Інші завдання дивись тут...

Завдання 451. У стійловий період одній корові згодовували за день 37 кг силосу. Стійловий період тривав з 25 жовтня по 10 травня. Скільки кілограмів силосу згодували 96 коровам за третину стійлового періоду?

Розв'язання:

Визначимо число днів стійлового періоду.

Жовтень має 31 день, стійловий період у жовтні тривав 31-25+1=7 днів.

Грудень, січень, березень мають  по 31 день, разом • 31 = 93 днів.

Листопад, квітень мають по 30 днів, разом • 30 = 60 днів.

Лютий має 28 днів (чи 29 днів у високосний рік) = 28 днів.

У травні стійловий період тривав 10 днів.

Розв'язання:

1-й спосіб

7 + 93 + 60 + 28 + 10 = 198 (д.) - днів триває стійловий період.

198 • 37 = 7326 (кг) - силосу згодовували одній корові за стійловий період.

7326 : 3 • 1 = 2442 (кг) - силосу згодовували одній корові за третину (1/3) стійлового періоду.

2442 • 96 = 234432 (кг) - силосу згодовували 96 коровам за третину стійлового періоду.

Скільки тонн у 234432 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 234432, тобто 234, тому 234432 кг = 234 т 432 кг.

2-й спосіб

7 + 93 + 60 + 28 + 10 = 198 (д.) - днів триває стійловий період.

198 • 37 = 7326 (кг) - силосу згодовували одній корові за стійловий період.

7326 • 96 = 703296 (кг) - силосу згодували 96 коровам за стійловий період.

703296 : 3 • 1 = 234432 (кг) - силосу згодовували 96 коровам за третину (1/3) стійлового періоду.

Скільки тонн у 234432 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 234432, тобто 234, тому 234432 кг = 234 т 432 кг.

Відповідь: 234 т 432 кг

 

Завдання 452. Перша зерноочисна машина за 6 хв очищає 90 кг зерна, а друга за 4 хв - 80 кг зерна. За який час дві машини разом очистять 7 т зерна?

Розв'язання:

90 : 6 = 15 (кг) – очищає перша зерночистка за 1 год.
80 : 4 = 20 (кг) – очищає друга зерночистка за 1 год.

15 + 20 = 35 (кг) - очищають дві машини разом за 1 год.

7000 : 35 = 200 (хв) - за стільки часу разом очистять 7 т зерна.

200 хв = 3 • 60 хв + 20 хв = 3 год + 20 хв = 3 год 20 хв 

Відповідь: за 3 год 20 хв.

 

Завдання 453°. Дві бригади зібрали 24 корзини моркви, усього 288 кг. Перша бригада зібрала 156 кг моркви, а друга - решту. Скільки корзин моркви зібрала кожна бригада?

Розв'язання:

1-й спосіб

288 : 24 = 12 (кг) - моркви у одній корзині.

156 : 12 = 13 (к.) - корзин моркви зібрала перша бригада.

24 - 13 = 11 (к.) - корзин моркви зібрала друга бригада.

2-й спосіб

288 : 24 = 12 (кг) - моркви у одній корзині.

156 : 12 = 13 (к.) - корзин моркви зібрала перша бригада.

288 - 156 = 132 (кг) - решта моркви або зібрала друга бригада.

132 : 12 = 11 (к.) – корзин моркви зібрала друга бригада.

Відповідь: 13 корзин, 11 корзин.

 

Завдання 454°. Обчисли.

21 год 17 хв - 12 год 45 хв = 20 год 77 хв

   21 год 17 хв

-  12 год 45 хв

    8 год 32 хв

Пояснення:

21 год 17 хв = 20 год + 1 год + 17 хв = 20 год + 60 хв + 17 хв = 20 год 77 хв

   20 год 77 хв

-  12 год 45 хв

    8 год 32 хв

 

9 год 16 хв + 8 год 57 хв = 18 год 13 хв

    9 год 16 хв

+   8 год 57 хв

   17 год 73 хв

   18 год 13 хв

17 год 73 хв = 17 год + 60 хв + 13 хв = 17 год + 1 год + 13 хв = 18 год 13 хв = 18 год 13 хв

 

7 хв 12 с - 5 хв 16 с = 1 хв 56 с

   7 хв 12 с

-  5 хв 16 с

   1 хв 56 с

Пояснення:

7 хв 12 с = 6 хв + 1 хв + 12 с = 6 хв + 60 с + 12 с = 6 хв + 72 с = 6 хв 72 с

   6 хв 72 с

-  5 хв 16 с

   1 хв 56 с

 

11 р. 4 міс. - 6 р. 10 міс.

   11 р. 4 міс.

-    6 р. 6 міс.

   4 р. 10 міс

Пояснення:

11 р 4 міс. = 10 р + 1 р + 4 міс. = 10 р + 12 міс. + 4 міс. = 10 р + 16 міс. = 10 р 16 міс.

   10 р. 16 міс.

-    6 р. 06 міс.

     4 р. 10 міс

 

Завдання 455. (Усно).

2 год - 35 хв = 1 год + 1 год - 35 хв = 1 год + 60 хв - 35 хв = 1 год + 25 хв = 1 год 25 хв

3 доби - 6 год = 2 доби + 1 добу - 6 год = 2 доби + 24 год - 6 год = 2 доби + 18 год = 2 доби 18 год

3 год 20 хв - 50 хв = 3 год + 20 хв - 50 хв = 2 год + 1 год + 20 хв - 50 хв = 2 год + 60 хв + 20 хв - 50 хв = 2 год + 80 хв - 50 хв = 2 год + 30 хв = 2 год 30 хв

4 хв - 26 с = 3 хв + 1 хв - 26 с = 3 хв + 60 с - 26 с = 3 хв 34 с

5 діб 4 год - 8 год = 5 діб + 4 год - 8 год = 4 доби + 1 доба + 4 год - 8 год = 4 доби + 24 год + 4 год - 8 год = 4 доби + 28 год - 8 год = 4 доби + 20 год = 4 доби 20 год

10 год - 7 хв = 9 год + 1 год - 7 хв = 9 год + 60 хв - 7 хв = 9 год + 53 хв = 9 год 53 хв

 

Завдання 456. Знайди різниці та перевір дією додавання.

14 год 35 хв - 8 год 57 хв = 5 год 38 хв

  14 год 35 хв

-   8 год 57 хв

    5 год 38 хв

Пояснення:

14 год 35 хв = 13 год + 1 год + 35 хв = 13 год + 60 хв + 35 хв = 13 год + 95 хв = 13 год 95 хв

   13 год 95 хв

-   8 год 57 хв

    5 год 38 хв

Перевірка:

    5 год 38 хв

8 год 57 хв

  13 год 95 хв

  14 год 35 хв

13 год 95 хв = 13 год + 60 хв + 35 хв = 13 год + 1 год + 35 хв = 14 год 53 хв

 

16 діб 10 год - 6 діб 15 год = 9 діб 19 год

   16 діб 10 год

-   6 діб 15 год

    9 діб 19 год

Пояснення:
16 діб 10 год = 15 діб + 1 доба + 10 год = 15 діб + 24 год + 10 год = 15 діб + 34 год = 15 діб 34 год

   15 діб 34 год

-   6 діб 15 год

    9 діб 19 год

Перевірка:

   9 діб 19 год

+ 6 діб 15 год

  15 діб 34 год

  16 діб 10 год

15 діб 34 год = 15 діб + 34 год = 15 діб + 24 год + 10 год = 15 діб + 1 доба + 10 год = 16 діб + 10 год = 16 діб 10 год

 

Завдання 457. Магазин розпочинає роботу о 8 год ранку, а зачиняється о 9 год вечора. Скільки годин працює магазин, якщо обідня перерва триває 1 год? (Розв'яжи задачу за допомогою годинникового циферблата.)

Розв'язання:

1-й спосіб

12 год - 8 год = 4 (год) - стільки годин працює магазин до 12 год дня.

З 12 год дня до 9 год вечора на годинниковому циферблаті пройде 9 год.

(4  + 9) - 1 = 12 (год) - працює магазин. 

2-й спосіб.

9 год вечора - це 21 година.

21 - 8 - 1 = 21 (год) - стільки годин працює магазин

Відповідь: 12 годин.

 

Завдання 458. Розглянь розв'язання задач на визначення тривалості події, її закінчення та початку.

З а д а ч а 1. Перерва розпочалась о 10 год 10 хв і закінчилась о 10 год З0 хв. Скільки часу вона тривала?

10 год З0 хв - 10 год 10 хв = 20 хв

З а д а ч а 2. Перерва розпочалась о 9 год 15 хв і тривала 10 хв. Коли вона закінчилася?

9 год 15 хв + 10 хв = 9 год 25 хв

З а д а ч а 3. Перерва тривала З0 хв і закінчилась о 10 год 35 хв. Коли вона розпочалася?

10 год 35 хв - З0 хв = 10 год 5 хв

 

Завдання 459. Сонце зійшло о 7 год 55 хв ранку, а зайшло о 4 год 16 хв вечора. Визнач тривалість дня.

Розв'язання:

4 год 16 хв вечора - це 16 год 16 хв, тому

16 год 16 хв - 7 год 55 хв = 8 год 21 хв - тривалість дня.

Пояснення:

16 год 16 хв = 15 год + 1 год + 16 хв = 15 год + 60 хв + 16 хв = 15 год + 76 хв = 15 год 76 хв

 15 год 76 хв

-  7 год 55 хв

   8 год 21 хв

Відповідь: 8 год 21 хв.

 

Завдання 460*. З трьох учнів на ім'я Тимко, Андрійко і Сергійко двоє - відмінники. Визнач, хто відмінник, якщо в парі Тимко й Андрійко - один відмінник, один - ні, а в парі Андрійко і Сергійко - теж один відмінник, один - ні.

Розв'язання:

Припустимо, що відмінником є Андрійко, тоді Тимко (у першій парі) і Сергійко (у другій парі) не є відмінниками, тобто, відмінником є лише один учень, що суперечить умові, тому відмінниками є Тимко і Сергійко.

Відповідь: Тимко і Сергійко.

 

Завдання 461°.

1) Сонце зійшло о 6 год 35 хв. Тривалість дня становила 11 год 10 хв. Визнач час заходу Сонця.

    6 год 35 хв

+ 11 год 10 хв

   17 год 45 хв

Відповідь: 17 год 45 хв.

2) Тривалість дня - 16 год 17 хв. Сонце зайшло о 9 год 5 хв вечора. Визнач час сходу Сонця.

  21 год 5 хв

- 16 год 17 хв

  4 год 30 хв

Відповідь: 4 год 48 хв

Пояснення:

9 год 5 хв вечора - це 21 год 5 хв, тому

21 год 5 хв = 20 год + 1 год + 5 хв = 20 год + 60 хв + 5 хв = 20 год + 65 хв = 20 год 65 хв 

  20 год 65 хв

- 16 год 17 хв

   4 год 48 хв

 

Завдання 462°.

160034 |46       

138       |3479

 220

 184

  363

  322

    414

    414

       0

  600 280

      158

  600 122

    430349

х         86

   2582094

  3442792  

  37010014

 

   30014

х        20

   600280

 

    88370

71684

  160054

441850 |5       

40        |88370

  41

  40

   18

   15

     35

     35

       0

Завдання 463. Обчисли вирази, у яких другою є дія ділення (підкреслені).

480 : 6 - 16 

60 • 4 : 30 + 100 

(500 + 300) : 2 - 250 

240 - 80 : 4 + 100

60 + 100 : 4 • З

560 : 8 - 10 • 4

Розв'язання:

60 • 4 : 30 + 100 = 240 : 30 + 100 = 80 + 100 = 180

(500 + 300) : 2 - 250 = 800 : 2 - 250 = 400 - 250 = 150

 

Завдання 464. Розглянь розв'язання задачі на визначення часу.

Задача. Учні виїхали на екскурсію 7 вересня о 10 год ранку, а повернулися 15 вересня о 8 год вечора.

Скільки часу тривала екскурсія?

Розв'язання:

Екскурсія розпочалася, коли минуло 6 діб 10 год від початку вересня.

Екскурсія закінчилася, коли минуло 14 діб 20 год від початку вересня.

14 діб 20 год - 6 діб 10 год = 8 діб 10 год

 

Завдання 465. Гетьман українського реєстрового козацтва Петро Сагайдачний помер 20 квітня 1622 р. Скільки минуло часу з дня його смерті до сьогоднішнього дня?

 

Завдання 466. З пункту А поїзд вийшов 22 травня о 6 год вечора і у пункт Б прибув 25 травня о 9 год ранку. Гетьман Петро Сагайдачний. Скільки часу поїзд був у дорозі? 

Розв'язання:

Поїзд вийшов з пункту А, коли минуло  21 доба 18 год, а прибув у пункт Б, коли минуло 24 доби 9 год.

  24 доби 9 год

- 21 доби 18 год

   2 доби 15 год

Відповідь: 2 доби 15 год

Пояснення:

24 доби 9 год = 23 доби + 1 доба + 9 год = 23 доби + 24 год + 9 год = 23 доби + 33 год = 23 доби 33 год

  23 доби 33 год

- 21 доби 18 год

   2 доби 15 год

 

Завдання 467. Теплохід ішов від Миколаєва до Одеси. Коли він пробув у дорозі 2 год 45 хв, йому залишилося йти на 13 год 10 хв більше, ніж він ішов. За який час теплохід має пройти шлях від Миколаєва до Одеси?

    2 год 45 хв

+ 13 год 10 хв

   15 год 55 хв - залишилося йти.

 

    2 год 45 хв

+ 15 год 55 хв

   17 год 100 хв

   18 год 40 хв

17 год 100 хв = 17 год + 60 хв + 40 хв = 17 год + 1 год + 40 хв = 18 год + 40 хв = 18 год 40 хв 

Відповідь: 18 год 40 хв

 

Завдання 468. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року. Скільки років, місяців і днів минуло з того часу?

Розв'язання:

1 спосіб (логічно-математичний).

Нехай сьогодні 25 січня 2017 року, тоді

1) 2016 - 1814 = 202 (р) - пройшло років до 9 березня 2015 року.

2) (12 + 1) - 4 + 1 = 10 (м) - пройшло місяців від 9 березня 2015 року до 9 січня 2016 року (квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень).

3) 25 - 10 + 1 = 16 (д.) - пройшло днів від 9 січня 2016 року до 25 січня 2016 року. 

2 спосіб (математичний).

_2017 р. 01 м. 25 дн.

 1814 р. 03 м. 09 дн.

  202 р. 10 м. 16 дн. - час, що минув.

Увага! при відніманні місяців при необхідності позичаємо не 10 м, а 12 м, що дорівнює 1 року. 

 

Завдання 469. Розв'яжи рівняння з перевіркою.

1083 - х = 137

х = 1083 - 137

х = 946

1083 - 946 = 137

137 = 137

х - 2604 = 1074

х = 1074 + 2604

х = 3678

3678 - 2604 = 1074

1074 = 1074

2370 - х = 1230

х = 2370 - 1230

х = 1140

2370 - 1140 = 1230

1230 = 1230

Завдання 470*. Накресли на прямій відрізки АВ = 2 см 3 мм, ВС = 3 см та СК = 5 см 4 мм. Знайди довжину АК.

(Розглянь різні випадки.)

Розв'язання:

І варіант.

А_________В________С________К

   23 мм        30 мм      54 мм

1 спосіб.

АК = АВ + ВС + СК = 23 мм + 30 мм + 54 мм = 107 мм = 10 см 7 мм - довжина відрізка АК.

2 спосіб.

+ 2 см 3 мм

   3 см 0 мм

   5 см 4 мм

 10 см 7 мм - довжина відрізка АК.

Відповідь: довжина відрізка АК дорівнює 10 см 7 мм.

 

ІІ варіант.  

В________А_____С_________К

  23 мм                 54 мм

1 спосіб.

1) АС = ВС - ВА = 30 мм - 23 мм = 7 мм - довжина відрізка АС.

2) АК = АС + СК = 7 мм + 54 мм = 61 мм = 6 см 1 мм - довжина відрізка АК

2 спосіб.

_3 см 0 мм

 2 см 3 мм

       7 мм - довжина відрізка АС.

 

+0 см 7 мм

  5 см 4 мм

  6 см 1 мм - довжина відрізка АК.  

Відповідь: довжина відрізка АК дорівнює 6 см 1 мм.

 

ІІІ варіант

С______В_____А__К

  30 мм 

1 спосіб.

АК = СК - ВС - АВ = 54 мм - 30 мм - 23 мм = 1 мм - довжина відрізка АК

2 спосіб.

5 см 4 мм - 3 см = 2 см 4 мм - довжина відрізка ВК.

_2 см 4 мм

  2 см 3 мм

        1 мм - довжина відрізка АК.

Відповідь: довжина відрізка АК дорівнює 1 мм

 

Завдання 471°.

560 : 70 + 2730 = 8 + 2730 = 2738

(7 ц 50 кг - 70 кг) : 5 кг = (750 кг - 70 кг): 5 кг = 680 кг : 5 кг = 136

3920 - 390 • 5 = 3820 - 1950 = 1870

3 т 4 ц - 540 кг = 3 т + 4 ц - 540 кг = 3000 кг + 400 кг - 540 кг = 2860 кг = 2 т 860 кг.

Скільки тонн у 2860 кг?

Міркуємо так. 1000 кг = 1 т. Отже, у 1000 кг стільки тонн, скільки тисяч у числі 2860, тобто 2, тому 2860 кг = 2 т 860 кг.

 

Завдання  472°. Екскурсія містом триває 3 год 20 хв. Початок екскурсії о 8 год 10 хв, о 12 год, о 16 год. На які екскурсії може піти турист, якщо йому треба встигнути на поїзд, який від'їжджає о 18 год?

   8 год 10 хв

+ 3 год 20 хв

  11 год 30 хв

  12 год 00 хв

3 год 20 хв

  15 год 20 хв

Відповідь: на екскурсію, що починається о 8 год 10 хв і о 12 год.

 

Завдання 473. Щоб додати або відняти числа, іноді доцільно користуватися способом округлення. Розглянь записи й поясни, як застосовується спосіб округлення.

57 + 28 = 85

57 + 30 = 87 

87 - 2 = 85

586 - 299 = 287

586 - 300 = 286

286 + 1 = 287

Завдання 474. Обчисли, застосовуючи спосіб округлення.

38 + 18  = 56

38 + 20 = 58

58 - 2 = 56

47 + 99 = 146

47 + 100=147

147 - 1 = 146

360 - 37 = 323

360 - 40 = 320

320 + 3 = 323

92 - 46 = 44

92 - 50 = 42

42 + 4 = 44

485 + 198 = 683

485 + 200 = 685

685 - 2 = 683

Завдання 475. Із чисел 1, 3, 5, 8, 10 вибери ті значення букви х, для яких істинна кожна нерівність.

З0 • х > 100

х = 5, 8, 10

240 : х < 120

х = 3, 5, 8, 10

20 - х > 12

х = 1, 3, 5

Інші завдання дивись тут...