Інші завдання дивись тут...

Завдання 151. Побудуй коло із центром у точці О і діаметром АВ = 4 см.

Чи належить точка О відрізку АВ? Належить.

Побудуй відрізок ОС, щоб точка С не належала кругу. Чи є ОС радіусом кола? Ні.

Чи може відрізок ОМ = 3 см бути радіусом цього кола? Ні. Оскільки радіус кола дорівнює половині діаметра, за умовою діаметр дорівнює 4 см, тоді радіус даного кола 4 см : 2 = 2 см, а не 3 см. 

Завдання 152*. Андрій задумав 3 числа і повідомив друзям попарні суми цих чисел: 30, 27, 33. Допоможи друзям знайти числа, задумані Андрієм.

Завдання 153°. 

254|  8       

24  |31(ост.6)

  14

    8

    6

 

Міркуємо так. Перше неповне ділене 35 дає в результаті одну цифру, остання цифра діленого дає ще одну цифру результату, тобто результатом є двоцифрове число. 

353|  5      

35  |70(ост.3)

   3 

   0

   3

 

627|  3  

6    |209

  27

  27

    0

 

Міркуємо так. Перше неповне ділене 42 дає в результаті одну цифру, остання цифра діленого дає ще одну цифру результату, тобто результатом є двоцифрове число. 

425|  6      

42  |70(ост.5)

   5

   0

   5

    

95 - 8 : 4 = 95 – 2 = 93

 

823|  7

7    |117(ост.4)

12

  7

  53

  49

    4

 

526|  6      

48  |87(ост.4)

  46

  42

    4

Завдання 154°. Улітку на базі відпочинку відпочило 800 дітей: у червні 250 дітей, а в липні - на 125 дітей більше, ніж у червні. Скільки дітей відпочило на базі в серпні?

Розв'язання:   

250 + 125 = 375 (д.) – дітей відпочивало в липні.

250 + 375 = 625 (д.) – дітей відпочивало у червні і липні разом.

800 - 625 = 175 (д.) – дітей відпочивало в серпні.

Відповідь: 175 дітей.

 

Додаткові вправи

1. Побудуй числову пряму, на якій 3 клітинки відповідають 5 см, і познач на ній числа 500, 510, 515, 520, 525.

2. Склади та розв'яжи задачі за короткими записами.

1) Було - 24 кг і 22 кг                                 2) Було - а

Продали - 37 кг                                             Продали - b і с

Залишилось - ?                                              Залишилось - ?

1) У магазині було 24 кг помідорів і 22 кг огірків. Протягом дня продали 37 кг цих овочів. Скільки кілограмів овочів залишилося у магазині наприкінці дня?

Розв'язання:   

24 + 22 = 46 (кг) – було помідорів і огірків разом.

46 - 37 = 9 (кг) – овочів залишилося.

Відповідь: 9 кілограмів.

2) У магазині було а кг овочів. Протягом дня  продали b кг помідорів і с кг огірків. Скільки кілограмів овочів залишилося у магазині наприкінці дня?

Розв'язання:   

b + с  (кг)  – продали помідорів і огірків разом.

а – (b + с) (кг) - овочів залишилося.

Відповідь: а – (b + с) кілограмів.

3. Знайди закономірність і продовж ряд.

1) 217, 237, 257, ...

2) 175, 150, 125, ...

3) 8, 7, 9, 6, 10, 5, 11, .

Розв'язання.

1) Закономірність: крок  дорівнює 20, бо 237 – 217 = 20, 257 – 237 = 20.

277, 297, 317, 337, 357, 377, 297, 317, 337, 357, …

2) Закономірність: крок  дорівнює 25, бо 175 – 150 = 25, 150 – 125 = 25.

100, 75, 50, 25, …

3) 4, 12, 3, 13, 2, 14, 1, 15, …

4. Встав у клітинки пропущені цифри і перевір.

  542

163

  379

  496

+344

  840

  820

457

  363

  840

265

  575

5. х • 30 = 900 

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 900 : 30 

х = 3

3 • 30 = 900

900 = 900

 

(х + 24) • 30 = 900

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х + 24 = 900 : 30

х + 24 = 30

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 30 - 24

х = 6

(6 + 24) • 30 = 900

900 = 900

 

х + 24 • 30 = 900

Оскільки першою дією є дія множення, тоді

х + 720 = 900

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 900 – 720

х = 180

180 + 24 •  30 = 900

900 = 900

 

х • 20 – 240 = 360

Оскільки першою дією є дія множення, то добуток цих чисел запишемо в дужках, тоді

(х • 20) – 240 = 360

Щоб знайти невідоме зменшуване, треба  до різниці додати від’ємник.

х • 20  = 360 + 240

х • 20 =  600

Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник.

х = 600 : 20

х = 30

30 • 20 – 240 = 360

360 = 360

6. Ділянку землі прямокутної форми можна розділити на дві однакові квадратні ділянки. Яка довжина квадратної ділянки, якщо її периметр становить 600 м?

Розв'язання: 

Оскільки периметр прямокутника – це сума довжин всіх сторін, тоді півпериметр (половина периметра) – це сума довжин двох сторін (довжини і ширини). 

600 : 2 = 300 (м) – сума довжин двох сторін (довжини і довжини)

Оскільки нова ділянка є квадратом, тому довжина дорівнює двом ширинам, тобто маємо три рівні частини.

300 : 3 = 100 (м) – довжина сторони квадратної ділянки.

Відповідь: 100 метрів.

7. Фігура складається з 9 квадратів. Розріж її на 3 однакові частини.

8. Для кожного виразу заміни х таким значенням, щоб значення виразу стало на 20 менше:

х + 200,   х - 280,  х • 5,    х : 4.

 

НУМЕРАЦІЯ БАГАТОЦИФРОВИХ ЧИСЕЛ

Завдання 155. 1) Назви числа від 95 до 109; від 188 до 202; від 993 до 1000.

2) Назви числа, які передують кожному з поданих чисел; йдуть за ним: 325; 400; 699.

Розв'язання.

1) 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.

188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202.

993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

2) 326, 401, 700.

324, 399, 698.

Завдання 156. 1) Полічи одиницями до 10. Що утворюють 10 одиниць?

2) Полічи десятками до 10 десятків. Що утворюють 10 десятків?

3) Полічи сотнями до 10 сотень. Що утворюють 10 сотень?

Розв'язання.

1) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один десяток.

2) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Одну сотню.

3) 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Одну тисячу.

Завдання 157. Якщо до тисячі додати один, дістанемо число тисяча один. За числом тисяча один іде число тисяча два, а потім - тисяча три, тисяча чотири, тисяча п'ять і т. д.

Прочитай число, якому відповідає кількість паличок на малюнку.

1232.

Завдання 158. Запиши числа, позначені точками на відрізку числової осі, якщо одна клітинка відповідає 1.

992, 995, 1000.

Завдання 159. 1) Назви числа: від однієї тисячі восьми до однієї тисячі двадцяти; від тисячі ста двадцяти семи до тисячі ста сорока.

1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020.

1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140.

2) Прочитай числа в таблиці.

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

1

3

4

8

1

4

2

0

1

7

0

0

1

0

0

9

Тисяча триста сорок вісім (1348), одна тисяча чотириста двадцять (1420), одна тисяча сімсот (1700), одна тисяча дев’ять (1009).

Завдання 160. (Усно.) 

900 + 1= 901        499 + 1= 500       600 + 20 = 620       998 + 1 = 999

900 – 1 = 899        409 + 1 = 410      590 + 10 = 600       999 + 1 = 1000

1000 + 1 = 1001    1000 – 1 = 999     1000 + 5 = 1005     1000 + 10 = 1010

Завдання. 161. Запиши числа, позначені точками на числовій прямій, якщо одна клітинка відповідає 1.

1487, 1490, 1496,  1499.

Завдання 162. 

    23               15                  33              24

 х   30            х  40             х   20          х  40

   690              600                660             960

Завдання 163. За 1 год велосипедист проїжджає 12 км. Турист за 6 год пройшов стільки кілометрів, скільки велосипедист проїхав за 2 год. Скільки кілометрів проходив турист за 1 год?

Розв'язання:   

12 • 2 = 24 (км) – відстань велосипедиста за 2 год.

24 : 6 = 4 (км) – відстань проходив турист за 1 год.

Відповідь: 4 кілометри.

Завдання 164*. Один із множників дорівнює 20. Як зміниться добуток, якщо інший множник збільшиться на 8?

Нехай другий множник дорівнює х, тоді початковий добуток дорівнює 20•х.

Збільшимо другий множник на 8, отримаємо х + 8, тоді новий добуток дорівнюватиме

20• (х + 8) = 20 • х + 160.

Щоб знайти на скільки зміниться добуток, треба знайти різницю нового добутку і початкового.

(20 • х + 160) – 20 • х =160 – на стільки зміниться добуток.

Відповідь: зросте на 160 одиниць.

Завдання 165°. Автомобілем МАЗ за один рейс перевезли 9 т вантажу, автомобілем БелАЗ - на 54 т більше. У скільки разів більше вантажу перевезли автомобілем БелАз, ніж автомобілем МАЗ? 

Розв'язання:   (9 + 54) : 9

9 + 54 = 63 (т) – тонн вантажу перевозить автомобіль БелАз.

63 : 9 = 7 (р.) – у стільки разів більше вантажу перевезли автомобілем БелАз.

Відповідь: у 7 разів.

Скільки тонн вантажу за один рейс перевезуть ці автомобілі разом?

Розв'язання:   9 + (9 + 54)

9 + 54 = 63 (т) – тонн вантажу перевозить автомобіль БелАз.

9 + 63 = 72 (т) – тонн вантажу за один рейс перевезуть ці автомобілі разом.

Відповідь: 72 тонни.

До якого запитання задачі складено вирази: (а + Ь) : а і а + (а + Ь)?

Вираз (а + Ь) : а складено до першого запитання задачі, а саме: у скільки разів більше вантажу перевезли автомобілем БелАз, ніж автомобілем МАЗ?

Вираз  а + (а + Ь) складено до другого запитання задачі, а саме: скільки тонн вантажу за один рейс перевезуть ці автомобілі разом?

Завдання 166°. На зупинці з автобуса вийшло к пасажирів, а залишилося - у 3 рази більше. Скільки пасажирів було в автобусі? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його, якщо к = 12.

Розв'язання:   

к • 3   – залишилося пасажирів.

к • 3 + к – пасажирів було спочатку.

Якщо к=12, тоді к • 3 + к = 12 • 3 + 12 = 12 • 4 = 48.

Відповідь: 48 пасажирів.

Завдання 167.

1) Прочитай числа: 1005; 1100; 1214; 1999.

2) Назви «сусідів» кожного числа: 345; 1345; 1000.

3) Запиши цифрами числа: тисяча двісті сімдесят; тисяча шістсот; тисяча шістдесят; тисяча шість.

4) Поясни, як можна одержати число дві тисячі. 1999 + 1 = 1000 + (999 + 1) = 1000 + 1000 = 2000

Розв'язання.

1) Одна тисяча п’ять, одна тисяча сто, тисяча двісті чотирнадцять, тисяча дев’ятсот дев’яносто дев’ять.

2) 344, 346; 1344, 1346; 999, 1001.

3) 1270, 1600, 1060, 1006.

Завдання 168. Прочитай числа: 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10 000.

Одна тисяча; дві тисячі; три тисячі; чотири тисячі, п’ять тисяч; шість тисяч; сім тисяч; вісім тисяч; дев’ять тисяч, десять тисяч.

Завдання 169. (Усно.) З двох однакових за розмірами ділянок фермер зібрав 5000 кг пшениці і 4000 кг жита. Скільки всього кілограмів зерна зібрав фермер? На скільки більше кілограмів пшениці, ніж жита, зібрав фермер?

Розв'язання:  

5000 + 4000 = 9000 (кг) – кілограмів зерна зібрав фермер.

5000 – 4000 = 1000 (кг) - на стільки більше кілограмів пшениці, ніж жита, зібрав фермер.

Відповідь: 9000 кілограмів, на 1000 кілограмів.

Завдання 170. 

380| 20    

2       190

18

18

  0

900| 20  

80     45

 10

 10 

   0

900| 5   

5      180

40

40 

  0

480| 40  

40     12

  80

  80 

    0

Завдання 171. У саду зібрали 36 кг смородини, малини - у 3 рази менше, ніж смородини, аґрусу - у 5 разів більше, ніж малини. На скільки кілограмів більше зібрали аґрусу, ніж смородини?

Розв'язання:   

36 : 3 = 12 (кг) – зібрали смородини.

12 • 5 = 60 (кг) – зібрали аґрусу.

60 – 36 = 24 (кг) -  на скільки кілограмів більше зібрали аґрусу, ніж смородини.

Відповідь: на 24 кілограмів.

Завдання 172. Двоє столярів відремонтували за 5 днів 80 столів. Щодня кожний з них ремонтував однакову кількість столів. Скільки столів ремонтував один столяр за один день?

Розв'яжи задачу іншим способом.

1 спосіб

Розв'язання:

80 : 5 = 16 (ст.) – столів відремонтували двоє столярів за один день.

16 : 2 = 8 (ст.) – столів ремонтував один столяр за один день.

Відповідь: 8 столів.

2 спосіб

Розв'язання:

80 : 2 = 40 (ст.) – столів відремонтував один столяр за п’ять днів.

40 : 5 = 8 (ст.) – столів ремонтував один столяр за один день.

Відповідь: 8 столів.

Завдання 173*. Розподіли множину фігур на дві підмножини (групи): прямокутники та не прямокутники. 

Прямокутники (фігури, у яких всі кути прямі і дорівнюють 90 градусів) : 1, 4.

Не прямокутники: 2, 3, 5.

За якою ще ознакою можна поділити множину фігур на дві підмножини?

За кількістю кутів.

Чотирикутники: 1, 2, 4.

Трикутники: 3, 5.

Завдання 174°. Туристи проїхали велосипедами 30 км, човном пропливли 22 км, а пішки пройшли відстань у 4 рази меншу, ніж подолали велосипедами й човном. Скільки всього кілометрів подолали туристи?

Розв'язання:   

30 + 22 = 52 (км) – відстань подолали велосипедами і човном разом.

52 : 4 = 16 (км) –  відстань пройшли пішки.

52 + 16 = 68 (км) - вся відстань, яку подолали туристи.

Відповідь: 68 кілометрів.

Зміни запитання задачі, щоб її розв'язанням був вираз: 30 - (30 + 22) : 4.

На скільки більшу відстань туристи проїхали велосипедами, ніж пройшли пішки? На скільки меншу відстань туристи пройшли пішки, ніж проїхали велосипедами? 

Завдання  175°. 

63|  3

6  |21

  3

  3

  0

 

78|  2

6  |39

18

18

  0

 

  13

х  6

  78

 

21 : 7 = 3

  67

х  8

536 

 

  109

х    7

  763

 

732|   4

4    |183

33

32

  12

  12

    0

 

432|   8

40  |54

  32

  32

    0

 

960|   6

6    |160

36

36

  0

 

630|   3

6    |210

 3

 3

  0

Інші завдання дивись тут...