Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 104

Завдання 1

1) Для двох хом'ячків потрібно на тиждень 140 г корму. Визнач добову норму корму для одного хом'ячка.

Коротка схема

2 х., 7 д.  140 г

1 х., 1 д.  ? г

Розв'язання

1 спосіб

1) 140 : 7 = 20 (г)  2 хом'ячкам на 1 день.

2) 20 : 2 = 10 (г)  1 хом'ячку на 1 день.

2 спосіб

1) 140 : 2 = 70 (г)  1 хом'ячку на 7 днів.

2) 70 : 7 = 10 (г)  1 хом'ячку на 1 день.

Відповідь: добова норма корму для одного хом'ячка 10 грам.

2) Добова норма корму для хом'ячка — 10 г. Скільки гра­мів корму потрібно для двох хом'ячків на тиждень? Розв'яжи задачу усно.

Розв'язання

10 • 7 • 2 10 • 14 = 140 (г)

Відповідь: 140 грамів корму потрібно для двох хом'ячків на тиждень.

 

Завдання 2

Добова норма сухого корму для кішки становить 90 г. Скільки корму потрібно трьом таким кішкам на 2 дні?

Коротка схема

1 к., 1 д.  90 г

3 к., 2 д.  ? г

Розв'язання

1) 90 • 3 = 270 (г)  3 кішкам на 1 день.

2) 270 • 2 = 540 (г)  3 кішкам на 2 дні.

Відповідь: 540 г корму потрібно трьом кішкам на 2 дні.

Обернена задача. Трьом кішкам на два дні потрібно 540 г сухого корму. Яка добова норма сухого корму для одної такої кішки?

Коротка схема

3 к., 2 д.  540 г

1 к., 1 д.  ? г

Розв'язання

1) 540 : 3 = 180 (г)  1 кішці на 2 дні.

2) 180 : 2 = 90 (г)  1 кішці на 1 день.

Відповідь: добова норма сухого корму для одної такої кішки 90 г.

 

Завдання 3 Ділення

720 : 2 = (600 + 120) : 2 = 600 : 2 + 120 : 2 = 300 + 60 = 360

720 : 2 = 72 дес. : 2 = 36 дес. = 360

880 : 4 = (800 + 80) : 4 = 800 : 4 + 80 : 4 = 200 + 20 = 220

880 : 4 = 88 дес. : 4 = 22 дес. = 220

650 : 5 = (500 + 150) : 5 = 500 : 5 + 150 : 5 = 100 + 30 = 130

650 : 5 = 65 дес. : 5 = 13 дес. = 130

630 : 3 = (600 + 30) : 3 = 600 : 3 + 30 : 3 = 200 + 10 = 210

630 : 3 = 63 дес. : 3 = 21 дес. = 210

990 : 3 = (900 + 90) : 3 = 900 : 3 + 90 : 3 = 300 + 30 = 330

990 : 3 = 99 дес. : 3 = 33 дес. = 330

980 : 7 = (700 + 280) : 7 = 700 : 7 + 280 : 7 = 100 + 40 = 140

980 : 7 = 98 дес. : 7 = 14 дес. = 140

460 : 2 = (400 + 60) : 2 = 400 : 2 + 60 : 2 = 200 + 30 = 230

460 : 2 = 46 дес. : 2 = 23 дес. = 230

900 : 6 = (600 + 300) : 6 = 600 : 6 + 300 : 6 = 100 + 50 = 150

900 : 6 = 90 дес. : 6 = 15 дес. = 150

 

Завдання 4 Ділення з остачею

56 : 9 = 6 (ост. 2)

6 • 9 + 2 = 56

12 : 7 = 1 (ост. 5)

1 • 7 + 5 = 12

43 : 5 = 8 (ост. 3)

8 • 5 + 3 = 43

28 : 3 = 9 (ост. 1)

9 • 3 + 1 = 28

44 : 6 = 7 (ост. 2)

7 • 6 + 2 = 44

27 : 2 = 13 (ост. 1)

13 • 2 + 1 = 27

34 : 3 = 11 (ост. 1)

11 • 3 + 1 = 34

18 : 8 = 2 (ост. 2)

2 • 8 + 2 = 18

Завдання 5

Письмове додавання

Письмове віднімання

+567

  338

  905

+446

  264

  710

+253

  557

  810

+728

  272

1000

_812

  563

  249

_705

  359

  346

_800

  552

  248

_1000

   308

   692

Завдання 6

Діти вийшли на прогулянку із соба­ками. Усього в дітей і собак було 10 голів і 28 ніг та лап. Скільки гу­ляло дітей? Скільки гуляло собак?

Розв'язання

1 спосіб

1) 4 • 10 = 40 (л.) – лап в 10 собак.

2) 40  28 = 12 (н.)  ніг належать дітям.

3) 12 : 2 = 6 (д.)  гуляло дітей.

4) 10  6 = 4 (с.)  гуляло собак.

2 спосіб

1) 2 • 10 = 20 (н.) – ніг в 10 людей.

2) 28  20 = 8 (л.)  лап належать собакам.

3) 8 : 2 = 4 (с.)  гуляло собак.

4) 10  4 = 6 (д.)  гуляло дітей.

Перевірка: 2 • 6 + 4 • 4 = 12 + 16 = 28

Відповідь: гуляло 6 дітей і 4 собаки.

 

СТОРІНКА 105

Завдання 1

720 : 6 = (600 + 120) : 6 = 600 : 6 + 120 : 6 = 100 + 20 = 120
720 : 6 = 72 дес. : 6 = 12 дес. = 120

840 : 4 = (800 + 40) : 4 = 800 : 4 + 40 : 4 = 200 + 10 = 210

840 : 4 = 84 дес. : 4 = 21 дес. = 210

750 : 5 = (500 + 250) : 5 = 500 : 5 + 250 : 5 = 100 + 50 = 150

750 : 5 = 75 дес. : 5 = 15 дес. = 150

910 : 7 = (700 + 210) : 7 = 700 : 7 + 210 : 7 = 100 + 30 = 130

910 : 7 = 91 дес. : 7 = 13 дес. = 130

990 : 3 = (900 + 90) : 3 = 900 : 3 + 90 : 3 = 300 + 30 = 330

990 : 3 = 99 дес. : 3 = 33 дес. = 330

840 : 6 = (600 + 240) : 6 = 600 : 6 + 240 : 6 = 100 + 40 = 140

840 : 6 = 84 дес. : 6 = 14 дес. = 140

520 : 2 = (400 + 120) : 2 = 400 : 2 + 120 : 2 = 200 + 60 = 260

520 : 2 = 52 дес. : 2 = 26 дес. = 260

 

Завдання 2

42 : 2 = 21

420 : 2 = 210

420 : 20 = 21

96 : 6 = 16

960 : 6 = 160

960 : 60 = 16

92 : 4 = 23

920 : 4 = 230

920 : 40 = 23

78 : 3 = 26

780 : 3 = 260

780 : 30 = 26

Завдання 3

450 : 30 = (300 + 150) : 30 = 300 : 30 + 150 : 30 = 10 + 5 = 15 

720 : 20 = (600 + 120) : 20 = 600 : 20 + 120 : 20 = 30 + 6 = 36

560 : 40 = (400 + 160) : 40 = 400 : 40 + 160 : 40 =10 + 4 = 14

990 : 9 = (900 + 90) : 9 = 900 : 9 + 90 : 9 = 100 + 10 = 110

850 : 50 = (500 + 350) : 50 = 500 : 50 + 350 : 50 = 10 + 7 = 17

720 : 30 = (600 + 120) : 30 = 600 : 30 + 120 : 30 = 20 + 4 = 24

540 : 30 = (300 + 240) : 30 = 300 : 30 + 240 : 30 = 10 + 8 = 18

780 : 60 = (600 + 180) : 60 = 600 : 60 + 180 : 60 = 10 + 3 = 13

960 : 40 = (800 + 160) : 40 = 800 : 40 + 160 : 40 = 20 + 4 = 24

360 : 30 = (300 + 60) : 30 = 300 : 30 + 60 : 30 = 10 + 2 = 12

920 : 4 = (800 + 120) : 4 = 800 : 4 + 120 : 4 = 200 + 30 = 230

 

Завдання 4

1) Перепілці на добу потрібно 27 г корму. Скільки грамів корму потрібно трьом таким перепілкам на 5 днів?

Коротка схема

1 п., 1 д.  27 г

3 п., 5 д.  ? г

Розв'язання

1) 27 • 5 = 135 (г)  1 перепілці на 5 днів.

2) 135 • 3 = 405 (г) – 3 перепілкам на 5 днів.

Відповідь:  405 г корму потрібно трьом таким перепілкам на 5 днів.

2) Трьом перепілкам на 5 днів потрібно 405 г корму. Яка добова норма корму для однієї перепілки?

Коротка схема

3 п., 5 д.  405 г

1 п., 1 д.  ? г

Розв'язання

1) 405 : 5 = (400 + 5) : 5 = 80 + 1 = 81 (г)  3 перепілкам на 1 день.

2) 81 : 3 = (60 + 21) : 3 = 20 + 7 = 27 (г) – 1 перепілці на 1 день.

Відповідь:  добова норма корму для одної перепілки 27 грам. 

3) Перепілці на добу потрібно 27 г корму. Скільком пере­пілкам вистачить на 5 днів 405 г корму?

Розв'язання

1) 405 : 5 = (400 + 5) : 5 = 80 + 1 = 81 (г) – вистачить на добу усім перепілкам.

2) 81 : 27 = 3 (п.)

Відповідь: корму вистачить 3 перепілкам.

Це обернена задача. 

4) Перепілці на добу потрібно 27 г корму. На скільки днів трьом перепілкам вистачить 405 г корму?

Розв'язання

1) 405 : 3 = (300 + 90 + 15) : 3 = 100 + 30 + 5 = 135 (г) – вистачить 1 перепілці на всі доби.

2) 135 : 27 = 5 (д.)

Відповідь: корму вистачить на 5 днів (діб).

Це обернена задача.

 

СТОРІНКА 106

Завдання 1

42 : 7 = 6,  бо  6 • 7 = 42

69 : 3 = 23,  бо 23 • 3 = (20 + 3) • 3 = 60 + 9 = 69

78 : 6 = 13,  бо 13 • 6 = (10 + 3) • 6 = 60 + 18 = 78

 

Завдання 2  

900 : 300 = 9 сот. : 3 сот. =  

перевірка 3 • 300 = 3 • 3 сот. = 9 сот. = 900

1000 : 500 = 10 сот. : 5 сот. = 2

перевірка 2 • 500 = 2 • 5 сот. = 10 сот. = 1000

800 : 400 = 8 сот. : 4 сот. = 2

перевірка   2 • 400 = 2 • 4 сот. = 8 сот. = 800

600 : 200 = 6 сот. : 2 сот. = 3

перевірка   3 • 200 = 3 • 2 сот. = 6 сот. = 600

 

Завдання 3 Спосіб добору

800 : 200 = 4

2 • 200 = 400, 400 ≠ 800

3 • 200 = 600, 600 ≠ 800

4 • 200 = 800, 800 = 800

600 : 300 = 2

2 • 300 = 600, 600 = 600

 

600 : 120 = 5

2 • 120 = 240, 240 ≠ 600

3 • 120 = 360, 360 ≠ 600

4 • 120 = 480, 480 ≠ 600

5 • 120 = 600, 600 = 600

800 : 160 = 5

2 • 160 = 320, 320 ≠ 800

3 • 160 = 480, 480 ≠ 800

4 • 160 = 640, 640 ≠ 800

5 • 160 = 800, 800 = 800

600 : 150 = 4

2 • 150 = 300, 300 ≠ 600

3 • 150 = 450, 450 ≠ 600

4 • 150 = 600, 600 = 600

900 : 180 = 5

2 • 180 = 360, 360 ≠ 900

3 • 180 = 480, 480 ≠ 900

4 • 180 = 620, 620 ≠ 900

5 • 180 = 900, 900 = 900

 

 

780 : 130 = 6

2 • 130 = 260, 260 ≠ 780

3 • 130 = 390, 390 ≠ 780

4 • 130 = 520, 520 ≠ 780

5 • 130 = 650, 650 ≠ 780

6 • 130 = 780, 780 = 780

 

СТОРІНКА 107

Завдання 1

560 : 80 = 7,  бо 7 • 80 = 560

720 : 60 = 12,  бо 12 • 60 = 720

960 : 40 = 24,  бо 24 • 40 = 960

 

Завдання 2  

640 : 80 = 640 : (8 • 10) = 640 : 8 : 10 = 8

960 : 80 = 960 : (8 • 10) = 960 : 8 : 10 = 12

360 : 40 = 360 : (4 • 10) = 360 : 4 : 10 = 9

640 : 40 = 640 : (4 • 10) = 640 : 4 : 10 = 16

480 : 60 = 480 : (6 • 10) = 480 : 6 : 10 = 8

780 : 60 = 780 : (6 • 10) = 780 : 6 : 10 = 13

490 : 70 = 490 : (7 • 10) = 490 : 7 : 10 = 7

910 : 70 = 910 : (7 • 10) = 910 : 7 : 10 = 13

 

Завдання 3  

520 : 40 = 52 дес. : 4 дес. = 13

720 : 30 = 72 дес. : 3 дес. = 24

860 : 20 = 86 дес. : 2 дес. = 43

640 : 40 = 64 дес. : 4 дес. = 16

980 : 70 = 98 дес. : 7 дес. = 14

720 : 60 = 72 дес. : 6 дес. = 12

850 : 50 = 85 дес. : 5 дес. = 17

930 : 30 = 93 дес. : 3 дес. = 31

Завдання 4  Спосіб добору

600 : 200 = 3

2 • 200 = 400, 400 ≠ 600

3 • 200 = 600, 600 = 600

340 : 170 = 2

2 • 170 = 340, 340 = 340

 

540 : 180 = 3

2 • 180 = 360, 360 ≠ 540

3 • 180 = 540, 540 = 540

580 : 290 = 2

2 • 290 = 480, 2 підходить

 

720 : 360 = 2

2 • 360 = 720, 720 = 720

480 : 120 = 4

2 • 120 = 240, 240 ≠ 480

3 • 120 = 360, 360 ≠ 480

4 • 120 = 480, 480 = 480

680 : 40 = 17

2 • 40 = 80, 80 ≠ 680

3 • 40 = 120, 120 ≠ 680

              …

16 • 40 = 640, 640 ≠ 680

17 • 40 = 680, 680 = 680

540 : 270 = 2

2 • 270 = 540, 540 = 540

 

Завдання 5

810 : 270 = 3

2 • 270 = 540, 540 ≠ 810

3 • 270 = 810, 810 = 810

960 : 320 = 3

2 • 320 = 640, 640 ≠ 960

3 • 320 = 960, 960 = 960

640 : 160 = 4

2 • 160 = 320, 320 ≠ 640

3 • 160 = 480, 480 ≠ 640

4 • 160 = 640, 640 = 640

760 : 380 = 2

2 • 380 = 760, 760 = 760

81 : 27 = 3             64 : 16 = 4    

96 : 32 = 3             76 : 38 = 2

СТОРІНКА 108

Завдання 6

Ділення

прикидка

56 : 28 = 2

2 • 8 = 16

7 • 8 = 56

2, 7 — ?

28 • 2 = 56

  56 = 56

72 : 18 = 4

8 • 4 = 32

78 : 39 = 2

9 • 2 = 18

39 : 13 = 3

3 • 3 = 9

Ділення

прикидка

92 : 46 = 2

6 • 2 = 12

102 : 34 = 3

4 • 3 = 12

54 : 27 = 2

7 • 2 = 14

110 : 22 = 5

2 • 5 = 10

Інші завдання дивись тут...