Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 3

Завдання 1  64 : 16 = 48 : □

А 12 Б 4 В 16

Міркуємо так

1 спосіб

Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність

64 : 16 = 64 : (8 • 2) = 64 : 8 : 2 = 4

48 : 12 = 48 : (6 • 2) = 48 : 6 : 2 = 4

4 = 4

2 спосіб

Розв'яжемо рівняння

48 : х = 64 : 16

48 : х = 64 : 8 : 2

48 : х = 4

х = 48 : 4

х = (40 + 8) : 4

х = 12 

 

Завдання 2  8 м 60 мм □ 860 мм

А > Б < В =

Міркуємо так

1 м = 100 см = 1000 мм

8 м 60 мм = 8 • 1000 мм + 60 мм = 8060 мм

8060 мм > 860 мм

 

Завдання 3. 60 год = 

А 6 діб Б 2 доби 12 год В 1 доба

Міркуємо так

1 доба = 24 год

1 спосіб

Переводимо менші одиниці вимірювання в більші дією ділення

1 доба = 24 год

_60 | 24

 48   2 (ост. 12)

 12  

60 год = 2 доби 12 год

2 спосіб

Переводимо більші одиниці вимірювання у менші дією множення

6 діб = 6 • 24 год = (20 год + 4 год) • 6 = 120 год + 24 год = 144 год, 144 год ≠ 60 год

2 доби 12 год = 2 доби + 12 год = 2 • 24 год + 12 год = 48 год + 12 год = 60 год

 

Завдання 4 Вирази в порядку зростання значень

1) 43 • 4 – 92 : 4

3) 43 • 8 – 92 : 4

2) 43 • 7 – 92 : 4

Міркуємо так

Різниця більша там, де більше зменшуване. Зменшуване, виражене добутком, більше там, де більший множник

 

Завдання 5 Порядок дій

            1       3         2

13 944 : 56 + 240 • 39 = 9 609

Міркуємо так

1) 13 944 : 56 = 249

2) 240 • 39 = 9 360

3) 249 + 9 360 = 9 609

_13944 | 56   

  112      249

    274

    224

     504

     504

         0

 

х  240

     39

  2160

  720  

  9360

 

 

 

+ 9360

     249

   9609

 

 

 

 

 

 

Завдання 6 Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 12 см. Перша ланка завдовжки 6 см. Довжина другої ланки становить 1/3 довжини першої. Накресли таку ламану.

1) 6 : 3 • 1 = 2 (см) - довжина другої ланки.

2) 6 + 2 = 8 (см) - довжина першої й другої ланки разом.

3) 12 - 8 = 4 (см) - довжина третьої ланки.

Треба накреслити ламану з першою ланкою 6 см, другою ланкою 2 см, третьою ланкою 4 см

 

Завдання 7 У перший магазин завезли 4 однакові сувої тканини, а в другий – 5 таких сувоїв. Усього в магазини завезли 1890 м тканини. Скільки метрів тканини завезли в кожний магазин?  

Розв'язання

1 спосіб

1) 4 + 5 = 9 (с.) - завезли сувоїв.

2) 1890 : 9 = (1800 + 90) : 9 = 210 (м) - тканини в одному сувої.

3) 210 • 4 = (200 + 10) • 4 = 840 (м) - тканини завезли в перший магазин.

4) 210 • 5 = (200 + 10) • 5 = 1050 (м) - тканини завезли в другий магазин.

2 спосіб

1) 4 + 5 = 9 (с.) - завезли сувоїв.

2) 1890 : 9 = (1800 + 90) : 9 = 210 (м) - метрів тканини в одному сувої.

3) 210 • 4 = (200 + 10) • 4 = 840 (м) - тканини завезли в перший магазин.

4) 1890 - 840 = 1050 (м) - тканини завезли в другий магазин.

Відповідь: в перший магазин завезли 840 метрів тканини, у другий -1050 метрів тканини.

 

Завдання 8 Коли в Києві полудень, у Душанбе — 3 год дня. Котра година в Києві, коли в Душанбе полудень?
Час у Києві = 12 год, час в Душамбе = 3 год
Розв'язання
12 год – 3 год = 9 год
Відповідь: 9 год ранку в Києві.

Інші завдання дивись тут...