Інші завдання дивись тут...

§ 114 Завдання 382 Порядок дій

270 : 10 : 3  100 : 30  2  4 = 240 (дн.) — може перебувати в стані сплячки їжак.

 

Завдання 383

•  Зменшуване 80, різниця 34. Знайдіть від'ємник;

80 – х = 34

х = 80 – 34

х =  46

•  від'ємник 17, різниця 40. Знайдіть зменшуване;

х – 17 = 40

х = 40 + 17

х = 57

•  складіть вираз, у якому різниця двох чисел дорівнює 0;

а – а = 0

•  складіть вираз, у якому добуток двох чисел дорівнює 0.

а • 0 = 0

 

Завдання 385 Порядок дій

80 • (710 – 690) = 1600

1) 710 – 690 = 20

2) 80 • 20 = 1600

501 – 7 • 15 = 396

1) 7 • 15 = 105

501 – 105 = 396

233 + 28 • 3 = 317

1) 28 • 3 = 84

2) 233 + 84 = 317

(101 + 99) : 100 • 55 : 10 = 11

1) 101 + 99 = 200

2) 200 : 100 = 2

3) 2 • 55 = 110

4) 110 : 10 = 11

Завдання 386 Порядок дій

830 – 120 : 4 – (89 + 107) • 4 = 16

1) 89 + 107 = 196

2) 196 • 4 = 784

3) 120 : 4 = 30

4) 830 – 30 = 800

5) 800 – 784 = 16

128 : 2 + 38 • 6 – (674 – 438) = 56

1) 674 – 439 = 236

2) 38 • 6 = 228

3) 128 : 2 = 64

4) 64 + 228 = 292

5) 292 – 236 = 56

 

Завдання 387

Добери числа, щоб рівності стали істинними.

6 • 5 + 4 = 34

28 : 7 • 9 = 36

7 • 8 – 6 = 50

64 : 8 + 7 = 15

6 • х + 4 = 34

6 • х = 34 – 4

6 • х = 30

х = 30 : 6

х = 5

28 : х • 9 = 36

28 : х = 36 : 9

28 : х = 4

х = 28 : 4

х = 7

х • 8 – 6 = 50

х • 8 = 50 + 6

х • 8 = 56

х • 8 = 56 : 8

х = 7

х : 8 + 7 = 15

х : 8 = 15 – 7 

х : 8 = 8

х = 8  8

х = 64

Завдання 388

Місткість однієї 

посудини

Кількість 

посудин

Загальна місткість

2 л

12

24 л

2 л

8

16 л

3 л

7

21 л

2 • 12 = 24 (п.) – загальна місткість

16 : 8 = 2 (л) – місткість однієї посудини

21 : 3 = 7 (п.) – кількість посудин

 

Завдання 389

96 л томатного соку розлили в банки по 3 л в кожну, а 14 л морквяного соку — у 7 пакетів порівну. Скільки використали банок? Яка місткість одного пакета?

Сік

Місткість однієї 

посудини

Кількість 

посудин

Загальна місткість

Томатний

3 л

?

96 л

Морквяний

?

7 шт.

14 л

Розв’язання

1) 96 : 3 = 32 (б.) – банок використали

2) 14 : 7 = 2 (л) – місткість одного пакету

Відповідь: використали 32 банки; місткість одного пакета 2 л.

 

Завдання 390

Довжина відрізка АВ дорівнює 6 см. Накресли 2 відрізки: від­різок CD, на 4 см довший, ніж відрізок АВ, і відрізок МК, удвічі довший, ніж відрізок АВ.

6 + 4 = 10 (см) – довжина відрізка CD

6 • 2 = 12 (см) – довжина відрізка МК

Завдання 391 Порядок дій

64 – 32 : 8 • 4 = 48

1) 32 : 8 = 4

2) 4 • 4 = 16

3) 64 – 16 = 48

6 • (40 – 30) + 40 = 100

1) 40 – 30 = 10

2) 6 • 10 = 60

3) 60 + 40 = 100

36 : (28 – 16) + 124 = 127

1) 28 – 16 = 12

2) 36 : 12 = 3

3) 3 + 124 = 127

21 + 49 : 7 • 9 = 84

1) 49 : 7 = 7

2) 7 • 9 = 63

3) 21 + 63 = 84

Завдання 392

Накресли прямокутник зі сторонами 5 см і 3 см.

Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокут­ника.

(5 + 3) • 2 = 8 • 2 = 16 (см) – периметр прямокутника або квадрата

16 : 4 = 4 (см) – сторона квадрата

 

§ 115 Завдання 393

96 : 24 = 4 (24 • 2 = 48, 2 не підходить, 24 • 3 = 72, 3 – не підходить, 24 • 4 = 96, 4 – підходить)

90 : 18 = 5 (18 • 2 = 36, 2 не підходить, 18 • 3 = 54, 3 – не підходить, 18 • 4 = 72, 4 не підходить, 18 • 5 = 90, 5 – підходить)

42 : 14 = 3 (14 • 2 = 28, 2 не підходить, 14 • 3 = 42, 3 – підходить)

63 : 21 = 3 (21 • 2 = 42, 2 не підходить, 21 • 3 = 63, 3 – підходить)

72 : 18 = 4 (18 • 2 = 36, 2 не підходить, 18 • 3 = 54, 3 – не підходить, 18 • 4 = 72, 4 – підходить)

75 : 25 = 3 (25 • 2 = 50, 2 не підходить, 25 • 3 = 75, 3 – підходить)

900 : 300 = 3 (300 • 2 = 600, 2 не підходить, 300 • 3 = 900, 3 – підходить)

700 : 100 = 7 (100 • 2 = 200, 2 не підходить, 100 • 3 = 300, 3 – не підходить, 100 • 4 = 400, 4 не підходить, 100 • 5 = 500, 5 – не підходить, 100 • 6 = 600, 6 не підходить, 100 • 7 =700, 7 підходить)

 

Завдання 394 Порядок дій

27 • 3 – 60 : 15 = 81 – 4 = 77

63 – 63 : 7 = 63 – 9 = 54

6 • 9 – 28 : 2 = 54 – 14 = 40

4 + 28 : 7 = 4 + 4 = 8

27 : (39 – 30) • 6 = 27 : 9 • 6 = 3 • 6 = 18

(49 – 24) : 5 • 8 = 25 : 5 • 8 = 5 • 8 = 40

 

Завдання 395 Порядок дій

45 • 20 – 810 : 10 + 16 • 5 = 899

1) 45 • 20 = 900

2) 16 • 5 = 80

3) 810 : 10 = 81

4) 900 – 81 + 80 = 899

890 – 25 • 4 + (660 : 30) • 8 = 966

1) 660 : 30 = 22

2) 22 • 8 = 176

3) 25 • 4 = 100

4) 890 – 100 + 176 = 966

 

Завдання 396

Постав, де потрібно, дужки, щоб рівності стали істинними.

(200 – 128) : 4 = 18

560 : (10 – 6) + 60 = 200

420 : (7 + 3) = 42

(400 + 15 • 6) : 10 = 49

Завдання 397

У змаганнях брали участь 18 великих яхт, а ма­лих — у 2 рази більше. На скільки більше було малих яхт, ніж великих? Скільки всього яхт брало участь у змаганнях?

Короткий запис

Великі — 18 яхт

Малі — ?, у 2 рази більше, ніж великих; на скільки більше — ?

Разом яхт — ?

Розв’язання

1) 18 • 2 = 36 (яхт) – малих

2) 36 – 18 = 18 (яхт) – на стільки більше малих

3) 18 + 36 = 54 (яхт) – всього

Відповідь: на 18 яхт було більше малих, ніж великих; у змаганнях брало участь 54 яхти.

 

Завдання 398

На заводі майстер виготовляє дві деталі за 96 хв, а учень — одну таку деталь за 55 хв. На скільки хвилин більше потрібно учню, ніж майстру, щоб виготовити 6 деталей? Розв'яжи за­дачу, склавши вираз.

Короткий запис

Майстер 2 деталі — 96 хв

Учень 1 деталь  — 55 хв

Учень 6 деталей — ?, на скільки хв більше

Розв’язання

(55 – 96 : 2) • 6 = (55 – 48) • 6 = 7 • 6 = 42 (хв.)

1) 96 : 2 = 48 (хв) – потрібно часу майстру на 1 деталь

2) 55 – 48 = 7 (хв) – потрібно більше часу учню на 1 деталь

3) 7 • 6 = 42 (хв.) – потрібно більше часу учню на 6 деталей

Відповідь: учню потрібно на 42 хвилини більше, ніж майстру.

 

Завдання 399

Сума довжин двох різних сторін прямокутника дорівнює 7 см. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

а + b = 7 (см)

Р = (a + b) • 2 = 7 • 2 = 14 (см)

Відповідь: периметр прямокутника 14 см.

 

Завдання 400 Порядок дій

70 – 27 • 2 + 19 = 70 – 54 + 19 = 35

24 : (90 – 82) + 67 = 24 : 8 + 67 = 3 + 67 = 70

3 • 12 – 65 : 5 = 36 – 65 : 5 = 36 – 13 = 23

42 : (71 – 64) • 8 = 42 : 7 • 8 = 6 • 8 = 48

 

Завдання 401

У магазин привезли 6 великих бідонів молока місткістю по 49 л в кожному  і декілька малих бідонів —  по 12 л в кожному. Скільки привезли малих бідонів, якщо  загальна місткість цих бідонів однакова?

Місткість одного

бідона

Кількість бідонів

Загальна місткість

40 л

6 шт

?

Однакова

12 л

?

?

Розв’язання

1) 40 • 6 = 240 (л) – місткість великих бідонів

2) 240 : 12 = 20 (шт.)

Відповідь: привезли 20 малих бідонів.

 

 

ПЕРЕВІРЯЄМО СВОЇ ДОСЯГНЕННЯ

Завдання 403 Значення якого виразу дорівнює 0?

38 : 1 + 0

0 • 9 + 89

0 : (76 - 38) = 0

Завдання 404 Значення якого виразу дорівнює 1?

84 : 84 = 1

84 • 1

0 : 1

Завдання 405 Вибери вираз, для обчислення якого можна застосувати правило множення суми на число.

72 : 8 + 4

(5 + 7) • 4 = 12 • 4 

(9 – 5) • 4

Завдання 406

240 • 2 + 120 = 480 + 120 = 600

21 • 4 + 128 : 4 = 84 + 32 = 116

6 • (37 – 22) = 6 • 15 = 90

(80 + 16) : 24 = 96 : 24 = 4

800 : 200 • 17 = 4 • 17 = 68

180 : 3 – 180 : 10 = 60 – 18 = 42

 

Завдання 407 Рівняння

х • 3 = 600

х = 600 : 3

х = 200

у : 5 = 25

у = 25 • 5

у = 125

630 : с = 7

С = 630 : 7

С = 90

Завдання 408 Виміряй сторони трикутника. Обчисли його периметр в см і мм.

Зробіть самостійно

 

Завдання 409 Дизайнерка придбала 10 м блакитної стрічки по 40 грн за метр і 4 м синьої стрічки по 20 грн. У скільки разів дизайнерка за­платила більше за блакитну стрічку, ніж за синю?

Коротка схема

Стрічка блакитна — ? грн, 10 м по 40 грн

Стрічка синя — ? грн, 4 м по 20 грн

У скільки більше — ? грн

Розв’язання

1) 10 • 40 = 400 (грн) – вартість блакитної стрічки

2) 20 • 4 = 80 (грн) – вартість синьої стрічки

2) 400 : 80 = 5 (разів)

Відповідь: дизайнерка заплатила у 5 разів більше за блакитну стрічку, ніж за синю.

 

Завдання 410 Школярі посадили в один ряд 20 сосен на відстані 2 м одна від одної. Яка відстань між крайніми деревами?

Розв’язання

Оскільки сосен 20, то між ними є 19 проміжків по 2 м кожен, тому вся відстань буде дорівнювати: 

2 • 19 = 2 • (10 + 9) = 20 + 18 = 38 (м)

Відповідь: відстань між крайніми деревами 38 метрів.

Інші завдання дивись тут...