Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 116

Завдання 6  Прийом послідовного ділення:

72 : 24 = 72 : 8 : 3 = 3

90 : 18 = 90 : 9 : 2 = 5

70 : 14 = 70 : 7 : 2 = 5

Ділення способом добору:

51 : 17 = 3 

 

Завдання 7  Значення першої частки допомогло знайти значення другої частки

112 : 8 = 14        112 : 16 = 112 : 8 : 2 = 14 : 2 = 7

126 : 9 = 14        126 : 18 = 126 : 9 : 2 = 14 : 2 = 7

144 : 9 = 16        144 : 36 = 144 : 9 : 4 = 16 : 4 = 4

144 : 8 = 18        144 : 48 = 144 : 8 : 6 = 18 : 6 = 3

 

Завдання 8

Зоя може виготовити за годину 4 м гірлянди, а її брат Артем — 5 м. Скільки метрів гірлянди виготов­лять діти за 2 години, працюючи разом?

Коротка схема

Зоя  4 м щогодини

Артем  5 м щогодини

Разом  ? м за 2 год

Розв'язання

1) 4 + 5 = 9 (м)  разом за 1 год

2) 9 • 2 = 18 (м)

Відповідь: 18 м гірлянди виготовлять діти за 2 години. 

 

Завдання 9

Данило задумав двоцифрове число, яке закінчується цифрою 4. Якщо суму цифр цього числа збільшити у 3 рази, то одержимо число, яке при діленні на 10 дає в остачі 7. Яке число задумав Данило? 54

Перевірка

5 + 4 = 9

9 • 3 = 27

27 : 10 = 2 (ост. 7)

 

СТОРІНКА 117

Завдання 1

1) Щохвилини через один кран у діжку наливається 5 л води, а через інший кран — 3 л. Як зміню­ється кількість води в діжці щохвилини? На скіль­ки?

Коротка схема

І кр.  5 л

ІІ кр.  3 л

Разом  ? л

Розв'язання

5 + 3 = 8 (л)

Відповідь: щохвилини кількість води в діжці збільшується на 8 літрів.

2) Щохвилини через кран у діжку наливається 5 л води, а через дірку в діжці виливається 3 л. Як змінюється кількість води в діжці щохвилини? На скільки?

Коротка схема

Наливається  5 л, на ? більше

Виливається  3 л

Розв'язання

 3 = 2 (л)

Відповідь: щохвилини кількість води в діжці збільшується на 2 літри.

 

Завдання 2

1) Щогодини пекарка Галина випікає 25 пам­пушок, а пекар Петро — 8. Якщо Галина і Петро працюватимуть разом, скільки буде пампушок через 1 годину? через 3 години?

Коротка схема

Галина  25 п. щогодини

Петро  8 п. щогодини

Разом  ? п. за 3 год 

Розв'язання

1) 25 + 8 = 33 (п.)  разом за 1 год

2) 33 • 3 = 99 (п.)

Відповідь: через 1 годину буде 33 пампушки, а через 3 години  99 пампушок.

2) Щогодини пекарка Галина випікає 25 пампушок, а Петро з'їдає 8. Якщо Галина і Петро діятимуть разом, скільки буде пампушок через 1 годину? через 3 години?

Коротка схема

Випікає — 25 п. щогодини

З'їдає — 8 п. щогодини

Буде — ? п. за 3 год

Розв'язання

1) 25  8 = 17 (п.)  буде через 1 год

2) 17 • 3 = 51 (п.)

Відповідь: через 1 годину буде 17 пампушків, а через 3 години  51 пампушок.

 

Завдання 3 

70 : 14 = 70 : (7 • 2) = 70 : 7 : 2 = 5

72 : 24 = 72 : (8 • 3) = 72 : 8 : 3 = 3

90 : 18 = 90 : (9 • 2) = 90 : 9 : 2 = 5

84 : 28 = 84 : (7 • 4)= 84 : 7 : 4 = 3

108 : 36 = 108 : (9 • 4) = 108 : 9 : 4 = 3

128 : 16 = 128 : (8 • 2) = 128 : 8 : 2 = 8

144 : 48 = 144 : (8 • 6) = 144 : 8 : 6 = 3

175 : 35 = 175 : (7 • 5) = 175 : 7 : 5 = 5

 

Завдання 4 

189 : 63 = 3, бо 3 • 63 = 189

185 : 37 = 5, бо 5 • 37 = 185

192 : 48 = 4, бо 4 • 48 = 192

116 : 29 = 4, бо 4 • 29 = 116

 

СТОРІНКА 118

Завдання 1

78 : 13 = 6

95 : 19 = 5

165 : 33 = 5

128 : 16 = 8         128 : 16 = 128 : 8 : 2 = 8

36 : 12 = 3           36 : 12 = 36 : 6 : 2 = 3

264 : 44 = 6

85 : 17 = 5

231 : 33 = 7

111 : 37 = 3

119 : 17 = 7

81 : 27 = 3          81 : 27 = 81 : 9 : 3 = 3

112 : 56 = 2

120 : 15 = 8         120 : 15 = 120 : 3 : 5 = 8

136 : 17 = 8

76 : 38 = 2

 

Завдання 2

1) Щодоби насос накачує в резервуар 21 т ріди­ни, а через кран у резервуар вливається 7 т. За який час у резервуар наллється 56 т ріди­ни за умови, що кран і насос працюватимуть одночасно?

2) Щодоби насос накачує в резервуар 21 т рідини, а че­рез трубу з резервуара виливається 7 т. Через який час у резервуарі буде 56 т рідини?

Обернена задача 1

Коротка схема

Накачується — 21 т щодоби

Виливається — 7 т щодоби

Буде — ? т через 4 доби

Розв'язання

1) 21 - 7 = 14 (т)  в резервуарі за 1 добу

2) 14 • 4 = 56 (т)

Відповідь: через 4 доби в резервуарі буде 56 т рідини.

Обернена задача 2

Коротка схема

Накачується — 21 т щодоби

Виливається — ? т щодоби

Буде — 56 т через 4 доби

Розв'язання

1) 56 : 4 = 14 (т)  в резервуарі за 1 добу

2) 21 - 14 = 7 (т)

Відповідь: щодоби через трубу з резервуара виливається 7 т рідини.

 

Завдання 3

У Мишка було 120 гривень. Мама дала йому ще чотири купюри по 50 гривень. Хлопчик вирішив на всі гроші купити книжки за ціною 80 гривень кожна. Скільки книжок може купити Мишко?

Коротка схема

Було — 120 грн

Дала — 4 к., по 50 грн

Купив — ? кн., по 80 грн

Розв'язання

1) 50 • 4 = 200 (грн)  дала мама

2) 120 + 200 = 320 (грн)  стало грошей

3) 320 : 80 = 4 (кн.)

Відповідь: Мишко може купити 4 книжки.

 

Завдання 4  Порядок дій

(420 : 6 • 8) : 2 : 40 = 560 : 2 : 40 = 7

(365 – 187 + 22) • 4 : 100 • 6 = 200 • 4 : 100 • 6 = 48

(467 + 253) : 6 • 4 : 80 = 720 : 6 • 4 : 80 = 6

(560 – 470) • 6 : 9 • 7 = 90 • 6 : 9 • 7 = 420

Інші завдання дивись тут...