Інші завдання дивись тут...

Орієнтовна підсумкова контрольна робота 1

Варіант 1

Завдання 1 У 62 418 одиниць другого класу…

Б 2

Міркуємо так

ІІ клас

І клас

сотні

десятки

одиниці

сотні

десятки

одиниці

 

6

2

4

1

8

 

Завдання 2 Сума розрядних доданків 500 000 + 80 000 + 6000 + 300 + 20 + 1 дорівнює …

В 586 321

 

Завдання 3 5 ц – це □ частина від т

Б половину (1/2)

Міркуємо так

1 т = 10 ц

5 ц : 10 ц = 5/10 = 1/2

 

Завдання 4 Побудуй прямокутник зі сторонами 3 см 5 мм і 5 см 5 мм. Знайди периметр прямокутника.

Розв’язання

3 см 5 мм = 35 мм

5 см 5 мм = 55 мм

Р = (35 мм + 55 мм) • 2 = 90 мм • 2 = 180 мм = 18 см – периметр прямокутника

 

Завдання 5 Вираз та його значення

8000 : (300 : 3) • 7 ———> 560

832 – 328 – 247 ———> 257

903 • (178 + 359) : 3 ———> 724

180 : 18 • 23 – 230 + 50 ———> 50

Міркуємо так

8000 : (300 : 3) • 7 = 560

1) 300 : 3 = 100

2) 8000 : 100 = 80

4) 80 • 7 = 560

832 – 328 – 247 = 257

1) 832 – 328 = 504

2) 504 – 247 = 257

903 – (178 + 359) : 3 = 724

1) 178 + 359 = 537

2) 537 : 3 = 179

3) 903 – 179 = 724

180 : 18 • 23 – 230 + 50 = 50

1) 180 : 18 = 10

2) 10 • 23 = 230

3) 230 – 230 = 0

4) 0 + 50 = 50

 

Завдання 6 15 873 : (264 – 225) • 6 = 2442

_264

  225

    39

_15873 | 39   

  156         407

     _273

       273

           0

х 407

       6

 2442

 

Завдання 7 У господарстві на одній пасіці 63 вулики, а на другій - 81. З першої пасіки викачали на 162 кг меду менше, ніж із другої. Скільки кілограмів меду вика­чали з кожної пасіки, якщо з кожного вулика отримали меду порівну?

Розв’язання

1) 81 – 63 = 18 (в.) – на тільки менше вуликів на першій пасіці.

2) 162 : 18 = 9 (кг) – меду в одному вулику.

3) 9 • 63 = 567 (кг) – меду викачали на першій пасіці.

4) 9 • 81 = 729 (кг) – меду викачали на другій пасіці.

Відповідь: 567 кг меду викачали на першій пасіці, 729 кг меду викачали на другій пасіці.

Інші завдання дивись тут...