Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 12

Завдання 1  5897 дм =

А 58 м 97 дм Б 589 м 7 дм В 5 м 897 дм

Міркуємо так

1 м = 10 дм

Переводять менші одиниці вимірювання у більші дією ділення

1 спосіб

_5897 | 10   

 50         589 (ост. 7)

   89

   80

    97

    90

      7

Тому 5897 дм = 589 м 7 дм

2 спосіб

10 дм = 1 м. Отже, у 5897 дм стільки метрів, скільки десятків у числі 5897, тобто 589, тому 5897 дм = 589 м 7 дм

 

Завдання 2  2 доби : 6 =

А 3 год Б 8 год В 20 год

Міркуємо так

2 доби : 6 = (2 • 24 год) : 6 = 48 год : 6 = 8 год

 

Завдання 3  816 – □ = 547 

А 438 Б 349 В 269

Міркуємо так

1 спосіб

Підставимо кожне число у рівність і перевіримо правильність

816 – 438 = 816 – 416 – 22 = 400 – 22 = 378, 378 ≠ 547

816 – 349 = 816 – 316 – 33 = 500 – 33 = 467, 467 ≠ 547

2 спосіб

Розв’яжемо рівняння

816 – х = 547

х = 816 – 547

х = 816 – 516 – 31

х = 300 – 31

х = 269

 

Завдання 4 Вирази в порядку зростання значень

1)  480 : 8 + 350

3)  480 : 5 + 350

2)  480 : 6 + 350

Міркуємо так

Розглянемо суму. Сума більша там, де більша доданок, виражений часткою. А частка більша, коли менший дільник. Розміщуємо вирази в порядку зменшення дільника

 

Завдання 5 

            1       2        3

16 686 : 27 • 65 – 38 948 = 1 222

Міркуємо так

1) 16 686 : 27 = 618

2) 618 • 65 = 40 170

3) 40 170 – 38 948 = 1 222

_16686 | 27___

 162          618

    48

    27

    216

    216

       0

х   618

      65

  3090

3708_

40170

 

 

_ 40170

   38948

     1222

 

 

 

 

 

Завдання 6 За планом ділянок обчисли площу кожної з них

1) 18 • 6 = (10 + 8) • 6 = 108 (м2) – площа ділянки з картоплею.

2) 13 • 4 = (10 + 3) • 4 = 52 (м2) – площа ділянки з капустою.

3) 18 – 13 = 5 (м) – довжина ділянки з буряками.

4) 5 • 4 = 20 (м2) – площа ділянки з буряками.

Відповідь: площа ділянки з картоплею 108 м2, з капустою – 52 м2, з буряками – 20 м2.

 

Завдання 7 Два автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший автобус був у дорозі 6 год, а другий — 4 год. Другий автобус проїхав на 130 км менше, ніж перший. Скільки кілометрів проїхав перший автобус?

Розв'язання

1) 6 – 4 = 2 (год) – на стільки менше часу був у дорозі другий автобус, ніж перший.

2) 130 : 2 = (120 + 10) : 2 = 65 (км/год) – швидкість автобуса.

3) 65 • 6 = (60 + 5) • 6 = 390 (км) – відстань проїхав перший автобус.

Відповідь: перший автобус проїхав 390 км.

Інші завдання дивись тут...