Інші завдання дивись тут...

Контрольна робота з математики

Варіант 22

Завдання 1  «Сорок сім тисяч п'ять» цифрами

А 47 005 Б 4 705 В 470 005

 

Завдання 2  Значення виразу обчислено неправильно

А 65 : 5 – 7 = 6

Б 40 – 3 • 9 = 23

В (18 + 24) : 6 = 7

Міркуємо так

65 : 5 – 7 = (50 + 15) : 5 – 7 = 13 – 7 = 6

40 – 3 • 9 = 40 – 27 = 13, 13 ≠ 23

 

Завдання 3 Замальована частина круга

А 3/5 Б 3/6 В 3/5

Міркуємо так

У дробі під дробовою рискою знаходиться знаменник, над дробовою рискою  чисельник. Знаменник означає на скільки рівних частин щось ділимо, чисельник означає скільки таких частин беремо

Круг поділений на 6 частин (маємо знаменник 6)

Заштриховані 3 частин (маємо чисельник 3)

Замальована частина круга 3/6

 

Завдання 4

23 • 19 ——> 23 • 20 – 23

45 • 31 ——> 45 • 30 + 45

32 • 15 ——> 32 • 10 + 32 • 5

Міркуємо так

45 • 30 + 45 = 45 • 30 + 45 • 1 = 45 • (30 + 1) = 45 • 31

23 • 20 – 23 = 23 • 20 – 23 • 1 = 23 • (20 – 1) = 23 • 19

32 • 10 + 32 • 5 = 32 • (10 + 5) = 32 • 15

 

Завдання 5 Порядок дій

              1      2             3

(28 035 : 45 + 2305) • 34 = 99 552

Міркуємо так

1) 28 035 : 45 = 623

2) 623 + 2 305 = 2 928

3) 2 928 • 34 = 99 552

_28035 | 45

 270       623

   103

     90

     135

     135

        0

+ 2305

    623

   2928

х 2928

      34

 11712  

 8784  

 99552

 

Завдання 6 Ламана складається з трьох ланок. Довжина першої ланки дорівнює 4 см, другої — 2 см, а третьої — на 3 см більша, ніж другої. Обчисли довжину ламаної і накресли таку ламану.

1 спосіб

1) 4 + 2 = 6 (см) – довжина першої та другої ланок разом.

2) 2 + 3 = 5 (см) – довжина третьої ланки.

3) 6 + 5 = 11 (см) – довжина ламаної.

2 спосіб

1) 2 + 3 = 5 (см) – довжина третьої ланки.

2) 4 + 2 + 5 = 11 (см) – довжина ламаної.

Треба накреслити ламану з першою ланкою 4 см, другою – 2 см, третьою – 5 см

 

Завдання 7. Фермер виростив 14 ц 70 кг коренеплодів. З них третина – морква, а решта буряки. На скільки більше кілограмів буряків , ніж моркви, виростив фермер?

Розв'язання

14 ц 70 кг = 14 ц + 70 кг = 14 • 100 кг + 70 кг = 1470 кг

1) 1470 : 3 = (1200 + 270) : 3 = 490 (кг) – моркви виростив фермер.

2) 1470 – 490 = 980 (кг) – буряків виростив фермер.

3) 980 – 490 = 490 (кг) – на стільки більше виростив буряків, ніж моркви.

Відповідь: фермер виростив на 490 кг більше буряків, ніж моркви.

Інші завдання дивись тут...