Інші завдання дивись тут...

§ 108 Завдання 327

Ділене

28

256

45

150

1000

60

Дільник

2

4

15

30

10

3

Частка

14

64

3

5

100

20

28 : 14 = 28 : (7 • 2) = 28 : 7 : 2 = 4 : 2 = 2

64 • 4 = (60 + 4) • 4 = 240 + 16 = 256

45 : 3 = (30 + 15) : 3 = 10 + 5 = 15

150 : 30 = 5

100 • 10 = 1000

60 : 20 = 3

 

Завдання 328 Способом добору.

45 : 15 = ?

15 • 2 = 30 (число 2 не підходить)

15 • 3 = 45 (число 3 підходить)

Отже, 45 : 15 = 3

63 : 21 = ?

21 • 2 = 42 (число 2 не підходить)

21 • 3 = 63 (число 3 підходить)

Отже, 63 : 21 = 3

36 : 12 = ?

12 • 2 = 24 (число 2 не підходить)

12 • 3 = 36 (число 3 підходить)

Отже, 36 : 12 = 3

 

52 : 13 = ?

13 • 2 = 26 (число 2 не підходить)

13 • 3 = 39 (число 3 не підходить)

13 • 4 = 52 (число 4 підходить)

Отже, 52 : 13 = 4

Завдання 329 

Знаки дій, щоб рівності стали істинними.

180 3 = 300 + 240

280 : 4 = 400 330

96 : 6 = 2 8

84 : 7 = 4 3

Завдання  330

Сімка написала на дошці рівності з буквами й запропонувала Фаєру та Нулику визначити, які числа потрібно вставити за­мість букв, щоб отримати істинні рівності. Допоможи героям мультфільму виконати завдання.

15 • а = 45

а = 45 : 15

а = 3

b • 200 = 1000

b = 1000 : 200

b = 5

96 : d = 24

d = 96 : 24

d = 4

k : 5 = 1

k = 1 • 5

k = 5

Завдання 331 

Учні купили 6 коробок фломастерів за ціною 48 грн і 4 короб­ки фарб за ціною а грн. Яка вартість покупки? Розв'яжи за­дачу, склавши буквений вираз.

 

Ціна

Кількість

Вартість

Фломастери

48 грн

6 к.

?

 

Коробки

а грн

4 к.

Розв’язання

48 • 6 + а • 4 = 288 + а • 4 (грн) – вартість покупки.

1) 48 • 6 = 288 (грн)  вартість фломастерів

2) а • 4 (грн) - вартість фарб

3) а • 4 + 288 (грн)  вартість фарб і фломастерів разом

 

Завдання 332 

Волонтери придбали для дитячих лікарень на Новорічні свята ялинки й сосни. На дві машини поклали по 6 ялинок, а сосен — по 4 на t машин. Скільки всього ялинок і сосен придбали во­лонтери? Розв'яжи задачу, склавши буквений вираз.

 

На 1 машині

Кількість

Придбали

Ялинки

6 д.

2 м.

?

 

Сосни

4 д.

t м.

Розв’язання

6 • 2 + 4 • t = 12 + 4 • t (д.) – всього ялинок і сосен.

 

Завдання 333 

Квітникарка склала 3 букети по 5 троянд і 2 букети по k гвоз­дик. Скільки всього квітів вона використала? Склади вираз та обчисли його значення, якщо k = 7.

 

У 1 букеті

Кількість

Використала

Троянди

5 кв.

3 б.

?

 

Гвоздики

k кв.

2 б.

Розв’язання

Вираз: 5 • 3 + k • 2

Якщо k = 7, тоді 5 • 3 + k • 2 = 5 • 3 + 7 • 2 = 15 + 14 = 29 (кв.)

Відповідь: квітникарка використала 29 квітів.

 

Завдання 334 Рівняння

48 • х = 96

х = 96 : 48

х = 2

у : 8 = 96

у = 96 • 8

у = 768

х • 24 = 96

х = 96 : 24

х = 4

Завдання 335 

Оксана купила k коробок цукерок за ціною 110 грн і 5 шоколадок за ціною 24 грн. Яка вартість покупки? Склади вираз та обчисли його значення, якщо k = 2.

 

Ціна

Кількість

Вартість

Цукерки

110 грн

k

?

 

Шоколадки

24 грн

5

Розв’язання

Вираз: 110 • k + 24 • 5

Якщо k = 2, тоді 110 • k + 24 • 5 = 110 • 2 + 24 • 5 = 220 + 120 =340 (грн)

Відповідь: вартість покупки 340 гривень.

 

§ 109 Завдання 336

Дайте відповідь, не виконуючи обчислень. Числа 0, 1, 2, 3, 4 спочатку додали, а потім ці самі числа перемножили. Що більше: сума цих чисел чи їхній добуток? Сума більша, бо добуток дорівнює 0, адже один із множників дорівнює 0.

0 + 1 + 2 + 3 + 4 > 0 • 1 • 2 • 3 • 4

 

Завдання 337 Способом добору.

51 : 17 = ?

17 • 1 = 17 (число 1 не підходить)

17 • 2 = 34 (число 2 не підходить)

17 • 3 = 51 (число 3 підходить)

Отже, 51 : 17 = 3

39 : 13 = ?

13 • 1 = 13 (число 1 не підходить)

13 • 2 = 26 (число 2 не підходить)

13 • 3 = 39 (число 3 підходить)

Отже, 39 : 12 = 3

55 : 11 = ?

11 • 1 = 11 (число 1 не підходить)

11 • 2 = 22 (число 2 не підходить)

11 • 3 = 33 (число 3 не підходить)

11 • 4 = 44 (число 4 не підходить)

11 • 5 = 55 (число 5 підходить)

Отже, 55 : 11 = 5

 

144 : 18 = ?

18 • 1 = 18 (число 1 не підходить)

18 • 2 = 36 (число 2 не підходить)

18 • 3 = 54 (число 3 не підходить)

18 • 4 = 72 (число 4 не підходить)

18 • 5 = 90 (число 5 не підходить)

18 • 6 = 108 (число 6 не підходить)

18 • 7 = 126 (число 7 не підходить)

18 • 8 = 144 (число 8 підходить)

Отже, 144 : 18 = 8

Завдання 338

Розгляньте запис і поясніть, як виконали ділення.

І спосіб: 18 : (З • 2) = 18 : 6 = 3

ІІ спосіб: 18 : (3 • 2) = (18 : 3) : 2 = 6 : 2 = 3

Отже: 18 : (3 • 2) = (18 : 3) : 2

Щоб поділити число на добуток двох чисел, потрібно поділити це число на один із множників і знайдений результат поді­лити на інший множник.

 

Завдання 339

48 : (6 • 4) = (48 : 6) : 4 = 8 : 4 = 2

600 : (10 • 6) = (600 : 10) : 6 = 60 : 6 = 10

75 : (5 • 3) = (75 : 5) : 3 = 15 : 3 = 5

90 : (10 • 3) = (90 : 10) : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 340

Діти назбирали 25 ялинових шишок і 20 со­снових. Усі шишки вони поклали в 5 коробок порівну. Скільки шишок у кожній коробці?

 

У 1 коробці

Кількість

Коробок

Ялинових

?

25 ш.

5, порівно ш.

 

Соснових

20 ш.

Розв’язання

1) 25 + 20 = 45 (ш.) – разом шишок

2) 45 : 5 = 9 (ш.)

Відповідь: в кожній коробці 9 шишок.

 

Завдання 341 Порядок дій

Склади й розв'яжи задачу за коротким записом умови.

20 ящ. — ?, по 30 кг

?. ящ. — ?, по 50 кг

Загальна маса  1 т

1 т = 1000 кг

Моркву розклали в 20 ящиків по 30 кг в кожному, а буряки в декілька таких ящиків по 50 кг в кожному.  Скільки потрібно ящиків для буряків, якщо привезли 1 тонну овочів?

Розв’язання

1) 30 • 20 = 600 (кг) – маса моркви

2) 1000 – 600 = 400 (кг) – маса буряків

3) 400 : 50 = 8 (ящ.)

Відповідь: для буряків потрібно 8 ящиків.

 

Завдання 342 

Зі шматка дроту зробили квадрат зі стороною 6 см. Потім дріт розігнули і зробили з нього трикутник з рівними сторо­нами. Яка довжина сторони цього трикутника?

Розв’язання

6 • 4 = 24 (см) – периметр квадрата

24 : 3 = 8 (см)

Відповідь: довжина сторони трикутника 8 сантиметрів.

 

Завдання 343 

На трьох деревах сиділо 36 ворон. Коли з першого дерева на друге перелетіло 6 ворон, а з другого на третє — 4 ворони, то на всіх трьох деревах ворон стало порівну. Скільки ворон сиділо на кожному дереві спочатку?

Розв’язання

1) 36 : 3 = 12 (в.) – ворон стало порівно на кожному дереві

2) 12 + 6 = 18 (в.) – було спочатку на першому дереві

3) 12 – 4 = 8 (в.) – було спочатку на третьому дереві

4) 36 – 18 – 8 = 10 (в.) – було спочатку на другому дереві.

Відповідь: на першому дереві спочатку сиділо 18 ворон, на другому — 10 ворон, а на третьому — 8 ворон.

 

Завдання 344 Способом послідовного ділення.

36 : (6 • 2) = (36 : 6) : 2 = 6 : 2 = 3

100 : (10 • 5) = (100 : 10) : 5 = 10 : 5 = 2

64 : (8 • 2) = (64 : 8) : 2 = 8 : 2 = 4

250 : (10 • 5) = (250 : 10) : 5 = 25 : 5 = 5

 

Завдання 345

Склади й розв'яжи задачу за коротким записом умови.

У 2 бідонах — ?, по 18 л

У 3 бідонах — ?, по 16 л

Всього літрів — ?

У 2 бідонах міститься по 18 л молока, у 3 бідонах — по 16 л молока. Скільки всього літрів молока є в цих бідонах?

Розв’язання

1) 18 • 2 = (10 + 8) • 2 = 20 + 16 = 36 (л) – у 2 бідонах

2) 16 • 3 = (10 + 6) • 3 = 30 + 18 = 48 (л) – у 3 бідонах

3) 36 + 48 = 84 (л)

Відповідь: в цих бідонах є 84 літри молока.

 

§ 110 346 Порядок дій

44 : 2 • 10 : 11 • 4 : 2 • 10 + 240 = 400 + 240 = 640 – м’язів у людському організмі.

 

Завдання 347 

Коли людина сміється, працює 15 м'язів, а коли злить­ся — 45. У скільки разів працює більше м'язів, коли людина злиться?

Розв’язання

45 : 15 = 3 (р.)

Відповідь:  У 3 рази більше працює м'язів, коли людина злиться.

 

Завдання 348

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = (64 : 8) : 2 = 8 : 2 = 4

 

Завдання 349 Способом послідовного ділення.

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = (48 : 6) : 2 = 8 : 2 = 4

56 : 14 = 56 : (7 • 2) = (56 : 7) : 2 = 8 : 2 = 4

72 : 18 = 72 : (9 • 2) = (72 : 9) : 2 = 8 : 2 = 4

81 : 27 = 81 : (9 • 3) = (81 : 9) : 3 = 9 : 3 = 3

 

Завдання 350 Рівняння

64 : х = 16

х = 64 : 16

х = 4

12 • х = 36

х = 36 : 12

х = 3

у • 14 = 56

у = 56 : 14

у = 4

Завдання 351  На екскурсію поїхало 199 учнів. У 5 менших автобусів сіло по 20 учнів у кожний, а решта розмістилися в більших автобусах по 33 учні в кожному. Скільки автобусів повезло учнів на екс­курсію?

Короткий запис

Всього — 199 учн.

У 5 авт. — ?, по 20 учн.

У ? авт. — ?, решта по 33 учн.

Розв’язання

1) 20 • 5 = 100 (учн.) – у менших автобусах

2) 199 – 100 = 99 (учн.) – у більших автобусах

3) 99 : 33 = 3 (авт.)

Відповідь: учнів на екскурсію повезли в 3 автобусах.

 

Завдання 352 

Склади й розв'яжи задачу за схемою (□ + □) : □.

У одній пачці було 48 книг, а в другій — 42 книги. Усі книги розклали порівно на три полиці. Скільки книг стало на кожній полиці?

Розв’язання

(48 + 42) : 3 = 90 : 3 = 30 (кн.)

Відповідь: на кожній полиці стало по 30 книг.

 

Завдання 353  Способом послідовного ділення.

54 : 18 = 54 : (9 • 2) = 54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 9 : 3 = 3

72 : 24 = 72 : (8 • 3) = 72 : 8 : 3 = 9 : 3 = 3

48 : 16 = 48 : (8 • 2) = 48 : 8 : 2 = 6 : 2 = 3

 

Завдання 354  Зайчиха розклала 16 морквин і 8 капустяних листків на 4 та­рілки порівну. Скільки овочів на одній тарілці?

 

На 1 тарілці (шт.)

Кількість (шт.)

Тарілок

Морквин

?

16

4, порівно

 

Листків

8

Розв’язання

1) 16 + 8 = 24 (шт.) – овочів на тарілці

2) 24 : 4 = 6 (шт.)

Відповідь: на одній тарілці було 6 штук овочів.

Інші завдання дивись тут...