Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 109 

Завдання 1

Олесь може побудувати іграшкову вежу за 3 хвилини, а його сестричка Олеся — за 5 хвилин. Більше чи менше часу, ніж 5 хвилин, потрібно дітям, щоб побудувати цю вежу разом? Менше часу.

 

Завдання 2 Ознайомлення з продуктивністю праці

1) Майстер щогодини виготовляє 7 деталей конструктора, а учень — 3. Скільки деталей конструктора виготовля­ють щогодини майстер і учень, працюючи разом?

Коротка схема

Майстер   7 д.

Учень  3 д.

Разом  ? д.

Розв'язання

7 + 3 = 10 (д.)

Відповідь: щогодини майстер і учень виготовляють 10 деталей.

2) Майстер щогодини виготовляє 7 деталей конструкто­ра, а учень — 3. За скільки годин майстер і учень ви­готовлять 20 деталей конструктора, працюючи разом?

Коротка схема

Майстер, 1 год — 7 д.

Учень, 1 год — 3 д.

Разом за ? год — 20 д.

Розв'язання

1) 7 + 3 = 10 (д.) – виготовляють разом за 1 год.

2) 20 : 10 = 2 (год)

Відповідь: за 2 години виготовлять 20 деталей.

 

СТОРІНКА 110

3) Перший насос викачує 7 л води за хвилину, а другий – 3 л. За скільки хвилин два насоси разом викачають 20 л води?

Коротка схема

І н., 1 хв  7 л

ІІ н., 1 хв  3 л

Разом за ? хв  20 л

Розв'язання

1) 7 + 3 = 10 (л)  викачують води два насоси разом за 1 хв.

2) 20 : 10 = 2 (хв)

Відповідь: за 2 хвилини два насоси разом викачають 20 л води.

4) Задача зі зміненими даними. Перший насос викачує 6 л води за хвилину, а другий – 4 л. За скільки хвилин два насоси разом викачають 30 л води?

Коротка схема

І н., 1 хв  6 л

ІІ н., 1 хв  4 л

Разом за ? хв  30 л

Розв'язання

1) 6 + 4 = 10 (л)  викачують води два насоси разом за 1 хв.

2) 30 : 10 = 3 (хв)

Відповідь: за 3 хвилини два насоси разом викачають 30 л води.

 

Завдання 3

Про­дуктивність праці першого пристрою для виготовлення м'якого морозива — 20 кг морозива щогодини, а другого — 30 кг морозива щогодини. За скільки годин підприємець зможе виготовити 100 кг морозива, якщо обидва пристрої працюватимуть одночасно?

Коротка схема

І п., 1 год  20 кг

ІІ п., 1 год  30 кг

Разом за ? год  100 кг

Розв'язання

1) 20 + 30 = 50 (кг) – виготовлять пристрої разом за 1 год.

2) 100 : 50 = 2 (год)

Відповідь: за 2 години підприємець зможе виготовити 100 кг морозива.

 

Завдання 4 Способом добору

51 : 17 = 3

2 • 17 = 34, 34 ≠ 51

3 • 17 = 51, 51 = 51

72 : 24 = 3

2 • 24 = 48, 48 ≠ 72

3 • 24 = 72, 72 = 72

84 : 28 = 3

2 • 28 = 56, 56 ≠ 84

3 • 28 = 84, 84 = 84

72 : 18 = 4

2 • 18 = 36, 36 ≠ 72

3 • 18 = 54, 54 ≠ 72

4 • 18 = 72, 72 = 72

80 : 16 = 5

2 • 16 = 32, 32 ≠ 80

3 • 16 = 48, 48 ≠ 80

4 • 16 = 64, 64 ≠ 80

5 • 16 = 80, 80 = 80

190 : 38 = 5

2 • 38 = 76, 76 ≠ 190

3 • 38 = 114, 114 ≠ 190

4 • 38 = 152, 152 ≠ 190

5 • 38 = 190, 190 = 190

130 : 26 = 5

2 • 26 = 52, 52 ≠ 130

3 • 26 = 78, 78 ≠ 130

4 • 26 = 104, 104 ≠ 130

5 • 26 = 130, 130 = 130

171 : 57 = 3

2 • 57 = 114, 114 ≠ 171

3 • 57 = 171, 171 = 171

 

СТОРІНКА 111

Завдання 1  Порядок дій

(580 + 360 – 180) : 1 = 760 : 1 = 760

25 • 8 : 4 • 7 • 0 : 25 = 0

 

Завдання 2

Оператор комп'ютерного набору набирає за годину 5 сторінок тексту, а операторка — 4 сторінки. За скільки годин вони наберуть 72 сторінки тексту, працюючи разом?

Коротка схема

Оператор за 1 год  5 с.

Операторка за 1 год  4 с.

Разом за ? год  72 с.

Розв'язання

1) 5 + 4 = 9 (с.) – наберуть сторінок разом за 1 год.

2) 72 : 9 = 8 (год)

Відповідь: за 8 годин вони наберуть 72 сторінки тексту. 

Обернена задача. Оператор комп'ютерного набору набирає за годину 5 сторінок тексту, а операторка — 4 сторінки. Скільки сторінок тексту вони наберуть за 8 годин, працюючи разом?

2) Коротка схема

Оператор за 1 год  5 с.

Операторка за 1 год  4 с.

Разом за 8 год  ? с.

Розв'язання

1) 5 + 4 = 9 (с.) – наберуть сторінок разом за 1 год.

2) 9 • 8 = 72 (с.)

Відповідь: 72 сторінки тексту вони наберуть за 8 годин.

Обернена задача зі зміненими числовими даними. Оператор комп'ютерного набору набирає за годину 6 сторінок тексту, а операторка — 5 сторінок. Скільки сторінок тексту вони наберуть за 4 години, працюючи разом?

Коротка схема

Оператор за 1 год  6 с.

Операторка за 1 год  5 с.

Разом за 4 год  ? с.

Розв'язання

1) 6 + 5 = 11 (с.) – наберуть сторінок разом за 1 год.

2) 11 • 4 = 44 (с.)

Відповідь: 44 сторінки тексту вони наберуть за 4 години.

 

Завдання 3

За 6 хв у ванну наливається 54 л води, а через зливний отвір виливається 42 л. Скільки літрів води залишається у ванні щохвилини?

Коротка схема

Наливається за 6 хв  54 л

Виливається за 6 хв  42 л

Залишається за 1 хв  ? л

Розв'язання

1 спосіб

1) 54 : 6 = 9 (л) – наливається води за 1 хв.

2) 42 : 6 = 7 (л) – виливається води за 1 хв.

3) 9 – 7 = 2 (л) – залишається води щохвилини.

2 спосіб

1) 54 – 42 = 12 (л) – залишається води за 6 хв.

2) 12 : 6 = 2 (л) – залишається води щохвилини.

Відповідь: у ванні щохвилини залишається 2 літри води.

 

Завдання 4

78 : 13 = 6 Перевірка 6 • 13 = 78

75 : 17 = 4 (ост. 7) Перевірка 4 • 17 + 7 = 75

72 : 12 = 6 Перевірка 6 • 12 = 72

76 : 19 = 4 Перевірка 4 • 19 = 76

52 : 13 = 4 Перевірка 4 • 13 = 52

69 : 23 = 3 Перевірка 3 • 23 = 69

84 : 14 = 6 Перевірка 6 • 14 = 84

57 : 19 = 3 Перевірка 3 • 19 = 57

102 : 34 = 3 Перевірка 3 • 34 = 102

114 : 19 = 6 Перевірка 6 • 19 = 114

102 : 17 = 6 Перевірка 6 • 17 = 102

141 : 47 = 3 Перевірка 3 • 47 = 141

60 : 12 = 5 Перевірка 5 • 12 = 60

104 : 13 = 8 Перевірка 8 • 13 = 104

136 : 17 = 8 Перевірка 8 • 17 = 136

Інші завдання дивись тут...