Інші завдання дивись тут...

§ 122 Завдання 469

Тихий океан – 1/2

Атлантичний океан – 1/4

1/2 > 1/4

 

Завдання 470 Математичний диктант

1/5 від суми чисел 75 і 25

(75 + 25) : 5 = 100 : 5 = 20

1/10 від добутку чисел 20 і 5

20 • 5 : 10 = 100 : 10 = 10

1/3 від різниці чисел 55 і 28;

(55 – 28) : 3 = 27 : 3 = 9

1/2  від частки чисел 54 і 9.

(54 : 9) : 2 = 6 : 2 = 3

 

Завдання 471 Довжина відрізка АВ дорівнює 2 см й становить 1/6 відрізка АС. Знайдіть довжину відрізка АС.

2 см • 6 = 12 см – довжина відрізка АС

 

Завдання 472 Знайди число, якщо:

1/3 його дорівнює 15;

15 • 3 = 45

1/2 його дорівнює 9;

9 • 2 = 18

1/4 його дорівнює 20;

20 • 4 = 80

1/8 його дорівнює 5;

5 • 8 = 40

 

Завдання 473 Знайди довжину відрізка, якщо:

1/6 його дорівнює 3 см;

3 см • 6 = 18 см

1/5 його дорівнює 2 см;

2 см • 5 = 10 см

1/7 його дорівнює 3 см ;

3 см • 7 = 21 см

1/8 його дорівнює 2 см;

2 см • 8 = 16 см

 

Завдання 474  Для оздоблення фартушка Марія відрізала 30 см 1/10 стрічки, що становить всієї іі довжини. Якою була довжина стрічки? Скільки сантиметрів стріч­ки залишилося?

Розв’язання

30 • 10 = 300 (см) – довжина стрічки

300 – 30 = 270 (см) – стрічки залишилося

 

Завдання 475  За день господар продав 1/3 частину квашеної капусти. Скільки капусти було в бочці, якщо про­дали 10 кг? Скільки кілограмів квашеної капусти залишилося?

10 • 3 = 30 (кг) – квашеної капусти було в бочці

30 – 10 = 20 (кг) – квашеної капусти залишилося

 

Завдання 476 Знайди число, якщо:

1/2 його дорівнює 7;

7 • 2 = 14

1/5 його дорівнює 9;

9 • 2 = 18

1/10 його дорівнює 12;

12 • 10 = 120

1/11 його дорівнює 6;

6 • 11 = 66

 

Завдання 477 Відстань від будинку Степана до спортзалу становить 200 м. Це 1/3 відстані від його будинку до школи. Яка відстань від будинку Степана до школи?

Розв’язання

200 • 3 = 600 (м)

Відповідь: від будинку Степана до школи 600 метрів.

 

§ 123 Завдання 478 Назвіть, якому дробу відповідає зафарбована частина квад­рата на кожному малюнку.

1/2, 1/8, 1/16, 1/8

У яких квадратах зафарбовані од­накові частини? 2 і 4

 

Завдання 479 Знайди час, якщо:

1/2 його дорівнює 30 хв;

30 хв • 2 = 60 хв

1/3 його дорівнює 4 місяці;

4 міс. • 3 = 12 міс.

1/4 його дорівнює 6 год;

6 год • 4 = 24 год

1/6 його дорівнює 10 с.

10 міс. • 6 = 60 міс.

 

Завдання 480 Знайди число, якщо:

1/8 його дорівнює 21;

21 • 8 = (20 + 1) • 8 = 160 + 8 = 168

1/20 його дорівнює 7;

7 • 20 = 140

1/16 його дорівнює 4;

4 • 16 = 4 • (10 + 6) = 40 + 24 = 64

1/10 його дорівнює 50.

50 • 10 = 500

 

Завдання 481 Квіткарка використала для оздоблення коши­ка 9 троянд, що становить 1/8 частину всіх троянд, які були в магазині. Скільки всього тро­янд було в магазині?

Розв’язання

9 • 8 = 72 (троянд)

Відповідь: в магазині було 72 троянд.

 

Завдання 482  Від колоди відпиляли частину завдовжки 2 м, що становить 1/4

довжини всієї колоди. Яка була довжина колоди? Яка довжина частини колоди, що залишилася?

Розв’язання

2 • 4 = 8 (м) – довжина колоди

8 – 2 = 6 (м) – колоди залишилося

Відповідь: довжина колоди 8 метрів; залишилося 6 метрів колоди.

 

Завдання 483 Ширина прямокутника дорівнює 4 см. Це становить його 1/3 довжини. Побудуй прямокутник. Знайди його периметр.

4 • 3 = 12 (см) – довжина сторони прямокутника

(4 + 13) • 2 = 17 • 2 = 34 (см) – периметр прямокутника

Треба побудувати прямокутник зі сторонами 4 см і 12 см.

 

Завдання 484 Запиши числа 10, 100 за допомогою найменшої кількості одиниць і знаків дій.

11 – 1 = 10

111 – 11 = 100

 

Завдання 485 Знайди величину, якщо:

1/3 її дорівнює 20 с;

20 с • 3 = 60 с

1/10 її дорівнює 1 дм;

1 дм • 10 = 10 дм

1/4 її дорівнює 15 хв;

15 хв • 4 = 60 хв

1/3 її дорівнює 8 місяців.

8 міс. • 3 = 24 міс.

 

Завдання 486 Маса маленького тюленя 20 кг. Це становить 1/20 маси дорослого тюленя. Яка маса дорос­лого тюленя?

Розв’язання

20 • 20 = 400 (кг)

Відповідь: маса дорослого тюленя 400 кг.

Інші завдання дивись тут...