Інші завдання дивись тут ...

Комбінована контрольна робота 9. Варіант 1

Завдання 1 .

7511 • 0 + 594 = 0 + 594 = 594

(3475 – 475) • (765 – 765) = (3475 – 475) • 0 = 0

 

Завдання 2.

б7 • (1111 – 61104 : 76) = 20 569

_61104 | 76  

  608        804

   _304

     304

         0

_1111

   804

   307

х  307

      67

  2149

 1842 

 20569

 

(8 т 6 кг – 15 ц 28 кг) • 2 = 12 т 9 ц 56 кг

8 т 6 кг = 8 • 1 т + 6 кг = 8 • 1000 кг + 6 кг = 8006 кг

15 ц 28 кг = 15 • 1 ц + 28 кг = 15 • 100 кг + 28 кг = 1500 кг + 28 кг = 1528 кг

_8006 кг

 1528 кг

 6478 кг

х  6478 кг

          2

  12956 кг

12956 кг = 12 000 кг + 900 кг + 56 кг = 12 т 9 ц 56 кг

 

Завдання 3. Порівняй

1 год 12 хв = 72 хв   (бо 1 год 12 хв = 60 хв + 12 хв = 72 хв)

968 дм > 9 м 7 дм     (бо 9 м 7 дм = 90 дм + 7 дм = 97 дм, а 968 дм > 97 дм)

8 т 53 кг > 75 ц 3 кг  (бо 75 ц 3 кг = 70 ц + 5 ц + 3 кг = 7 т 5 ц 3 кг, а 8 т 53 кг > 7 т 5 ц 3 кг) 

 

Завдання 4.

1626 : х = 3

невідомий дільник

b : 24 = 45

невідоме ділене

а – 569 = 231

невідоме зменшуване

43 • с = 516

невідомий множник

1626 : х = 3

Щоб знайти дільник, треба ділене поділити на частку

х = 1626 : 3

х = 542

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 5. Лісова ділянка прямокутної форми має довжину 80 м, а ширину — 50 м. 3/4 площі ділянки займають берези, а решту – ялинки. Яку площу лісової ділянки займають ялинки?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 80 • 50 = 4000 (м2) – площа прямокутної лісової ділянки.

2) 4000 : 4 • 3 = 1000 • 3 = 3000 (м2) – площу займають берези.

3) 4000 – 3000 = 1000 (м2) – площу займають ялинки.

2 спосіб

1) 80 • 50 = 4000 (м2) – площа прямокутної лісової ділянки.

2) 4 – 3 = 1 (частин) – частин від усієї площі припадає на ялинки.

3) 4000 : 4 • 1 = 1000 (м2) – площу займають ялинки.

Відповідь: 1000 м2 займають ялинки.

  

Завдання 5. Лісова ділянка прямокутної форми має довжину 60 м, а ширину — 40 м. 3/8 площі ділянки займають берези, а решту – дуби. Яку площу лісової ділянки займають дуби?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 60 • 40 = 2400 (м2) – площа прямокутної лісової ділянки.

2) 2400 : 8 • 3 = 300 • 3 = 900 (м2) – площу займають берези.

3) 2400 – 900 = 1500 (м2) – площу займають дуби.

2 спосіб

1) 60 • 40 = 2400 (м2) – площа прямокутної лісової ділянки.

2) 8 – 3 = 5 (частин) – частин від усієї площі припадає на дуби.

3) 2400 : 8 • 5 = 300 • 5 = 1500 (м2) – площу займають дуби.

Відповідь: 1500 м2 займають дуби.

 

Завдання 6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 18 см.

Побудуємо прямокутник довжиною 5 см і шириною 4 см та прямокутник довжиною 6 см і шириною 3 см

 

 

Міркуємо так.

18 : 2 = 9 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини).

Тому маємо такі комбінації довжини та ширини прямокутника:

8 см + 1 см = 9 см

7 см + 2 см = 9 см

6 см + 3 см = 9 см

5 см + 4 см = 9 см

 

Комбінована контрольна робота 9. Варіант 2.

Завдання 1

54 282 : 83 • 0 = 0

356 + (237 • 24 – 24 • 237) = 356 + 0 = 356

 

Завдання 2.

(471345 : 67 – 6956) • 306 = 24174

_471345 | 67  

  469          7035

   _234

     201

     _345

       345

           0

_7035

  6956

      79 

х   306

       79

   2754

  2142 

  24174

  

З • (5 т 20 кг – 4 ц 58 кг) = 13 т 6 ц 86 кг

5 т 20 кг = 5 • 1 т + 20 кг = 5 • 1000 кг + 20 кг = 5020 кг

4 ц 58 кг = 4 • 1 ц + 58 кг = 4 • 100 кг + 58 кг = 400 кг + 58 кг = 458 кг

+ 5020 кг

     458 кг

   4562 кг

х 4562 кг

         3

 13686 кг

13686 кг = 13000 кг + 600 кг + 86 кг = 13 т 6 ц 86 кг

 

Завдання З. Порівняй

6 хв 3 с < 603 с   (бо 603 с = 600 с + 3 с = 10 хв 3 с, а 6 хв 3 с < 10 хв 3 с)

4 т 26 кг < 42 ц 6 кг  (4 т 26 кг = 40 ц 26 кг, а 40 ц 26 кг < 42 ц 6 кг)

7 км 35 м > 735 м   (7 км 35 м = 7000 м + 35 м = 7035 м, а 7035 м > 735 м)

 

Завдання 4.

6714 : х = 9

невідомий дільник

а : 24 = 38

невідоме ділене

b – 457 = 343

невідоме зменшуване

348 + с = 700

невідомий доданок

а : 24 = 38

Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник

а = 38 • 24

а = 912

 

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 5. Сад прямокутної форми має довжину 64 м, а ширину — 40 м. 2/5 площі саду займає айва, а решту – груші. Яку площу саду займають груші?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 64 • 40 = 2560 (м2) – площа саду прямокутної форми.

2) 2660 : 5 • 2 = 1024 (м2) – площу займає яйва.

3) 2560 – 1024 = 1536 (м2) – площу займають груші.

2 спосіб

1) 64 • 40 = 2560 (м2) – площа саду прямокутної форми.

2) 5 – 2 = 3 (частин) – частин від усієї площі припадає на груші.

3) 2560 : 5 • 3 = 1536 (м2) – площу займають груші.

Відповідь: 1536 м2 займають груші.

 

Завдання 5. Сад прямокутної форми має довжину 70 м, а ширину — 50 м. 3/4 площі саду займають яблуні, а решту – сливи. Яку площу саду займають сливи?

Розв'язання.

1 спосіб

1) 70 • 50 = 3500 (м2) – площа саду прямокутної форми.

2) 3500 : 4 • 3 = 2625 (м2) – площу займають яблуні.

3) 3500 – 2625 = 875 (м2) – площу займають сливи.

2 спосіб

1) 70 • 50 = 3500 (м2) – площа саду прямокутної форми.

2) 4 – 3 = 1 (частина) – частин від усієї площі припадає на сливи.

3) 3500 : 4 • 1 = 875 (м2) – площу займають сливи.

Відповідь: 875 м2 займають сливи.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 36 см.

Побудуємо прямокутник довжиною 10 см і шириною 8 см та прямокутник довжиною 11 см і шириною 7 см

Міркуємо так.

36 : 2 = 18 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини).

Тому маємо такі комбінації довжини та ширини прямокутника:

17 + 1 см = 18 см

16 + 2 см = 18 см

15 + 3 см = 18 см

14 + 4 см = 18 см

13 + 5 см = 18 см

12 + 6 см = 18 см

11 + 7 см = 18 см

10 + 8 см = 18 см

 

Завдання 6. Побудуй два різних прямокутники, периметр кожного з яких дорівнює 16 см.

Побудуємо прямокутник довжиною 5 см і шириною 3 см та прямокутник довжиною 6 см і шириною 2 см

Міркуємо так.

16 : 2 = 8 (см) – півпериметр прямокутника (сума довжини і ширини).

Тому маємо такі комбінації довжини та ширини прямокутника:

7 см + 1 см = 8 см

6 см + 2 см = 8 см

5 см + 3 см = 8 см

Інші завдання дивись тут ...