Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №7 Варіант 1

Завдання 1 18 год 12 хв = □ хв

А 1092 хв

Б 1812 хв

В 1082 хв

Міркуємо так. 

18 год 12 хв = 18 • 1 год + 12 хв = 18 • 60 хв + 12 хв = 1080 хв + 12 хв = 1092 хв

 

Завдання 2 Результат ділення 46 070 : 100 

А 46 (ост. 70)

Б 460 (ост. 70)     (перевірка: 460 • 100 + 70 = 46000 + 70 = 46 070)

В 460 (ост. 7)

 

Завдання 3 Екскурсія розпочалася о 9 год 15 хв і закінчилася о 13 год 45 хв. Скільки часу тривала екскурсія?

А 5 год

Б 4 год

В 4 год 30 хв

Міркуємо так

1 спосіб

13 год 45 хв – 9 год 15 хв = (13 год – 9 год) + (45 хв – 15 хв) = 4 год 30 хв

2 спосіб

_13 год 45 хв

   9 год 15 хв

   4 год 30 хв 

 

Завдання 4 Розв’язок рівняння х = 6600 - 300

А 9

Б 900

В 90

Міркуємо так

7 • х = 6600 – 300

7 • х = 6300

х = 6300 : 7

х = 900

 

Завдання 5  1/5 т □ кг

А 200 кг

Б 400 кг

В 100 кг

Міркуємо так

1/5 кг = 1 кг : 5 = 1000 кг : 5 = 200 кг

 

Завдання 6 

100 000 зменшити на 7/9 від 81 000:

100 000 – 81 000 : 9 • 7 = 100000 – 9000 • 7 = 100 000 – 63 000 = 37 000

60 000 збільшити на 2/5 від 25 000:

60 000 + 25 000 : 5 • 2 = 60 000 + 5 000 • 2 = 60 000 + 10 000 = 70 000

 

Завдання 7 До першого магазину відправили 1265 кг цукрового піску, до другого — на 375 кг більше, а до третього — 2/5 того, що відправили до першого та другого магазинів разом. Скільки кілограмів цукрового піску відправили до третього магазину?

Розв’язання

1) 1265 + 375 = 1640 (кг) – цукру відправили до другого магазину.

2) 1265 + 1640 = 2905 (кг) – цукру відправили до першого і другого магазинів разом.

3) 2905 : 5 • 2 = 1162 (кг) – цукру відправили до третього магазину.

Відповідь: 1162 кг цукру відправили до третього магазину.

 

 

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №7 Варіант 2

Завдання 1 12 год 17 хв □ хв

А 727 хв

Б 737 хв

В 1217 хв

Міркуємо так

12 год 17 хв = 12 • 1 год + 17 хв = 12 • 60 хв + 17 хв = 720 хв + 17 хв = 737 хв

 

Завдання 2 Результат ділення 7050 : 100

А 7 (ост. 50)

Б 70 (ост. 50)     Перевірка: 70 • 100 + 50 = 7000 + 50 = 7050

В 70 (ост. 5)

 

Завдання 3 Поїздка розпочалася о 8 год 45 хв і закінчилася об 11 год 10 хв. Скільки часу тривала поїздка?

А 2 год 5 хв

Б 2 год 25 хв

В 3 год 25 хв

Міркуємо так

1 спосіб

11 год 10 хв – 8 год 45 хв = 10 год + 1 год + 10 хв – 8 год 45 хв =

= 10 год + 60 хв + 10 хв – 8 год 45 хв = 10 год 70 хв – 8 год 45 хв =

= (10 год – 8 год) + (70 хв – 45 хв) = 2 год 25 хв 

2 спосіб

 11 год 10 хв

_10 год 70 хв

   8 год 45 хв

   2 год 25 хв

 

Завдання 4 Розв’язок рівняння х • 9 = 760 + 50

А 810

Б 90

В 20

Міркуємо так

х • 9 = 760 + 50

х • 9 = 810

х = 810 : 9

х = 90

 

Завдання 5  1/4 т □ кг

А 250 кг

Б 750 кг

В 500 кг

Міркуємо так

1/4 т = 1 т : 4 = 1000 кг : 4 = 250 кг

 

Завдання 6 

100 000 зменшити на 6/8 від 72 000:

100 000 – 72 000 : 8 • 6 = 100 000 – 9 000 • 6 = 100 000 – 54 000 = 46 000

40 000 збільшити на 2/7 від 63 000:

40 000 + 63 000 : 7 • 2 = 40 000 + 9 000 • 2 = 40 000 + 18 000 = 58 000

 

Завдання 7 Першого дня ремонтна бригада перевірила 1286 м трамвайної колії, другого дня — на 178 м більше, а третього — 3/5 того, що перевірили першого і другого дня разом. Скільки метрів трамвайної колії ремонтна бригада перевірила третього дня?

Розв’язання

1) 1286 + 178 = 1464 (м) – колії відремонтувала другого дня.

2) 1286 + 1464 = 2750 (м) – колії відремонтували першого і другого дня разом.

3) 2750 : 5 • 3 = 1650 (м) – колії відремонтували третього дня.

Відповідь: 1650 м колії відремонтували третього дня.

Інші завдання дивись тут...