Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 5, тип 2.

Варіант ІІ

Завдання 1. Хибне твердження.

А двісті сорок шість тисяч шістсот — це 246 600

Б двісті сорок тисяч шістдесят — це 240 060

В двісті шість тисяч шістдесят — це 260 006

 

Завдання 2. Число 17 810 більше за 130 у …. разів

В у 137 разів

 

_17810 | 130  

  130          137

   _481

     390

     _910

       910

           0

 

Завдання 3. Яку відстань можна пройти за 5 год зі швидкістю 75 км/год?

Б 375 км

Міркуємо так.

Розв'язання.

1) 75 • 5 = (70 + 5) • 5 = 375 (км) – відстань можна пройти.

Відповідь: 375 кілометрів.

 

Завдання 4 Установи відповідність між значеннями змінної а та відповідним значенням виразу 8976 - 3а

a = 124 -----------> 8604

a = 142 ------------> 8550

a = 423 ------------> 7707

Розв'язання.

Якщо а=124, тоді 8976 - 3 • 124 = 8976 - 372 = 8604

Якщо а=142, тоді 8976 - 3 • 142 = 8976 - 426 = 8550

Якщо а=423, тоді 8976 - 3 • 423 = 8976 - 1269 = 7707

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 5 Порівняння маси. 

320 000 г > 3 ц   (3 ц = 300 кг = 300000 г, а 320000 г > 300000 г)

32 кг < 3 ц        (3 ц =  300 кг, а 32 кг < 300 кг)

3 кг < 3 ц          (3 ц =  300 кг, а 3 кг < 300 кг)

 

Завдання  5

320000 г > 3 ц                 32 кг < 3 ц

Міркуємо так.

3 ц = 300 кг = 300000 г

320000 г > 300000 г

3 ц = 300 кг

32 кг < 300 кг

Величини 320 000 г, 3 ц, 32 кг у порядку зростання:

32 кг, 3 ц, 320000 г

Міркуємо так.

32 кг

3 ц = 300 кг

320 000 г = 320 кг

 

Завдання 6. Побудуй коло, діаметр якого дорівнює сумі радіусів заданих кіл.

Радіус великого кола — 2 см.

Радіус малого кола — 1 см

2 см + 1 см = 3 см – діаметр кола для побудови.

3 см : 2 = 30 мм : 2 = 15 мм – радіус кола для побудови.

 

Завдання 7. Поле засіяли кукурудзою, гречкою і вівсом. Вівсом засіяли 66 га поля, кукурудзою — на 21 га більше, а гречкою засіяли стільки, скільки кукурудзою і вівсом разом. Знайди площу поля.

Розв'язання.

1) 66 + 21 = 87 (га) — площу поля засіяли кукурудзою.

2) 66 + 87 = 153 (га) — площу поля засіяли гречкою.

3) 66 + 87 + 153 = 306 (га) — площа поля.

Відповідь: 306 га площа поля.

 

Зміни 2020 року видання. Завдання 8 Запиши всі трицифрові числа, використовуючи цифри 0, 2 і 4

202, 204, 240, 242, 402, 404, 420, 424

Міркуємо так.

Щоб не помилитися, застосуємо метод побудови дерева.

Знайдемо усі трицифрові числа з цифрою 2 на початку.

                   2

              /      \ 

           0             4

         /   \           /   \

       2      4       0     2

Маємо 202, 204, 240, 242

Знайдемо усі трицифрові числа з цифрою 4 на початку.

                   4

              /      \ 

           0             2

         /   \           /   \

       4      2       0     4

Маємо 404, 402, 420, 424

Інші завдання дивись тут ...