Інші завдання дивись тут...

СТОРІНКА 130 

Завдання 1

Рівносторонній трикутник ΔАВС

Рівнобедрений трикутник ΔMNP

Різносторонній трикутник ΔADK

 

Завдання 2

Гострий кут АОВ      Прямий кут NKM      Тупий кут NOP

Кут, який менший, ніж прямий, — гострий.

Кут, який більший, ніж прямий, — тупий.

 

Завдання 3

Гострокутний трикутник ΔABC

Прямокутний трикутник ΔKMP

Тупокутний трикутник ΔBON

 

СТОРІНКА 131

Завдання 1  Виміряй сторони многокутників, знайди їхні периметри.

Периметр трикутника АВС = 45 мм + 45 мм + 75 мм = 165 мм = 16 см 5 мм

Периметр прямокутника AKTD = 5 см + 2 см + 5 см + 2 см = 14 см

Периметр квадрата BCNM = 25 мм + 25 мм + 25 мм + 25 мм = 100 мм = 10 см

 

Завдання 2  З аркуша зошита в клітинку виріж смужку завширшки 2 см. Із смужки виріж прямокутник, який має периметр 20 см.

8 см + 2 см + 8 см + 2 см = 20 см

Завдання 3

Зі шматка дроту зробили рівносторонній трикутник і квадрат. На обидві фігури витратили 70 см дроту. Знайди периметр трикутника, якщо його сторона дорівнює стороні квадрата.

3 + 4 = 7 (стор.) – кількість сторін

70 : 7 = 10 (см) – довжина сторони

Р = 10 • 3 = 30 (см) – периметр трикутника

Р = 10 • 4 = 40 (см) – периметр квадрата

 

Завдання 4  Знайди периметр прямокутника, якщо одна з його сторін завдовжки 14 см, а інша в 3 рази більша.

1) 14 • 3 = (10 + 4) • 3 = 42 (см) – довжина

2) Р = (14 + 42) • 2 = 56 + 56 = 112 (см) – периметр прямокутника

 

Завдання 5

Одна сторона трикутника дорівнює 38 мм, друга 22 мм, а третя в 2 рази менша, ніж перша. Знайди периметр трикутника.

1) 38 : 2 = 19 (мм) – третя сторона

2) Р = 38 + 22 + 19 = 79 (мм) – периметр трикутника

 

Завдання 6

Периметр трикутника DEK — 150 см. Сторона DK трикутника дорівнює стороні DE і становить 60 см. Знайди довжину сторони EK.

1) 60 + 60 = 120 (см) – сума двох сторін

2) 150 – 120 = 30 (см) – довжина сторони ЕК

 

Завдання 7

Ширина прямокутника в 3 рази менша від його довжини. Знайди периметр прямокутника, якщо його довжина 12 см.

1) 12 : 3 = 4 (см) – ширина

2) Р = (12 + 4) • 2 = 16 • 2 = 32 (см) – периметр прямокутника

 

СТОРІНКА 132

Завдання 1  Ділення з остачею

38 : 8 = 4 (ост. 6)

56 : 7 = 8

29 : 3 = 9 (ост. 2)

64 : 6 = 10 (ост. 4)

72 : 9 = 8

Завдання 2

18 • 5 = 45 • 2 = 90

76 : 2 = 19 • 2 = 38

14 • 3 = 84 : 2 = 42

84 : 7 = 72 : 6 = 12

 

Завдання 3

Р = 24 : 4 = 6 (см) – периметр жовтого квадрата

Р = 56 : 4 = 14 (дм) – периметр зеленого квадрата

Р = 60 : 4 = 25 (мм) – периметр червоного квадрата

Р = 72 : 4 = 18 (м) – периметр синього квадрата

 

Завдання 4

У Дениса є 80 гривень. Яку найбільшу кількість повітряних кульок за ціною 9 грн може купити Денис на ці гроші? Скільки грошей у нього залишиться?

80 : 9 = 8 (ост. 8), бо 8 • 9 + 8 = 72 + 8 = 80

Відповідь: 8 кульок, 8 грн залишиться.

 

В Оленки є 95 гривень. Яку найбільшу кількість повітряних кульок за ціною 9 грн може купити Денис на ці гроші? Скільки грошей у нього залишиться?

95 : 9 = 10 (ост. 5), бо 10 • 9 + 5 = 90 + 5 = 95

Відповідь: 10 кульок, 5 грн залишиться.

Інші завдання дивись тут...