Інші завдання дивись тут...

Завдання 316 Іменовані величини

1) Вирази у хвилинах:

3 год 15 хв = 180 хв + 15 хв = 195 хв

24 год = 1440 хв

360 с = 6 хв

2 год 45 с = 120 хв 45 с

Вирази в центнерах:

6 т = 60 ц

3 т 8 ц = 30 ц + 8 ц = 38 ц

25000 кг = 250 ц

5600 кг = 56 ц

2) 60 ц • 5 =300 ц

4 т • 16 = 64 т

4 кг • 125 = 500 кг

5 ц • 80 = 400 ц

 

Завдання 317

Досліди, як знайти значення виразів зручним способом.

42 кг 360 г • 3 = 127 кг 080 г

4 ц 5 кг • 6 = 2 т 430 кг 

16 т 8 ц • 5 = 84 т

х 42360

       3 

 127080 (г)

х 405

     6

 2430 (кг)

х 168

     5

  840 (ц)

Завдання 318

Для випікання булочок одержали 60 кг борош­на вищого ґатунку. Готуючи тісто, додають інші інгредієнти, маса яких становить 1/6 маси борошна. Скільки булочок одержать, якщо маса однієї булочки 100 г?

Розв'язання

1) 60 : 6 = 10 (кг) – маса інградієнтів

2) 60 + 10 = 70 (кг) – маса борошна та інградієнтів разом

3) 70000 : 100 = 700 (б.)

Відповідь: одержать 700 булочок.

 

Завдання 319

Для приготування 1 кг компоту із сухофрук­тів беруть 100 г цукру. Скільки цукру потріб­но взяти, щоб одержати 40 порцій компоту масою 200 г?

Короткий запис

1 кг  100 г

40 п. по 200 г  ?

Розв'язання

1) 200  40 = 8000 (г) = 8 кг потрібно одержати компоту

2) 8  100 = 800 (г) 

Відповідь: потрібно взяти 800 г цукру.

 

Завдання 320

Із 200 кг насіння соняшнику віджали 92 кг олії. Скільки кілограмів олії можна одержати з 2 т насіння?

2 т = 2000 кг

Короткий запис

92 кг  200 кг

 2000 кг

Розв'язання

1) 2000 : 200 = 10 (р.) – у стільки разів більше насіння

2) 92  10 = 920 (кг)

Відповідь: з 2 т насіння можна одержати 920 кг олії.

 

Завдання 321 Письмове ділення

_1350 |  9  

   9      150

 _45

   45

     0

_56400 |  4      

 4          14100

_16

  16

    _4

      4

      0

_180240|  6     

 18         30040

     _24

       24

         0

_759|  3  

 6      253

_15

  15

    _9

      9

      0

Завдання 322

250 • 4 + 80 • 6 > 240 • 4 + 70 • 6 (множники 250 і 80 більші, ніж 240 і 70)

168 • 8 < 168 • 5 + 168 • 4           (168 • 8 < 168 • 9)

1308 • (16 : 2) > 1308 • (16 : 4)      (1308 • 8 > 1308 • 4)

560 : 7 < 350 : 7 + 280 : 7            (560 : 7 < (350 + 280) : 7)

 

Завдання 323

Знайди площу фігур ABCD, ABKD, KMD, якщо AB = 3 см; ВК = 8 см; AD = 4 см.

Розв'язання

1) 3  4 = 12 (см) – площа ABCD

2) (8  4)  3 : 2 = 6 (cм) – площа KCD або KMD

3) 12 + 6 = 18 (cм) – площа АВКD

 

Завдання 324

Уздовж дороги ростуть три дерева. Відстані між сусідніми деревами дорівнюють 14 м і 63 м. Яку найменшу кількість дерев потрібно посадити між цими деревами так, щоб відстані між будь-якими двома сусідніми деревами були рівні між собою? Відповідь обґрунтуй.

Розв'язання

Найменшим спільним кратним для чисел 14 і 63 є число 7.

1) 1 + (14 + 63) : 7 = 12 (д.) – всього дерев

2) 12  3 = 9 (д.)

Відповідь: потрібно посадити 9 дерев.

 

Завдання 325

Купили 2 скакалки з лічильником по ціні 120 грн і 3 звичайні скакалки. За всю покуп­ку заплатили 294 грн. На скільки гривень дорожча скакалка з лічильником, ніж зви­чайна? Склади обернену задачу на знаходження числа 294.

Скакалки
Ціна
Кількість
Вартість
На скільки більше
з лічильником
120 грн
2
?
294 грн
?
звичайні
?
3
?
Розв'язання

1) 120  2 = 240 (грн) – коштують скакалки з лічильником

2) 294  240 = 54 (грн) – коштують звичайні скакалки

3) 54 : 3 = 18 (грн) ціна звичайної скакалки

4) 120  18 = 102 (грн)

Відповідь: на 102 грн дорожча скакалка з лічильником, ніж звичайна.

Обернена задача
Купили 2 скакалки з лічильником по ціні 120 грн і 3 звичайні скакалки. Скільки гривень заплатили за всю покупку, якщо звичайна скакалка на 102 грн дешевша, ніж скакалка з лічильником?
Розв'язання

1) 120  2 = 240 (грн) – заплатили за скакалки з лічильником

2) 120  102 = 18 (грн) – ціна звичайної скакалки

3) 18  3 = 54 (грн) – заплатили за звичайні скакалки

4) 240 + 54 = 294 (грн)

Відповідь: за всю покупку заплатили 294 грн.

 

Завдання 326 Дії з іменованими величинами

х 25 ц 35 кг

           8    

 202 ц 80 кг

х 9 кг 375 г

           5  

 46 кг 875 г

х 4 т 256 кг

          4   

  17 т 24 кг

х 40 ц 25 кг

           7  

 281 ц 75 кг

Завдання 327

1) Зменшили у 8 разів кожне із чисел:

6400 : 8 = 800

560 : 8 = 70

32000 : 8 = 4000

7200 : 8 = 900

2) Знайди значення виразу:

Якщо b = 0, то 2450 • b = 2450 • 0 = 0

Якщо b = 1, то 2450 • b = 2450 • 1 = 2450

Якщо b = 2, то 2450 • b = 2450 • 2 = 4900

Якщо b = 10, то 2450 • b = 2450 • 10 = 24500

3) 2 м 5 дм : 5 = 25 дм : 5 = 5 дм

6 см 4 мм : 8 = 64 мм : 8 = 8 мм

3 т 2 ц : 4 = 32 ц : 4 = 8 ц

 

Завдання 328 

26 ц 32 кг : 4 = 2632 кг : 4 = 658 кг

_2632 |  4   

 24       658

 _23

   20

   _32

     32

       0

Завдання 329

Замовили однакову кількість пачок серветок для моніторів за ціною 90 грн за пачку й кухонних серветок ціною 50 грн за пачку. За серветки для моніторів заплатили 810 грн. На скільки більше заплатили за серветки для моніторів, ніж за кухонні?

Серветки
Ціна
Кількість
Вартість
Для моніторів
 90 грн 
однакова
810 грн
На скільки більше?
Кухонні
50 грн
?
Розв'язання

1) 810 : 90 = 9 (с.) – серветок для моніторів

2) 9 • 50 = 450 (грн) – коштують кухонні серветки

3) 810  450 = 360 (грн)

Відповідь: на 360 грн заплатили за серветки для моніторів, ніж за кухонні.

Зміни запитання, щоб у розв'язанні змінилася одна дія. Замовили однакову кількість пачок серветок для моніторів за ціною 90 грн за пачку й кухонних серветок ціною 50 грн за пачку. За серветки для моніторів заплатили 810 грн. Яка вартість покупки?

Розв'язання

1) 810 : 90 = 9 (с.) – серветок для моніторів

2) 9 • 50 = 450 (грн) – коштують кухонні серветки

3) 810 + 450 = 1260 (грн)

Відповідь: вартість покупки 1260 гривень.

 

Завдання 330

Довжина комп'ютерного класу 12 м, це у 2 рази більше за ширину. Скільки комп'ютерних місць можна обладнати в класі, якщо на одне робоче місце потрібно 6 м2?

Розв'язання

1) 12 : 2 = 6 (м) – ширина класу

2) 6 • 6 = 36 (м.)

Відповідь: у класі можна обладнати 36 комп'ютерних місць.

 

Завдання 331

Перша комп'ютерна мишка коштує 179 грн, друга  429 грн, третя  229 грн, а четверта  599 грн. Скільки заплатили за всі ці комп'ютерні мишки?

Короткий запис

— 179 грн

II — 429 грн

III — 229 грн

IV — 599 грн

Разом  ? 

Розв'язання

179 + 429 + 229 + 599 = 1436 (грн)

Відповідь: за всі комп'ютерні мишки заплатили 1436 гривень.

 

Завдання 332

23 т 550 кг : 5 = 4710 кг = 4 т 710 кг 

36 км 690 м : 3 = 12230 м = 12 км 230 м

469 м 49 см : 7 = 6707 см = 67 м 7 см

9090 л : 5 = 1818 л

_23550 |  5   

 20        4710

 _35

   35

     _5

       5

       0

_36690 |  3    

 3         12230

 _6

   6

   _6

     6

      _9

        9

        0

_46949 |  7   

 42        6707

 _49

   49

     _49

       49

         0

_9090 |  5   

 5        1818

_40

  40

    _9

      5

     _40

       40

         0

Завдання 333 Рівняння

1) Невідоме число зменшили в 4 рази й одер­жали 2060.

х : 4 = 2060

х = 2060 • 4

х = 8240

х 2060

     4 

  8240

2) Невідоме число збільшили у 5 разів, до результату додали 2345 та одержали 4820.

х • 5 + 2345 = 4820

х • 5 = 4820 – 2345

х • 5 = 2475

х = 2475 : 5

х = 485

_ 4820

  2345

  2475

_2475 |  5  

 20      485

 _44

   40

   _25

     25

       0

Завдання 334

Побудуй трикутник і квадрат, у яких спіль­ною частиною є п'ятикутник.

Завдання 335

Чому дорівнює різниця між найменшими п'ятицифровим та чотирицифровим числами?

10000 – 1000 = 9000

 

Завдання 336

За 7 днів роботи 2 художники-дизайнери видав­ництва опрацювали 294 сторінки підручника, щодня порівну. Скільки сторінок опрацює один дизайнер за 6 днів?

Короткий запис

2 д., 7 дн.  294 с.

1 д., 6 дн.  ?

Розв'язання

1) 294 : 7 = 42 (c.) – 2 дизайнери за 1 днів

2) 42 : 2 = 21 (c.) – 1 дизайнер за 1 день

2) 21 • 6 = 126 (с.)

Відповідь: один дизайнер за 6 днів опрацює 126 сторінок.

 

Завдання 337

30040  6008 • 5 + 3856 = 0 + 3856 = 3856 

50103  (35072 : 4 + 3896) = 37439

х 6008

       5

 30040

_30040

  30040

        0

_35072 |  4   

 32        8768

 _30

   28

   _27

     24

     _32

       32

         0

+ 8768

   3896

  12664

_50103

 12664

 37439

 

Інші завдання дивись тут...