Інші завдання дивись тут...

§ 105 Завдання 298 Ланцюжок виразів

300 (л) – води витікає через відкритий кран за 20 хв.

 

Завдання 299 Математичний диктант

•  добуток чисел 120 і 2;

120 • 2 = 240

•  частка чисел 500 і 5;

500 : 5 = 100

•  число 9 збільште у 20 разів;

9 • 20 = 180

•  число 5 збільште в 30 разів;

5 • 30 = 150

•  число 700 зменште в 10 разів;

700 : 10 = 70

•  число 150 зменште в 30 разів.

150 : 30 = 5

 

Завдання 300

240 = 24 дес.

64 дес. = 640

350 = 35 дес.

8 дес. = 800

Завдання 301 

120 : 60 = 12 дес. : 6 дес. = 2

120 : 60 = 120 : (10 • 6) = 120 : 10 : 6 = 12 : 6 = 2

420 : 20 = 42 дес. : 2 дес. = (40 дес. + 2 дес.) : 2 дес. =

= 40 дес. : 2 дес. + 2 дес. : 2 дес. = 20 + 1 = 21

420 : 20 = (400 + 20) : 20 = 400 : 20 + 20 : 20 = 20 + 1 = 21

 

Завдання 302

240 : 20 = (200 + 40) : 20 = 200 : 20 + 40 : 20 = 10 + 2 = 12

990 : 30 = (900 + 90) : 30 = 900 : 30 + 90 : 30 = 30 + 3 = 33

480 : 40 = (400 + 80) : 40 = 400 : 40 + 80 : 40 = 10 + 2 = 12

640 : 80 = (400 + 240) : 80 = 400 : 80 + 240 : 80 = 5 + 3 = 8

360 : 40 = (200 + 160) : 40 = 200 : 40 + 160 : 40 = 5 + 4 = 9

420 : 70 = (210 + 210) : 70 = 210 : 70 + 210 : 70 = 3 + 3 = 6

 

Завдання 303 Перше число дорівнює b, а друге — у 30 разів менше від пер­шого. Знайди суму цих чисел..

b + b : 30

Якщо b = 270, тоді b + b : 30 = 270 + 270 : 30 = 270 + 90 = 360

 

Завдання 304

 

Ціна

Кількість

Вартість

Футболки

120 грн

4 шт

480 грн

Тенісні ракетки

80 грн

2 шт.

160 грн

Шкарпетки

18 грн

3 шт.

54 грн

120 • 4 = (100 + 20) • 4 = 400 • 80 = 480

160 : 2 = (80 + 80) : 2 = 40 + 40 = 80

54 : 18 = 54 : (9 • 2) = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

 

Завдання 305 Тетяна придбала 3 ручки по 8 грн кожна й кілька зошитів по 6 грн кожний. Скільки зошитів придбала Тетяна, якщо вар­тість ручок і зошитів однакова?

8 грн — 3 зош.

6 грн — ?

Розв'язання

1) 8 3 = 24 (грн) – вартість ручок

2) 24 : 6 = 4 (з.)

Відповідь: Тетяна придбала 4 зошити.

 

Завдання 306

960 : 30 =  (900 + 60) : 30 = 30 + 2 = 32

510 : 30 = (300 + 210) : 30 = 10 + 7 = 17

460 : 20 = (400 + 20) : 20 = 20 + 1 = 21

640 : 80 = (400 + 240) : 80 = 5 + 3 = 8

 

Завдання 307  За 60 ручок для офісу заплатили 540 грн. Скільки коштує одна ручка?

60 р. — 540 грн

1 р. — ?

Розв'язання

540 : 60 = 9 (грн)

Відповідь: одна ручка коштує 9 грн.

 

§ 106 Завдання 308 Назвіть усі трицифрові числа, які не змінюються від пере­ставлення цифр.

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999

 

Завдання 309 Порядок дій

640 : 8 + 30 = 80 + 30 = 110

700 – 240 : 40 = 700 – 8 = 692

360 : 60 + 124 = 6 + 124 = 130

560 – 560 : 70 = 560 – 8 = 552

Завдання 310 Рівняння.

630 : х = 30

х = 630 : 30

х = 21

630 : 21 = 30

30 = 30

х – 7 = 350

х = 350 + 7

х = 357

357 – 7 = 350

350 = 350

550 : х = 5

х = 550 : 5

х = 110

550 : 110 = 5

5 = 5

Завдання 311  Знайди частку, якщо ділене — це різниця чисел 200 і 20, а дільник — 20.

(200 – 20) : 20 = 200 : 20 – 20 : 20 = 10 – 1 = 9

 

Завдання 312  З чисел 5, 6, 10, 15, 20, 35 випиши ті, з якими нерівності є істинними.

30 : a > 2,  при а = 5, 6, 10

30 : 5 = 6, 6 > 2

30 : 6 = 5, 5 > 2

30 : 10 = 3, 3 > 2

80 : a < 5, при а = 20

80 : 20 = 4, 4 < 5

 

75 : a > 10, при а = 5

75 : 5 = 15, 15 > 10

 

45 + a > 40, при а = 5, 6, 10, 15, 20, 35

45 + 5 = 50, 50 > 40

45 + 6 = 51, 51 > 40

45 + 10 = 55, 55 > 40

45 + 15 = 60, 60 > 40

45 + 20 = 65, 65 > 40

45 + 35 = 80, 80 > 40

60 – a < 50, при а = 12, 20, 35

60 – 12 = 48, 48 < 50

60 – 20 = 40, 40 < 50

60 – 35 = 25, 25 < 50

400 : a < 35, при а = 20

400 : 20 = 20, 20 < 35

Завдання 313  За допомогою двох блендерів за 6 хв можна приготувати 60 склянок соку фреш. Скільки склянок соку можна приготу­вати за допомогою одного блендера за 7 хв?

2 бл. за 6 хв — 60 скл.

1 бл. за 7 хв — ?

Розв'язання

1) 60 : 6 = 10 (скл.) — приготують два блендера за 1 хв

2) 10 : 2 = 5 (скл.) — приготує блендер за 1 хв

3) 5 7 = 35 (скл.)

Відповідь: за допомогою блендера можна приготувати 35 склянок соку за 7 хв.

 

Завдання 314  Добери числові дані й розв'яжи задачу.

За 4 однакових спортивних костюмів заплатили 800 грн. Скільки таких костюмів можна купити за 600 грн?

800 грн — 4 к.

600 грн — ?

Розв'язання

1) 800 : 4 = 200 (грн.) – коштує костюм

2) 600 : 200 = 3 (к.)

Відповідь: можна купити 3 таких костюми.

 

Завдання 315 Добери числа, щоб рівності стали істинними.

81 : 9 • 6 = 54

30 • 8 : 6 = 40

800 : 200 : 2 = 20

Завдання 316

480 : 6 + 210 = (300 + 180) : 6 + 210 = 50 + 30 + 210 = 290

360 : 30 + 509 = (300 + 60) : 30 + 509 = 10 + 2 + 509 = 521

670 – 320 : 40 = 67 дес. – 32 дес. : 4 дес. = 67 дес. – 8 дес. = 59 дес. = 590

870 – 520 : 20 = 87 дес. – 52 дес. : 2 дес. = 87 дес. – 26 дес. = 61 дес. = 610

 

Завдання 317 Для пошиття 40 однакових піджаків витратили 120 м тканини. Скільки метрів тканини потріб­но для пошиття дев'яти таких піджаків?

40 п. — 120 м

9 п. — ?

Розв'язання

1) 120 : 40 = 3 (м) – на один піджак

2) 3 9 = 27 (м)

Відповідь: потрібно 27 метрів тканини для пошиття дев'яти таких піджаків.

 

§ 107 Завдання 318 Ланцюжок виразів

7 – країн межує з Україною.

 

Завдання 319 Способом добору

51 : 17 = ?

17 • 2 = 34 (число 2 не підходить);

17 • 3 = 51 (число 3 підходить).

Отже, 51 : 17 = 3.

Щоб поділити 51 на 17, потрібно дібрати таке число, яке в добутку з числом 17 дасть число 51. 17 • ? = 51 → 17 • 3 = 51

 

Завдання 320

24 : 12 = 2

12 • 2 = 24

64 : 16 = 4

16 • 4 = 64

Завдання 321 Способом добору.

39 : 13 = ?

13 • 2 = 26 (число 2 не підходить)

13 • 3 = 39 (число 3 підходить)

Отже, 39 : 13 = 3

42 : 14 = ?

14 • 2 = 28 (число 2 не підходить)

14 • 3 = 42 (число 3 підходить)

Отже, 42 : 14 = 3

75 : 15 = ?

15 • 2 = 30 (число 2 не підходить)

15 • 3 = 45 (число 3 не підходить)

15 • 4 = 60 (число 4 не підходить)

15 • 5 = 75 (число 5 підходить)

Отже, 75 : 15 = 5

80 : 16 = ?

16 • 2 = 32 (число 2 не підходить)

16 • 3 = 48 (число 3 не підходить)

16 • 4 = 64 (число 4 не підходить)

16 • 5 = 80 (число 5 підходить).

Отже, 80 : 16 = 5

96 : 24 = ?

24 • 2 = 48 (число 2 не підходить)

24 • 3 = 82 (число 3 не підходить)

24 • 4 = 96 (число 4 підходить)

Отже, 96 : 24 = 4

63 : 21 = ?

21 • 2 = 42 (число 2 не підходить)

21 • 3 = 63 (число 3 підходить).

Отже, 63 : 21 = 3

75 : 25 = ?

25 • 2 = 50 (число 2 не підходить)

25 • 3 = 75 (число 3 підходить)

Отже, 75 : 25 = 3

54 : 18 = ?

18 • 2 = 36 (число 2 не підходить)

18 • 3 = 54 (число 3 підходить).

Отже, 54 : 18 = 3

Завдання 322  Розв’яжи тільки ті рівняння, які розв’язують діленням.

х • 16 = 64

х = 64 : 16

х = 4

4 • 16 = 64

64 = 64

240 : х = 80

х = 240 : 80

х = 3

240 : 3 = 80

80 = 80

x : 5 = 10

х = 10 • 5

х = 50

50 : 5 = 10

10 = 10

600 : x = 300

х = 600 :  300

х = 2

600 : 2 = 300

300 = 300

Завдання 323  Фермер виготовив із 75 л молока 3 кг вершків. Скільки кіло­грамів вершків він виготовить із 100 л молока?

75 л — 3 кг

100 л — ?

Розв'язання

1) 75 : 3 = 25 (л) – для 1 кг вершків

2) 100 : 25 = 4 (кг)

Відповідь: 4 кг вершків фермер виготовить із 100 л молока.

 

Завдання 324  Узимку З вівці за 6 днів з'їдають 36 кг силосу. Скільком вівцям вистачить 20 кг силосу на день?

3 в. за 6 дн. — 36 кг

? в. за 1 дн. — 20 кг

Розв'язання

1) 36 : 6 = 6 (кг) — 3 вівці за день

2) 6 : 3 = 2 (кг) —  1 вівця за день

3) 20 : 2 = 10 (в.)

Відповідь: 10 вівцям вистачить 20 кг силосу на день.

 

Завдання 325 Спосіб добору.

72 : 12 = ?

12 • 2 = 24 (число 2 не підходить)

12 • 3 = 36 (число 3 не підходить)

12 • 4 = 48 (число 4 не підходить)

12 • 5 = 60 (число 5 не підходить)

12 • 6 = 72 (число 6 підходить)

Отже, 72 : 12 = 6

48 : 16 = ?

16 • 2 = 32 (число 2 не підходить)

16 • 3 = 48 (число 3  підходить)

Отже, 48 : 16 = 3

48 : 12 = ?

12 • 2 = 24 (число 2 не підходить)

12 • 3 = 36 (число 3 не підходить)

12 • 4 = 48 (число 4 підходить)

Отже, 48 : 12 = 4

96 : 32 = ?

32 • 2 = 64 (число 2 не підходить)

32 • 3 = 96 (число 3 підходить)

Отже, 96 : 32 = 3

 

84 : 21 = ?

21 • 2 = 42 (число 2 не підходить)

21 • 3 = 66 (число 3 не підходить)

21 • 4 = 84 (число 4 підходить)

Отже, 84 : 21 = 4

68 : 17 = ?

17 • 2 = 34 (число 2 не підходить)

17 • 3 = 51 (число 3 не підходить)

17 • 4 = 68 (число 4 підходить)

Отже, 68 : 17 = 4

81 : 27 = ?

27 • 2 = 54 (число 2 не підходить)

27 • 3 = 81 (число 3 підходить)

Отже, 81 : 27 = 3

50 : 25 = ?

25 • 2 = 50 (число 2 підходить)

Отже, 50 : 25 = 2

Завдання 326  Два набори з 12 чашок коштують 480 грн. Яка ціна шести та­ких чашок?

2 н. з 12 ча. — 480 грн

1 н. з 6 ч. — ?

Розв'язання

1) 480 : 12 = 40 (грн) — 2 набори з одної чашки

2) 40 : 2 = 20 (грн) — 1 набір з одної чашки

3) 20 6 = 120 (в.)

Відповідь: ціна шести таких чашок 120 грн.

Інші завдання дивись тут...