Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 88

Завдання 1

На рисунку подано ціле. Скільки трикутників утворюють ціле? Вісімнадцять

18 : 3 = 6 (тр.) — трикутників складають третину цього цілого

18 : 9 = 2 (тр.) — трикутників складають дев'яту частину

18 : 2 = 9 (тр.) — трикутників складають половину цього цілого

18 : 3 = 6 (тр.) — трикутників складають шосту частину

 

Завдання 2  Ознайомлення з дробами

1/2 > 1/4

 

Завдання 3  Накресли три прямокутники зі сторонами 8 і 2 см. Послідовно зафарбуй: 1/8; 1/4; 1/2 частину прямокутника.

1/8 < 1/4 < 1/2

Дроби в порядку спадання: 1/8, 1/4, 1/2

 

Завдання 4

1/6 < 1/4     1/9 < 1/6    1/3 > 1/9    1/2 > 1/3

 

Завдання 5

1) Розрізали два однакові пироги: один на 6 рівних частин, а другий — на 8 рівних частин. Яка частина пирога більша?

1/6 > 1/8

2) Розрізали два однакові багети: один на 5 рівних частин, а другий — на 3 рівні ча­стини. Яка частина багета менша?

1/5 < 1/3

3) Розділили два однакові батончики: один на 2 рівні частини, а другий — на 4 рівні частини. Яка частина батончика більша?

1/2 > 1/4

 

Завдання 6  Спочатку торт розрізали на 6 рівних частин. Яку частину торта становив один шматок? 1/6

Потім кожну частину торта розрізали ще навпіл. Яку частину торта становив один шматок у цьому випадку? 1/12

Яка частина торта більша? 1/6 > 1/12

Яка частина торта менша? 1/12 < 1/6

 

Завдання 7 Одиниці вимірювання

Замінили складені іменовані числа простими іменованими:

4 см 2 мм = 40 мм + 2 мм = 42 мм

8 см 6 мм = 80 мм + 6 мм = 96 мм

3 дм 1 см = 30 см + 1 см = 31 см

9 м 4 дм = 90 дм + 4 дм = 94 дм

1 доба 7 год = 24 год + 7 год = 31 год

1 доба 15 год = 24 год + 15 год = 39 год

1 рік 8 міс. = 12 міс. + 8 міс. = 20 міс.

1 рік 11 міс. = 12 міс. + 11 міс. = 23 міс.

 

Завдання 8

Дідусь заготував на зиму 7 трилітро­вих банок яблучного соку. Скількома літрами соку дідусь пригостив родичів, якщо в нього залишилося 15 л?

Розв'язання

1) 3 • 7 = 21 (л) – заготував соку

2) 21 – 15 = 6 (л)

Відповідь: 6 літрів

 

Обернена задача.

Дідусь заготував на зиму 7 трилітро­вих банок яблучного соку. Він пригостив родичів 6 л  Скількома літрів соку залишилось у дідуся?

Розв'язання

1) 3 • 7 = 21 (л) – заготував соку

2) 21 – 6 = 15 (л)

Відповідь: 15 літрів

 

СТОРІНКА 90

Завдання 1

Трикутник — це 1/2, тоді ціле – 2 трикутники

Чотирикутник — це 1/4, тоді ціле – 4 чотирикутники

4 круги — це 1/3, тоді ціле – 12 кругів

3 циліндри — це 1/5, тоді ціле – 15 циліндрів

 

Завдання 2

1) Кавун розрізали навпіл. Однією час­тиною кавуна пригостили сусідів. Яку частину кавуна отримали сусіди? Половину.

2) Кавун масою 6 кг розрізали навпіл. Однією частиною кавуна пригостили сусідів. Скільки кілограмів кавуна от­римали сусіди?

Короткий запис

1 — 6 кг

1/2 — ?

Розв'язання

6 : 2 = 3 (кг)

Відповідь: 3 кілограми

 

Завдання 3

1/5 від 40 = 40 : 5 = 8             1/9 від 36 = 36 : 9 = 4

1/3 від 24 = 24 : 3 = 8             1/4 від  28 кг = 28 кг : 4 = 7 кг

1/6 від 18 л = 18 л : 6 = 3 л     1/3 від 15 хв = 15 хв : 3 = 5 хв

1/7 від 49 м = 49 м : 7 = 7 м    1/2 від 18 г = 18 г : 2 = 9 г

 

СТОРІНКА 91

Завдання 4

Бабуся приготувала 9 л соку. Третину соку випили онуки. Скільки літрів соку випили онуки?

Короткий запис

1 — 9 л

1/3 — ?

Розв'язання

9 : 3 = 3 (л)

Відповідь: 3 літри

 

Завдання 5

1) Батько зібрав 12 кг персиків і четверту частину віддав дітям. Скільки кілограмів персиків отримали діти?

Короткий запис

1 — 12 кг

1/4 — ?

Розв'язання

12 : 4 = 3 (кг)

Відповідь: 3 кілограми

 

2) Дев'яту частину садової доріжки завдовж­ки 36 м вимостили плиткою. Скільки мет­рів доріжки вимостили плиткою?

Короткий запис

1 — 36 м

1/9 — ?

Розв'язання

36 : 9 = 4 (м)

Відповідь: 4 метри

 

Завдання 6

Після того як електромонтер відрізав від котушки дроту спочатку 18 м, а потім у 6 разів менше, у котушці залиши­лося ще 27 м дроту. Скільки метрів дроту було в котушці?

Розв'язання

1) 18 : 6 = 3 (м) – відрізав потім

2) 18 + 3 = 21 (м) – всього відрізав

3) 21 + 27 = 48 (м)

Відповідь: 48 метрів

 

Завдання 7

1) До невідомого числа додали частку чисел 64 і 8 й одержали число, яке дорівнює добутку чисел 6 і 7:

х + 64 : 8 = 6 • 7

х + 8 = 42

х = 42 – 8

х = 34

2) Добуток чисел 5 і 6 зменшили на невідоме число й одержали суму чисел 18 і 7:

5 • 6 – х = 18 + 7

30 – х = 25

х = 30 – 25

х = 5

3) Невідоме число зменшили в 5 разів і одер­жали добуток, перший множник якого поданий часткою чисел 18 і 9, а другий дорівнює 1.

х : 5 = 18 : 9 • 1

х : 5 = 2

х = 2 • 5

х = 10

 

СТОРІНКА 92

Завдання 1  Із двох частин більша та, у якої знаменник менший

Яку частину фігури зафарбовано?

1/2    1/4   1/8   1/8    1/16

Скільки таких частин у цілому?

2        4       8      8      16

У скільки разів ціле більше за певну частину?

у 2 рази   у 4 рази   у 8 разів   у 8 разів   у 16 разів

 

Завдання 2

1/8 від 32 = 32 : 8 = 4         1/5 від 35 кг = 35 кг : 5 = 7 кг

1/2 від 4 л = 4 л : 2 = 2 л     1/9 від 45 м = 45 м : 9 = 5 м

 

Завдання 3

У Славка було 15 зошитів. П'яту частину зошитів він спи­сав. Скільки зошитів списав Славко?

Короткий запис

1 — 15 з.

1/5 — ?

Розв'язання

15 : 5 = 3 (з.)

Відповідь: 3 зошити

 

Обернена задача

Славко списав 3 зошити, це становить п’яту частину всіх зошитів. Скільки зошитів було в Славка?

Короткий запис

1 — ?

1/5 — 3 з.

Розв'язання

3 • 5 = 15 (з.)

Відповідь: 15 зошитів

 

СТОРІНКА 93

Завдання 4  Знайди ціле, якщо його:

1/5 дорівнює 3 кг, тоді 3 • 5 = 15 (кг)

1/10 дорівнює 4 л, тоді 4 • 10 = 40 (л)

1/3 дорівнює 7 мм, тоді 7 • 3 = 21 (мм)

1/7 дорівнює 4 ц, тоді 4 • 7 = 28 (ц)

1/9 дорівнює 2 м, тоді 2 м • 9 = 18 (м)

1/4 дорівнює 8 см, тоді 8 см • 4 = 32 (см)

 

Завдання 5

Тарасик розв'язав 4 задачі, і це становило п'яту частину всіх задач, що він мав розв'я­зати. Скільки задач мав розв'язати Тарасик?

Короткий запис

1 — ?

1/5 — 4 з.

Розв'язання

4 • 5 = 20 (з.)

Відповідь: 20 задач

 

Обернена задача

Тарасик мав 20 задач. Він розв’язав п’яту частину всіх задач. Скільки задач розв’язав Тарасик?

Короткий запис

1 — 20 задач

1/5 — ?

Розв'язання

20 : 5 = 4 (з.)

Відповідь: 4 задачі

 

Завдання 6

Якщо k = 2, то k • 5 + 18 : k = 2 • 5 + 18 : 2 = 10 + 9 = 19

Якщо k = 3, то k • 5 + 18 : k = 3 • 5 + 18 : 3 = 15 + 6 = 21

Якщо k = 6, то k • 5 + 18 : k = 6 • 5 + 18 : 6 = 30 + 3 = 33

Якщо k = 9, то k • 5 + 18 : k = 9 • 5 + 18 : 9 = 45 + 2 = 47

Інші завдання дивись тут...