Інші завдання дивись тут...

§ 122 Завдання 469 Дроби

Тихий океан – 1/2

Атлантичний океан – 1/4

1/2 > 1/4

 

Завдання 470

1/5 від суми чисел 75 і 25

(75 + 25) : 5 = 100 : 5 = 20

1/10 від добутку чисел 20 і 5

20 • 5 : 10 = 100 : 10 = 10

1/3 від різниці чисел 55 і 28;

(55 – 28) : 3 = 27 : 3 = 9

1/2  від частки чисел 54 і 9.

54 : 9 : 2 = 6 : 2 = 3

 

Завдання 471

Довжина відрізка АВ дорівнює 2 см й становить 1/6 відрізка АС. Знайдіть довжину відрізка АС. 2 см • 6 = 12 см – довжина відрізка АС

 

Завдання 472

Знайди число, якщо:

1/3 його дорівнює 15; 15 • 3 = 45

1/2 його дорівнює 9; 9 • 2 = 18

1/4 його дорівнює 20; 20 • 4 = 80

1/8 його дорівнює 5; 5 • 8 = 40

 

Завдання 473

Знайди довжину відрізка, якщо:

1/6 його дорівнює 3 см; 3 см • 6 = 18 см

1/5 його дорівнює 2 см; 2 см • 5 = 10 см

1/7 його дорівнює 3 см ; 3 см • 7 = 21 см

1/8 його дорівнює 2 см; 2 см • 8 = 16 см

 

Завдання 474 

Для оздоблення фартушка Марія відрізала 30 см 1/10 стрічки, що становить всієї іі довжини. Якою була довжина стрічки? Скільки сантиметрів стріч­ки залишилося?

Розв’язання

1) 30 • 10 = 300 (см) – довжина стрічки

2) 300 – 30 = 270 (см) – стрічки залишилося

Відповідь: довжина стрічки 300 см; залишилося 270 см стрічки.

 

Завдання 475 

За день господар продав 1/3 частину квашеної капусти. Скільки капусти було в бочці, якщо про­дали 10 кг? Скільки кілограмів квашеної капусти залишилося?

Розв’язання

1) 10 • 3 = 30 (кг) – квашеної капусти було в бочці

2) 30 – 10 = 20 (кг) – квашеної капусти залишилося

Відповідь: в бочці було 30 кілограмів квашеної капусти; залишилося 20 кілограмів.

 

Завдання 476

Знайди число, якщо:

1/2 його дорівнює 7; 7 • 2 = 14

1/5 його дорівнює 9; 9 • 2 = 18

1/10 його дорівнює 12; 12 • 10 = 120

1/11 його дорівнює 6; 6 • 11 = 66

 

Завдання 477

Відстань від будинку Степана до спортзалу становить 200 м. Це 1/3 відстані від його будинку до школи. Яка відстань від будинку Степана до школи?

Розв’язання

200 • 3 = 600 (м)

Відповідь: від будинку Степана до школи 600 метрів.

 

§ 123 Завдання 478 Дроби

1/2, 1/8, 1/16, 1/8

У яких квадратах зафарбовані од­накові частини? 2 і 4

 

Завдання 479

Знайди час, якщо:

1/2 його дорівнює 30 хв; 30 хв • 2 = 60 хв

1/3 його дорівнює 4 місяці; 4 міс. • 3 = 12 міс.

1/4 його дорівнює 6 год; 6 год • 4 = 24 год

1/6 його дорівнює 10 с. 10 міс. • 6 = 60 міс.

 

Завдання 480

Знайди число, якщо:

1/8 його дорівнює 21;

21 • 8 = (20 + 1) • 8 = 160 + 8 = 168

1/20 його дорівнює 7; 7 • 20 = 140

1/16 його дорівнює 4;

4 • 16 = 4 • (10 + 6) = 40 + 24 = 64

1/10 його дорівнює 50. 50 • 10 = 500

 

Завдання 481

Квіткарка використала для оздоблення коши­ка 9 троянд, що становить 1/8 частину всіх троянд, які були в магазині. Скільки всього тро­янд було в магазині?

Розв’язання

9 • 8 = 72 (кв.)

Відповідь: в магазині квітів було 72 троянди.

 

Завдання 482 

Від колоди відпиляли частину завдовжки 2 м, що становить 1/4 довжини всієї колоди. Яка була довжина колоди? Яка довжина частини колоди, що залишилася?

Розв’язання

1) 2 • 4 = 8 (м) – довжина колоди

2) 8 – 2 = 6 (м) – колоди залишилося

Відповідь: довжина колоди 8 метрів; залишилося 6 метрів колоди.

 

Завдання 483

Ширина прямокутника дорівнює 4 см. Це становить його 1/3 довжини. Побудуй прямокутник. Знайди його периметр.

Розв’язання

4 • 3 = 12 (см) – довжина сторони прямокутника

(4 + 12) • 2 = 16 • 2 = 32 (см) – периметр прямокутника.

 

Завдання 484

Запиши числа 10, 100 за допомогою найменшої кількості одиниць і знаків дій.

11 – 1 = 10

111 – 11 = 100

 

Завдання 485

Знайди величину, якщо:

1/3 її дорівнює 20 с; 20 с • 3 = 60 с

1/10 її дорівнює 1 дм; 1 дм • 10 = 10 дм

1/4 її дорівнює 15 хв; 15 хв • 4 = 60 хв

1/3 її дорівнює 8 місяців. 8 міс. • 3 = 24 міс.

 

Завдання 486

Маса маленького тюленя 20 кг. Це становить 1/20 маси дорослого тюленя. Яка маса дорос­лого тюленя?

Розв’язання

20 • 20 = 400 (кг)

Відповідь: маса дорослого тюленя 400 кілограмів.

Інші завдання дивись тут...