Інші завдання дивись тут...

§ 19  Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, які перевіряються наголосом

Вправа 174. Рідні се́ла – не видно села́, великі озе́ра – велике о́зеро, широкий сте́п – широкі степи́, густий ди́м  - легкий димо́к, добре жи́ти - щасливе життя́ , зелене ли́стя - дубовий листо́к

174.2. Вимовляємо так: с[еи]ла, оз[еи]ро, ст[еи]пи, д[ие]мок, ж[ие]ття, л[ие]сток

174.3. Орфограма «Слова з ненаголошени­ми [еи], [ие] в коренях слів»

 

Вправа 175. Небо ясне, степ — як море, трава зелені́є, льон сині́є, гречка пахне, пшениця жовтіє.

 

Вправа 176. Теплі́є — те́пло, темні́є — те́мно, сині́є — си́ній, вишне́вий — ви́шня, клено́вий — кле́нгреча́ний — гре́чка.

 

Вправа 177. Стиглі жита́ – стигле жи́то, орлине крило́ – орлині кри́ла, сувора зима́ – суворі зи́ми, безкраї степи́ – безкраїй сте́п, плакуча верба́ – плакучі ве́рби, тонке стебло́ – тонкі сте́бла.

 

Вправа 178. Тече́ (за словником), черво́на (за словником) , пиша́ється – пи́шно,  верболо́зи – ве́рби, зелені́ють – зе́лень.

178.2.

Пишається над водою червона калина.

=======

Калина (що робить?) пишається. Калина (яка?) червона. Пишається (де?, над чим?) над водою.

 

Вправа 179. Розповідь «У бібліотеці»

 

Вправа 180. Яку книжку ти нещодавно прочитав.

Автор: Марк Твен.

Назва: «Принц-жебрак»

 

Вправа 181. Зелені́є — зе́лень, зеле́ний; весели́тись — ве́село, весе́лка; березня́к — бе́резень, бере́за; берегови́й — бе́рег, прибере́жний; дерев'я́ний — де́рево, дере́ва; ще6ета́ти — ще́бет, защебе́че.

181.2. дерев'яний – звуків 9 [д е р е в й а н и й], букв 8 («де», «е», «ер», «е», «ве», «я», «ен», «и», «йот»).

 

Вправа 182. Близе́нько — бли́зько, вишне́вий — ви́шня, блиску́чий — бли́ск, висо́кий — вви́сь, величи́на — вели́кий, глибо́кий — вгли́б, зимо́вий — зи́ми, килимо́к — ки́лим.

182.2. 

Блискучий – який дає блиск, блищить; лискучий, сяючий. Спільнокореневі слова: блиск, блищить, проблиск, блискітки, блискуче.

Блискавка – природне явище, що супроводжується світінням, громовиця. Спільнокореневі: блискавично, блискати, блискавичний.

На мою думку, слова  блискавка та блискучий мають спільний корінь –блиск-, не є близькими за значенням, тому їх не можна вважати спільнокореневими.

 

Вправа 183. Ве́село – весе́лий, петля́в – пе́тлі, леваді (за словником), криничка (за словником), джерельце (за словником), кринички (за словником), тече́ – те́чія, вели́кі – ве́лич, течу́ть – те́чія.

Інші завдання дивись тут...