Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 5

Завдання 1 «Двісті вісімдесят тисяч двісті вісім» цифрами ...

А 28 028

Б 28 280

В 280 208

 

Завдання 2 3 цифри буде в частці...

А 1480 : 40

Б 20 400 : 50

В 268 800 : 70

Міркуємо так

Знайдемо перше неповне ділене числа 1480 на 40, маємо 148 дасть 1 цифру результату, залишається ще одна цифра, тому разом маємо в частці 2 цифри

Знайдемо перше неповне ділене числа 20 400 на 50, маємо 204 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри

 

Завдання 3 Вираз обчислено неправильно

А 600 – 180 : 3 = 540

Б 320 + 80 • 4 = 100

В 50 • (1000 : 100) = 500

Міркуємо так

600 – 180 : 3 = 600 – 60 = 540

320 + 80 • 4 = 320 + 320 = 680, 680 ≠ 100

 

Завдання 4 

Число 120 збільшили на добуток чисел 12 і 30, результат зменшили у 4 рази  —>  (120 + 12 • 30) : 4 

Частку чисел 120 і 4 зменшили у 30 разів і результат збільшили на 12  —>  (120 : 4) : 30 + 12

Від добутку чисел 12 і 30 відняти частку чисел 120 і 4  —>  12 • 30 – 120 : 4

 

Завдання 5 

          1      3             2

5730 • 84 – 21 175 : 35 = 480 715

Міркуємо так

1) 5730 • 84 = 481320
2) 21175 : 35 = 605

3) 481320 – 605 = 480 715

х  5730

       84

  22920

 45840 

 481320

 

 

_21175 | 35  

 210        605

     17

      0

     175

     175

         0

_ 481320

        605

   480715

 

 

 

 

 

Завдання 6 Ширина прямокутника 2 см, а довжина у 5 разів більша. Побудуй такий прямокутник. Обчисли його периметр і площу.

1 спосіб

2 • 5 = 10 (см) – довжина прямокутника.

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, шириною 2 см.

Р = (10 см + 2 см) • 2 = 24 см – периметр прямокутника.

S = 10 см • 2 см = 20 см2 – площа прямокутника.

Або можна записати ще так:

2 • 5 = 10 (см) – довжина прямокутника

Треба побудувати прямокутник довжиною 10 см, шириною 2 см

(10 + 2) • 2 = 24 (см) – периметр прямокутника

10 • 2 = 20 (см2) – площа прямокутника

 

Завдання 7 Перший токар виточує 72 деталі за 3 год, а другий — за 4 год. Скільки деталей виточать обидва токарі разом за 2 год, якщо працюватимуть з такою ж продуктивністю ?

Розв'язання

1) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (д.) – деталей виточує за 1 год перший токар.

2) 72 : 4 = (40 + 32) : 4 = 18 (д.) – деталей виточує за 1 год другий токар.

3) 24 + 18 = 42 (д.) – деталей виточують за 1 год два токарі разом.

4) 42 • 2 = 84 (д.) – деталей виточать за 2 год два токарі разом.

Відповідь: разом за 2 год токарі виготовлять 84 деталі.

Інші завдання дивись тут...