Інші завдання дивись тут...

ПКР Варіант 6

Завдання 1 Число «триста дванадцять тисяч триста двадцять» цифрами,,,

А 302 320

Б 312 320

В 31 232

 

Завдання 2 4 цифри у частці

А 82 056 : 4

Б 32 238 : 81

В 211 110 : 62

Міркуємо так

Знайдемо перше неповне ділене числа 82 056 на 4, маємо 8 дасть 1 цифру результату, залишається ще чотири цифра, тому разом маємо в частці 5 цифр

Знайдемо перше неповне ділене числа 32 238 на 81, маємо 322 дасть 1 цифру результату, залишається ще дві цифри, тому разом маємо в частці 3 цифри

Знайдемо перше неповне ділене числа 211 110 на 62, маємо 211 дасть 1 цифру результату, залишається ще три цифри, тому разом маємо в частці 4 цифри

 

Завдання 3 Вираз обчислено неправильно....

А (170 + 730) : 30 = 30

Б (560 – 240) : 80 = 40

В З0 • 40 : 6 = 200

Міркуємо так

(170 + 730) : 30 = 900 : 30 = 30

(560 – 240) • 80 = 320 : 80 = 4, 4 ≠ 40

 

Завдання 4

До частки чисел 48 і 8 додали частку чисел 36 і 6-> 48:8+36:6

Число 48 зменшили на частку чисел 36 і 6, результат збільшили у 8 разів—>

->(48 - 36:6)•8

Різницю чисел 48 і 36 збільшили у 8 разів і результат зменшили на 6->

->(48 - 36)8-6

 

Завдання 5

        1      3             2

235 • 12 – 20 982 : 26 = 2013

1) 235 • 12 = 2820

2) 20982 : 26 = 807

3) 2820 – 807 = 2013

 

х235

    12

  470

235  

2820

_20982  | 26   

  208          807

    _182

      182

          0

_2820

    807

  2013

 

Завдання 6 Периметр першого квадрата дорівнює 80 см. Побудуй другий квадрат, сторона якого в 10 разів менша від сторони першого квадрата. Обчисли площу другого квадрата.

80 : 4 = 20 (см) – сторона першого квадрата.

20 : 10 = 2 (см) – сторона другого квадрата.

Треба побудувати квадрат зі стороною 2 см

S = 2 см • 2 см = 4 см2 – площа другого квадрата.

Або можна записати ще так

2 • 2 = 4 (см2) – площа другого квадрата

 

Завдання 7 Токар за 3 год виточує 72 деталі. Його учень за 1 годину виточує на 8 деталей менше, ніж токар за 1 годину. Скільки деталей вони виточать разом за 2 год?

Розв'язання

1) 72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 24 (д.) – деталей виточує токар за 1 год.

2) 24 – 8 = 16 (д.)  – деталей виточує учень за 1 год.

3) 24 + 16 = 40 (д.) – деталей виточують за 1 год токар і учень разом.

4) 40 • 2 = 80 (д.) – деталей виточать за 2 год токар і учень разом.

Відповідь: разом за 2 год токар з учнем виготовлять 80 деталей.

Інші завдання дивись тут...