Інші завдання дивись тут...

Завдання 226. 1) Прочитай числа в таблиці.

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

тисяч

тисяч

 

 

 

1

0

0

0

0

2

7

0

0

0

2

7

3

0

0

2

7

3

5

0

5

7

0

5

1

2) Прочитай числа: 50 000; 50 500; 73 273; 80 005.

Розв'язання.

1) 10 тис.; 27 тис.; 27 тис. 300; 27 тис. 350; 57 тис. 51.

2) 50 тис.; 50 тис. 500; 73 тис. 273; 80 тис. 5.

Завдання 227. Запиши число, у якому: 25 тис. і 800 од.; 70 тис. і 35 од.; 90 тис. і 999 од.

Розв'язання.

25 800; 70 035; 90999

Завдання 228. 1) Розклади на розрядні доданки числа.

25 756 = 20 000 + 5 000 + 700 + 50 + 6; 

83 400 = 80 000 + 3 000 + 400; 

83 040 = 80 000 + 3 000 + 40; 

10 510 = 10 000 + 500 + 10.

2) Запиши кожну суму як одне число.

50 000 + 6000 + 700 + 20 + 5 = 56725         80 000 + 300 + 3 = 80 303

90 000 + 5 = 90 005                                     40 000 + 40 = 40 040

3) Розв'яжи рівняння усно.

50 000 + 6000 + 700 + 20 + 5 = 56 725        

80 000 + 300 + 3 = 80 303   

90 000 + 50 + 5 = 90 055                          

40 000 + 40 = 40 040

 

50 000 + 6000 + х + 20 + 5 = 56 725

56 025 + х = 56 725

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

x = 56 725 – 56 025

х = 700

50 000 + 6000 + 700 + 20 + 5 = 56 725

56 725 = 56 725

 

80 000 + х + 3 = 80 303

80 003 + х = 80 303

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 80 303 – 80 003

х = 300

80 000 + 300 + 3 = 80 303

80 303 = 80 303

 

90 000 + х + 5 = 90 055 

90 005 + х = 90 055

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

х = 90 055 – 90 005

х = 50

90 000 + 50 + 5 = 90 055 

90 055 = 90 055

 

40 000 + х = 40 040

Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок.

x = 40 040 – 40 000

x = 40

40 000 + 40 = 40 040

40 040 = 40 040

Завдання 229. (Усно.) 

28 000 - 20 000 = 8 000           8000 • 4 = 32 000            36 000 : 3 =12 000

Завдання 230. 

936| 72                    876 – 338 – 292 = 246        876 – (338 - 292) = 830                           

72   |13

216                           876            538                 338           876

216                         - 338          - 292              - 292         -   46                

    0                           538            246                   46           830

Завдання 231. Для молодших школярів придбали всього 200 квитків: 74 квитки - у ляльковий театр, шосту частину решти - у цирк, а всі інші - у кінотеатр. Скільки придбали квитків у кінотеатр?

Розв'язання:

200 – 74 = 126 (кв.) – решта квитків.

126 : 6 = 21 (кв.) – квитків у цирк.

Кількість квитків у кінотеатр можна знайти двома способами:

І спосіб. 

126 – 21 = 105 (кв.) – квитків у кінотеатр.

ІІ спосіб. 

74 + 21 = 95 (кв.) – разом квитків у ляльковий театр і цирк.

200 – 95 = 105 (кв.) – квитків у кінотеатр.

Відповідь: 105 квитків.

Завдання 232. За малюнком і записами склади та розв'яжи задачу.

Одна сторона трикутника дорівнює 18 см, а дві інші сторони однакової довжини. Знайдіть довжину одної  з двох рівних сторін, якщо відомо, що периметр цього трикутника дорівнює 72 см.

Розв'язання:

72 – 18 = 54 (см) – довжина двох рівних сторін разом.

54 : 2 = 27 (см) – довжина одної з двох рівних сторін.

Відповідь: 27 сантиметрів.

Завдання 233*. Використовуючи цифри 0, 1, 5, 8, запиши найбільше і найменше трицифрові й чотирицифрові числа.

Найбільше трицифрове число 851 і найменше трицифрове число 105.

Найбільше чотирицифрове число 8510 і найменше чотирицифрове число 1058.

Завдання 234°. 1) Розклади на розрядні доданки числа. 

64 545 = 60 000 + 4 000 + 500 + 40 + 5; 

3451 = 3 000 + 400 + 50 + 1; 

60 070 = 60 000 + 70;

67 000 = 60 000 + 7 000; 

60 007 = 60 000 + 7; 

60 700 = 60 000 + 700.

2) Кожну суму запиши як одне число.

50 000 + 6 = 50 006

80 000 + 60 = 80 060

50 000 + 60 = 50 060

80 000 + 8000 = 88 000

50 000 + 600 + 60 + 6 = 50 666

70 000 + 7000 + 7 = 77 007

Завдання 235°. Сума трьох доданків 853. Перший доданок 275, другий 198. На скільки третій доданок більший від другого?

Розв'язання:

275 + 198 = 473  – сума першого і другого доданків разом.

853 – 473 = 380 – третій доданок.

380 – 198 = 182 -  на стільки третій доданок більший від другого.

Відповідь: на 182.

Завдання 236. 

1) 25 100 > 25 010                                       10 000 > 9000  

59 000 < 95 000                                           37 000 < 37 700

40 009 < 40 090                                           7070 < 70 007

2) Запиши «сусідів» чисел: 300, 3000, 30 000.

299 і 301; 2 999 і 3 001; 29 999 і 30 001.

Завдання 237. 1) Запиши число, у якому: 33 тис. і 542 од.; 28 тис. і 57 од.; 90 тис. і 9 од. 2) Запиши цифрами числа: сорок тисяч двісті; сорок тисяч двадцять; сімдесят дев'ять тисяч двісті.

Розв'язання.

1) 33 542; 28 057; 90 009.

2 ) 40 200; 40 020; 79 200.

Завдання 238. Скільки в числі 28 345 усього тисяч; усього сотень; усього десятків?

У числі 28 345 усього тисяч 28.

у числі 28 345 усього сотень 283.

У числі 28 345 усього десятків 2 834.

Завдання 239. 1) Запиши в метрах і сантиметрах. 

Міркуємо так:  100 см = 1 м. 

Отже, у 480 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 480, тобто 4, тому 480 см = 4 м 80 см.

Отже, у 28 004 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 28 004, тобто 280, тому 28 004 см = 280 м 4 см.

Отже, у 6020 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 6020, тобто 60, тому 6020 см = 60 м 20 см.

Отже, у 148 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 148, тобто 1, тому 148 см = 1 м 48 см.

Отже, у 3544 см стільки метрів, скільки всього сотень у числі 3544, тобто 35, тому 3544 см = 35 м 44 см.

2) Запиши в кілограмах і грамах. 

137 кг = 137 кг 0 г.

Міркуємо так. 1000 г = 1 кг. 

Отже, у 8060 г стільки кілограм, скільки всього тисяч у числі 8060, тобто 8, тому 8060 г = 8 кг 60 г.

Отже, у 40 009  г стільки кілограм, скільки всього тисяч у числі 40 009, тобто 40, тому 40 009  г = 40 кг 9 г.

Отже, у 7050  г стільки кілограм, скільки всього тисяч у числі 7050, тобто 7, тому 7050  г = 7 кг 50 г.

Отже, у 80 080  г стільки кілограм, скільки всього тисяч у числі 80 080, тобто 80, тому 80 080  г = 80 кг 80 г.

Завдання 240. Виконай ділення. Перевір дією множення. 

618|   3                                  206

6    |206                               х    3

 18                                         618

 18

   0

 

918|  54                                    54

54   |17                                 х  17

378                                         378

378                                         54  

    0                                         918                                         

 

432|  54                                    54

432 |8                                   х    8

    0                                         432

 

768|  12                                    64

72   |64                                 х  12

  48                                         128

  48                                         64

    0                                         768                                         

Завдання 241. Сума трьох чисел 874. Перше число дорівнює 355, а друге - на 89 менше. Знайди третє число.

Розв'язання:

355 – 89 = 266 – друге число..

355 + 266 = 621  – сума першого і другого чисел разом.

874 – 621 = 253 – третє число.

Відповідь: 253.

Завдання 242. За 1 хв учень читає вголос 80 слів, а мовчки - 200 слів. На скільки більше слів прочитає учень за 5 хв мовчки, ніж уголос? (Розв'яжи задачу двома способами.)

І спосіб.

Розв'язання:

200 - 80 = 120 (сл.) – на стільки більше слів читає мовчки, ніж уголос за 1 хв.

120 •  5 = 600 (сл.) - на стільки більше слів прочитає мовчки, ніж уголос за 5 хв. Відповідь: на 600 слів.

ІІ спосіб.

Розв'язання:

80 •  5 = 400 (сл.) – слів читає вголос за 5 хв. 

200 •  5 = 1000 (сл.) - слів читає мовчки за 5 хв. 

1000 - 400 = 600 (сл.) – на стільки більше слів прочитає мовчки, ніж уголос за 5 хв.

Відповідь: на 600 слів.

Завдання 243*. Запиши всі трицифрові числа, у кожному з яких число одиниць у 2 рази більше від числа десятків, а число десятків у 2 рази менше від числа сотень.

Розв'язання.

212, 424, 636, 848

Завдання 244°. На будівництво привезли 126 т цементу, а піску - в 4 рази більше. За день витратили а т піску. Скільки тонн піску залишилося? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо а = 450.

Розв'язання:  

Вираз (126 • 4) - а.

126 • 4 – тонн піску привезли.

(126 • 4) - а – тонн піску залишилося.

Якщо а = 450, тоді (126 • 4) - а =(126 • 4) - 450 = 504 – 450 = 54

Відповідь: 54 тонни.

Завдання 245°. Запиши, скільки всього тисяч у кожному із чисел: 48 355; 5080; 60 780; 12 310; 1850.

У числі 48 355 всього тисяч 48.

У числі 5080 всього тисяч 5.

У числі 60 780 всього тисяч 60.

У числі 12 310 всього тисяч 12.

У числі 1850 всього тисяч 1..

Шестицифрові числа

Завдання 246. Ґудзики прикріпили на картонні смужки, по 10 штук на кожну. Потім ці смужки склали так: 10 смужок у зв'язку, 10 зв'язок у пакет, 10 пакетів у коробку. Усього вийшло 6 коробок, 8 пакетів, 5 зв'язок, 4 смужки і ще 8 ґудзиків окремо.

Коробки

Пакети

Зв'язки

Смужки

Окремі ґудзики

6

8

5

4

8

Запиши, скільки всього було ґудзиків. Прочитай це число.

68 548. Шістдесят вісім тисяч п’ятсот сорок вісім.

Завдання 247. Прочитай числа: 85 472; 40 210; 35 020; 90 009. Запиши ці числа, користуючися словом тисяча. Зразок. 23 014 - це 23 тисячі 14.

85 472 – це 85 тисяч 472; 

40 210 – це 40 тисяч 210; 

35 020 – це 35 тисяч 20; 

90 009 – це 90 тисяч 9

Завдання 248. 100 000 + 1 = 100 001. Якщо до 100 тисяч додати 1, дістанемо число сто тисяч один. За ним іде число сто тисяч два, потім - сто тисяч три і т.

Завдання 249. Прочитай числа в таблиці.

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

тисяч

тисяч

тисяч

 

 

 

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

1

0

1

0

0

8

5

3

1

9

9

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Розв'язання.

100 тис. 1; 100 тис 10; 100 тис. 853; 199 тис.; 200 тис.

Завдання 250. Розклади на розрядні доданки числа.

128 345 = 100 000 + 20 000 + 8 000 + 300 + 40 + 5; 

144 500 = 100 000 + 40 000 + 4 000 + 500; 

105 307 = 100 000 + 5 000 + 300 + 7; 

100 008 = 100 000 + 8.

Інші завдання дивись тут...