Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 5, тип 2.

Варіант І

Завдання 1. Хибне твердження.

А сто сорок тисяч сімсот — це 140 700

Б сто сорок тисяч сімдесят — це 14 070

В сто сорок сім тисяч сімсот — це 147 700

 

Завдання 2. Число 20 580 більше за 140 у … разів

Б у 147 разів

 

_20580 | 140  

  140          147

   _658

     560

     _980

       980

          0

 

Завдання 3. Яку відстань можна пройти за 5 год зі швидкістю 65 км/год?

Б 325 км

Міркуємо так.

Розв'язання.

1) 65 • 5 = (60 + 5) • 5 = 325 (км) – відстань можна пройти.

Відповідь: 325 кілометрів.

 

Завдання 4.

a = 123 -----------> 9507

a = 321 ------------> 8913

a = 231  -----------> 9183

Розв'язання.

Якщо а=123, тоді 9876 - 3 • 123 = 9876 - 369 = 9507

Якщо а=321, тоді 9876 - 3 • 321 = 9876 - 963 = 8913

Якщо а=231, тоді 9876 - 3 • 231 = 9876 - 693 = 9183

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 5. Порівняй.

23 000 г < 2 ц   (2 ц = 200 кг = 200000 г, а 23000 г < 200000 г)    

230 кг > 2 ц     (2 ц = 200 кг, а 230 кг>200 кг)

2 ц > 2 кг        (2 ц = 200 кг, а 200 кг>2 кг)

 

Завдання 5.

23000 г < 2 ц            230 кг > 2 ц

Міркуємо так.

2 ц = 200 кг = 200000 г

23 000 г < 200 000 г

2 ц = 200 кг

230 кг > 200 кг

Величини 23 000 г, 2 ц, 230 кг у порядку зростання:

23000 г, 2 ц, 230 кг

Міркуємо так.

23000 г = (23000 : 1000) кг = 23 кг

2 ц = 200 кг

230 кг

 

Завдання 6. Побудуй коло, радіус якого дорівнює різниці радіусів заданих кіл.

Радіус великого кола — 3 см.

Радіус малого кола — 1 см

3 см – 1 см = 2 см – радіус кола для побудови.

 

Завдання 7. Поле засіяли пшеницею, житом і ячменем. Житом засіяли 51 га поля, ячменем — на 17 га менше, а пшеницею засіяли стільки, скільки житом і ячменем разом. Знайди площу поля.

Розв'язання.

1) 51 – 17 = 34 (га) — площу поля засіяли ячменем.

2) 51 + 34 = 85 (га) — площу поля засіяли пшеницею.

3) 51 + 34 + 85 = 170 (га) — площа поля.

Відповідь: 170 га площа.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 8 Запиши всі трицифрові числа, використовуючи цифри 0, 3 і 5

302, 305, 350, 353, 503, 505, 530, 535

Міркуємо так.

Щоб не помилитися, застосуємо метод побудови дерева.

Знайдемо усі трицифрові числа з цифрою 3 на початку.

                   3

              /      \ 

           0             5

         /   \           /   \

       3      5       0     3

Маємо 303, 305, 350, 353

Знайдемо усі трицифрові числа з цифрою 5 на початку.

                   5

              /      \ 

           0             3

         /   \           /   \

       3      5       0     5

Маємо 503, 505, 530, 535

Інші завдання дивись тут ...