Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 1. Варіант 1

Завдання 1. 80 000 + 300 + 6 =

А 8 306

Б 80 306

В 83 006

 

Завдання 2. 3/8 від 192

А 512

Б 72

В 24

Міркуємо так

192 : 8 • 3 = 24 • 3 = 72

 

Завдання 3.  Слово квадрат є «зайвим» серед назв фігур у рядку

А Конус, куля, квадрат, куб

Б П’ятикутник, прямокутник, квадрат, ромб

В Квадрат, круг, трикутник, куб

Міркуємо так.

1) Квадрат – плоска фігура є «зайвою» серед об'ємних фігур

2) П’ятикутник є «зайвим» серед чотирикутників

3) Об'ємна фігура куб є «зайвою» серед плоских фігур

 

Завдання 4. Рівняння та його розв’язок однакового кольору

х • (357 + 423) = 78000

10

(357 + 423) : х = 78

1000

х + (357 + 423) = 1780

100

Міркуємо так.

Розв’яжемо рівняння

х • (357 + 423) = 78000

х • 780 = 78000

х = 78000 : 780

х = 100

(357 + 423) : х = 78

780 : х = 78

х = 780 : 78

х = 10

х + (357 + 423) = 1780

х + 780 = 1780

х = 1780 – 780

х = 1000

 

Завдання 5. Марина купила 2 ручки для себе і 4 ручки для братів за однаковою ціною. За всю покупку вона заплатила 48 грн. Скільки грошей витратила Марина на ручки для братів?

2. Яка ціна ручки?

3. Скільки гривень коштує 4 ручки для братів?

1. Скільки всього ручок купила Марина?

Міркуємо так.
Розв'язання.

1) 2 + 4 = 6 (р.) – всього ручок купила Марина.

2) 48 : 6 = 8 (грн) – ціна ручки.

3) 8 • 4 = 32 (грн) – грошей витратила на ручки для братів.

 

Завдання 6.

209 • (403 – 23332 : 76) = 20064

1) 23332 : 76 = 307

2) 403 – 307 = 96

3) 209 • 96 = 20064

Міркуємо так.

_23332 | 76   

  228         307

    _532

      532

         0

_403
  307

    96

х  209

      96

  1254

1881 

20064

 

Завдання 7. На відпочинок до Одеси група туристів поїхала автобусом. До зупинки їхали 3 год зі швидкістю 68 км/год. Після зупинки подолали шлях на 161 км довший, витративши на нього 5 год. З якою швидкістю рухався автобус після зупинки?

Розв’язання

1) 68 • 3 = 204 (км) — відстань проїхали до зупинки.

2) 204 + 161 = 365 (км) — відстань проїхали після зупинки.

3) 365 : 5 = 73 (км/год) — швидкість автобуса після зупинки.

Відповідь: 73 км/год.

 

Контрольна робота 1. Варіант 2

Завдання 1. 900 000 + 4000 + 20 =

А 94 020

Б 940 020

В 904 020

 

Завдання 2. 5/6 від 210?

А 35

Б 252

В 175

Міркуємо так.

210 : 6 • 5 = 175

 

Завдання 3. Круг є «зайвим» серед фігур.

А куля, овал, круг, коло

Б Квадрат, ромб, круг, прямокутник

В трикутник, восьмикутник, пряма, круг

Міркуємо так.

1) Об'ємна фігура куля є «зайвою» серед плоских фігур

2) Круг є «зайвим» серед чотирикутників.

3) Незамкнута пряма є «зайвою» серед замкнутих ліній.

 

Завдання 4. Рівняння зі своїм розв’язком однакового кольору

х : (1280 – 530) = 0

2000

(1280 – 530) • х = 15000

0

х – (1280 – 530) = 1250

20

Міркуємо так.

Розв'яжемо рівняння

х : (1280 – 530) = 0

х : 750 = 0

х = 750 • 0

х = 0

(1280 – 530) • х = 15000

750 • х = 15000

х = 15000 : 750

х = 20

х – (1280 – 530) = 1250

х – 750 = 1250

х = 1250 + 750

х = 2000

 

Завдання 5. Для оздоблення суконь дизайнерка одягу купила 12 м синьої стрічки та 15 м жовтої за однаковою ціною. За всю стрічку вона заплатила 270 грн. Скільки гривень коштує жовта стрічка?

3. Скільки гривень коштує жовта стрічка?

2. Яка ціна 1 м стрічки?

1. Скільки всього метрів синьої і жовтої стрічки купила дизайнерка?

Міркуємо так.

1) 12 + 15 = 27 (м) – всього метрів стрічки купила.

2) 270 : 27 = 10 (грн) – ціна 1 метра стрічки.

3) 10 • 15 = 150 (грн) – гривень коштує жовта стрічка.

 

Завдання 6. 308 • (505 – 23606 : 58) = 30184.

1) 23606 : 58 = 407

2) 505 – 407 = 98

3) 308 • 98 = 30184

Міркуємо так.

_23606 | 58  

 232          407

   _406

    406

       0

_505

  407

    98

х  308

      98

  2464

2772 

30184

  

Завдання 7. Від станції Барвиста до станції Веселкова поїзд рухався 8 год зі швидкістю 60 км/год. Відстань від станції Веселкова до станції Сонячна на 288 км коротша. Її поїзд подолав за 3 год. З якою швидкістю рухався поїзд від станції Веселкова до станції Сонячна?

Розв’язання

1) 60 • 8 = 480 (км) – відстань від станції Барвиста до станції Веселкова.

2) 480 – 288 = 192 (км) – відстань від станції Веселкова до станції Сонячна.

3) 192 : 3 = 64 (км/год) – швидкість поїзда від станції Веселкова до станції Сонячна.

Відповідь: 64 км/год.

Інші завдання дивись тут ...