Інші завдання дивись тут ...

Контрольна робота 4 Варіант 1

Завдання 1 Запис є виразом

А 6 + 8 = 14   (рівність)

Б 6 + 8         (вираз)

В 6 < 8         (нерівність)

 

Завдання 2 Зручний спосіб обчислення виразу 38 + 73 + 82 + 27

А 38 + 73 + 82 + 27 = (38 + 73) + (82 + 27) = 220

Б 38 + 73 + 82 + 27 = (38 + 82) + (73 + 27) = 220

В 38 + 73 + 82 + 27 = (38 + 27) + (82 + 27) = 320

 

Завдання 3 Зображено кулю

А куля

Б еліпс

В циліндр

 

Завдання 4 Порядок дій у виразі 48 – (13 + 3 • 5) : 7

4. 48 - 0

2. 13 + 0

1. 3 • 5

3. 0 : 7

 

Завдання 5
1) Горобець за 2 год польоту подолав відстань 78 км. З якою швидкістю летів горобець?

78 : 2 = 39 (км/год) – швидкість горобця

 

2) Швидкість голуба 78 км/год. Яку відстань він подолає за 2 год, якщо летітиме з такою самою швидкістю?

78 • 2 = 156 (км) – відстань подолає за 2 год

 

3) Спочатку чайка летіла зі швидкістю 78 км/год, а потім полетіла на 2 км/год швидше. Якою стала швидкість польоту чайки?

78 + 2 = 80 (км/год) – стала швидкість польоту чайки

 

Завдання 6

90 т – 437 ц 45 кг = 46225 кг = 46 т 2 ц 55 кг

_90000

  43745

  46225

90 т – 437 ц 45 кг = 90000 кг – (43700 кг + 45 кг) = 90000 кг – 43745 кг = 46255 кг =

= 46 т 255 кг

 

4 год 28 хв + 7 год 25 хв = 11 год 53 хв

+4 год 28 хв

  7 год 25 хв

 11 год 53 хв

 

6 ц 7 кг • 36 = 607 кг • 36 = 218 ц 52 кг

х 607

    36

 3642

1821  

21852

6 ц 7 кг • 36 = (6 ц • 36) + (7 кг • 36) = 216 ц + 252 кг = 216 ц + 200 кг + 52 кг =

= 216 ц + 2 ц + 52 кг = 218 ц 52 кг

 

25 м 48 см : 7 см = 2548 см : 7 см = 364

_2548 | 7    

  21      364

  _44

    42

    _28

      28

        0  

 

Завдання 7 Сім’я має на рахунку в банку 70 000 грн. Частину грошей вона планує витратити на покупку пилососа й ноутбука. Ціна пилососа 9600 грн, що становить 3/7 вартості ноутбука. Скільки грошей залишиться на рахунку сім’ї в банку після придбання цієї техніки?

Розв’язання

Якщо 9600 грн уже становить 3/7 вартості ноутбука, тоді

1) 9600 : 3 • 7 = 22400 (грн) — ціна ноутбука

2) 22400 + 9600 = 32000 (грн) — ціна пилососа та ноутбука разом

3) 70000 – 32000 = 38000 (грн) — грошей залишиться на рахунку сім’ї в банку

Відповідь: 38000 гривень залишиться на рахунку сім’ї в банку

 

Контрольна робота 4 Варіант 2

Завдання 1 Запис є виразом

А 27 : 3 = 9    (рівність)

Б 27 > 9        (нерівність)

В 27 : 3         (вираз)

 

Завдання 2 Зручний спосіб обчислення виразу 84 + 32 + 56 + 68

А 84 + 32 + 56 + 68 = (84 + 32) + (56 + 68) = 240

Б 84 + 32 + 56 + 68 = (84 + 56) + (32 + 68) = 240

В 84 + 32 + 56 + 68 = (84 + 68) + (32 + 56) = 210

 

Завдання 3 Зображено конус

А трикутник

Б піраміда

В конус

 

Завдання 4 Порядок дій у виразі 90 + (68 – 21 : 7) • 5

4. 90 + 0

2. 68 – 0

1. 21 : 7

3. 0 • 5

 

Завдання 5

1) 640 км вертоліт пролетів за 2 год. З якою швидкістю летів вертоліт?

640 : 2 = 320 (км/год) – швидкість вертольоту

 

2) Літак летів 2 год зі швидкістю 640 км/год. Яку відстань подолав літак?

640 • 2 = 1280 (км) – відстань подолав літак

 

3) До зупинки поїзд пройшов 640 км, а після зупинки – на 2 км менше. Скільки кілометрів пройшов поїзд після зупинки?

640 – 2 = 638 (км) – кілометрів пройшов поїзд після зупинки

 

Завдання 6

30 т – 154 ц 85 кг = 14515 кг = 14 т 5 ц 15 кг

 _30000

   15485

   14515

30 т – 154 ц 85 кг = 30000 кг – (154 ц + 85 кг) = 30000 кг – (15400 кг + 85 кг) =

= 30000 кг – 15485 кг = 14515 кг = 14000 кг + 500 кг + 15 кг = 14 т 5 ц 15 кг

 

7 год 52 хв – 4 год 56 хв = 2 год 56 хв

  7 год 52 хв

 _6 год 112 хв

  4 год   56 хв

  2 год   56 хв

 

4 м 6 см • 28 = 406 см • 28 = 113 м 68 см

х 406

    28

 3248

 812  

11368

4 м 6 см • 28 = (4 м • 28 + 6 см • 28) = 112 м + 168 см = 112 м + 100 см + 68 см =

= 112 м + 1 м + 68 см = 113 м 68 см

 

24 ц 9 кг : 3 кг = 249 кг : 3 кг = 803

_249 | 3 

  24     83

    _9

      9

      0  

24 ц 9 кг : 3 кг =(24 ц + 9 кг) : 3 кг = (2400 кг + 9 кг) : 3 кг = 2400 кг : 3 кг + 9 кг : 3 кг =

= 800 + 3 = 803

 

Завдання 7 Підприємство випустило 60 000 акцій. 12000 акцій придбала фірма «Либідь», що становило 4/5 тих акцій, які придбала фірма «Щекавиця». Решту акцій отримали працівники підприємства. Скільки акцій отримали працівники підприємства?

Розв’язання

Якщо 12000 акцій уже становить 4/5 акцій фірми «Щекавиця», тоді

1) 12000 : 4 • 5 = 15000 (ак.) — акцій придбала фірма «Щекавиця»

2) 15000 + 12000 = 27000 (ак.) — акцій придбали фірми «Щекавиця» та «Либідь» разом

3) 60000 – 27000 = 33000 (ак.) — акцій отримали працівники підприємства

Відповідь: 33000 акцій отримали працівники підприємства

Інші завдання дивись тут ...