Інші завдання дивись тут...

Завдання 139

1/6 доби — це 24 год : 6 • 1 = 4 год

5/6 хв — це 60 с : 6 • 5 = 50 хв

3/4 року — це 12 міс. : 4 • 3 = 9 міс.

3/10 год — це 60 хв : 10 • 3 = 18 хв

3/8 доби — це 24 год : 8 • 4 = 12 год

7/10 хв — це 60 с : 10 • 7 = 42 с

 

Завдання 140

Задача. Учні виїхали на екскурсію 7 вересня о 10 год ранку, а повернулися 15 вересня о 8 год вечора. Скільки часу тривала екскурсія?

Розв'язання

14 діб 20 год  6 діб 10 год = 8 діб 10 год

 

Завдання 141

Із двох міст, відстань між якими становить а км, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них стано­вила 70 км/год, а швидкість другого автомобі­ля — 85 км/год. Яка відстань буде між ними через 2 год?

Вираз: а  (70 + 85) • 2

Якщо а = 400, тоді 400  (70 + 85) • 2 = 400 155 • 2 = 400 – 310 = 90 (км) 

Чи може значення а бути меншим за 310 км? Не може бути, бо тоді автомобілі їдуть в протилежних напрямках.

 

Завдання 142

З пункту А поїзд вийшов 22 травня о 6 год вечора і в пункт B прибув 25 травня о 9 год ранку. Скільки часу поїзд був у дорозі?

Розв'язання

24 діб 9 год  21 доба 18 год = 2 доби 15 год

Відповідь: поїзд був у дорозі 2 доби 15 годин.

 

Завдання 143

Гетьман українського козацтва Петро Сагай­дачний помер 20 квітня 1622 р. Скільки ми­нуло часу із дня його смерті до сьогодні?

Розв'язання

Якщо сьогодні, наприклад, 21 лютого 2022 року, то

_2022 р. 01 міс. 21 дн.

 1622 р. 03 міс. 20 дн.

  399 р. 10 міс.   1 дн. 

Відповідь: минуло 399 років 10 місяців 1 день.

 

Завдання 144

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 ро­ку. Скільки років, місяців і днів минуло відтоді?

Якщо сьогодні, наприклад, 21 лютого 2022 року, то

_2022 р. 01 міс. 21 дн.

 1814 р. 02 міс.  9 дн.

  207 р. 11 міс. 12 дн. 

Відповідь: минуло 207 років 11 місяців 12 днів.

 

Завдання 145 Дії з іменованими величинами

+ 3 год 48 хв
   5 год 35 хв
   8 год 83 хв
   9 год 23 хв
+ 45 грн 50 коп
    6 грн 50 коп
   51 грн 100 коп
   52 грн
_ 8 хв 20 с
   3 хв 50 с
   4 хв 30 с
_ 28 грн 00 коп
    9 грн 50 коп
   18 грн 50 коп
 
Завдання 146

З трьох учнів на ім'я Тимко, Андрійко і Сергійко двоє — спортсмени. Визнач, хто спортс­мен, якщо в парі Тимко й Андрійко — один спортсмен, один – ні,  а в парі Андрійко і Сер­гійко — теж один спортсмен, один —  ні.

Розв'язання

Припустимо, що спортсменом є Андрійко, тоді Тимко (у першій парі) і Сергійко (у другій парі) не є спортсменами, тобто, спортсменом є лише один учень, що суперечить умові, тому спортсменами є Тимко і Сергійко.

Відповідь: Тимко і Сергійко.

 

Завдання 147

Накресли на прямій відрізки AB = 2 см 3 мм, BC = 3 см та CK = 5 см 4 мм. Знайди довжину AK. (Розглянь різні випадки.)

Розв'язання

1-й випадок

А_________В________С________К

   23 мм        30 мм      54 мм

АК = АВ + ВС + СК = 23 мм + 30 мм + 54 мм = 107 мм = 10 см 7 мм  довжина відрізка АК.

2-й випадок

С______В_____А__К

АК = СК  ВС  АВ = 54 мм - 30 мм - 23 мм = 1 мм  довжина відрізка АК

 

Завдання 148

Виконай одне завдання (на вибір). За коротким записом склади та розв'яжи задачу.

а) Швидкість човна проти течії річки 12 км/год, а швидкість човна в стоячій воді 15 км/год. Яка швидкість човна за течією річки? Яка швидкість течії річки?

Короткий запис

v човна проти течії — 12 км/год

v човна в стоячій воді — 15 км/год

v човна за течією — ?

v течії — ?

Розв'язання

1) 15  12 = 3 (км/год)  швидкість течії річки

2) 15 + 3 = 18 (км/год)  швидкість човна за течією річки

Відповідь: швидкість човна за течією річки 18 км/год, швидкість течії річки 3 км/год.

б) Швидкість човна за течією річки 18 км/год, а проти течії — 12 км/год. Яка швидкість човна в стоячій воді? Яка швидкість течії річки?

Короткий запис

v човна за течією — 18 км/год

v човна проти течії — 12 км/год

v човна в стоячій воді — ?

v течії — ?

Розв'язання

1) (18  12) : 2 = 3 (км/год)  швидкість течії річки

2) 18  3 = 15 (км/год)  швидкість човна в стоячій воді

Відповідь: швидкість човна в стоячій воді 15 км/год, швидкість течії річки 3 км/год.

 

Завдання 149

Довжина саду прямокутної форми становить 800 м, що у 2 рази більше за його ширину. На ділянці, що займає 1/16 площі саду, ростуть горіхи, а на 5/6 решти площі — яблуні й груші. На ділянці, що залишилася, ростуть абрикоси, вишні та сливи. Яку площу займають абрикоси, вишні та сливи?

Короткий запис

Довжина  800 м, у 2 рази більша, ніж ширина.

Ширина  ?

Площа саду  ?

Горіхи  ?, 1/16 площі саду

Яблуні, груші  ?, 5/6 від решти площі

Абрикоси, вишні та сливи  ?, решту площі

Розв'язання

1) 800 : 2 = 400 (м)  ширина саду

2) 800 • 400 = 320 000 (м2 площа саду

3) 320 000 : 16 • 1 = 20 000 (м2 площа під горіхами

4) 320 000 – 20 000 = 300 000 (м2 решта площі від площі під горіхами

5) 300 000 : 6 • 5 = 250 000 (м2 площа під яблунями і грушами

6) 300 000  250 000 = 50 000 (м2

Відповідь: абрикоси, вишні, сливи займають 50 000 м2.

 

Завдання 150 Рівняння

900  х • 4 = 40

х • 4 = 900 + 40

х • 4 = 940

х = 940 : 4

х =  235

х : 6 + 560 : 4 = 740

х : 6 + 140 = 740

х : 6 = 740 – 140

х : 6 = 600

х = 600 • 6 

х =  3600

_320

  280

   40

_940 |  4  

 8       235

_14

  12

  _20

    20

      0

_560 |  4  

 4       140

_16

  16

    0

_740

 140

 640

Інші завдання дивись тут...