Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 Варіант 1

Завдання 1 Число складається із 135 тисяч, 4 сотень, 5 десятків

А 135 045

Б 135 405

В 135 450

 

Завдання 2 2/6 > □ 

А 1/6

Б 3/6

В 4/6

Міркуємо так

Серед дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого більший чисельник

 

Завдання 3 Визнач площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 15 см і 5 см

А 100 см2 

Б 10 см

В 40 см2

Міркуємо так

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Розв'язання

1) (15 + 5) • 2 = 40 (см) – периметр прямокутника (або квадрата).

2) 40 : 4 = 10 (см) – довжина сторони квадрата.

3) 10 • 10 = 100 (см2) – площа квадрата.

 

Завдання 4 Відповідність позначено однаковим кольором

х - 16 = 54

х + 16 = 54

х : 16 = 4

38

64

70

Міркуємо так

х – 16 = 54

х = 54 + 16

х = 70

х + 16 = 54

х = 54 – 16

х = 38

х : 16 = 4

х = 4 • 16

х = 64

 

Завдання 5 Дощ розпочався о 18 год 35 хв і закінчився о 21 год 20 хв Скільки часу тривав дощ?

Відповідь:  дощ тривав 2 год 45 хв.

Міркуємо так

1 спосіб

21 год 20 хв – 18 год 35 хв = (20 год + 60 хв + 20 хв) – 18 год 35 хв =

= 20 год 80 хв – 18 год 35 хв = (20 год – 18 год) + (80 хв – 35 хв) = 2 год + 45 хв =

= 2 год 45 хв

2 спосіб

  21 год 20 хв

_20 год 80 хв

 18 год 35 хв

   2 год 45 хв

 

Завдання 6 Порівняння іменованих чисел

4 год > 239 хв

8 т > 10 ц

Міркуємо так

4 год = 4 • 1 год = 4 • 60 хв = 240 хв

240 хв > 239 хв

4 год > 239 хв

8 т = 8 • 1 т = 8 • 10 ц = 80 ц

80 ц > 10 ц

8 т > 10 ц

 

Завдання 7 Частку чисел 21 735 і 27 збільшити на добуток чисел 124 і 36

21 735 : 27 + 124 • 36 = 5269

_21735 | 27   

  216         805

    _135

      135 

          0

х 124

     36

   744

 372  

 4464

+ 4464

     805

   5269

 

Завдання 8 Івасик перші чотири дні читав по 17 сторінок книжки за день, а наступні 3 дні — по 18 сторінок. Скільки всього сторінок прочитав хлопчик?

Примітка. с. - загальноприйняте позначення слова "сторінки".

Розв'язання

1) 17 • 4 = 68 (с.) – прочитав за перші чотири дні.

2) 18 • 3 = 54 (с.) – прочитав за наступні 3 дні.

3) 68 + 54 = 122 (с.) – всього сторінок прочитав хлопчик.

Відповідь: всього 122 сторінки прочитав хлопчик.

 

Завдання 9 Накресли відрізок АВ завдовжки 10 см і відрізок СВ, що дорівнює 4/5 від відрізка АВ.

10 : 5 • 4 = 8 (см) – довжина шуканого відрізка

Треба накреслити відрізок АВ завдовжки 10 см,  відрізок CD завдовжки 8 см

 

 

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 Варіант 2

Завдання 1 Число складається із 36 тисяч, 2 сотень, 6 одиниць

А 3626 

В 36 206 

В 36 260

 

Завдання 2 3/7 < □  

А 2/7

Б 1/7 

В 4/7

Міркуємо так

Серед дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, у якого більший чисельник

 

Завдання 3 Визнач площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 10 см і 4 см

А 28 см2 

Б 40 см2 

В 49 см2  

Міркуємо так 

Формула периметра прямокутника 

Р = (а + b) • 2, де a – довжина прямокутника, b – ширина прямокутника

Формула периметра квадрата (усі сторони рівні)

Р = а • 4, де a – довжина сторони квадрата

Формула площі квадрата 

S = a • а, де a – довжина сторони квадрата

Розв'язання

1) (10 + 4) • 2 = 28 (см) – периметр прямокутника (або квадрата).

2) 28 : 4 = 7 (см) – довжина сторони квадрата.

3) 7 • 7 = 49 (см2) – площа квадрата.

 

Завдання 4 Відповідність позначено однаковим кольором

х + 12 = 47

55

х – 12 = 33

35

х : 5 = 11

45

Міркуємо так

х + 12 = 47

х = 47 – 12

х = 35

х – 12 = 33

х = 33 + 12

х = 45

х : 5 = 11

х = 11 • 5

х = 55

 

Завдання 5 Бабуся посіяла моркву 28 квітня. Морква зійшла через 16 діб Визнач дату, коли зійшла морква.

Відповідь: морква зійшла 14 травня.

Міркуємо так

Розв'язання

Оскільки у квітні 30 днів і морква зійшла через 16 діб = 2 доби + 14 діб, маємо

28  + 2 + 14 = 14 (травня) – зійшла морква

 

Завдання 6 Порівняння іменованих чисел

4 м 6 см < 4 м 600 мм

З доби = 72 год

Міркуємо так

6 см = 6 • 1 см = 6 • 10 мм = 60 мм

4 м 60 мм < 4 м 600 мм

4 м 6 см < 4 м 600 мм

3 доби = 3 • 1 доба = 3 • 24 год = 72 год

 

Завдання 7 Добуток чисел 205 і 39 зменшити на частку чисел 5508 і 27

205 • 39 – 5508 : 27 = 7791

х 205

     39

1845

615  

7995

_5508 | 27  

  54         204

  _108

    108

        0

_7995

    204

  7791

 

Завдання 8 Від кожної з 8 корів надоїли за день по 15 л молока, а від кожної із 4 корів — по 17 л. Скільки всього літрів молока надоїли?

Розв'язання

1) 15 • 8 = 120 (л) – надоїли молока від 8 корів.

2) 17 • 4 = 68 (л) – надоїли молока від 4 корів.

3) 120 + 68 = 188 (л) – всього молока надоїли.

Відповідь: всього 188 літрів молока надоїли.

 

Завдання 9 Накресли відрізок АВ завдовжки 8 см і відрізок СВ, що дорівнює 3/4 від відрізка АВ

8 : 4 • 3 = 6 (см) – довжина шуканого відрізка

Треба накреслити відрізок АВ завдовжки 8 см, відрізок CD завдовжки 6 см

З

Інші завдання дивись тут...