Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 2 Варіант 1

Завдання 1 Сумою розрядних доданків числа 407 032 є вираз

А 40 000 + 7 000 + 30 + 2

Б 400 000 + 7 000 + 30 + 2

С 407 000 + 30 + 2

 

Завдання 2 Дріб 3/5 дорівнює 75 для числа

А 45

Б 125

В 25

Міркуємо так

Якщо 3/5 уже дорівнює 75, тоді

75 : 3 • 5 = 25 • 5 = 125 – шукане число

 

Завдання 3 Вираз має таке саме значення, що й частка 836 : 4

А 800 : 4 – 36 : 4

Б 800 + 36 : 4

В 800 : 4 + 36 : 4

Міркуємо так.

800 : 4 – 36 : 3 = (800 – 36) : 3 = 764 : 3

800 + 36 : 4 = 800 + 9 = 809

800 : 4 + 36 : 4 = (800 + 36) : 4 = 836 : 4

 

Завдання 4 Задача зі своїм  розв’язанням

У 5 однакових коробках лежать b олівців. Скільки олівців у 8 таких коробках?

----------> b : 5 • 8

Швидкість мухи b м/с, а комара – на 8 м/с більша. Яку відстань подолає комар за 5 с? 

----------> (b + 8) • 5

Город має прямокутну форму. Його довжина 8 м, а ширина – b м. 1/5 площі городу засадили помідорами. Яку площу городу відведено під помідори? 

----------> (8 • b) : 5

Міркуємо так

1) У 5 однакових коробках лежать b олівців. Скільки олівців у 8 таких коробках?

Розв'язання (вираз b : 5 • 8)

1) b : 5 (ол.) – олівців у 1 такій коробці

2) b : 5 • 8 (ол.) – олівців у 8 таких коробках

 

2) Швидкість мухи b м/с, а сонечка – на 8 м/с більша. Яку відстань подолає сонечко за 5 с?

Розв'язання.

1) b + 8 (м/с) – швидкість сонечка

2) (b + 8) • 5 (м) – відстань подолає сонечко за 5 с

 

3) Город має прямокутну форму. Його довжина 8 м, а ширина – b м. 1/5 площі городу засадили помідорами. Яка площа городу відведена під помідори?

Розв'язання.

1) 8 • b (м2) – площа усього городу

2) (8 • b) : 5 (м2) – площа городу, яка відведена під помідори

 

Завдання 5 Пронумерували вирази в порядку зростання їх значень

2. 24 • 8 – 14 • 7

1. 24 • 5 – 14 • 7

3. 24 • 10 – 14 • 7

Міркуємо так.

Добуток більший там, де більший множник, тому

1) 24 • 5 – 14 • 7

2) 24 • 8 – 14 • 7

3) 84 • 11 – 14 • 7

 

Завдання 6 Від добутку чисел 709 і 54 відняти частку чисел 23408 і 76

709 • 54 – 23408 : 76 = 37978

1) х 709

        54

     2836

   3545 

   38286

2)  _23408 | 76   

      228       308

        _608 

          608

             0

3)  – 38286

           308

        37978

 

 

Завдання 7 На пошиття декорацій для шкільного театру купили 2 сувої зеленого атласу й 4 сувої блакитного, по 15 м у кожному. Скільки грошей витратили на покупку, якщо ціна 1 м атласу 90 грн?

Розв’язання

1 спосіб

1) 2 + 4 = 6 (с.) – сувоїв атласу купили

2) 6 • 15 = 90 (м) – метрів атласу купили

3) 90 • 90 = 8100 (грн) – грошей витратили на всю покупку

2 спосіб

1) 90 • 15 = 1350 (грн) – грошей заплатили за 1 сувій

2) 2 + 4 = 6 (с) – сувоїв атласу купили

3) 1350 • 6 = 8100 (грн) – грошей витратили на всю покупку

3 спосіб

1) 15 • 2 = 30 (м) – зеленого атласу купили

2) 15 • 4 = 60 (м) – блакитного атласу купили

3) 30 + 60 = 90 (м) – всього атласу купили

4) 90 • 90 = 8100 (грн) — грошей витратили на всю покупку

4 спосіб

1) 15 • 2 = 30 (м) – зеленого атласу купили

2) 15 • 4 = 60 (м) – блакитного атласу купили

3) 90 • 30 = 2700 (грн) – грошей витратили на зелений атлас

4) 90 • 60 = 5400 (грн) – грошей витратили на блакитний атлас

5) 2700 + 5400 = 8100 (грн) — грошей витратили на всю покупку

Відповідь: 8100 гривень витратили на покупку

 

Контрольна робота 2 Варіант 2

Завдання 1. Сумою розрядних доданків числа 506 032 є вираз

А 50 000 + 6 000 + 30 + 2

Б 500 000 + 6 000 + 30 + 2

В 500 000 + 60 000 + 300 + 2

 

Завдання 2 Дріб 3/7 дорівнює 105 для числа

А 245

Б 45

В 35

Міркуємо так

Якщо 3/7 уже становить 105, тоді

105 : 3 • 7 = 35 • 7 = 245 – шукане число

 

Завдання 3 Вираз має значення, що й добуток 470 • 6

А 400 • 6 – 70 • 6

Б 400 + 70 • 6

В 400 • 6 + 70 • 6

Міркуємо так

А 400 • 6 – 70 • 6 = (400 – 70) • 6 = 330 • 6

Б 400 + 70 • 6 = 400 + 420 = 820

В 400 • 6 + 70 • 6 = (400 + 70) • 6 = 470 • 6

 

Завдання 4. Задача зі своїм розв’язанням

Швидкість лева b км/год, а гепарда – на 15 км/год більша. Яку відстань подолає гепард за 3 год? 

---------->  (b + 15) • 3

У 3 однакових коробках міститься b чашок. Скільки чашок у 15 таких самих коробках?

---------->  b : 3 • 15

Довжина ділянки прямокутної форми b м, а ширина – 3 м. 1/15 її площі засадили картоплею. Яка площа ділянки, засадженої картоплею?

---------->  (b • 3) : 15

Міркуємо так

1) Швидкість лева b км/год, а гепарда – на 15 км/год більша. Яку відстань подолає гепард за 3 год?

Розв'язання

1) b + 15 (км/год) – швидкість гепарда

2) (b + 15) • 3 (км) – відстань подолає гепард за 3 год

 

2) У 3 однакових коробках міститься b чашок. Скільки чашок у 15 таких самих коробках?

Розв'язання

1) b : 3 (ч.) – чашок у 1 коробці

2) b : 3 • 15 (ч.) – чашок у 15 таких коробках

 

3) Довжина ділянки прямокутної форми b м, а ширина – 3 м. 1/15 її площі засадили картоплею. Яка площа ділянки, засадженої картоплею?

Розв'язання

1) b • 3 (м2) – площа усієї ділянки

2) (b • 3) : 15 (м2) – площа ділянки, засадженої картоплею

 

Завдання 5 Пронумерували вирази в порядку зростання їх значень

2. 112 : 16 + 43 • 5

1. 112 : 16 + 39 • 5

3. 112 : 16 + 45 • 5

Міркуємо так

Добуток більший там, де більший множник

1) 112 : 16 + 39 • 5

2) 112 : 16 + 43 • 5

3) 112 : 16 + 45 • 5

 

Завдання 6. До добутку чисел 408 і 27 додати частку чисел 14476 і 47

408 • 27 + 14476 : 47 = 11324

1) х 408

        27

     2856

   816   

   11016

2)  _14476 | 47  

      141       308

        _376 

          376

              0

3)  + 11016

           308

        11324

 

 

Завдання 7 Для в’язання дитячих светрів майстерня закупила 3 коробки білої пряжі й 5 коробок блакитної пряжі, по 24 мотки в кожній коробці. Скільки грошей вона витратили на придбання пряжі, якщо ціна одного мотка 80 грн?

Розв’язання

1 спосіб 

1) 3 + 5 = 8 (к.) – коробок пряжі закупили

2) 24 • 8 = 192 (м.) – мотків пряжі закупили

3) 80 • 192 = 15360 (грн) – грошей витратили на придбання пряжі

2 спосіб

1) 80 • 24 = 1920 (грн) – вартість 1 коробки пряжі

2) 3 + 5 = 8 (к.) – коробок пряжі закупили

3) 1920 • 8 = 15360 (грн) – грошей витратили на придбання пряжі

3 спосіб

1) 24 • 3 = 72 (м.) – мотків білої пряжі закупили

2) 24 • 5 = 120 (м.) – мотків блакитної пряжі закупили

3) 72 + 120 = 192 (м.) – всього мотків пряжі закупили

4) 80 • 192 = 15360 (грн) – грошей витратили на придбання пряжі

4 спосіб

1) 24 • 3 = 72 (м.) – мотків білої пряжі закупили

2) 24 • 5 = 120 (м.) – мотків блакитної пряжі закупили

3) 80 • 72 =  5760 (грн) – грошей витратили на придбання білої пряжі

4) 80 • 120 = 9600 (грн) – грошей витратили на придбання блакитної пряжі

5) 5760 + 9600 = 15360 (грн) – грошей витратили на придбання пряжі

Відповідь: 15360 гривень витратили на придбання пряжі

Інші завдання дивись тут ...