Інші завдання дивись тут...

Завдання 176. Назви: число, що йде за числом 1999; числа від двох тисяч двадцяти до двох тисяч тридцяти; числа від двох тисяч тринадцяти до двох тисяч двадцяти.

Розв'язання.

2000;

2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030;

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Завдання 177. 1) Прочитай числа в таблиці.

Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

2

0

0

0

2

6

5

2

4

0

3

0

7

8

0

0

7

0

0

5

3

3

3

3

2) Прочитай числа: 2753; 4500; 4050; 3003; 4999.

3) Побудуй числову пряму від числа 5980 і познач на ній числа 5985, 5987, 6000, 6005, якщо одна клітинка відповідає 1.

Завдання 178. Розклади числа на розрядні доданки: 1587; 2579; 3650; 5005; 6800; 2040; 4032; 6704.

Розв'язання.

1587 = 1000 + 500 + 80 + 7

2579 = 2000 + 500 + 70 + 9

3650 = 3000 + 600 + 50

5005 = 5000 + 5

6800 = 6000 + 800

2040 = 2000 + 40

4032 = 4000 + 30 + 2

6704 = 6000 + 700 + 4

Завдання 179. Запиши кожну суму як одне число.

6000 + 500 + 40 + 1 = 6541    

4000 + 600 + 20 = 4620

8000 + 1 = 8001

Завдання 180. Назви фігури, зображені на малюнку. Виміряй сторони та знайди периметр кожного многокутника.

Завдання 181. У череді було 57 корів, а телят - у 3 рази менше. Про що дізнаємося, обчисливши значення виразів: 57 : 3, 57 : 3 + 57, 57 - 57 : 3?

Розв'язання.

57 : 3   Скільки телят було у череді?

57 : 3 + 57  Скільки корів і телят разом було в череді? 

57 - 57 : 3  На скільки більше корів було у череді, ніж телят або на скільки менше телят було у череді, ніж корів ?

Завдання 183°. 1) Кожну суму запиши як одне число.

700 + 20 + 1 = 721

8000 + 300 + 7 =8307

4000 + 400 + 40 + 4 = 4444

8000+ 30 + 7 = 8037

9000 + 9 = 9009

9000 + 900 = 9900

2) Розклади числа на розрядні доданки: 2384; 2205; 7070; 7007; 3035.

2384 = 2000 + 300 + 80 + 4; 

2205 = 2000 + 200 + 5; 

7070 = 7000 + 70; 

7007 = 7000 + 7; 

3035 = 3000 + 30 + 5.

Завдання 184°. До швейної майстерні завезли 60 м ситцю, 24 м сукна, а шовку - у к разів менше, ніж ситцю й сукна разом. Скільки метрів шовку завезли? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його, якщо к = 12.

Розв'язання:  

Вираз: (60 + 24) : к.

60 + 24 – метрів ситцю і сукна разом.

(60 + 24) : к – метрів шовку завезли.

Якщо к=12, тоді (60 + 24) : к  = (60 + 24) : 12 = 84 : 12 = 7

Відповідь: завезли 7 м шовку.

Завдання 185. Прочитай числа кожної пари: 5 і 5000; 7 і 7000; 9 і 9000. Що в них спільного? А відмінного?

П'ять і п'ять тисяч; сім і сім тисяч; девять і девять тисяч.

Перша цифра двох чисел кожної пари однакова. Наявність нулів у другому числі кожної пари.

Завдання 186. 1) Запиши число, яке містить: 3 тис., 7 сот., 5 дес. і 8 од.; 7 тис. і 9 од.; 7 тис. і 9 дес. 2) Запиши цифрами числа: п'ять тисяч сімсот сорок три; чотири тисячі триста; три тисячі один.

Розв'язання.

1) 3758; 7009; 7090.

2) 5743; 4300; 3001.

Завдання 187. 1) Виміряй довжину смужки. Чому дорівнює 1/4 її? 2) Виміряй 1/5 смужки та обчисли довжину всієї смужки. Перевір вимірюванням усієї смужки.

Завдання 188. 1) Знайди 1/4 від: 2 грн; 3 грн 20 к.; 10 грн.

2) Запиши у гривнях і копійках: 520 к.; 7050 к.; 40 009 к.; 80 080 к.

Розв'язання. Пригадаймо: 1 грн = 100 к.

1) 2 грн : 4 • 1 = 200 к. : 4 • 1 = 50 к. 

    3 грн 20 к : 4 • 1 = 320 к. : 4 • 1 = 80 к. 

    10 грн : 4 • 1 = 1000 к. : 4 • 1 = 250 к. = 2 грн 50 к.

2) 520 к. = 500 к. + 20 к. = 5 грн + 20 к. = 5 грн 20 к.

    7050 к. = 7000 к. + 50 к. = 70 грн + 50 к. = 70 грн 50 к.

    40 009 к. = 40 000 к. + 9 к. = 400 грн + 9 к. = 400 грн 9 к.

    80 080 к. = 80 000 к. + 80 к. = 800 грн + 80 к. = 800 грн 80 к.

Завдання 189. На складі було 48 березових і 56 соснових колод. Четверту частину соснових колод розпиляли на дошки. Скільки колод залишилося на складі?

Розв'язання:   

56 : 4 = 14 (к.) – соснових колод розпиляли на дошки.

56 – 14 = 42 (к.) – соснових колод залишилося.

48 + 42 = 90 (к. ) –  колод залишилося.

Відповідь: 90 колод.

На скільки менше розпиляли колод, ніж залишилося?

Розв'язання:   

56 : 4 = 14 (к.) – соснових колод розпиляли на дошки.

56 – 14 = 42 (к.) – соснових колод залишилося.

42 – 14 = 28 (к. ) –  на стільки менше розпиляли соснових колод, ніж їх залишилося.

Відповідь: на 28 колод.

Завдання 190. Розв'яжи задачу двома способами за схемами. Для ремонту одного класу витратили 4 кг білої фарби і 3 кг коричневої. Скільки кілограмів фарби потрібно для ремонту 12 таких класів?

І спосіб.

Розв'язання:   

4 + 3 = 7 (кг) – фарби потрібно для ремонту одного класу.

7 • 12 = 84 (кг) – фарби потрібно для ремонту 12 таких класів.

Відповідь: 84 кілограми.

ІІ спосіб.

Розв'язання:

3 • 12 = 36 (кг) – коричневої фарби потрібно для ремонту 12 класів.

4 • 12 = 48 (кг) – білої фарби потрібно для ремонту 12 класів.

36 + 48 = 84 (кг) – всього фарби потрібно для ремонту 12 класів.

Відповідь: 84 кілограми.

Завдання 191. Запиши: найбільше і найменше чотирицифрові числа; п'ять послідовних чисел, починаючи із числа 6997.

Найбільше чотирицифрове число 9999 і найменше чотирицифрове число 1000.

6997, 6998, 6999, 7000, 7001.

Завдання 192°. 

37 + 45 = 82     540 : 9 = 60     17 • 50 = 850      28 + 2 • 3 = 34 

84 - 56 = 28      7 • 80 = 560     650 : 5 = 130      90 : 10 • 3 = 27

Завдання 193°. Мишко склав про своїх друзів задачу: «Андрій зібрав 5 кошиків винограду, а Сашко - 7 таких кошиків. Скільки всього кілограмів винограду зібрали хлопчики, якщо кошик вміщує 12 кг винограду?»

Розв'язання:

1-ий спосіб.

12 • 5 = 60 (кг) – винограду зібрав Андрій.

12 • 7 = 84 (кг) – винограду зібрав Сашко.

60 + 84 = 144 (кг) – винограду зібрали хлопці.

2-ий спосіб.

5 + 7 = 12 (к.) - кошиків винограду зібрали Андрій і Сашко разом.

12 • 12 = 144 (кг) - винограду зібрали хлопці.

Відповідь: 144 кілограми.

Завдання 194. 1) Прочитай числа: 7289; 4444; 4440; 4004. 2) Назви «сусідів» чисел 2090 і 8000. 3) Назви по порядку числа від 4997 до 5010.

Розв'язання.

2) 2089, 2091 і 7999, 8001.

Завдання 195. 1) Запиши цифрами числа: тисяча п'ять; вісім тисяч триста; сім тисяч тридцять; дві тисячі сто.

1005; 8300; 7030; 2100.

2) Кожну суму запиши як одне число.

300 + 2 = 302          4000 + 50 = 4050          8000 + 800 + 8 = 8808

40 + 500 = 540        3000 + 200 = 3200         8000 + 800 + 80=8880

3) Розклади на розрядні доданки числа 1105 і 7007.

1105 = 1000 + 100 + 5;

7007 = 7000 + 7

4) Виконай дії: 

99 + 1 = 100;             999 + 1 = 1000;           999 + 1 = 1000.

Завдання 196. 1) Скільки в кожному із чисел: тисяч; сотень; десятків; одиниць? Заповни таблицю в зошиті.

Число

Тисяч

Сотень

Десятків

Одиниць

8456

6303

8456

8

6

8

4

3

4

5

0

5

6

3

6

2) У будь-якому числі можна визначити загальну кількість одиниць певного розряду.

У числі 3659: 3000 + 600 + 50 + 9 = 3659 од.

300 дес.+ 60 дес. + 5 дес. = 365 дес. 

30 сот. + 6 сот. = 36 сот.

3) Скільки в кожному числі: усього тисяч; усього сотень; усього десятків; усього одиниць?

Число

Усього

 

тисяч

сотень

десятків

одиниць

8456

6303

8456

8

6

8

84

63

84

845

630

845

8456

6303

8456

Завдання 197. 

3+4 = 7       3 тис.+4 тис.=7 тис.    9000 – 6000=3000         2000•4=8000

8–5 = 3       8 тис.-5 тис.=3 тис.      5000 + 2000=7000        6000:3=2000      

2•3 =6        2 тис.•3=6 тис.             5000 + 5000=10000      5000:5=1000

Завдання 198. Обчисли вираз 8000 - к, якщо к = 2000.

Якщо к = 2000, тоді 8000 – к = 8000 – 2000 = 6000

Завдання 199. Петрик знайшов 48 грибів, Мишко - у 12 разів менше, а Наталка - на 8 грибів менше, ніж Петрик. Скільки всього грибів знайшли діти?

Розв'язання:

48 : 12 = 4 (гр.) – грибів знайшов Мишко.

48 – 8 = 40 (гр.) – грибів знайшла Наталка.

48 + 40 + 4 = 92 (гр.) – всього грибів знайшли діти.

Відповідь: 92 гриби.

Завдання 200. На пошиття 5 однакових костюмів витратили 15 м тканини. Скільки таких костюмів можна пошити з к м тканини? Склади вираз для розв'язування задачі та обчисли його, якщо к = 45.

Розв'язання:  

Вираз к : (15 : 5).

15 : 5 – метрів тканини йде на один костюм.

к : (15 : 5)  – костюмів можна пошити.

Якщо к = 45, тоді к : (15 : 5)=45 : (15 : 5) = 45 : 3 = 15

Відповідь: 15 костюмів.

Інші завдання дивись тут...