Інші завдання дивись тут...


Серія "Вчимось разом" до підручника "Математика 3 клас Листопад Н.П", 2020 рік

Завдання 668 – 674  Проста задача на знаходження невідомого доданка

Моя порада щодо розв'язування задач на обчислення часу: заповнюємо табличку і визначаємо тип задачі

Була година

Тривала подія

Стала година

?

2 год

19 год 20 хв

Планшет заряджали 2 год і від'єднали від за­рядного пристрою о 19 год 20 хв. Який годинник показує час, коли планшет підключили до заряд­ного пристрою?

Короткий запис

Була (підключили) — ?

Тривала (заряджали) — 2 год

Стала (від’єднали) — 19 год 20 хв

Розв’язання

19 год 20 хв – 2 год = 17 год 20 хв – час підключення планшета

Відповідь: до зарядного пристрою планшет підключили о 17 год 20 хв (третій годинник)

 

Завдання 1  Задача на зведення до одиниці та різницеве порівняння

Настя й Аліна дізналися, що у Дмитрика сьо­годні день народження і одночасно почали набирати СМС-повідомлення. Настя набирає 24 слова за 3 хв, а Аліна — 28 слів за 4 хв. У привітанні Насті — 40 слів, а в привітанні Аліни — 42 слова. Хто з дівчаток набере привітання швидше (затратить менше хвилин)? На скільки хвилин швидше (затратить менше хвилин)?

Короткий запис №1

Настя

3 хв — 24 слова

? — 40 слів

Схема

Короткий запис №2

Аліна

4 хв — 28 слів

? — 42 слова

Схема

Короткий запис №3

Настя — 5 слів, на ? менше

Аліна — 6 слів

Схема

План розв'язування

1) Скільки слів за хвилину набирає Настя?

2) За скільки хвилин набере привітання Настя?

3) Скільки слів за хвилину набирає Аліна?

4) За скільки хвилин набере привітання Аліна?

5) Хто з дівчаток набере привітання швидше? На скільки хвилин швидше?

Розв’язання

1) 24 : 3 = 8 (сл.) – слів за хвилину набирає Настя

2) 40 : 8 = 5 (хв.) – хвилин потрібно Насті

3) 28 : 4 = 7 (сл.) – слів за хвилину набирає Аліна

4) 42 : 7 = 6 (хв.) – хвилин потрібно Насті

5) 5 хв < 6 хв     Настя набере повідомлення швидше

6) 6 – 5 = 1 (хв.) – на стільки хвилин швидше набере повідомлення Настя, ніж Аліна

Відповідь: Настя набере на 1 хвилину швидше повідомлення, ніж Аліна

 

Завдання 2

а • 7 = 5 • 7

а = 5

6 • с = 3 • 6

с = 3

20 • 3 = b • 20

b = 3

Завдання 3 Водостічна труба складається з дев'яти однако­вих ланок завдовжки x дм та однієї ланки завдовжки 5 дм.

Короткий запис

Труба — ? дм, (9 ланок по х дм) і 5 дм

1) Вираз, за допомогою якого можна обчислити довжину водостічної труби: х • 9 + 5 (дм)

2) Якщо х = 7, тоді х • 9 + 5 = 7 • 9 + 5 = 63 + 5 = 68

Якщо х = 4, тоді х • 9 + 5 = 4 • 9 + 5 = 36 + 5 = 41

 

Завдання 4 Складена задача на додавання

У вагоні електрички сиділо 15 жінок і 8 дітей. На зупинці увійшло ще 5 жінок, кожна з дитиною. Скільки всього жінок і дітей стало у вагоні?

Було

Увійшло

Стало

15 жінок і 8 дітей

5 жінок і 5 дітей

?

Короткий запис

Було (сиділо) — ?, 15 осіб і 8 осіб

Увійшло — ?, 5 осіб і 5 осіб

Стало — ?

Схема

Вираз    (15 + 8) + (5 + 5)

Короткий запис №1

Жінки — 15 осіб

Діти — 8 осіб

Всього — ?

Короткий запис №2

Жінки — 5 осіб

Діти — 5 осіб

Всього — ?

Короткий запис №3

Було — 23 особи

Увійшли — 10 осіб

Стало — ?

План розв’язування

1) Скільки всього жінок і дітей було у вагоні?

2) Скільки всього жінок і дітей зайшли у вагон?

3) Скільки всього жінок і дітей стало у вагоні?

Розв’язання

1) 15 + 8 = 23 (ос.) – всього жінок і дітей було у вагоні

2) 5 + 5 = 10 (ос.) – всього жінок і дітей зайшли у вагон

3) 23 + 10 = 33 (ос.) – всього жінок і дітей стало у вагоні

2 спосіб

Спочатку обчислимо скільки жінок та дітей окремо стало у вагоні, потім разом, тоді

Вираз    (15 + 5) + (8 + 5)

Короткий запис №1

Було — 15 жінок

Увійшли — 5 жінок

Стало — ?

Короткий запис №2

Було — 8 дітей

Увійшло — 5 дітей

Стало — ?

Короткий запис №3

Жінки — 20 осіб

Діти — 13 осіб

Всього — ?

План розв’язування

1) Скільки всього жінок стало у вагоні?

2) Скільки всього дітей стало у вагоні?

3) Скільки всього жінок і дітей стало у вагоні?

Розв’язання

1) 15 + 5 = 20 (ж.) –жінок стало у вагоні

2) 8 + 5 = 13 (д.) – дітей стало у вагоні

3) 20 + 13 = 33 (ос.) – всього жінок і дітей стало у вагоні

Відповідь: у вагоні стало 33 жінок і дітей

 

Завдання 5 Складена задача

Друзі принесли з лісу 15 білих грибів, груздів — на 45 більше, ніж білих грибів, а рижиків — у 10 разів менше, ніж груздів. Скільки рижиків принесли друзі?

Короткий запис

Білі — 15 грибів

Грузді — ?, на 45 грибів більше, ніж білих

Рижики — ?, у 10 разів менше, ніж груздів

Схема

Вираз   (15 + 45) : 10

Короткий запис №1

Білі — 15 грибів

Грузді — ?, на 45 грибів більше

Короткий запис №2

Грузді — 60 грибів

Рижики — ?, у 10 разів менше

План розв’язування

1) Скільки груздів принесли друзі?

2) Скільки рижиків принесли друзі?

Розв’язання

1) 15 + 45 = 60 (гр.) – груздів принесли друзі

2) 60 : 10 = 6 (р.) – рижиків принесли друзі

Відповідь: друзі принесли 6 рижиків

 

Завдання 6  Ознайомлення з дробами

1/5 від 4 дм 5 см = 45 см : 5 = 9 см 

1/5 від 1 м 5 дм = 15 дм : 5 = 3 дм

1/5 від 3 см 5 мм = 35 см : 5 = 7 см

 

Завдання 7  Задача на знаходження числа за його частиною

Довжина третини стрічки дорівнює 5 дм. Яка довжина всієї стрічки?

Короткий запис

1 — ?

1/3 — 5 дм

Схема

Розв’язання

Якщо 5 дм — це вже 1/3 усієї довжини, тоді

5 • 3 = 15 (дм) – довжина всієї стрічки

Відповідь: довжина всієї стрічки 15 дециметрів

 

Завдання 8  Складена задача на знаходження частини числа

З однієї грядки зібрали 8 кг суниць, а з іншої — у 2 рази більше. Третю частину суниць використали для приготування варення. Скільки кілограмів суниць використали для приготування варення?

Короткий запис

І грядка — 8 кг

ІІ грядка — ?, у 2 рази більше, ніж з І грядки

Всього (Зібрали)  — ? суниць

Використали — ?, 1/3 зібрали

Схема

Вираз   (8 + 8 • 2) : 3

Короткий запис №1

І грядка — 8 кг

ІІ грядка — ?, у 2 рази більше

Короткий запис №2

І грядка — 8 кг

ІІ грядка — 16 кг

Всього — ?

Короткий запис №3

Зібрали  — 24 суниці

Використали — ?, 1/3 зібрали

План розв’язування

1) Скільки кілограмів суниць зібрали з другої грядки?

2) Скільки всього кілограмів суниць зібрали?

3) Скільки кілограмів суниць використали для приготування варення?

Розв’язання

1) 8 • 2 = 16 (кг) – кілограмів суниць зібрали з другої грядки

2) 8 + 16 = 24 (кг) – всього кілограмів суниць зібрали

3) 24 : 3 = 8 (кг) – кілограмів суниць використали для приготування варення

2 спосіб

Якщо з першої грядки зібрали 8 кг, а з другої грядки – у 2 рази більше, це означає, що з першої грядки зібрали 1 частину суниць, а з другої – 2 таких частини суниць. Всього зібрали 3 таких частини, тому третя частина суниць дорівнюватиме 8 кг.

Відповідь: для приготування варення використали 8 кілограмів суниць

 

Завдання 9 Складена задача на зменшення у декілька разів з непов’язаними запитаннями

Якщо висушити гриби, то їх маса стане в 4 рази меншою.

Скільки кілограмів сухих грибів можна отри­мати із 12 кг свіжих? 12 : 4 = 3 (кг)

А з 8 кг? 8 : 4 = 2 (кг)

 

Завдання 10  Складена задача з непов’язаними запитаннями на знаходження суми та кратне порівняння

У майстерні працювало 18 слюсарів, а учнів — на 9 осіб менше. Скільки всього осіб працювало в майстерні? У скільки разів більше працювало слюса­рів, ніж учнів?

Короткий запис №1

Слюсарі — 18 осіб

Учні — ?, на 9 осіб менше

Короткий запис №2

Слюсарі — 18 осіб

Учні — 9 осіб

Всього — ?

Короткий запис №3

Слюсарі — 18 осіб, у ? разів більше

Учні — 9 осіб

Розв’язання

1) 18 – 9 = 9 (уч.) – учнів працювало в майстерні

2) 18 + 9 = 27 (ос.) – всього осіб працювало в майстерні

3) 18 : 9 = 2 (рази) – у стільки разів більше працювало слюса­рів, ніж учнів

Інші завдання дивись тут...