Інші завдання дивись тут...

Сторінка 5.

Наталя Забіла «Нам треба вчитись».

• Основна думка поезії. 

Аналіз вірша Наталі Забіли «Нам треба вчитись!» (тема, головна думка, художні засоби, рими).

• Над чим замислюється ліричний герой твору?

Ліричний герой замислюється над вибором майбутньої професії.

• Ким бачиш себе у майбутньому та що робиш для досягнення своєї мети?

 

Сторінка 7.

Болгарська народна казка «Найдорожчий плід».

• Основна думка та герої казки. 

Аналіз болгарської народної казки «Найдорожчий плід» (тема, головна думка, композиція, ознаки казки, цитатна характеристика персонажів, казка вчить).

• Скільки синів мав батько? Яким Ти уявляєш кожного з них?

Батько мав трьох синів. Старший та середній брат поважають старших, слухаються батька, старанні та наполегливі у досягненні мети, недалекоглядні.

Молодший брат поважає старших, слухається батька, старанний та наполегливий у досягненні мети, прагне до знань, далекоглядний. 

• Який плід приніс батькові кожен із синів та чим вони пояснили свій вибір?

Старші брати дослівно зрозуміли завдання батька, тому принесли виноград (найсолодший плід), заморські фрукти та горіхи (плоди, що найважче дістати). Тільки молодший брат здобув знання (в переносному значенні також дорогоцінні плоди). 

• Обґрунтуй, якщо б дали завдання принести найдорожчий плід, який вибір зробив би? 

На мою думку, я би поступив так, як молодший син. Знання допоможуть вирішувати різні завдання, заробляти гроші, достойно жити. 

• Обґрунтовано доведи, що болгарська народна казка «Найдорожчий плід» є соціально-побутовою. 

По-перше, персонажами казки виступають звичайні люди (батько і три його сини). По-друге, описані події відбувалися в повсякденному житті героїв (батько дав завдання своїм дітям, сини поїхали шукати найдорожчий плід).

• Поясни, як розумієш кожне прислів'я. 

Знання — це скарб, а вміння вчитися — ключ до нього (зі знаннями не народжуються, їх здобувають: щоб мати знання, треба вчитися).

Ніж виряджатись у яскравий одяг, краще одягнись у знання (зустрічають по одягу, а проводжають усе таки по знаннях).

Якщо за день нічому не навчився, марно прожив його (правильно організовуй  свій час).

Учення без уміння — не користь, а біда (людина навчається, щоб здобуті знання застосовувати в житті).

Не кажи: «Не вмію!» Кажи: «Навчуся!» (наполегливо прагни до знань).

 

Сторінка 9.

Надія Красоткіна «Людина починається з добра!».

• Із чим асоціює автор добро?

З любов'ю, родиною, повагою, співчуттям, благодійністю. 

• Яку рису характеру поетеса вважає найважливішою?

Співчуття до ближнього.

• Знайди у вірші слова, що вказують, з якою метою ми прийшли у цей світ.

«Бо ми прийшли у світ добро творити».

• Обґрунтуй, чому автор тричі вживає такі рядки: «Людина починається з добра»? 

По-перше, щоб звернути особливу увагу читача на ці рядки (рядки-повтори, або рефрени). По-друге, автор наголошує на призначення людини, адже серед всього живого саме люди наділені свідомою здатністю добром перемагати зло.

• Склади твір-міркування на тему «Бути добрим — це забути про себе самого, щоб думати про інших» (Матір Тереза).

• Аналіз вірша Надії Красоткіни «Людина починається з добра!» (тема, головна думка, художні засоби, рими).

Інші завдання дивись тут...