Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 4

Завдання 1   75 : □ = 45 : 15 

А 25 Б 5 В 3

Міркуємо так

1 спосіб

Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність.

75 : 25 = (50 + 25) : 25 = 2 + 1 = 3

45 : 15 = 45 : (5 • 3) = 45 : 5 : 3 = 3

3 = 3

2 спосіб

Розв'яжемо рівняння

75 : х = 45 : 15

75 : х = 45 : 5 : 3

75 : х = 3

х = 75 : 3

х = (60 + 15) : 3

х = 25 

 

Завдання 2   560 кг □ 5 т 60 кг

А > Б < В =

Міркуємо так

Переводимо більші одиниці вимірювання в менші дією множення

1 т = 1000 кг

5 т 60 кг = 5 т + 60 кг = 5 • 1000 кг + 60 кг = 5060 кг

560 кг < 5060 кг

 

Завдання 3   З0 міс. =

А 3 роки Б 1 рік 6 міс. В 2 роки 6 міс.

Міркуємо так

1 рік = 12 міс

1 спосіб

Переводимо менші одиниці вимірювання в більші дією ділення

_30 | 12   

 24      2 (ост. 6)

   6  

30 міс. = 2 роки 6 міс. 

2 спосіб

Переводимо більші одиниці вимірювання у менші дією множення

3 роки = 3 • 12 міс. = 36 міс.

1 рік 6 міс. = 1 рік + 6 міс. = 12 міс. + 6 міс. = 18 міс.

2 роки 6 міс. = 2 роки + 6 міс. = 2 • 12 міс. + 6 міс = 24 міс. + 6 міс = 30 міс.

 

Завдання 4  Значення виразів у порядку спадання

3) 140 : 35 + 180 : 6

1) 140 : 35 + 180 : 3

2) 140 : 35 + 180 : 4

Міркуємо так

Сума менша там, де менший доданок. Доданок, виражений часткою, менший там, де більший дільник

 

Завдання 5 Порядок дій

              1       2      3

114 228 : 57 • 37 – 8159 = 65 989

Міркуємо так

1) 114 228 : 57 = 2 004

2) 2 004 • 37 = 74 148

3) 74 148 – 8 159 = 65 989 

_114228 | 57   

 114          2004

      2

      0

      22

       0

      228

      228

         0

х   2004

        37

   14028

   6012 

   74148

 

 

 

 

_ 74148

    8159

   65989

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6 Довжина ламаної, яка складається з трьох ланок, дорівнює 110 мм. Довжина першої ланки 30 мм, а друга ланка на 20 мм довша. Накресли таку ламану

1) 30 + 20 = 50 (мм) = 5 (см) - довжина другої ланки.

2) 30 + 50 = 80 (мм) - довжина першої та другої ланки разом.

3) 110 - 80 = 30 (мм) = 3 (см) довжина третьої ланки.

Треба накреслити ламану з першою ланкою 5 см, другою ланкою 5 см, третьою ланкою 3 см

 

Завдання 7 На складі було 39 червоних і чорних ламп однакової ціни. Загальна вартість червоних ламп 840 грн, а чорних — 1500 грн. Скільки червоних ламп і скільки чорних ламп було на складі?

Розв'язання

1 спосіб

1) 1500 + 840 = 2340 (грн) - вартість усіх ламп.

2) 2340 : 39 = 60 (грн) - ціна лампи.

3) 840 : 60 = (600 + 240) : 60 = 14 (л.) - червоних ламп було на складі.

4) 1500 : 60 = (1200 + 300) : 60 = 25 (л.) - чорних ламп було на складі.

2 спосіб

1) 1500 + 840 = 2340 (грн) - вартість усіх ламп.

2) 2340 : 39 = 60 (грн) - ціна лампи.

3) 840 : 60 = (600 + 240) : 60 = 14 (л.) - червоних ламп було на складі.

4) 39 - 14 = 25 (л.) - чорних ламп було на складі.

Відповідь: на складі було 14 червоних і 25 чорних ламп.

 

Завдання 8 Коли в Україні полудень, в Іспанії — 11 год дня. Котра година в Україні, коли в Іспанії полудень?
Час України = 12 год, а час в Іспанії = 11 год
Розв'язання
12 год + 1 год = 13 год
Відповідь: в Україні 13 год.

Інші завдання дивись тут...