Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 21

Завдання 1 «Триста дві тисячі сто п'ять» цифрами

А 32 105 Б 302 105 В 320 105

 

Завдання 2 Значення виразу обчислено неправильно

А 48 : 3 + 5 = 21

Б (73 – 68) • 7 = 42

В 8 • 9 – 4 = 68

Міркуємо так

48 : 3 + 5 = (30 + 18) : 3 + 5 = 16 + 5 = 21

(73 – 68) • 7 = (73 – 63 – 5) = 5 • 7 = 35, 35 ≠ 42 

 

Завдання 3 Замальована частина квадрата

А 5/8 Б 5/4 В 5/9

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Прямокутник поділений на 9 частин (маємо знаменник 9)

Заштриховані 5 частин (маємо чисельник 5)

Замальована частина прямокутника 5/9

 

Завдання 4

32 • 16  ——> 32 • 10 + 32 • 8

47 • 29  ——> 47 • 30 – 47

18 • 21 ——> 18 • 20 + 18

Міркуємо так

18 • 20 + 18 = 18 • 20 + 18 • 1 = 18 • (20 + 1) = 18 • 21

32 • 10 + 32 • 6 = 32 • (10 + 6) = 32 • 16

47 • 30 – 47 = 47 • 30 – 47 • 1 = 47 • (30 – 1) = 47 • 29

 

Завдання 5 Порядок дій

              1       2      3

179 252 : 82 • 45 – 19 909 = 78 461

Міркуємо так

1) 179 252 : 82 = 2 186

2) 2 186 • 45 = 98 370

3) 98 370 – 19 909 = 78 461

_179252 | 82      

 164            2186 

   152

     82

     705

     656

       492

       492

          0

х 2186

      45

 10930

 8744  

 98370

 

 

 

 

_ 98370

   19909

   78461

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 6 Довжина ламаної, що складається з трьох ланок, дорівнює 18 см. Обчисли довжину третьої ланки, якщо довжина першої ланки дорівнює 10 см, а другої — З см. Накресли таку ламану. 

1) 10 + 3 = 13 (см) – довжина першої та другої ланок разом.

2) 18 – 13 = 5 (см) – довжина третьої ланки.

Треба накреслити ламану з першою ланкою 10 см, другою – 3 см, третьою – 5 см.

 

Завдання 7 Садівник зібрав 2 т 1 ц фруктів. З них п'ята частина – вишні, решта – черешні. На скільки більше черешень, ніж вишень, зібрав садівник?

Розв'язанн

2 т 1 ц = 2 т + 1 ц = 2000 кг + 100 кг = 2100 кг

1) 2100 : 5 = (2000 + 100) : 5 = 420 (кг) – зібрав вишень.

2) 2100 – 420 = 1680 (кг) – зібрав черешень.

3) 1680 – 420 = 1260 (кг) – на стільки більше зібрав черешень, ніж вишень.

Відповідь: садівник зібрав на 1260 кг більше черешень, ніж вишень.

Інші завдання дивись тут...