Інші завдання дивись тут...

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №8 Варіант 1

Завдання 1  Числа в порядку спадання

А 90 504, 292 306, 8975, 18 996

Б 90 504, 8975, 18 996, 292 306

В 292 306, 90 504, 18 996, 8975

 

Завдання 2 Розв’язок нерівності 9 • а > 720

А 80 

Б 70

В 90

Міркуємо так

1 спосіб

Розв'яжемо нерівність

9 • а > 720

9 • а > 9 • 80

Добуток більший там, де більший множник

а > 80

2 спосіб

Підставимо значення у нерівність

• 80 = 720, 720 =720  

9 • 70 = 630 , 630 < 720

Отже, 9 • 90 = 810, 810 > 720

 

Завдання 3 Мотоцикл рухається зі швидкістю 65 км/год. Яку відстань він подолає за 5 год?

А 15 км

Б 70 км

В 325 км

Міркуємо так

65 • 5 = 325 (км) – відстань подолає

 

Завдання 4 Розв’язок рівняння х • 4 = 204

А 51

Б 816

В 200

Міркуємо так

х • 4 = 204

х = 204 : 4

х = 51

 

Завдання 5 Поїздка розпочалася о 7 год 45 хв і закінчилася об 11 год 15 хв. Скільки часу тривала поїздка?

А 2 год 5 хв

Б 2 год 25 хв

В З год 30 хв

Міркуємо так

1 спосіб

11 год 15 хв – 7 год 45 хв = 10 год + 1 год + 15 хв – 7 год 45 хв =

= 10 год + 60 хв + 15 хв – 7 год 45 хв = 10 год 75 хв – 7 год 45 хв =

= (10 год – 7 год) + (75 хв – 45 хв) = 3 год 30 хв 

2 спосіб

 11 год 15 хв

_10 год 75 хв

   7 год 45 хв

   3 год 30 хв

 

Завдання 6 

7 км 50 м = 7050 м

40 дм 5 см = 405 см

200 см = 20 дм

Міркуємо так

7 км 50 м = 7 • 1 км + 50 м = 7 • 1000 м + 50 м = 7 050 м

40 дм 5 см = 40 • 1 дм + 5 см = 40 • 10 см + 5 см = 405 см

200 см = (200 : 10) дм = 20 дм

 

Завдання 7   3/8 від числа 5456

5456 : 8 • 3 = 2046

_5456 | 8   

  48        682

   _65

     64

     _16

       16

         0

х 682

        3

 2046

 

Завдання 8 Накресли відрізок завдовжки 12 см. Знайди 2/3 цього відрізка.

12 : 3 • 2 = 8 (см) – довжина шуканого відрізка

 

Завдання 9 У шаховому турнірі взяли участь 74 хлопчики, а дівчаток — на 16 менше. Шоста частина всіх дітей вийшла у фінал. Скільки учнів вийшло у фінал?

Розв'язання

1) 74 - 16 = 58 (д.) - серед дітей було дівчаток.

2) 74 + 58 = 132 (д.) - усіх дітей.

3) 132 : 6 • 1 = 22 (д.) – вийшли у фінал.

Відповідь: 22 учні вийшли у фінал.

 

 

ТЕСТОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №8 Варіант 2

Завдання 1  Числа в порядку зростання

А 70 956, 159 790, 4956, 299 800

Б 4 956, 70 956, 159 790, 299 800

В 299 800, 159 790, 70 956, 4956

 

Завдання 2 Розв’язок нерівності 460 < а  8 (а  8 > 460) 

А 50

Б 60

В 40

Міркуємо так

Підставимо значення у нерівність

50 • 8 = 400, а 400 < 460   

40 • 8 = 320, а 320 < 460

Отже, 60 • 8 = 480, 480 > 460

 

Завдання 3 Автомобіль рухається зі швидкістю 78 км/год. Яку відстань він подолає за 6 год?

А 468 км

Б 79 км

В 13 км

Міркуємо так

78 • 6 = 468 (км) – подолав відстань

 

Завдання 4  Розв’язок рівняння х : 6 = 120

А 20

Б 126

В 720

Міркуємо так

х : 6 = 120

х = 120 • 6

х = 720

 

Завдання 5 Екскурсія розпочалася о 8 год 20 хв і закінчилася о 12 год 30 хв. Скільки часу тривала екскурсія?

А 5 год

Б 4 год

В 4 год 10 хв

Міркуємо так

1 спосіб

12 год 30 хв – 8 год 20 хв = (12 год – 8 год) + (30 хв – 20 хв) = 4 год 10 хв 

2 спосіб

_12 год 30 хв

   8 год 20 хв

   4 год 10 хв

 

Завдання 6 

4 см 8 мм = 48 мм

З м 6 см = 306 см

17 км 4 м = 17 004 м

Міркуємо так

4 см 8 мм = 4 • 1 см + 8 мм = 4 • 10 мм + 8 мм = 48 мм

3 м 6 см = 3 • 1 м + 6 см = 3 • 100 см + 6 см = 306 см

17 км 4 м = 17 • 1 км + 4 м = 17 • 1000 м + 4 м = 17 004 м

 

Завдання 7   4/7 від числа 1897

1897 : 7 • 4 = 1084

_1897 | 7   

  14         271

  _49

    49

       _7

         7

         0

х 271

        4

 1084

 

Завдання 8 Накресли відрізок завдовжки 10 см. Знайди 3/5 цього відрізка.

10 : 5 • 3 = 6 (см) – довжина шуканого відрізка

 

Завдання 9 На фермі було 306 курей, гусей — у 3 рази більше. Шосту частину кількості курей та гусей разом становили індики. Скільки індиків було на фермі?

Розв'язання

1) 306 • 3 = 918 (пт.) - серед птахів було гусей.

2) 306 + 918 = 1224 (пт.) - усіх птахів.

3) 1224 : 6 = 204 (пт.) – було індиків.

Відповідь: 204 індиків було на фермі.

Інші завдання дивись тут...