; у ? разів більше

Діти — ?, 1/9 усіх

Всього — 27 пасажирів

Вираз    (27 : 3) : (27 : 9)

Короткий запис №1

Жінки — ?, 1/3 усіх

Всього — 27 пасажирів

Короткий запис №2

Діти — ?, 1/9 усіх

Всього — 27 пасажирів

Короткий запис №3

Жінки — 9 пасажирів, у ? разів більше

Діти — 3 пасажирів

Всього — 27 пасажирів

План розв’язування

1) Скільки було на катері жінок?

2) Скільки було на катері дітей?

3) У скільки разів більше було на катері жінок, ніж дітей?

Розв’язання

1) 27 : 3 = 9 (ж.) – жінок було на катері.

2) 27 : 9 = 3 (д.) – дітей було на катері.

3) 9 : 3 = 3 (рази) – у стільки разів більше було на катері жінок, ніж дітей.

Відповідь: у 3 рази більше було жінок, ніж дітей.

 

Завдання 61 Порядок дій

13 дм 5 см = 130 см + 5 см = 135 см

1 м 35 см = 100 см + 35 см = 135 см

7 дм 7 мм = 700 мм + 5 мм = 705 мм

70 см 5 мм = 700 мм + 5 мм = 705 мм

32 см 2 мм = 320 мм + 2 мм = 322 мм

2 дм 22 мм = 200 мм + 22 мм = 222 мм

Завдання 62 Одиниці вимірювання

13 дм 5 см = 130 см + 5 см = 135 см

1 м 35 см = 100 см + 35 см = 135 см

7 дм 7 мм = 700 мм + 5 мм = 705 мм

70 см 5 мм = 700 мм + 5 мм = 705 мм

32 см 2 мм = 320 мм + 2 мм = 322 мм

2 дм 22 мм = 200 мм + 22 мм = 222 мм

Завдання 63  Доба

Механічний годинник

Ранішній час

6 год

8 год 10 хв

10 год 30 хв

Вечірній час

6 год + 12 год =

18 год

8 год 10 хв + 12 год =

20 год 10 хв

10 год 30 хв + 12 год =

22 год 30 хв

Завдання 64 Складена задача на різницеве порівняння часток (дробів)

Юрко спав третину доби, а в школі перебував чверть доби. На скільки годин менше він був у школі, ніж спав?

Короткий запис

Спав — ?, 1/3 доби

У школі — ?, 1/4 доби; на ? год менше

Вираз     24 : 3 – 24 : 4

Короткий запис №1

Спав — ?, 1/3 від 24 год

Короткий запис №2

У школі — ?, 1/4 від 24 год

Короткий запис №3

Спав — 8 год

У школі — 6 год, на ? год менше

План розв’язування

1) Скільки годин він спав?

2) Скільки годин він був у школі?

3) На скільки годин менше він був у школі, ніж спав?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (год) – годин він спав.

2) 24 : 4 = 6 (год) – годин він був у школі.

3) 8 – 6 = 2 (год) – на стільки годин менше він був у школі, ніж спав.

Відповідь: на 2 год менше був у школі, ніж спав.

 

Завдання 65  Задача на зведення до одиниці

Козаки зварили 7 казанів кулешу й кілька казанів юшки. Кулешу зва­рили 56 л, а юшки — 40 л. Скільки вийшло казанів із юшкою, якщо відомо, що об'єм усіх казанів однаковий?

Страва

Літрів у 1 казані

Кількість казанів

Загальна кількість літрів

Куліш

?

7 казанів

56 л

Юшка

однаковий

?

40 л

Короткий запис

7 казанів — 56 л

? казанів — 40 л

Вираз     40 : (56 : 7)

План розв’язування

1) Скільки літрів кулешу (юшки) в казані?

2) Скільки вийшло казанів із юшкою?

Розв’язання

1) 56 : 7 = 8 (л) – літрів кулешу (юшки) в казані.

2) 40 : 8 = 5 (к.) – вийшло казанів із юшкою.

Відповідь: вийшло 5 казанів з юшкою.

 

Завдання 66  Задача на зведення до одиниці

У гуртку «Вправні ручки» діти виготовляли ялинкові прикраси, із 24 дм зеленої стрічки виготовили 8 яли­ночок, а з 18 дм мережива — кілька сніжинок. На ялинку і сніжинку витрачали однакову довжину ма­теріалу. Скільки виготовили сніжинок?

Прикраси

Довжина на 1 прикрасу

Кількість прикрас

Загальна довжина

Ялиночки

?

8 прикрас

24 дм

Сніжинки

однакова

?

18 дм

Короткий запис

8 прикрас — 24 дм

? прикрас — 18 дм

Вираз     18 : (24 : 8)

План розв’язування

1) Яка довжина прикраси?

2) Скільки виготовили сніжинок?

Розв’язання

1) 24 : 8 = 3 (дм) – довжина прикраси.

2) 18 : 3 = 6 (сн.) – сніжинок виготовили.

Відповідь: виготовили 6 сніжинок.

 

Завдання 67 Складена задача на різницеве порівняння часток на вміщення

Мандрівник може пройти гірською стежкою завдовжки 12 км або пропливти на човні по річці 25 км. Пішки він може щогодини долати 2 км, а на човні — 5 км. Яким шляхом мандрівник швидше (менше часу) дістанеться сусідньої долини? На скіль­ки годин швидше (менше часу)?

Спосіб

Відстань за 1 год

Час

Загальна довжина

Пішки

2 км

?

12 км

Човном

5 км

? , на ? км швидше

25 км

Короткий запис

Пішки — ? год, 12 км уміщає по 2 км

Човном — ? год, 25 км уміщає по 5 км; на ? км швидше

Вираз    12 : 2 – 25 : 5

План розв’язування

1) Скільки часу затратить долаючи шлях пішки?

2) Скільки часу затратить долаючи шлях на човні?

3) Яким шляхом мандрівник швидше дістанеться сусідньої долини? На скіль­ки годин швидше?

Розв’язання

1) 12 : 2 = 6 (год) – час пішки.

2) 25 : 5 = 5 (год) – час човном.

3) 5 год < 6 год     човном швидше, ніж пішки

6 – 5 = 1 (год) – на стільки годин швидше дістанеться човном, ніж пішки.

Відповідь: на 1 годину швидше дістанеться човном, ніж пішки.

 

Завдання 68 Складена задача на різницеве порівняння часток на вміщення

Протягом години в автомат із питною водою поступило 45 грн п'ятигривневими монетами та 14 грн двогривневими. На скільки більше поступило п'ятигривневих монет, ніж двогривневих?

Номінал 1 монети

Кількість монет

Загальна сума

5 грн

?, на ? монет більше

45 грн

2 грн

?

14 грн

Короткий запис

5-гривневі — ? м., 45 грн уміщає по 5 грн; на ? монет більше

2-гривневі — ? м., 14 грн уміщає по 2 грн

Вираз    45 : 5 – 14 : 2

План розв’язування

1) Скільки поступило п'ятигривневих монет?

2) Скільки поступило двогривневих монет?

3) На скільки більше поступило п'ятигривневих монет, ніж двогривневих?

Розв’язання

1) 45 : 5 = 9 (м.) – п'ятигривневих монет поступило.

2) 14 : 2 = 7 (м.) – двогривневих монет поступило.

3) 9 – 7 = 2 (м.) – на стільки більше поступило п'ятигривневих монет, ніж двогривневих.

Відповідь: на 2 монети більше поступило п'ятигривневих, ніж двогривневих.

 

Завдання 69  Складена задача на кратне порівняння часток

У залі поставили 5 великих і 5 малих столів. За великими столами по­рівну розмістили 40 гостей, а за малими — 20. У скільки разів більше гостей сиділо за великим столом, ніж за малим?

Столи

Гостей за 1 столом

Кількість столів

Загальна кількість гостей

Великі

?, у ? разів більше

5

40

Малі

?

5

20

Короткий запис

За великим  — ? г., 50 гостей розділити на 5 порівну; у ? разів більше

За малим — ? г., 20 гостей розділити на 5 порівну

Вираз    (40 : 5) : (20 : 5)

План розв’язування

1) Скільки гостей сиділо за великим столом?

2) Скільки гостей сиділо за малим столом?

3) У скільки разів більше гостей сиділо за великим столом, ніж за малим?

Розв’язання

1) 40 : 5 = 8 (г.) – гостей сиділо за великим столом.

2) 20 : 5 = 4 (г.) – гостей сиділо за малим столом.

3) 8 : 4 = 2 (рази) – у стільки разів більше гостей сиділо за великим столом, ніж за малим.

Відповідь: у 2 рази більше гостей сиділо за великим столом, ніж за малим.

 

Завдання 70  Складена задача на кратне порівняння часток на вміщення

Для збору винограду господар використовував кошики і ящики. У ко­шики за годину він зібрав 81 кг винограду, по 9 кг у кожний, а в ящи­ки — 12 кг, по 4 кг у кожний. У скільки разів менше було ящиків, ніж кошиків?

Тара

Маса 1 тари (кг)

Кількість тари

Загальна маса (кг)

Кошики

9

?

81

Ящики

4

?, у ? разів менше

12

Короткий запис

Кошики  — ? шт., 81 кг уміщає по 9 кг

Ящики — ? шт., 12 кг уміщає по 4 кг; у ? разів менше

Вираз       (81 : 9) : (12 : 4)

План розв’язування

1) Скільки було кошиків?

2) Скільки було ящиків?

3) У скільки разів менше було ящиків, ніж кошиків?

Розв’язання

1) 81 : 9 = 9 (к.) – кошиків було.

2) 12 : 4 = 3 (ящ.) – ящиків було.

3) 9 : 3 = 3 (рази) – у стільки разів менше було ящиків, ніж кошиків.

Відповідь: у 3 рази менше було ящиків, ніж кошиків.

 

Завдання 71  Днів у кожному місяці

Діти відпочивали в бабусі й дідуся цілий червень і ще 1 тиждень лип­ня. Скільки днів вони були в бабусі й дідуся? 30 днів + 7 днів = 37 днів

 

Завдання 72 Складена задача на знаходження суми

Хлібозавод за зміну випікає 270 буханок житнього хліба, 330 пшенич­ного, а булок — на 280 менше, ніж хліба. Скільки всього буханок хлі­ба і булок випікає за зміну хлібозавод?

Житній хліб

Пшеничний хліб

Булки

Всього

270 штук

330 штук

на 280 штук менше, ніж хліба разом

?

Короткий запис

Хліб — ?, 270 штук і 330 штук

Булки — ?, на 280 штук менше

Всього — ?

Вираз  270 + 330 + (270 + 330 – 280)

Короткий запис №1

Житній — 270 буханок

Пшеничний — 330 буханок

Всього — ?

Короткий запис №2

Хліб — 600 штук

Булки — ?, на 280 штук менше

Короткий запис №3

Житній — 270 штук

Пшеничний — 330 штук

Булки — 320 штук

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього буханок хлі­ба випікає за зміну хлібозавод?

2) Скільки булок випікає за зміну хлібозавод?

3) Скільки всього буханок хлі­ба і булок випікає за зміну хлібозавод?

Розв’язання

1) 270 + 330 = 600 (б.) – буханок хліба випікає за зміну хлібозавод.

2) 600 – 280 = 320 (б.) – булок випікає за зміну хлібозавод.

3) 600 + 320 = 920 (шт.) – всього буханок хлі­ба і булок випікає за зміну хлібозавод.

Відповідь: за зміну хлібозавод випікає 920 буханок хлі­ба і булок.

 

Завдання 73 Складена задача на знаходження невідомого доданка (для більше двох доданків завжди має декілька способів розв’язування)

У трьох кінозалах разом 540 глядацьких місць. У першому кінозалі 160 місць, у другому — на 50 місць більше. Скільки місць у третьому кінозалі?

1 спосіб

Короткий запис

І кінозал — 160 місць

ІІ кінозал — ?, на 50 місць більше, ніж у І кінозалі

Всього (І і ІІ кінозал) — ?

ІІІ кінозал — ?

Всього — 540 місць

Вираз   540 – (160 + (160 + 50))

План розв’язування

1) Скільки місць у другому кінозалі?

2) Скільки всього місць у першому і другому кінозалах?

3) Скільки місць у третьому кінозалі?

Розв’язання

1) 160 + 50 = 210 (м.) – місць у другому кінозалі.

2) 160 + 210 = 370 (м.) – всього місць у першому і другому кінозалах.

3) 540 – 370 = 170 (м.) – місць у третьому кінозалі.

2 спосіб

Короткий запис

І кінозал — 160 місць

ІІ кінозал — ?, на 50 місць більше, ніж у І кінозалі

ІІІ кінозал — ?

Всього — 540 місць

Вираз   540 – 160 – (160 + 50)

План розв’язування

1) Скільки місць у другому кінозалі?

2) Скільки місць у третьому кінозалі?

Розв’язання

1) 160 + 50 = 210 (м.) – місць у другому кінозалі.

2) 540 – 160 – 210 = 330 – 160 = 170 (м.) – місць у третьому кінозалі.

Відповідь: у третьому кінозалі 170 місць.

 

Завдання 74 Складена задача на різницеве порівняння

Три жуки піднімалися по стовбуру дерева. Перший жук піднявся на 570 мм (57 см), другий — на 2 дм (20 см) вище (більше), ніж пер­ший, а третій — на 40 см нижче (менше), ніж перший. На скіль­ки вище піднявся другий жук, ніж третій?

Короткий запис

І жук — 570 мм

ІІ жук — ?, на 2 дм більше, ніж І жук; на ? см більше, ніж ІІІ жук

ІІІ жук — ?, на 40 см менше, ніж І жук

Вираз     (57 + 20) – (57 – 40)

План розв’язування

1) Яка відстань другого жука?

2) Яка відстань третього жука?

3) На скіль­ки вище піднявся другий жук, ніж третій?

Розв’язання

1) 57 + 20 = 77 (см) – відстань другого жука.

2) 57 – 40 = 17 (см) – відстань третього жука.

3) 77 – 17 = 60 (см) = 6 (дм) – на стільки вище піднявся другий жук, ніж третій.

Відповідь: на 6 дм вище піднявся другий жук, ніж третій.

Інші завдання дивись тут...