Інші завдання дивись тут...

Завдання 276. 1) Розглянь таблицю розрядів і класів.

Клас тисяч

Клас одиниць

Сотні

Десятки

Одиниці

Сотні

Десятки

Одиниці

тисяч

тисяч

тисяч

 

 

 

8

4

5

3

9

2

 

 

 

6

3

7

6

3

7

0

0

0

8

5

8

2

3

8

6

0

2

0

3

4

2) Прочитай перше число таблиці. Скільки в ньому одиниць класу тисяч; класу одиниць?

3) Прочитай друге і третє числа таблиці. Що в них спільне і що - відмінне?

4) Прочитай четверте число таблиці. Що позначає кожна із цифр у його запису?

5) Що позначають нулі в запису п'ятого числа?

Завдання 277. Прочитай числа в такому порядку: чотирицифрове, п'ятицифрове, шестицифрове.

6840                              30 281                 990 105 

Завдання 278. Спиши числа й підкресли в кожному клас тисяч. 

318 451                        23 500                                      7 480

60 006                          600 133                                    133 600

Завдання 279. 

   228 

х     3

   684

 

    48

х  23

 144

 96  

1104

 

782|  23                                     

69  |34                              

  92                                        

  92

    0 

 

161|  23                                     

161|7                              

   0 

Завдання 280. У районі міста минулого року побудували 6 однакових будинків, по 126 квартир у кожному. Цього року тут побудували на 240 квартир більше. Скільки сімей отримали квартири в нових будинках цього року?

Розв'язання:

126 • 6 =  756 (кв.) – сім’ї отримали  квартир минулого року.

756 + 240 = 996 (кв.) – сім’ї отримали  квартир цього року.

Відповідь: 996 сімей отримали квартири в нових будинках цього року.

Склади обернену задачу із запитанням: «На скільки.?».

У районі міста минулого року побудували 6 однакових будинків, по 126 квартир у кожному. Цього року тут побудували на 240 квартир більше. На скільки більше сімей отримали квартири в нових будинках цього року, ніж минулого?

Розв'язання:

126 • 6 =  756 (кв.) – сім’ї отримали  квартир минулого року.

756 + 240 = 996 (кв.) – сім’ї отримали  квартир цього року.

996 – 756 = 240 (кв.) - на стільки більше сімей отримали квартири в нових будинках цього року, ніж минулого.

Відповідь: на 240 квартир.

Завдання 281°. 1) Запиши цифрами числа, у яких: триста сорок п'ять одиниць класу тисяч і двісті вісімдесят чотири одиниці класу одиниць; п'ятсот тридцять сім одиниць класу тисяч; сорок одиниць класу тисяч і сто двадцять одиниць класу одиниць.

345 284; 537 000; 40 120.

2) Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

57 454 = 50 000 + 7 000 + 400 + 50 + 4; 

570 454 = 500 000 + 70 000 + 400 + 50 + 4;

456 702 = 400 000 + 50 000 + 6 000 + 700 + 2; 

4037 = 4 000 + 30 + 7.

Завдання 282°. За три дні автомобіль проїхав а км. Першого дня він проїхав 300 км, а другого - на 20 км менше. Скільки кілометрів проїхав автомобіль третього дня? Склади вираз для розв'язування задачі та знайди його значення, якщо а = 960.

Розв'язання:

вираз: а – (300 – 20 + 300)

300 – 20 – кілометрів проїхав автомобіль другого дня.

300 – 20 + 300 -  кілометрів проїхав автомобіль першого і другого дня.

а – (300 – 20 + 300) – кілометрів проїхав автомобіль третього дня.

Якщо а = 960, тоді а – (300 – 20 + 300) = 960 – (300 – 20 + 300) = 960 – 580 = 380

Відповідь: 380 кілометрів.

Завдання 283. Як прочитати число 63 439? У ньому 63 одиниці класу тисяч (другого класу) і 439 одиниць класу одиниць (першого класу). Читаємо так: шістдесят три тисячі чотириста дев'ять. (Слово одиниці не вимовляємо.)

Прочитай число 282 450. Двісті вісімдесят дві тисячі чотириста п’ятдесят.

Завдання 284. Прочитай числа: 962 548; 30 655; 100 125; 25 200; 37 007; 900 009; 30 009; 9 000.

Дев’ятсот шістдесят дві тисячі п’ятсот сорок вісім;

тридцять тисяч шістсот п’ятдесят п’ять;

сто тисяч сто двадцять п’ять;

двадцять п’ять  тисяч двісті;

тридцять сім тисяч сім;

дев’ятсот тисяч дев’ять;

тридцять тисяч дев’ять;

дев'ять тисяч.

Завдання 285. Запиши цифрами числа, які містять: 247 одиниць другого класу і 572 одиниці першого класу; 47 одиниць другого класу і 50 одиниць першого класу; 8 одиниць другого класу і 7 одиниць першого класу.

247 572; 47 050; 8 007.

Завдання 286. Запиши цифрами числа: триста сорок; триста дев'яносто тисяч шістсот сім; шістнадцять тисяч шістдесят; двісті три тисячі двісті двадцять; чотириста тисяч вісімдесят.

340; 390 607; 16 060; 203 220; 400 080.

Завдання 287. 

9999 + 1 = 10000          124 000 + 200 = 124 200      43 690 – 90 = 43 600

1000 - 1 = 999               124 000 + 20 = 124 020        43 690 – 600 = 43 090

20 000 : 4 = 5 000         30 000 • 2 = 60 000               56 000 : 7 = 8 000

Завдання 288. Розглянь записи. Скільки нулів треба дописати до числа справа, щоб помножити його на 10, на 100, на 1000?

10 • 2 = 20              100 • 2 = 200                  1000 • 2 = 2000

2 • 10 = 20              2 • 100 = 200                  2 • 1000 = 2000

                               2 • 10 • 10 = 200            2 • 100 • 10 = 2000

Завдання 289. Розглянь записи. Скільки нулів треба відкинути в запису числа, щоб поділити його на 10; на 100; на 1000?

4000 : 10 = 400                                      4000 : 100 = 40

400 дес. : 1 дес. = 400                            40 сот. : 1 сот. = 40

                                                              4000 : 10 : 10 = 40

                                    4000 : 1000 = 4

                                    4 тис. : 1 тис. = 4

                                    4000 : 100 : 10 = 4

Завдання 290. Зменш у 100 разів числа.

500 : 100 = 5; 

6000 : 100 = 60; 

3800 : 100 = 38. 

Збільш у 10 разів числа.

500 • 10 =5000; 

10 • 10 = 100;

9000 • 10 = 90 000.

Завдання 291.

36 000 : 100 • 10 = 360 • 10 = 3600

800 • 10 : 100 = 8000 : 100 = 80

(260 + 140) : 100 = 400 : 100 = 4

600 • 10 • 10 = 6000 • 10 = 60000

180 • 100 : 10 = 18000 : 10 = 1800

(860 - 50) • 10 = 810 • 10 = 8100

Завдання 292.

260 000 : 100 = 2600

80 000 • 10 = 800 000

36 000 • 10 : 1000 = 360 000 : 1000 = 360

(100 + 300) • 4 = 400 • 4 = 1600

8400 - 80 000 : 10 = 8400 – 8000 = 400

8100 • 100 : 1000 = 810000 : 1000 = 810

Завдання 293°. За день у саду зібрали 740 кг яблук. Частину яблук розклали у 26 ящиків по 10 кг, а решту - в більші ящики по 12 кг. Скільки всього взяли ящиків?

Розв'язання:

10 • 26 =  260 (кг) – кілограмів яблук у ящиках по 10 кг.

740 – 260 = 480 (кг) – решту яблук.

480 : 12 = 40 (ящ.) – ящиків по 12 кг.

40 + 26 = 66 (ящ.) – всього взяли ящиків.

Відповідь: 66 ящиків.

Завдання 294. 1) Скільки одиниць першого класу в кожному числі: 217 533; 20 705; 7037; 57 009; 300 001; 680 000?

2) Скільки всього одиниць позначає цифра 2 в запису кожного із чисел: 245; 320; 127 300; 844 002?

Різними цифрами запиши найбільше і найменше п'ятицифрові числа, у яких сума цифр дорівнює 10. 

Найбільше число 43210 і  найменше число 10234.

Завдання 295. Збільш у 1000 разів числа.

7 • 1000 = 7 000;

75 • 1000 = 75 000;

700 • 1000 = 700 000; 

705 • 1000 = 705 000 .

Зменш у 100 разів числа. 

1 000 000 : 100 = 10 000; 

8000 : 100 = 80; 

380 000 : 100 = 3 800.

Завдання 296. У числі 230 758 усього 23 075 десятків. Як дізнатися, скільки всього десятків у числі?

Щоб дізнатися, скільки всього десятків у числі, треба закрити останню цифру справа. Число, що залишилося, покаже, скільки всього десятків у числі.

Подумай, як дізнатися, скільки в числі всього: сотень; тисяч; десятків тисяч; сотень тисяч.

2 307; 230; 23; 2.

Завдання 297. Скільки в числі 578 445 усього: сотень; тисяч; десятків тисяч?

5 784; 578; 57.

Завдання 298. 

702 - 384 + 75 = 393  

 702

-384

 318

 

78|13                                     

78|6                              

  0 

(140 + 350) : 7 = 490 : 7 = 70

  140

+350

  490

 

7 • 0 = 0

Завдання 299. Буратіно отримав від Мальвіни завдання обчислити 240 виразів за 10 днів, щодня порівну. Проте щодня він обчислював на 2 вирази менше. Скільки всього виразів обчислив Буратіно за 10 днів? (Розв'яжи двома способами.)

І спосіб.

Розв'язання:

240 : 10 = 24 (в.) – виразів мав обчислювати Буратіно за 1 день.

24 – 2 = 22 (в.) – виразів обчислював Буратіно за 1 день.

22 • 10 =  220 (в.) – виразів обчислив Буратіно за 10 днів.

Відповідь: 220 виразів.

ІІ спосіб.

Розв'язання:

2 • 10 = 20 (в.) – кількість виразів, що не обчислив Буратіно за 10 днів.

240 – 20 = 220 (в.) - виразів обчислив Буратіно за 10 днів.

Відповідь: 220 виразів.

Завдання 300. 3 кг ячменю за поживністю замінюють 4 кг вівса. Скількома кілограмами ячменю можна замінити 120 кг вівса?

4 кг - 3 кг 

120 кг - ?

Зразок міркування. Кожні 4 кг вівса можна замінити, узявши 3 кг ячменю. Отже, спочатку треба дізнатися, скільки разів по 4 кг міститься в 120 кг. Потім - скільки разів треба взяти по 3 кг. Сформулюємо перше запитання: «У скільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг?».

Склади план та запиши розв'язання задачі.

1. У скільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг?

2. Скільки  кілограмів ячменю  замінять 120 кг вівса?

Розв'язання:

120 : 4 = 30 (р) – у стільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг.

3 • 30 = 90 (кг) – стільки кілограмів ячменю замінять 120 кг вівса.

Відповідь: 90 кілограмів.

Інші завдання дивись тут...