Інші правила дивись тут...

2 КЛАС.

Наголошені звуки [е] та [и] вимовляються чітко, виразно: стежка, риба.

 

Ненаголошений звук [е] у вимові наближається до [и]: [веисна], [сеило].

Ненаголошений звук [и] у вимові наближається до [е]: [криело], [чиесло].

 

Щоб знати, яку букву «е» чи «и» треба писати на місці ненаголошених звуків [е], [и], треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним: с[еи]рпи — се]рп або дібратиспільнокореневе слово, у якому цей звук наголошений: ри[ие]балкари[и]ба, стеи]жина — сте]жка.

 

3 КЛАС. 

У багатьох словах ненаголошені [е], [и] не можна перевірити наголосом (орден, герой, директор). Написання таких слів перевіряй за орфографічним словником і запам'ятовуй.

Інші правила дивись тут...