Інші завдання дивись тут ...

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

Варіант 1

Завдання 1 Найбільше значення виразу

А 7 000 + 700 + 5 = 7 705

Б 70 000 + 70 + 5 = 70 075

В 70 000 + 7 000 + 5 = 77 005

 

Завдання 2 В отарі 30 овець, а ягнят — утричі менше. Кіз в отарі вдвічі більше, ніж овець і ягнят разом. Скільки кіз в отарі?

1) Вираз розв’язку задачі

А 30 : 3 + 30 • 2

Б (30 + 30 : 3) • 2

В 30 + 30 : 3 • 2

 

2) перша дія обчислення виразу

А додавання

Б множення

В ділення

Міркуємо так

Короткий запис

Овець  20 тварин

Ягнят  ?, у 3 рази менше

Кіз  ?, у 2 рази більше, ніж овець і ягнят

Розв’язання  Вираз (30 + 30 : 3) • 2

1) 30 : 3 = 10 (яг.) – ягнят в отарі.

2) 30 + 10 = 40 (тв.) – тварин разом.

3) 40 • 2 = 80 (к.) – кіз в отарі.

Відповідь: 80 кіз в отарі

  

Завдання 3 Частини речення для правильного висловлювання

1/3 числа 366 = 366 : 3 = 122     —>  122

1/4 числа 400 = 400 : 4 = 100     —> 100

1/10 числа 360 = 360 : 10 = 36    —> 36

 

Завдання 4  Виміри прямокутника і його площа

12 см і 7 см    —>  84 см2

21 мм і 4 мм   —> 84 мм2

25 м і 4 м       —> 100 м2

Міркуємо так

Знайдемо площі прямокутників

S = 12 см • 7 см = 84 см2

S = 21 мм • 4 мм = 84 мм2

S = 25 м • 4 м = 100 м2

 

Завдання 5  23 415 : 15 + 707 • 11 = 9338 

_23415 | 15   

  15           1561

  _84

    75

    _91

      90

      _15

        15

          0

х 707

     11

   707

 707  

 7777

 

 

 

 

+ 1561

   7777

   9338

 

 

 

 

 

 

Завдання 6. Один оператор відправляє 25 оголошень за 1 хв, а другий — 140 оголошень за 4 хв. За скільки хвилин обидва оператори відішлють оголошення 1800 адресатам?

Розв’язання

1) 140 : 4 = 35 (ог.) — оголошень відправляє другий оператор за 1 хв.

2) 25 + 35 = 60 (ог.) — оголошень відправлять два оператори за 1 хв.

3) 1800 : 60 = 30 (хв) – хвилин потрібно обом операторам

Відповідь: за 30 хвилин обидва оператори відішлють оголошення 1800 адресатам

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 4

Варіант 2

Завдання 1. Вираз має найбільше значення

A 90 000 + 900 + 3

Б 9000 + 900 – 3

В 90 000 + 90 + 5

 

Завдання 2. У зоопарку 20 лемурів, павіанів — удвічі менше, а макак — утричі більше, ніж лемурів і павіанів разом. Скільки макак у зоопарку?

1) Вираз розв’язання задачі

А 20 : 2 + 20 • 3

Б (20 + 20 : 2) • 3

В 20 : 2 • 3 + 20

 

2) Перша дія

А додавання

Б множення

В ділення

Міркуємо так

Короткий запис

Лемурів  20 тварин

Павіанів  ?, у 2 рази менше

Макак  ?, у 3 рази більше, ніж овець і ягнят

1) 20 : 2 = 10 (п.) – павіанів у зоопарку

2) 20 + 20 : 2 = 30 (тв.) – лемурів і макак разом

3) (20 + 20 : 2) • 3 = 90 (м.) – макак у зоопарку

 

Завдання 3 Частини речення для правильного висловлювання

1/6 числа 366 = 366 : 6 = 61    —>    61

1/2 числа 500 = 500 : 2 = 250    —>    250

1/3 числа 360 = 360 : 3 = 120   —>    120

 

Завдання 4  Виміри прямокутника і його площа

13 м і 5 м        —>     65 м2

20 м і 5 м        —>     100 м2

25 см і 4 см     —>     100 см2

Міркуємо так

Знайдемо площі прямокутників

S = 13 м • 5 м = 65 м2

S = 20 м • 5 м = 100 м2

S = 25 см • 4 см = 100 см2

 

Завдання 5   9918 : 29 + 315 • 18 = 6012

_9918 | 29  

  87        342

_121

  116

    _58

      58

        0

х 315

    18

2520

315  

5670

 

 

+  342

  5670

  6012

 

 

 

 

Завдання 6 Один принтер друкує 45 сторінок за 1 хв, а другий — 165 сторінок за 3 хв. За скільки хвилин обидва принтери надрукують 2000 сторінок?

Розв’язання

1) 165 : 3 = 55 (ст.) — сторінок друкує другий принтер за 1 хв

2) 45 + 55 = 100 (ст.) — сторінок друкують два принтери за 1 хв

3) 2000 : 100 = 20 (хв) – хвилин потрібно для двох принтерів

Відповідь: За 20 хв два принтери надрукують 2000 сторінок.

Інші завдання дивись тут ...